Boka/förfrågan om uppdrag

Här kan du skicka oss förfrågan om föreläsning, webbinarie, seminarie, workshop, moderator- eller konsultuppdrag. Martin har stor vana av att föreläsa, såväl i föreläsningssalar som genom TV/video.

 • Föreläsning. Martin föreläser för styrelser, era anställda, era kunder och allmänheten. Vad händer när klimat- och ekosystem förändras? Hur kan vi minska påverkan, anpassa oss och vara en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle? Föreläsning såväl IRL som med professionell utrustning över video.
 • Webbinarier och livestreaming. Allt mer utbildningar och möten sker genom videokonferenser. Vi arrangerar webbinarier på plattformar som Crowdcast, Teams och Zoom där vi leder er konferens eller seminarium med talare, panelsamtal, frågestund mm. Vi livestreamar det på webbsidor, Facebook, YouTube mm.
 • Moderator. Att moderera samtal och debatter innebär bland annat att se till att arrangörens frågeställning belyses ur olika vinklar och att deltagarna får komma till tals i för att ge sin syn på frågor samt att öka kunskap och insikter såväl bland åhörarna som hos de andra deltagarna på scenen.
 • Konsultuppdrag. Rådgivning och processledare och utredningar rörande scenarieanalys, klimat och hållbarhet.
  Martin hjälper även till vid kommunikation av ”de goda exemplen” där gräsrotsinitiativ förmedlas för att sprida kunskap och inspiration.

  Pris. Efter överenskommelse.
  För- och efternamn
  Ange din e-post
  där jag kan nå dig

  Martin har mångårig erfarenhet av att föreläsa och utbilda såväl allmänhet som skolungdomar, politiker och företagsledare. Bland kunderna återfinns till exempel Svenska kyrkan, Handelsbanken, Skanska, GlaxoSmithKline, Folksam, Folkhögskolor, Max, Stockholms Stadsledningskontor, Nordstjernan, Bonnier, Vasakronan, Länsstyrelser, Kommuner, Gymnasier, Grundskolor, Stockholms universitet mfl.

  Martin Hedberg under föreläsning i Sigtuna.

  Hopp om förändring till något bättre. Förändringar av klimat och ekosystem är en av vår tids stora ödesfrågor. Får frågor har under så lång tid som decennier varit aktuell på motsvarande sätt. Från att från början endast ha engagerat initierade forskare är det nu frågor för allmänhet, politiker, näringsliv och investerare.

  Mycket tyder på att tillräckligt stora och inflytelserika krafter har börjat förändra samhället i en positiv riktning. Allt fler rörelser växer fram hos allmänheten. Folk och företag har börjat ”Walk the Talk”, flytta sig i den riktning som vetenskapen säger är nödvändig för att minska påverkan och anpassa sig till oundvikliga förändringar av vår miljö.

  Men även om samhället har vaknat upp och engagerar sig alltmer så sjunker nya insikter in. Förändringarna i klimat- ekosystem och våra samhällen gör att framtiden är än mer oviss än den tidigare varit. Att göra trendanalyser och prognoser på förändringar ger på sin höjd svar om vad som kan komma att hända de närmsta månaderna, möjligen upp till ett par år.

  Men planeringshorisonten är längre än så för företag och samhälle. Då växer styrkan i metoder som använder scenarier för att beskriva såväl sannolika som icke otänkbara framtidsutvecklingar. Med hjälp av scenarier kan man skapa sig beredskap och förmåga att såväl påverka samhället i en mer hållbar riktning som skapa beredskap för oönskade utvecklingar.