Det är bara att vänja sig

Av Martin Hedberg

Det har regnat mer än normalt i sommar. Med ”normalt” avses situationer som vi är vana vid. T.ex. vädrets variationer de senaste trettio åren. Dels är det set vädret vi förväntar oss, dels är det det vädret som vår infrastruktur, jordbruk, ekosystem och samhälle utvecklats för att möta.

Men vad som är normalt förändras. Det är inte ovanligt att omvärlden förändras och därmed vad som kan kallas ”normalt”. Det är tom normalt att det som är normalt förändras.

Det som är lite onormalt är dels anledningen till varför förändringarna sker, dels storleken och hastigheten med vilka de sker.

Anledningen till att klimatet, och därmed vädret, förändras utöver vad man kan förvänta sig av naturens egna variationer är att vi människor genererar växthusgaser och förändrar jordens albedo (förmåga att reflektera solljus).

Anledningen till att förändringarna går så snabbt är att vi förändrat atmosfärens sammansättning och jordens albedo så snabbt.

Aldrig någonsin tidigare har en art på denna planet haft så stor inverkan på så kort tid över klimatet. Förvisso påverkar alla arter klimatet genom sin blotta existens. Vissa växter, djur eller bakterier har tom haft kapacitet att förändra klimatet, men det har skett under geologiskt sett längre tider.

Det som dessutom skiljer oss fundamentalt från tex bakterier (som för många miljoner år sedan förändrade jordens atmosfär, klimatet och förutsättningarna för livet på planeten) är att vi har kunskap om vad som sker. Nåja, inte fullständig kunskap, men i alla fall betydligt mer kunskap än man med rimliga antaganden kan förutsätta att bakterier hade/har.

En sak förändras dock inte. Vi måste, precis som alla andra varelser på denna planet, anpassa oss. Det har ibland förts fram som en handlingsplan och ursäkt för att fortsätta på vår destruktiva väg: ”Vi kommer att anpassa oss”. Visst. Vad har vi för val?

Så när nu atmosfären innehåller både mer vattenånga och energi, då kan man förvänta sig att det blir såväl mer nederbörd som förändrade vädermönster. Detta precis i linje med vad klimatforskare sade redan för flera tiotals år sedan.

Men eftersom mänskligheten inte riktigt tog till sig vad som sades då, eller verkar göra det nu, så bjuder verkligheten på en större dos av sin sedan länge beprövade medicin: Förändring med tillhörande anpassning.

Naturen är obeveklig mot förnekelse. För vår egen skull, och många andra, behöver vi vakna. Förutom det så behöver vi förstå att det både gör ont och går åt resurser att anpassa sig.

Nu betalar vi priset för att vi och våra föräldrar blundade för trettio år sedan. De/vi tyckte det var värt det, då. I framtiden betalar vi och våra barn priset för att vi blundar idag. Tycker vi att det är värt det?

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

28 CommentsLeave a comment

 • ”En kraftig minskning är tydlig i sommarregnens mängd i södra Sverige under 1971–2000 jämfört med perioden 1931–1960. Resultat från modellering av det framtida klimatet enligt Rossby Centre och från studier av historiska svenska klimatdata visar liknande tendens i Sverige. Studier av klimatdata visar, att minskningen är kraftigast i den västra delen av den södra halvan av Sverige.
  Detta ger indicier om en pågående förändring, som bör tas i beaktande vid framtida planering, där regnintensitet är av betydelse.” Citat från SMHI 2006.

  Martin: Det kallas cherrypicking: Att välja ut en händelse eller ett påstående och med dess hjälp försöka kullkasta den samlade bilden.

  Om man vill så kan man vara lite mer balanserad i sin cherrypicking och tex redovisa:
  ”Klimatscenarierna är lite mer svårtolkade då det gäller förändringar i sommarnederbörden. I större delen av Norrland väntas en ökning medan det i de södra delarna av landet oftast är fråga om en minskning. Detta gäller särskilt under hög- och sensommar (juli- september). Exakt var gränsen mellan ökad och minskad nederbörd kommer att gå beror på vilken modell man väljer att studera. De modeller vi studerat är dock ense om att det kommer att bli torrare i Götaland under sommarmånaderna. Andra globala modeller (Christensen et al. 2007) visar på att gränsen mellan torrare och blötare förhållanden kan hamna söder om Sverige och att även södra Sverige kan få något blötare under sommaren.” (SOU 2007:60 Klimat och sårbarhetsutredningen)

  Och de tillfällen där rapporter indikerat något som är linje med vad som inträffat, de gör vi bäst i att bortse ifrån. (ironi) Tex: ”Medeltemperaturen i juli stiger enligt RCA3-EA2 med 0,5−1,5 grader till 2020-talet, med cirka 1,5 till 2,5 till 2050-talet och med 2−4 grader till 2080-talet. Generellt är ökningarna störst längs kusterna, särskilt runt och över Östersjön. Ökningarna är ungefär lika stora i juni och augusti.” (samma rapport).

 • Några internationella toppnoteringar:
  Al’Aziziyah i Libyen har väldsrekordet för högst uppmätta temperatur, 57.7C. Det uppmättes den 13:e september 1922.
  Citat:”Det som dessutom skiljer oss fundamentalt från tex bakterier (som för många miljoner år sedan förändrade jordens atmosfär, klimatet och förutsättningarna för livet på planeten) är att vi har kunskap om vad som sker.” Är nog ett av det mest naiva påstående jag läst.
  Några fakta.
  Den lägsta temperatur som någonsin uppmätts var på den ryska forskningsstationen Vostok II på Antarktis. Då sjönk temperaturen den 21 juli 1983 ner till -89.2 C.
  26467 mm regn fick staden Cherrapunji i Indien ta emot under år 1861.
  Den franska ön La Réunion i Indiska Oceanen fick under ett enda dygn ta emot 1870 mm regn (jämför de svenska rekorden ovan!). Detta hände den 16 mars 1952.

  Martin: Du har nog rätt. Vi är på väg mot en istid och människan kan på intet sätt påverka sin omgivning. Än mindre förstå vad som sker, varför eller vad som skulle kunna ske.

  Nej, det var nog inte det du ville säga. Men det framgår inte riktigt vad du ville säga, mer än att du är kritisk på något sätt.

 • ”det är bara att vänja sig…”

  Säger sagan om skenande växthuseffekt.

  Samma sa de om milda vintrar för några år sen, ” det är bara att vänja sig…”

  Vi vet hur det gick…..

  Sagor sagor….

  Martin: Skriv då inte sagor åt andra: Jag sade inte ”skenande växthuseffekt”.

  Vidare så heter det ”Global uppvärmning”, inte ”Regional uppvärmning”. Att det varit två snörika vintrar i Skandinavien förtar inte det faktum att det GLOBALT sett blivit varmare, såväl sommar som vinter, vår och höst.

 • 1. Globalt sett blir det varmare, fakta enligt de mätningar som gjorts.
  2. Varm luft bär mer vatten, fysikaliska fakta.
  3. Om jag inte fattat fel ser vi endast ca en procent av det vatten som finns i atmosfären(?), då i form av moln och regn.

  Men, vad talar för att det blir en ökad nederbörd pga en varmare atmosfär (som håller mer vatten)? Blir inte en varmare atmosfär även ”trögare”?

  Martin: Jag kan inte omedelbart svara på hur stor andel av atmosfärens vatten som är i kondenserad form.

  Vad man ser är att det hydrologiska kretsloppet ökar, dvs cirkulationen avdunstning-nederbörd-vattenflöden. Men också att det förändras, det behöver ju som bekant inte regna på samma ställe som vattnet avdunstat.

  Samma sak med flodsystemen: I vissa floder ökar flödena, i andra minskar de. (Här spelar givetvis våra bevattningssystem även en stor roll.)

  Vad man också ser är att tidigare mänster förändras, tex att nederbörden minskar på ett ställe men ökar på ett annat. Även att det i vissa fall sker en förskjutning från många små nederbördsmängder till färre, men kraftigare nederbörd.

  Vad menar du med ”trögare”?

 • Varm luft bär mer ånga än kall, men har också en aning lägre tryck, eller kanske ska vi säga densitet. Det är temperatur- och tryckskilnaden som gör att regn faller ut, inte själva temperaturen i sig. Vid lägre tryck förenar sig ångan till regndroppa. Det lägre trycket kan t ex och nästan vanligen uppstå vid en uppvind då varm och fuktig lugt möter andra atmosfäriska lager med långt lägre tryck.
  Sedan råder förhärskande vindar och strömmar, vilka för moln och annat till vissa platser, men kanske inte till andra.

  En procent kanske låter litet, men det är det inte.

  Med tröghet menas nog lägre acceleration. Kanske ligger något i att en ångtät massa accelererar långsammare än en ånggles. Men samtidigt är ju trycket lägre och energin/vindarna/låg- och högtrycken starkare. Fast jag måster erkänna att jag tar mig litet vatten över huvudet nu. 😉

  Ska dom som gillar läget inte göra något, och de som fruktar vad vi människor gör med vår omgivning inför framtiden göra allt?

  Martin: Jag vill inte gå in i alla detaljer i ditt resonemang, men har ett litet klarläggande: Lufttrycket är tyngden av luftpelaren ovanför en specifik plats fördelat på ytan på den platsen.

 • Jag kan bara hålla med citatet ”Det är bara att vänja sig”.
  Som det verkar finns ingen hederlighet kvar och dylika uttalanden som domedagsprofeterna far med i syfte att skrämma ”nyttiga idioterna”, får vi helt enkelt vänja oss vid.
  Tur är, att färre och färre tar dessa profitörer på allvar.

  Ett annat slående citat levererat av ytterligare en profitör:
  Svante A: ”Tyvärr har vi misstänkt hela tiden att det är värre än vi trott.”
  Suck!

 • Tack för svaret Martin.
  Nu skriver du ju att det hydrologiska kretsloppet ökar, gör det verkligen det? Mer än lokalt och med förändrade mönster.

  Mina tankebanor angående ”tröghet” ligger faktiskt i linje med det som Fredrik skriver ovan. 🙂

  Vidare (med massor av vatten över huvudet 😉 ):
  En varmare atmosfär kan bära mer vatten (ånga), samtidigt som densiteten sjunker och som ger en större ”tröghet”. Skulle inte detta kunna leda till att cirkulationen i atmosfären istället blir lägre? Som i sin tur påverkar det hydrologiska kretsloppet?
  Rörigt kanske, och så kom jag tillbaka där jag började… :s 😉

 • Ja, rörigt blir det! Men blanda inte ihop ”en luftmassa” med ”en atmosfär”! Det finns antagligen några miljoners miljarder luftmassor, om det går att plocka ur en sån, i varje atmosfäriskt lager. Och när det är olika tryck måste det ju bli rörelse. Det är oundvikligt.

  …Öh, kanske du har flugit drake nån gång? Då vet du att det kan blåsa olika på olika nivåer, trots att du skickar upp den inte ens femtio meter.

  Martin: Sök på ”Ekmanspiral”

 • Mängden vattenånga i lägre stratosfären har ökat stadigt senaste 30 åren vilket givetvis har stoppat en del värmeutstrålning från planeten och medfört att det blivit varmare globalt sett. IPCC säger själva att den mest osäkra faktorn i deras modeller är just osäkerheten om vattenångans inverkan. Anta att vi leker med tanken att människan är 100% orsak till förändringen. Det är i så fall oklart om det är koldioxid, flygplan, konstbevattning, ökenspridning, nedhuggning av skog eller vad det nu är för hyss människan gjort som står bakom uppgången, så jag vet inte vad du tycker politikerna skulle tagit för beslut för 30 år sedan.

  Ta tex beslutet på senare år att försöka få fler att skaffa etanolbilar. Det är bra om koldioxiden är orsaken, men dåligt om skövling av regnskog och konstbevattning är orsaken. Vad tycker tex du att politikerna skall ta för beslut idag?

  Martin: Nu kanske inte Sverige är en bra förebild i alla avseenden, men tänk om USA hade tagit ungefär samma väg som vi gjorde i samband med oljekrisen på 70-talet.

  Då skulle världen (eftersom USA i sig väger rätt så tungt och dessutom har rätt mycket mer inflytande på övriga världen än vad Sverige har) dels haft mer energieffektiv teknologi, det skulle vara en större andel förnybar energi, färre ”mountain top removal” (kolbrytning), det skulle vara mer olja och gas kvar i marken, det skulle vara lägre halt koldioxid i atmosfären. Vidare så skulle USA ha mindre underskott i statskassan (bla lägre kostnader för import av olja) de skulle dessutom ha mindre anledning att föra krig för att säkra oljetillgångar. Troligen skulle vi dessutom ha ett lägre olje- och energipris.

  Men nu var det så att Sverige, men inte USA, valde att tidigt försöka minska beroendet av fossilt kol. Det var ett beslut som våra svenska politiker tog, men de amerikanska politikerna inte tog, för ungefär trettio år sedan.

  Och Sverige blev inget efterblivet u-land för det (okay för att vi har förlagt en stor del av vårt fossilberoende till utvecklingsländer, men det har även USA gjort).

  Vad vi kan göra idag? Ja, vi kunde sträva efter ungefär samma sak: Att minska behovet av fossilt kol och andra processer som stör/negativt påverkar ekosystemtjänster som vi är beroende av.

 • Fredrik: Visst har jag flugit drakar. Har även hoppat fallskärm, där kan man snacka om att släppa ut skit i atmosfären! 😀

  Ekmanspiral? Har läst om fenomenet men inte att det hade ett namn. Intressant. Där ser man vad lite man vet. Och inte blir det bättre med åren… 🙁

 • Att minst 10 miljarder mer eller mindre egocentrerade människor kommer att påverka jordens resurser och klimat behöver vi inte fundera över. Så blir det. Jag är däremot mer tveksam till att dagens klimatmodeller kommer att komma sanningen särskilt nära.

  Martin: Det är svårt att göra prognoser på hur naturen utvecklas. Det är ännu svårare att göra prognoser på vad alla miljarder människor kommer att göra. (Det är därför man gör scenarier, dvs många tänkbara utvecklingar).

 • Hej. Det är väl så att vi fortfarande har chansen att minska vår klimatpåverkan betydligt om vi omgående vänder utsläppsökningen till en minskning?
  Men det är ju en fråga för de stora grabbarna (politikerna) att ta itu med och det gör de ju inte!
  Något som tyvärr förmodligen kommer att försvinna är de vita vintrarna i södra Svergige. De senaste snövintrarna visar ju bara att vi fortfarande har ett nordiskt klimat att vara rädda om.
  Men kommer vi att vara det? Får våra barns barnbarn uppleva vita jular i Stockholm?
  Tyvärr hinner jag som väl är inte att hinna uppleva att vi får strandtomt på landet!

  Försök propagera mera för utsläppsminskning hälsar Johnny

 • Bröderna Grimm, släng er i väggen,
  men Bröderna Grimm var åtminstone underhållande , dessa sagor om klimatet är bara patetiska och de som skriver om dem är tråkigare än hela vedhögen ihop.

 • Amerikanerna byggde precis som vi flera kärnkraftverk under 70-talet. Vi hann klart med våra innan Harrisburg satte stopp för kärnkraftsutbyggnaden. Det gjorde inte jänkarna. Tjernobyl satte kärnkraftsstoppet ännu hårdare. Det är först de sista 10 åren som man lite försiktigt börjat igen, tex i Finland. Men nu kom Fukushima och så var det politiskt svårt igen att bygga fler. Se tex på Tyskland.

  Att alternativa energikällor skulle stå för hela elförsörjningen är inte rimligt. Det ska i så fall vara att USA har en massa orörda älvar.

 • Ett tillägg:

  Det är bara att vänja sig

  Av Martin Hedberg

  Det låter uppgivet, Martin?
  Finns det ingen chans längre?
  Har du också tappat tilltron till människorna och framför allt politikerna?

  Martin: Det finns ingen chans att få tillbaka den atmosfär som vi hade under 1900-talet. Vi måste inse att det kommer att bli stora förändringar.

  Samtidigt så är det mycket viktigt att inte ge upp, vi måste vara realistiska och dels begränsa ytterligare skada, dels anpassa oss till verkligheten (och inte försjunka i illusioner och drömmar).

 • Johnny, kom ihåg att enligt IPCC egna beräkningar står CO2 för ungefär hälften av de positiva bidragen till temperaturökningen, se http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-2-1.html

  De råder också en stor osäkerhet i beräkningar då man idag saknar viktig kunskap i olika kopplingar och bidrag. Den största osäkerheten enligt IPCC gäller just vattenångans inverkan på högre höjder. Vattenånga är som bekant den dominerande växthusgasen som står för mer än 90% av jordens samlade växthuseffekt.

 • När vi är inne på det här med klimatet och vad som kommer hända i framtiden så har jag en fråga. Jag lästa i DN för ett tag sen(gissningsvis ett år sen eller dryga det) att vi här upp i Norden kommer att få kallare vintrar i framtiden på grund av den globala uppvärmningen och liknande orsaker. Jag kom inte exakt ihåg varför det skulle bli så men jag har något vagt minne av att det var på grund av att golfströmmen skulle komma att försvagas. Stämmer det att det kommer att bli så?
  Det skulle i såna fall kunna vara en delförklaring till varför vi här uppe i Norden har haft två väldigt kalla vintrar.

 • Det är inte så svårt. Inga politiker behöver vara inblandade. Bara ställ av bilen/bilarna så fixar det sig.

 • Utbyggnaden av kärnkraft i Finland som vissa tycker är positiv, hmm…

  Skulle man lagt lika mycket pengar på alternativa energikällor som det plöjts ner i krigsreliken kärnkraft, skulle vi haft en helt annan situation idag.
  Just utbyggnaden i Finland kan faktiskt vara början till slutet för kärnkraften, iom de enorma kostnader de dragits med. Planerad budget och tidsramar har spräckts med råge.
  Bygger man nya kärnkraftverk i Sverige kommer dessa att bli dyrare per kWh jämfört de moderna vindkraftverken som byggs på land.

  Och då har vi inte ens nämnt slutförvaring eller olyckor och vad de kostar i liv och pengar. Men visst ja, de händer ju aldrig, bara ibland, och inte här…
  Nog är det fullständigt rimligt att tro på alternativa energikällor framöver.

  Personligen skulle jag klara mig helt utan levererad el om det inte vore för de vattenlagar och bygglovsbegränsningar vi har.

 • Du Martin vilka prognoser är det man tror på idag
  En eller ett par graders höjning eller mer.
  En knapp meters höjd havsnivå (som sas för ca 5år sen) eller 10-tals meter.
  ”Det finns ingen chans att få tillbaka den atmosfär som vi hade under 1900-talet. Vi måste inse att det kommer att bli stora förändringar.”
  Fortsåtter vi att inte försöka vända trenden snart är ju de värsta scenariorna som gällar. Eller?

  Ut och propagera mera Martin!

  Martin: Jag skulle inte kalla det propagera. Jag vill att folk, med öppna ögon, skall se och ta till sig det som forskarvärlden ser.

  De första stegen mot ett tillfrisknande är sjukdomsinsikt. Att utan fördomar se verkligeheten och inte låta bilden förduklas av illusioner.

 • Tack Martin för en bra artikel! Till er klimatskeptiker som suckar om ”sagor” vill jag bara fråga: hur kan ni tro att människans aktiviteter INTE skulle påverka klimatet?! Genom användandet av fossila bränslen har vi på typ 100 år frigjort kol i form av koldioxid som växter fångat in från atmosfären under MILJARDER år. Klimatet har förändrats många gånger under jordens historia, ibland har det varit istid, ibland varmtid. Massor av faktorer påverkar detta, bl.a. solens aktivitet, jordaxelns lutning, hur stor yta av jorden som är täckt av is och mängden växthusgaser i atmosfären. Koldioxid är alltså bara en av många faktorer, men en faktor som vi sedan 50-talet påverkat enormt (väldigt bra illustrerat i Al Gores ”En obekväm sanning”).Att tro att detta, i kombination med andra mänskliga aktiviteter som avskogning, luftföroreningar etc. inte skulle påverka vårt klimat, DET är sannerligen naivt!

 • Med tanke på att metreologerna inte kan förutspå
  vädret i morgon med någon vidare tillförlitlighet
  så tycker jag det närmast skadar diskussionerna
  om det framtida klimatet när ni talar om det – jag
  vet tyvärr ingen annan yrkesgrupp som är så otillförlitlig…

  Martin: Trist. Men du, vem i samhället tycker du skall spå väder om inte meteorologerna gör det?
  Och vem skall säga något om klimatet? Skall vi överlåta det till ekonomer, tandläkare, hjärnkirurger, frisörer, svetsingenjörer… Eller kan det vara så att meteorologer, oceanografer, geologer, ekologer mfl faktiskt har ett och annat att komma med som de andra yrkeskategorierna inte har…?

  Tips: Om du skall operera blindtarmen så går du säkert till en kirurg, om du vill bygga ett flygplan så kollar du med en flygtekniker, skall du klippa dig går du till en frisör… Detta trots att inte alla kirurgiska ingrepp lyckas, det finns flygplan som ramlat ner och det finns en del misslyckade frisyrer… och det finns meteorologer som har gjort en och annan felprognos.

  Men sannolikheten är nog störst att respektive yrkeskategori är de som, trots allt, är bäst lämpade att utföra sina arbetsuppgifter.

 • Visst låter det du säger rimlig. Problemet är bara att en kirurg inte dödar patienten i 62 % av fallen, ett flygplan kraschar inte varranann flygning. Skulle någon lyssna på en flygtekniker som byggde så dåliga flygplan? Jag vet ingen yrkesgrupp som har fel så ofta som meteorologer, vet du? Kanske borde meteorologer jobba på provision istället? Vad gör du själv för att förbättra prognoserna? Gör du några egna prognoser eller åker du mest runt och föreläser om klimat och pratar med kvällstidningar?

  Martin: Jag har tex just skickat in en foskningsrapport som visar hur fjärrvärmebolagen, med hjälp av ensembleprognoser och lastberäkningar, kan öka effektiviteten vid produktion av värme och el.
  När operatörerna gissar hur vädret skall bli så går det år väsentligt mycket mer energi, vilket dessutom slår igenom på energipriserna. När de istället gör optimeringsberäkningar med hjälp av meteorologer så spar man såväl energi som pengar.

  Jag har aldrig sagt att prognoser är exakta beskrivningar av framtiden. Tvärtom, jag poängterar att naturen är komplex och att det inte går att beräkna den exakt. Det handlar om sannolikheter för olika väderutvecklingar.

  Kan du säga någon yrkeskategori som är bättre lämpad att göra väderprognoser än vad meteorologer är?

 • Ann-Sofi, CO2-halten i atmosfären har de senaste150 åren stigit från 0.028% till 0.039%. När livet kröp upp på land var den 0.8%. Tänk dig Al Gores beskrivning av grafen i ”en obekväm sanning” och lägg in 0.8% där. Då har haven kokat bort för länge sedan och det var ju inte därför livet kröp upp på land den gången.

  Du får tänka på:
  1. Att Al Gore investerade kraftigt i miljöföretag innan han drog ut på sin världsomspännande föreläsning.
  2. Att ”en obekväm sanning” innehåller så mycket sakfel att en engelsk domstol beslutade att den inte fick visas för engelska skolbarn utan tilläggsupplysningar som rättar alla sakfel. Ledsen att behöva säga det till dig som tyckte den var bra, men den klassades alltså som osaklig propaganda och indoktrinering.

  Martin: Nu tog du nog i lite för mycket. Dina påstående är dessutom på gränsen till insinuerande (att Al Gore skulle bygga sin film på propaganda i syfte tiill egen vinning) Al Gores film innehöll förvisso nio sakfel (i original skrev man faktiskt ”fel” med citationstecken), men om man läser på lite så förstår man at det inte handlar om de lögner som han ibland anklagas för.
  För en lite djupare och saklig bild av felen i hans film hänvisar jag till en artikel av forskare på Real Climate: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/10/convenient-untruths/

 • Jag tror att du tyvärr har missförstått poängen. Jag säger inte att några andra än meteorologer ska göra väderprognoser, jag säger att väderprognoserna är fruktansvärt dåliga. Så dåliga att meteorologer sticker ut som den yrkesgrupp som presterar sämst resultat. Kanske är meteorologi det svåraste yrket? Prognoserna är i över 60% av fallen fel, det är poängen.

  När jag surfar in på klart.se vill jag få så exakta väder prognoser som möjligt och läser jag väder bloggen vill jag läsa om just väder. Klimat bloggar finns det massor av, gör inte denna till en till.

  Martin: Du får verifiera hur du kommit fram till att 60% av prognoserna är fel. Du kan börja med att definiera vad en ”felprognos” är.
  Jag noterade att du i din förra kommentar dels skrev 62%, dels jämförde med att ”patienten dog” och att flygplan trillade ner varannan gång.
  I det senare fallet övertolkade du metaforen med yrkeskåren läkare respektive flygingejörer, det visar att du antingen inte förstod den eller avsiktligt misstolkade den. Jag tror det senare.

  Redan då jag började skriva här tillsammans med Pohlman så skrev jag om både väder och klimat. Det är en poäng förtydliga vad som är vad, de skiljer sig åt, men hänger också samman på rätt konkreta sätt.

 • Ha, ha. 🙂
  Nog finns det andra yrkeskategorier som har det svårt att bedöma framtiden.
  Vulkanologer tex. Finns många paralleller där iom att man inte kan garantera hur varje vulkan kommer bete sig, alla är olika. De vulkaner som monitoreras konstant har man bättre koll på men kan ändå aldrig med säkerhet säga vad som kommer att hända. Men när deras ”prognoser” träffar rätt blir det otäckt…
  Exempel, Nevado del Ruiz i Colombia hade utbrott -85, regeringen beställde en riskanalys av de sakkunninga som fanns på plats. Regeringen förkastade den med hänvisning till att den skulle skapa panik, 23000 av 28000 invånare dog.

  Om modellerna eller Martin har en korrekt prognos för i morgon kommer ingen att applådera. Har de fel dör ingen, men folk kan tydligen bli irriterade. 😉

 • Jag har sett Al Gores film och hans insinueringar med temperaturgrafen som proportionell med CO2-halten. Där han visar att borrkärnorna i Antarktis visar att senaste avisningen höjdes CO2-halten från 0.018% till 0.028% samtidigt som temperaturen höjdes 10 grader. Sedan visar han att CO2-halten höjts lika mycket till senaste 150 åren och säger något i stil ”Vart tror ni temperaturen går?” med ett rakt rött streck uppåt på tavlan. Du kan inte hävda att det var bara ett litet obetydligt fel. Det är skrämselpropaganda!

  Martin: Just det avsnittet i filmen tycker jag var misslyckat. Jag anser att han insinuerade något som inte följdes upp. Det är i och för sig klarlagt att det finns en korrelation mella temperatur och halten koldioxid (och andra växthusgaser), men relationen är inte linjär vilket man lätt/givetveis får uppfattningen av genom hans sätt att presentera graferna.
  (Samtidigt skall även sägas att konsekvenserna av en, två eller tre garders uppvärmningen inte heller är linjär, skillanden mellan två och tre grader är större än den mellan en och två.)

  Det märkliga med Al Gores olika fadäser i filmen är att de inte korrigerades innan filmen släpptes. Det var ju inte direktsändning och man hade såväl tid som resurser att kolla alla utsagor. Förmodligen behöll man vissa grodor av retoriska skäl utan att tillräckligt reflektera över eventuella risker med att ”tweaka” på sanningen.

  Till protokollet skall dock även sägas att absoluta merparten av de utsagor som kom i filmen var korrekta. Det ursäktar dock inte det som ej var korrekt.

  Man kanske skall påminna sig om att Al Gore är politiker, han är inte vetenskapsman.

 • Fast man bör ju också notera att Al Gore fått sina uppgifter från ”vetenskapsmän”. Det är klart att det är skrämselpropaganda när man beskriver saker som man inte vet något om för att nå ut med ett budskap.

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article46057.ece

  Ni som verkligen tror att människan är roten till det onda borde ju värna om er integritet och verkligen sätta ner foten när sådana människor får komma till tals och svärta ner ert rykte (trovärdighet), och JA, det får den effekten.
  Personligen så lyssnar jag på flertalet personer från båda parter och avgör vem jag anser ha mest ”kött på benen”. I detta fallet är det inte svårt…
  flertalet ”forskare” har kommit med direkt falska fakta och det har manipulerats med data. Det gör man inte om man vet att man har rätt…

  människan skitar ner… ok
  jordens klimat ändras… ok
  men
  människans utsläpp är mikroskopiskt små i jämförelse med naturen själv och klimatet har ALLTID ändrats.

  Varför sätter aldrig AGW-förespråkare saker i perspektiv???

  Martin: Det är ju just i perspektiv man inser hur mycket människan gör. Människan har tex ändrat halten koldioxid med 35% (trettiofem procent)! Vi har höjt halten lika mycket som naturen gör då den går från istid till värmeperiod. I naturen tar det tiotusen år. Vi har gjort det på omkring 200 år. Och vi accelererar.

  Just den processen har vi alltså gjort omkring 50 gånger snabbare än naturen! Det är knappast att betrakta som ”mikroskopiskt”, snarare astronomiskt.

  Klimatet har, mycket riktigt, alltid förändrats. Det är just det i kombination med storleksordningen av vad vi männsikor gör som är så skrämmande. Vi kan inte förutsätta att naturen skall ”vara snäll” mot oss bara för att vi väljer att blunda eller förneka fakta.

  Som sagt var: Sätt saker i perspektiv.