Archive - augusti 2013

Stigande elpris?

Av Martin Hedberg

Elpriset har stigit något den senaste veckan. Spotpriserna gick upp med 17% från veckan innan till 37,3 öre/kWh. Detta skriver Energimarknadsinspektionen i sitt senaste veckobrev.

Nu skall man inte tolka en veckotrend som något man automatiskt kan extrapolera till förutsägelse på årsbasis (ungefär på samma sätt som man inte heller kan göra med börskurser). Men det finns en del intressanta bakomliggande faktorer som man ändå inte kan avfärda som ”fluktuationer”.

– Temperaturen har varit något över den normala i sommar.

– Kärnkraften går inte för fullt. Tillgängligheten är i dagsläget 62 procent.

– Sommaren har varit torrare än normalt. Vattenmagasinen ät bara fyllda till 73 procent. Normal nivå så här års skall de vara fyllda till 87 procent.

– Det har varit högtrycksbetonat väder och svaga vindar vilket medfört att vindkraftsproduktionen, främst i Danmark, varit låg.

– Det pågår installation av nya kablar mellan Sverige och Norge vilket har medfört begränsningar i överföringskapacitet. Man har därför inte kunna balansera minskad tillgång i Sverige med ökad import fullt ut.

Bild 1. Spotpriser i Sverige senaste månaderna i olika elområden. Dygnsmedel SEK/MWh. (Energimarknasinspektionen)

Hur kommer det då att se ut inför hösten och vintern?

– Temperaturen. Det kommer troligen att vara någon grad varmare än normalt i höst.

– Kärnkraft. Revisionen av kärnkraftverken har pågått under sommaren. Den är planerad för detta då vårt energibehov är lägre då. Man kan förvänta sig att produktionen kommer att öka igen under vintern.

– Vattenmagasinen. Prognoser tyder på en normalblöt höst. Det skulle göra att vi kommer att fortsätta ligga med något lägre fyllnadsgrad än normalt.

– Vindkraft. Här är variationerna stora på veckobasis. Produktionen av el kommer att öka när högtrycket bryts ner.

– Installation av kablar. Som jag skrev ovan så beräknas överföringskapaciteten att öka från mitten av november. Men detta gör inte att vi får gratis energi, bara att vi kan importera/exportera energi från Norge. Det jämnar ut priserna gentemot dem.

Vi skall också komma ihåg att vi, trots veckans stigande priser, fortfarande har lägre priser än man har på andra håll i Europa.

Systempris Nord Pool Spot jämfört med omvärlden, dygnsmedel EUR/MWh.

Bild 2. Systempris Nord Pool Spot jämfört med omvärlden, dygnsmedel EUR/MWh. (Energimarknadsinspektionen)

Inte nog med att elen är billigare i Sverige (mörkblå linje). Vi har även mindre variationer i priserna.

När det gäller andra energirelaterade priser så var variationerna små.

– Priset på utsläppsrätter steg med 1 procent.

– Elanvändnigen ökade med 2 procent relativt veckan innan.

– Netto så exporterade Sverige energi.

– Kolpriset var oförändrat.

– Oljepriset var oförändrat.

Nu kommer jag tillbaka till frågan som alla säkert ställt sig: Hur kommer priset att påverkas inför höst och vinter? Skall man binda elpriset eller fortsätta ligga rörligt (om man nu har det)?

Ja det är något att fundera på. Svaren är inte givna. Man kan börja med att titta på graferna ovan och fundera på om man, givet det som redan har hänt, skulle kunna ”återskapa” dem. Dvs om du skulle kunna räkna fram spotpriset vi faktiskt har haft under sommaren. Det är långt ifrån enkelt.

Man måste också fundera på vilken tidsskala man skall arbeta. Det förefaller givetvis extremt svårt att sia om små fluktuationer -annat än dygnsvariationer. Men kanske lite både lättare och mer givande att säga något om långa trender.

Men även långa trender drabbas av snabba kast. Man gör sig själv en björntjänst om man bara extrapolerar en linje längs med den senaste trenden.

Nej, man måste ha lite fundamenta att gå på. Ungefär som när man gör väderprognoser. Men måste känna till hur systemet är återkoppla, vad som ”driver” det och i vilka situationer detta sker. Det räcker inte med att veta hur alla ingående variabler kommer att variera (som hur det går med temperatur, kärnkraft mm). Detta i sig flyttar bara problemet eftersom dessa variabler inte heller är exakt förutsägbara. Eller ens att förutsäga vilka variabler som är relevanta.

Lägg därtill insikter om vad ”återkopplat” innebär. Det betyder att en variabel, via en annan, påverkar sig själv. Och insikten om att återkopplade system har ”tröskelvärden” där en återkoppling kan bli självförstärkande och ändra hela systemets karaktär.

Det finns anledning att återkomma till detta. Och hur elpriset utvecklas i höst och vinter. 🙂

/Martin

Högtryck med sol och dimma

Av Martin Hedberg

Nu lägrar sig ett högtryck över Skandinavien. Många tänker då kanske sol och värme. Till viss del är det rimliga konsekvenser att anta, men man bär även ha med dimma, moln och kyla.

Varför? tänker ni. Jo högtryck på sommaren betyder stor instrålning av solenergi. Högtryck på vintern betyder stor utstrålning av energi och därmed sjunkande temperaturer.

Nu är det ju i och för sig inte vinter, men dagarna blir allt kortare. Solen når inte så högt över horisonten vilket gör att instrålningen inte matchar utstrålningen av energi under allt fler timmar. Följden blir att det bli allt kallare om nätterna och tidiga morgontimmar. Och när temperaturen sjunker så kondenserar vattenångan i luften. Detta sker under allt fler av dygnets timmar.

Sammantaget gör det att sannolikheten för dimma ökar markant från och med månadsskiftet augusti/september. Där är vi nu. Sol om dagarna, men också stor sannolikhet för låga moln och dimma om nätterna. På en del platser kan det bli frost under tidiga morgontimmar. (Att det inte är så vanligt med dimma under vintern beror på att vattenångan kondenserar mycket lättare på snö och is än på vatten i flytande form.)

I högtrycket är det dessutom mestadels svaga vindar vilket gör att dimman kan ligga kvar långt in på dagen. Det som krävs för att dimman skall lätta är att luften blandas om. Detta kan tex ske genom att det blåser eller att solen strålar igenom dimman och värmer marken vilket i sin tur skapar konvektion som blandar ner torrare luft varvid dimman lättar.

Nu kommer nog troligen sol och blå himmel att dominera, men på en del platser får man även njuta av vacker morgondimma och lite krispigt sval luft om morgontimmarna. Det ger en hint om att hösten inte är långt borta. Men vi får även en påminnelse om att det inte var länge sedan det var sommar: En hel del sol och eftermiddagstemperaturer som i helgen hamnar på dryga 20 grader.

Högtrycket ligger kvar ett par dagar in i nästa vecka.

/Martin

Sannolikt inte kallt i höst

Av Martin Hedberg

Framtiden är inte förutbestämd. En del saker tror vi oss veta, men det mesta handlar om sannolikheter. I och för sig så är en del händelser så sannolika att vi med mycket stor sannolikhet kan säga: SÅ blir det (typ ”Jorden kommer inte att träffas av en gigantisk meteorit kommande vecka” eller ”jag kommer inte att vinna en miljon på travet”). Men ibland hamnar man mer i kategorin ”å ena sidan…” och ”man kan inte utesluta att…”. Typ när det gäller sport, väder eller politik.

När det gäller vädret i höst så skulle jag, med den informationen jag har och om jag jobbade på en kvällstidning, skriva: ”Så varm blir hösten där du bor!”. Men nu är jag meteorolog och produktchef på Klart. Då blir rubriken lite annorlunda. (och hur det går i sport och politik lämnar jag till andra att sia om).

Nu är det vädret: Enligt de senaste prognoserna från IRI, International Research Institute for Climate and Society, så är det nämligen mer sannolikt att september, oktober och november får en temperatur över den normala, än att den blir normal eller under den normala.

Det man jämför med, dvs ”normalperioden” är åren 1969-1998. Man har fördelat referensvädret i tre lika stora kategorier som man kallat ”över normal, normal respektive under normal”. Det är alltså en tredjedel av de historiska situationerna som hamnat i vardera kategorin. (Man sätter därför inga specifika temperaturgrader på respektive kategori, bara att det normalt sett brukar vara lika många situationer av varje)

Södra Sverige och Finland har i och för sig relativt sannolik för en normal höst avseende temperaturen, 40% för att det blir i den varma ”tercilen”, (dvs tredjedelen av situationerna), 35% för normal och 25% sannolikhet för kallare än normal.

För norra Sverige och Norge är det däremot 45-50% sannolikhet att det skall bli en varm höst, 35 att den blir normal och 15-20 att det blir kallare än normal.

En rimlig slutsats, inte lika spekulativ som vare sig min eller en kvällstidnings, är att hösten i alla fall inte kommer att bli kall.

Vad man har gjort på IRI är att ta in och köra en stor mängd klimat och vädermodeller. Man har då fått ut många prognoser på hur hösten kommer att bli. Därefter har man utifrån dessa beräknat sannolikheter för olika scenarier (varm-normal-kall).

Det är alltså inte EN prognos utan en ensemble (många) av prognoser.

En  slutsats är att vintern skulle kunna vara lite senare än normalt. Men detta ären mer spekulativt och möjligen en vidlyftig slutsats att dra utan att ha sett alla scenarier: Det skulle nämligen kunna vara så att september och oktober blir varmare än normalt och november normalt. Dvs att vintern trots allt skulle komma som den brukar.

Hur som helst. Sannolikt blir det inte kallt i genomsnitt i höst.

/Martin

Sol och regn under fredag och lördag

Av Martin Hedberg

Idag fredag blir det rätt så vackert väder i Norrland. Men/och samtidigt drar ett område med regn in över Västkusten och västra Svealand. Det mest intensiva regnet kommer under kvällen.

Under natten mot lördagen och under lördagen fortsätter regnområdet något österut och framför allt norrut. Det gör med andra ord en klassisk sväng in över Götaland och Svealand för att sedan dra vidare över Norrland.

De östra delarna av Götaland och Svealand ser dock ut att klara sig från det mest intensiva regnandet.

/Martin

Högtryck och sol

Av Martin Hedberg

Idag torsdag blir det sol på många platser i landet. Detta till följd av att lågtrycket dragit vidare österut och ersatts av en högtrycksrygg.

Nu blir inte högtrycksryggen så långvarig, men i alla fall i dag kan vi njuta av en del sol. Dock inte på alla platser, men på de flesta sett till ytan.

Det dröjer kvar en del, men inte så kraftigt, regn i östra Norrbotten och Västerbotten och det kan förekomma någon lättare skur i västra Götaland och Värmland.

Temperaturmässigt håller vi oss mellan 15 och 21 grader. Inte högsommar precis, men snarare något som kanske kan beskrivas som en tidig sensommar.

/Martin

Regn, sedan högtryck

Av Martin Hedberg

Även idag och i morgon onsdag fortsätter det ostadiga vädret med regn av och till. Det blir till största delen i form av lokala skurar, men över vissa områden är nederbörden mer sammanhängande. I detta fall betyder det mer långvarig.

Det är också lite blåsigt södra Götaland. Temperaturerna är inte mycket att hurra för för de som vill utnyttja de sista dagarna av sommarlovet. En klen tröst är kanske att badvattnet känns varmare om det är lite svalare i luften. Allt är relativt.

På torsdag växer dock en högtrycksrygg in över Skandinavien. Den stabiliserar vädret, det blir mer soligt och temperaturen stiger ett par grader.

Men det gäller att passa på. För redan under fredagen kommer ett nytt område med regn in över Västkusten. Det hinner förvisso inte sprida sig över hela landet samma dag, men under helgen blir det åter ostadigt på många platser.

Precis som tidigare vill jag påpeka att ”ostadigt” inte betyder regn hela tiden. ”Ostadigt” betyder snarare att det soliga eller lugna vädret inte kan förväntas vara hela dagen. Det kommer helt enkelt att växla mellan regn, moln och sol.

/Martin

Räkna med regn

Av Martin Hedberg

Det har väl inte undgått någon att vädret ändrat karaktär de senaste dagarna. Temperaturen har sjunkit ca fem grader och regnet inte bara hänger i luften, det kommer en del på marken också.

Även nu i helgen fortsätter det ostadiga vädret, i synnerhet kommer det att vara blött under söndagen.

Under lördagen väntar jag regn främst i södra Norrland och i västra Götaland. Det är inte så att det kommer att vara uppehåll hela tiden i övriga Sverige, men i alla fall inte lika stor sannolikhet för regn. Temperaturerna håller sig i Götaland och Svealand på dryga 20 grader. Norrland får mellan 15 och 20 grader.

Under kvällen och natten mattas regnandet av något.

Men under söndagen tar det fart igen. Då blir det regn i större delen av Götaland, Svealand och södra Norrland. Även Lapplandsfjällen får ett par millimeter. Till söndag kväll mattas regnet av med början i Götaland.

Det ostadiga vädret fortsätter under nästa vecka. Inte regn varje dag på alla platser, men i alla fall mer regn och moln än sol.

Det är ett tag kvar, men som det ser ut just nu så har Sommaren har haft sin peak. Vi har sluppit vattenbrist, torka och omfattande skogsbränder i Sverige. Det har varit en del översvämningar och blixtnedslag, men många orter har också satt solrekord utan att det för den skull varit besvärande varmt. Det känns som ett okay smörgårsbord.

Och det finns en del kvar att hämta. När jag skriver ”Räkna med regn” som rubrik så riskerar jag att slå an en ton av att det bara kommer att regna. Det är som ni säkert förstår inte så. Just nu skiner solen utanför mitt fönster och det blir ett par soltimmar till under helgen och i nästa vecka. Men jag kommer inte att behöva vattna i trädgården.

/Martin

Regn i söder, sol i norr

Av Martin Hedberg

Ett omfattande regnområde har under natten kommit in över västra Götaland. Det kommer under torsdagen att röra/sprida sig vidare österut och norrut. Det gör att större delen av såväl Götaland som Svealand kommer att få molnigt och regn under dagen. (Även om östra Svealand får regn först under eftermiddagen och Gotland först i kväll).

Såväl södra som norra Norrland får däremot klart väder eller växlande molnighet. Jo, även här finns ett undantag: Hälsingland och Gästrikland får en del lokala regnskurar.

I samband med regnområdet i söder så bildas och fördjupas ett lågtryck. Det kommer under fredagen att dra in över Finland och tar med sig merparten av den nederbörd som ännu inte fallit (med andra ord fortsätter det att regna i Finland). Kvar i Sverige blir det dock lite ostadigt väder som på fredag berör södra Norrland och Svealand.

Temperaturerna orkar inte riktigt jobba sig upp till de nivåer de varit på tidigare. Det blir i allmänhet omkring 20 grader.

/Martin

växlande molnighet och skurar

Av Martin Hedberg

Idag onsdag blir det växlande molnighet på de flesta platser. Ett område med lokala regnskurar berör Norrland, men det drar under dagen vidare åt nordost vilket gör att det i den norra halvan av landet går från moln/regn till sol/moln.

I söder är det lite tvärtom. Det börjar med växlande molnighet/sol med lokala skurar vilket senare övergår i mer moln och en del skurar.

Nåväl, det blir i alla fall inte lika regnigt i dag i söder som det blir i morgon. Natten till torsdag kommer ett sammanhängande regnområde in över Skåne/Blekinge. Det rör sig under morgontimmarna vidare norrut och gör att man i Götaland och Svealand under torsdagen kan ställa in sig på moln och/eller regn.

Norrland, utom Gävleborg, får under torsdagen mest uppehåll och tidvis soligt.

Vi ser ett rätt så tydligt fall i temperaturerna. Inte så att det blir kallt, men snarare dagstemperaturer kring 20 än tidigare 25.

/Martin

Regn, åska och sol

Av Martin Hedberg

Idag tisdag drar så regn in över Västkusten. Det finns celler insprängda med intensivt regn och åska. SMHI har utfärdat en klass 1 varning (den lägsta av tre) för åska och intensivt regn.

Se varningarna på http://www.klart.se/varningar/

I Östersjölandskapen och Norrland blir det sol på många platser, men det kommer även att uppträda regnskurar. Detta dels ”fristående”, dels kopplade till den front som rör sig norr- och österut över landet idag.

I morgon onsdag berör fronten med regn främst mellersta och norra Norrland, samt Östersjön och därmed även Gotland.

/Martin