Archive - augusti 2011

Det är bara att vänja sig

Av Martin Hedberg

Det har regnat mer än normalt i sommar. Med ”normalt” avses situationer som vi är vana vid. T.ex. vädrets variationer de senaste trettio åren. Dels är det set vädret vi förväntar oss, dels är det det vädret som vår infrastruktur, jordbruk, ekosystem och samhälle utvecklats för att möta.

Men vad som är normalt förändras. Det är inte ovanligt att omvärlden förändras och därmed vad som kan kallas ”normalt”. Det är tom normalt att det som är normalt förändras.

Det som är lite onormalt är dels anledningen till varför förändringarna sker, dels storleken och hastigheten med vilka de sker.

Anledningen till att klimatet, och därmed vädret, förändras utöver vad man kan förvänta sig av naturens egna variationer är att vi människor genererar växthusgaser och förändrar jordens albedo (förmåga att reflektera solljus).

Anledningen till att förändringarna går så snabbt är att vi förändrat atmosfärens sammansättning och jordens albedo så snabbt.

Aldrig någonsin tidigare har en art på denna planet haft så stor inverkan på så kort tid över klimatet. Förvisso påverkar alla arter klimatet genom sin blotta existens. Vissa växter, djur eller bakterier har tom haft kapacitet att förändra klimatet, men det har skett under geologiskt sett längre tider.

Det som dessutom skiljer oss fundamentalt från tex bakterier (som för många miljoner år sedan förändrade jordens atmosfär, klimatet och förutsättningarna för livet på planeten) är att vi har kunskap om vad som sker. Nåja, inte fullständig kunskap, men i alla fall betydligt mer kunskap än man med rimliga antaganden kan förutsätta att bakterier hade/har.

En sak förändras dock inte. Vi måste, precis som alla andra varelser på denna planet, anpassa oss. Det har ibland förts fram som en handlingsplan och ursäkt för att fortsätta på vår destruktiva väg: ”Vi kommer att anpassa oss”. Visst. Vad har vi för val?

Så när nu atmosfären innehåller både mer vattenånga och energi, då kan man förvänta sig att det blir såväl mer nederbörd som förändrade vädermönster. Detta precis i linje med vad klimatforskare sade redan för flera tiotals år sedan.

Men eftersom mänskligheten inte riktigt tog till sig vad som sades då, eller verkar göra det nu, så bjuder verkligheten på en större dos av sin sedan länge beprövade medicin: Förändring med tillhörande anpassning.

Naturen är obeveklig mot förnekelse. För vår egen skull, och många andra, behöver vi vakna. Förutom det så behöver vi förstå att det både gör ont och går åt resurser att anpassa sig.

Nu betalar vi priset för att vi och våra föräldrar blundade för trettio år sedan. De/vi tyckte det var värt det, då. I framtiden betalar vi och våra barn priset för att vi blundar idag. Tycker vi att det är värt det?

/Martin

Nu blir det oväder

Av Martin Hedberg

Nu kommer det inte bara regn utan även kraftiga vindar. Det är främst Götaland och Svealand som berörs. Fast å andra sidan spå har vi redan sedan ett par dagar ett ihållande regnande i Norra Norrland…

Ett lågtryck fördjupas över södra Danmark. Det drar under fredagen in över södra Sverige. Nu under morgontimmarna (fredag) så har tillhörande regnområde redan kommit in över Skåne. Kommande timmar rör det sig vidare in över Blekinge, Halland och så vidare åt nordost. Det kan förekomma åska.

Lite förenklat kan man säga att Götaland omsluts under fredag förmiddag och att Svealand får sin känning under eftermiddagen.

Mellan tummen och pekfingret så kommer det att regn mer eller mindre ihållande i omkring sex timmar. Därefter blir det ostadigt, varken stadigt uppehåll eller ihållande regn. Samlad mängd nederbörd under fredagen kommer att uppgå till mellan 20 och 40 mm.

Hade det varit snöfall så hade det motsvarat 2-4 decimeter snö. (Som tur var så ligger snön kvar där den landar, så länge det inte går laviner eller snön smälter.) Men nu är det alltså vatten som som söker sig närmare jordens medelpunkt.

Detta kommer att leda till översvämningar. Givetvis inte överallt, men på platser där… ah, jag tror ni kan räkna ut ungefär var. Där det nyss var översvämningar och kanske på en del nya platser. Problemet med regnandet är inte bara att det kommer rikligt, det är även att det redan är relativt blött i marken på många platser. Det gör att vattnet kommer att rinna undan ovan mark istället för i marken.

I media de senaste dagarna har man flaggat för att asfalt och andra hårda ytor skapar förutsättningar för översvämningar. Det är korrekt, men samtidigt skall man inte underskatta själva regnandets inverkan på vattennivåerna. Och denna sommar har vi på de flesta platser i landet fått omkring dubbelt så mycket som normalt.

Nåväl, det blir även blåsigt fredag och lördag. Detta i samband med att lågtrycket fördjupas. Vi kan vänta oss vindar på omkring 10-15 m/s i Götaland och Svealand och kulingvindar till havs och runt kusterna på Västkusten och Östersjön. Varningar är utfärdade.

Idag blir det rätt okay väder i södra Norrland.

På lördag är det fortfarande lite efterdyningar av lågtrycket i söder, det har då blivit lite ostadigt även i södra Norrland.

På söndag gör en högtrycksrygg kortvarig entre. Det blir välkommet. Jag kan tänka mig att det medför omfattande dimmoln på söndag morgon. De torde dock lösas upp rätt snabbt av solen som fortfarande värmer när den väl kommer en bit över horisonten.

En följdfråga blir givetvis om oväder med regn och fukt är det nya normala? Ja, det är rimligt att anta. Frågan är hur mycket mer nederbörd och fukt samt vilka övriga förändringar som är på väg att bli det nya normala. (Människan har, medvetet eller omedvetet, valt en vänta-och-se linje, i konflikt med decennier av vetenskaplig kunskap.)

För säkerhets skull lägger jag här in ett par meningar om att jag är väl medveten om att ”en enskild isolerad väderhändelse varken kan bekräfta eller avfärda förekomster och risker förknippade med klimatförändringar, antropogena eller inte.”

Men det vi nu snackar om är alltså den samlade bilden av nederbörden under sommaren 2011. Förvisso är det bara ett nålstick i den globala bilden och i en längre tidsperiod. Men det är fascinerande både att den ligger i linje med vad man förvänta sig om man studerat klimatmodeller.

Det är också fascinerande att det oftare slås väderrekord (över hela jorden) som är relaterade till värme och kraftigt hydrologiskt kretslopp (avdunstning+nederbörd) och en mer energirik atmosfär än det slås köldrekord och andra rekord relaterade till den klimatsituation vi lämnar bakom oss.

/Martin

PS. Att sätta ett o före ordet väder, ”oväder”, kan om man dissikerar det förefall lite märkligt. det är ju inte så att det inte blir väder, det blir ju istället väldigt mycket väder. DS.

En blöt och lite varmare sommar

Av Martin Hedberg

Sommaren så här långt har väl inte varit någon höjdare. Många upplever de som ”dålig”. Men det är inte temperauren som felat, det är nederbörden.

Det har faktiskt varit en något varmare sommar än genomsnittet. De flesta platser har haft mellan en och tre graders temperaturöverskott. Men det har varit svårt att njuta av det eftersom det regnat mellan 50 och 150% mer än normalt* (150-250% av månadsnederbörden) i juni och juli.

Men det finns några undantag som sticker ut lite. Det är dels östra Svealand (Uppland-Södermanland), dels östra delarna av Västerbotten/Norbotten. Här har det kommit mindre nederbörd än normalt (25-100% av månadsnederbörden), men man har fortfarande haft temperaturöverskottet. På dessa platser har det varit en bra sommar.

Samtidigt bör man poängtera att den rikliga nederbörden gjort att grundvattennivåerna fyllts på och att vi sluppit stor brandrisk. Även vattenmagasinen har fyllts som de inte hade gjort om det varit högtryck och torka.

Å ena sidan, å andra sidan…

/Martin

* (Ordet ”normal” är lite vanskligt att använda. Det är nämligen normalt att vädret varierar. Vad jag menar med ”normalt” i detta sammanhang är den genomsnittliga temperaturen respektive nederbörden under en 30-års period.

SMHI samlar in underlaget för statistiken. Man använder oftast perioden 1961-1990 som referens. Man kan tycka att det vore dags att uppdatera refrensperioden till en färskare period. Men om man vill jämföra olika år mot varandra så är det rätt praktiskt att använda samma referens, man vill inte ha olika referenser. Man vill givetvis inte heller räkna om alla gamla dokument till nya refenser.

Men det hela blir lite knepigt eftersom naturliga variationer och klimatförändringar gör att referenserna förändras.)

Är sommaren slut?

Av Martin Hedberg

Många frågade sig redan förra veckan om sommaren tog slut i och med första veckan i augusti. Det kändes onekligen som det i och med att temperaturen lade sig mellan 15 och 20 grader. (Dock börjar inte hösten förrän det är under 10 grader, en vecka i streck.)

Förvisso kan det bli varmare, det räcker med att vi får till ett högtryck ett par dagar. Men det känns rätt så avlägset just nu.

Det finns iof ett rätt så stort högtryck över Centraleuropa. Men det är där det. En liten aning av det högtrycket får Götaland ta del av, men det är just bara en aning också.

Nje, formeln som synes ligga till grund för kommade dagar ser ut att innehålla en tredjedel regn (och givetvis moln, en tredjedel moln och en tredjedel sol/måne. Det kunde ha varit roligare väder.

/Martin

Intensivt regn i Västsverige

Av Martin Hedberg

Under natten till måndagen har det regnat intensivt i Västsverige. Förutom många översvämmade källare och störningar i trafiken så har nederbörden slagit ut delar av SR och SVT.

Det kommer mer regn idag måndag.

SMHI har utfärdat en klass 1 varning (den lägsta av tre) för nederbördsmängder på mellan 20-35 mm kommande dygn. 20-35 låter kanske inte mycket att varna för, men de kan göra stor skillnad över redan översvämmade och vattenmättade marker.

/Martin

Väder och klimat, som att kasta tärning?

Av Martin Hedberg

Jag gjorde igår en intervju för en artikel som planeras på Svenska Dagbladets kultursidor. Vi talade om extremväder och klimatförändringar.

Vi talade om vikten av att se små saker i stora perspektiv. Så till exempel att sätta våra två senaste kalla vintrar i relation till värmeböljorna i Ryssland och USA och global uppvärmning.

Det har varit varmt, men varför var det inte samma extrema värmebölja i Ryssland i år som i fjol? Och hur kommer det sig att USA och i synnerhet Texas haft en värmebölja just i år?

Jag säger att det är lite slumpen som styr, men biter mig samtidigt i tungan. Man kan väl inte säga att slumpen styr väder och klimat? Det är ju fysikaliska lagar, det går ju att i viss mån förutspå! Det är inte som att kasta tärning (och här lämnar jag, tillfälligtvis, lite utrymme för skämt om vilka metoder vi meteorologer använder för att göra prognoser).

Är det slumpen som styr när man kastar tärning?

TärningarJa, det brukar heta så. Man kan ju använda tärning som en slumpgenerator. Men även om det är svårt att veta hur en tärning skall landa så är det inte slumpen som styr. Det är fysikaliska lagar som gravitation, luftmotstånd, mekanik, friktion mm.

Det går att beräkna hur tärningen skall landa. ”Allt” man behöver veta är initialtillstånd och hur man skall parametrisera fysikaliska lagar (formen på tärningen, rotationen på tärningen, fallhöjd, gravitation, luftmotstånd, fallvinkel, underlagets skrovlighet och lutning, stötvågor, friktion mm).

Utfallet från ett tärningskast kan förefalla slumpmässigt, men det går, med en viss säkerhet/osäkerhet, att beräkna hur tärningen skall landa.

Väder och klimat är givetvis många gånger mer komplicerade att parametrisera än tärningskast. Dessutom är väder och klimat komplexa till skillnad från en tärning som är en mekanisk företeelse. (Komplexa system innehåller bla. lärande, utslagning och förmåga till självorganisering. De kan förändra sig själva, något som ett mekaniskt system inte kan).

Men tärningen kan ändå illustrera vad som sker med vädret under inverkan av klimatförändringar.

Det som har skett, och sker, är att jämföra med att dopa/manipulera tärningen. Det är som att fästa en liten tyngd på den hörna som ligger mellan 1, 2 och 3 på tärningen. När man kastar den så kan fortfarande vilken sida som helst landa uppåt. Men sannolikheten ökar för att det skall bli 4, 5 eller 6.

Det är det som hänt med vädret. I takt med att allt mer energi ackumuleras i atmosfären så ökar sannolikheten för att värmeböljor, glaciärsmältning, avdunstning, kraftig nederbörd mm skall inträffa.

Det är inte uteslutet att det blir en etta, två eller trea när man kastar en dopad tärning. Precis på samma sätt kan det vara kallt på vissa platser under vissa perioder på Jorden, trots att planeten som helhet blir allt varmare. Men sannolikheten ökar för värmeböljor samtidigt som den minskar för köldrekord.

För det vi gör är att dopa, manipulera, atmosfären (och andra delar av naturen). Netto tillförs växthusgaser och aerosoler. Växthusgaserna påverkar absorptionen och utstrålningen av värmestrålning Aerosoler (partiklar) och en förändrad markyta förändrar jordens albedo, dvs förmåga att reflektera solljus.

En dopad atmosfär beter sig annorlunda än en icke dopad. Det kan man räkna på, precis som man kan räkna resultatet av en dopad tärning.

Från ett enskilt kast kan man inte avgöra om en tärning är dopad/manipulerad eller inte. Men gör man många kast och statistik på utfallet så ser man det.

Samma sak med väder och klimatförändringar. Från en observation på en plats kan man inte dra några hårda slutsatser. Men om man bearbetar många observationer från hela Jorden så ser man att väder och klimat förändras.

Om man förstår hur gravitationen inverkar på en blyvikt i ena hörnan av en tärning så förstår man varför resultaten av täningskasten blir som de blir.

Om man förstår hur strålningsbalansen till/från jorden påverkas av växthusgaser och aerosoler så förstår man varför klimatet förändras och utfallet i form av väder blir som det blir.

Med kunskap om hur en tärning är dopad kan man beräkna det statistiska utfallet av kommande hundra kast. Detta utan att veta exakt vilken sida som kommer upp vid kast nummer tio.

Med kunskap om hur väder, växthuseffekt och strålningsbalans fungerar så kan man beräkna det statistiska utfallet av hundra års väder. Detta utan att veta exakt vilket väder det blir om tio dagar.

Det är inte bara slumpen som styr tärningar, väder och klimat. Det är i första hand fysik och det går att beräkna sannolika utfall och det går att kvantifiera osäkerheter.

Vädret må förändras från en dag till en annan. Men vi förutsatte, outtalat, att klimatet inte skulle göra det.
Vi har byggt vår civilisation, kultur och välfärd på det.

Vi har förutsatt att havsnivån skall vara ungefär där den varit så länge vi kan minnas, att vädersystemen skall vandra ungefär som de gjort, att det inte är torka längre än det brukar, att det varken är kallare eller varmare, blåsigare eller blötare än det brukar, att väderextremerna inte blir värre än att vår infrastruktur och samhällen kan stå emot dem.

Men nu förändras klimatet och därmed det förändrade utfallet i form av väder. Det gör det om man dopar systemen.

Tärningen är inte bara kastad. Den är också dopad. Många tärningar återstår, de blir allt mer dopade.

Vi styrs inte av slumpen. Vi påverkar den.

/Martin

Blixten tog ner Molnet

Av Martin Hedberg

Åska på Irland slog ut kraftförsörjningen till delar av Amazon och Microsofts molntjänster. Det medförde driftstörningar för ett stort antal av Amazons och Microsofts kunder i Europa.

Amazon Web Services skriver på sin driftlogg:

”…We understand at this point that a lighting strike hit a transformer from a utility provider to one of our Availability Zones in Dublin, sparking an explosion and fire.

Normally, upon dropping the utility power provided by the transformer, electrical load would be seamlessly picked up by backup generators.

The transient electric deviation caused by the explosion was large enough that it propagated to a portion of the phase control system that synchronizes the backup generator plant, disabling some of them.

Power sources must be phase-synchronized before they can be brought online to load…”

Under natten var delar av systemet helt nere. Nu under morgonen och förmiddagen har man fått upp det mesta och man arbetar nu med att uppdatera databaser.

Som vi konstaterat tidigare drabbade ovädret över Irland även Klart.se

/Martin

Tyfonen Muifa tvingar evakuering

Av Martin Hedberg

Olika nyhetsbyråer rapporterade under helgen och idag att Kina har tvingats evakuera hundratusentals människor till följd av tyfonen Muifa.

TV-kanalen Al Jazeera English inför att Muifa närmade sig Shanghai:

Muifa har nu dragit förbi de mest tätbefolkade delarna av Kina, men har fortfarande stor kraft, såväl i vindar som i regn och vågor.

/Martin

Åska har stört Klart

Av Martin Hedberg

(Uppdaterad) Som många av er noterat så har det varit svårt att nå klart.se under natten. Vi beklagar avbrottet.

En av våra systemleverantörer har haft driftsstörningar. Dessa orsakades av ett kraftigt åskoväder på Irland.

Man arbetar nu på att återställa systemen och det mesta är redan uppe. Det går snabbt, om än inte med blixtens fart.

/Martin

Regnkaos eller Bäst väder…?

Av Martin Hedberg

(uppdaterad) Nu inför helgen så gjorde jag två intervjuer för två tidningar, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Jag gav givetvis de bägge journalisterna i stort sett samma bild av hur prognoserna såg ut för vädret i helgen och kommande vecka.

Jag blev lite förvånad när jag i går (fredag 5 aug) såg Aftonbladets förstasida: VÄDER-EXTRA. REGNKAOS HOTAR hela landet. Och därunder även tillagt: ”Meteorologen: Kan bli flera översvämningar”.

Aftonbladets förstasida (5 aug 2011). Svenska Dagbladet sid 24 (6 aug 2011).

Oj då tänkte jag. Det kan alltså bli betydligt värre än vad jag trodde. Undrar vem mer de talat med och vilken vädermodell som indikerat det ovädret? När jag slog upp tidningen blev jag förvånad än gång till. Det fanns inga andra meteorologer eller vädermodeller, det var bara jag som var omnämnd.

Jag läser artikeln. Jorå, den stämmer rätt så väl överens med den intervju jag gjorde. Visserligen finns det ett par ”stort” och ”rejält” som jag inte riktigt känner igen, men på det hela taget rätt okay. Men/och artikeln har ännu en dramatiserande rubrik: Regnkaoset på väg till Sverige. Det stämmer varken med vad jag sagt eller vad som står i artikeln.

Jag sade förvisso att det kan bli åska och lokala översvämningar. Men jag sade inte att det skulle bli det i den omfattningen som annonserats. Och begreppet ”regn-kaos”, känns mycket främmande. Och sedan över HELA Sverige…?

Hur var det då med den andra tidningen, Svenska Dagbladet. Förutom att jag fick leta en stund innan jag hittade artikeln (en spalt på sidan 24, se bilden ovan) så hade den en sådan blygsam rubrik att man nästan hoppade över den: Bäst väder i sydöstra Sverige. Artikeln samsas med krönikan ”I väntan på den buss som aldrig kommer” och artiklarna ”54-åring åtalas för dödlig båtolycka” och ”Tysk kanin tog skuttet till Gotland”.

På webben har SvD den lite annorlunda vinklingen ”Nu väntar ostadigt väder och regn”, men det är samma artikel som i tidningsupplagan.

Innehållsmässigt är artiklarna i Aftonbladet och SvD likartade. Den stora skillnaden ligger i bild- och rubriksättningen, placeringen i tidningen och tillägg med dramatiserande adjektiv, ”ryssvärme”, ”hot” mm.

Troligen är det betydligt fler som tar till sig intryck från löpsedlar än de som studerar detaljerna i artiklarnas löptext. Personligen anser jag att rubriker, bilder mm bör återspegla, illustrera och i viss mån sammanfatta innehållet i en artikel eller ett faktaunderlag.

Ibland får vi frågor om varför olika meteorologer gör olika prognoser, det är väl samma väder vi pratar om? I detta fall har vi samma meteorolog som gjort samma prognos. Men i slutändan blev det rätt olika ändå.

/Martin