Vindskjuvning

Det blåser vanligen mer ju högre upp i luften man kommer. Det beror på att luften inte bromsas lika mycket där uppe i de högre luftlagren som den gör mot mark- och havsytan. Vinden drivs av tryckskillnader och bromsas framför allt av friktionen mot marken men även av friktionen i luften självt.

Ligger man på rygg i gräset en solig dag och studerar hur cumulusmolnen driver förbi ovanför, kan man se att det både blåser betydligt mer där uppe och att vinden har en annan riktning än vid marken. Ibland kan man även se hur molnen ännu högre upp har ytterligare en annan hastighet och riktning.

Här på norra halvklotet vrider vindriktningen medurs med ökad höjd över marken. Fenomenet kallas ”Ekmanspiral” efter den svenske forskare som förklarade fysiken bakom det. Ekmanspiralen är en form av vindskjuvning. Det finns en minnesregel som lyder: ”Vinden vrider höger på högre höjd”.

Vinden vrider Höger med Högre Höjd. Vindstyrkan ökar också med höjden. Med Högtrycket på Höger sida har du vinden i ryggen. Röd pil visar vinden på 10 meters höjd, blå på 100 meters höjd och ljusblå på 1000 meters höjd.

Vindar och vindskiften beter sig olika i kall- respektive varmmassa.

Vid segling i kallmassa: Vid kryss (eller då du vill gå så högt som möjligt) skall du agera olika inför en vindby beroende på om du seglar för babords eller styrbords hals. En vindby är en påhälsning av den lite kraftigare vinden högre upp i luften och med sig uppifrån har den också en annan riktning: Vinden inte bara ökar med 20-50 %, den vrider också ofta något tiotal grader medurs (mot högre gradtal).

Kryssar man för styrbords hals kan man utnyttja detta genom att lova något innan vindbyn kommer och på så sätt vinna höjd, alternativt slacka något i skoten för att vinna fart.

Kryssar du för babords hals kan det löna sig att snabbt slå över till styrbords hals precis innan vindbyn når dig.

Vid segling i varmmassa (vanligtvis på våren): Vindbyar är mer sällsynta under dessa förhållanden, men om de förekommer kan medursvridet vara desto större. Vill du finlira lite kan du twista seglen olika för babords och styrbords halsar. Lite mer twist för styrbords hals gör att du utnyttjar vindens högervridning med höjden på rätt sätt. Twista mindre då du seglar för babords hals.

                     

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

3 CommentsLeave a comment

 • Som seglare har jag ju förståss någorlunda koll på vindvriden, men i lördags när jag var ute på tävling var det enorma vindvrid, 30 till 40 grader. De varade i flera minuter men dök upp ganska sällan, kanske med nån timmes mellanrum.

 • Gammalt inlägg jag hittade här. Vet inte om någon har koll på bloggen längre men jag chansar. Kan man på något sätt räkna ut hur mycket mer vinden blåser på 100 meter än på 10 meter? Eller kan man säga till exempel att vindens hastighet på 100 meter är 20 % mer än på 10 meter?

  • Hej.
   Det går att uppskatta hur mycket mer vinden blåser på höjd. Ungefär som du föreslår, men kanske lite mer, 20-50%.

   Principiellt är det tvärtom man ska göra: Vinden uppkommer i nio fall av tio av tryckskillnader högre upp. ”Referensvinden” är därmed snarare vinden på 100 meters höjd. Och frågan blir då istället hur mycket mindre det blåser på 10 meters höjd.

   Därtill är det lite olika vindriktning på olika höjder. Minnesregel: Vinder vrider åt Höger på Högre Höjd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *