Tag - kärnkraft

Marsväder och inversioner

Av Martin Hedberg

Högtrycket blir kvar över Sverige. Det gör att vårt väder får en speciell karaktär kommande dagar. De flesta kanske tänker på sol när de hör högtryck. Andra tänker att det inte blir så blåsigt. En tredje noterar att det blir kallt, i synnerhet i om nätterna. Allt detta stämmer.

Det som hjälper till att skapa ovanstående är något som kallar för ”inversion”. En inversion är ett omvänt temperaturavtagande. Eller för att uttrycka det mer konkret: Det samlas en massa kall luft närmast marken.

När vi har högtryck så är luften ofta klar, det är inte mycket moln. Om vintern, när solen inte visar sig så många timmar, så innebär detta att värmestrålning från marken fritt strålar ut i rymden. Det gör att temperaturen sjunker såväl på marken som i luften. När luftens temperatur sjunker så blir den tyngre. Det gör att den samlas i läglänt terräng och i det närmaste ”rinner” ner i dalgångar och svackor. I alpin miljö kan det bildas kraftiga fallvindar till följd av detta.

I vanliga fall så blir det kallare ju högre upp i atmosfären man kommer. Men när det bildas inversioner så stiger temperaturen upp till toppen av inversionen. Inversionen kan vara allt från tio till ett par hundra meter tjock.

Eftersom luften ofta är mer eller mindre stilla i en inversion så samlas det, om den får vara kvar ett par dagar, en massa luftföroreningar och partiklar i inversionen, dvs i luften närmast marken. Detta är för övrigt anledningen till många luftkvalitetsproblem världen över.

Det är även inte ovanligt att det förekommer underkylt regn i inversioner: Det faller regn över området, men regnet hinner inte frysa till snö nå det färdas genom inversionen. Dess temperatur hinner dock sänkas och när dropparna träffar en kall yta så fryser de omedelbart till is.

Vädret kommande veckor präglas dock av soliga dagar och kalla nätter.

/Martin

Är elpriset högt på goda grunder?

Av Martin Hedberg

Priset på el här i Sverige sätts som resultat av balansen mellan utbud och efterfrågan. De påverkas i sin tur av flera faktorer så som temperatur, nederbörd, avsmältning och magasinfyllnadsgrad.

Jag fick en fråga tidigare av Christophe om det verkligen var så att vattenmagasinen var snudd på tomma vilket kraftbolagen påstår är anledningen till att elpriset är högt.

Nu visar det sig att det inte bara är väder och efterfrågan i Sverige som påverkar elpriset, även händelser i omvärlden har en rätt så konkret inverkan, tex kärnkraftolyckan i Japan.

Men, säger någon, hur skall brist på energi i Japan påverka oss, vi sitter ju inte på samma elmarknad? Men händelserna i Fukushima fick en omedelbar inverkan på tysk energipolitik. I Tyskland stängde man i stort sett omedelbart ner de äldsta kärnkraftverken och minskningen på tillgångssidan i Europa fick genomslag på nordiska elpriser som steg, både på spot- och terminsmarknaden.

Dessutom ökade efterfrågan på gas och kol (för att täcka energibortfallet). För att få elda de fossila bränslena behövde man även köpa in utsläppsrätter vilket gjorde att även de steg i pris.

Och enligt Energimarknadsinspektionen (tillsynsmyndighet för el, naturgas och fjärrvärme) så är därtill nivåerna i vattenmagasinen rekordlåga. För drygt en vecka sedan skrev man i ett pressmeddelande:

”Just nu ligger nivåerna 49 procent under det normala, vilket motsvarar ett underskott på omkring 29 TWh.
– Vi riskerar att hamna i ett ansträngt läge. De låga nivåerna innebär att oförutsedda produktionsbortfall eller tillfälligt kallare väder kan få negativa konsekvenser för konsumenterna i form av höjda elpriser, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen.
För att minska risken för stigande priser krävs nu ett varmare och blötare väder än normalt fram till att vårfloden kommer igång, vilket brukar ske runt vecka 17.
Den nuvarande situationen i vattenmagasinen bidrar just nu till att hålla upp priset, trots att vädret blivit varmare och att den svenska kärnkraften producerar med nästintill full kapacitet. Tillgängligheten i kärnkraftverken är i dagsläget kring 98 procent.”

Så, hur ser det då ut framöver? Man kan spekulera i politiska beslut och kärnkraftens förmåga såväl i Sverige som i Tyskland eller Japan. Men jag börjar med att sia om vädret…

Kommande dagar, över helgen och lite till, så består det lite kyliga och torra vädret (undantaget västra sidan av Skandinaviska fjällkedjan som får rikligt med nederbörd). Men samtidigt som vi skiftar till april månad så ökar såväl temperaturerna som sannolikheten för nederbörd.

Men det är inte så att pendeln svänger över hårt på andra sidan. Det blir lite mer normala förhållanden. Nederbörden kommer inte att räcka för att signifikant höja nivåerna i vattenmagasinen, men ökningen av temperaturen kommer i alla fall att minska behovet av el.

Renovering och lite driftstörningar i den svenska kärnkraften kan ytterligare spä på priset, tex tar man en av Forsmarks reaktorer ur drift en vecka i slutet av april och Oskarshamn 3 fick ett turbinventilfel i förra veckan vilket gjorde att man fick dra ner dess produktion.

Min bedömning av priset på el blir det att det kommer att vara högt även i april. Och ja, det är historiskt låga nivåer i vattenmagasinen. Men det är mer än det som påverkar priset.

/Martin

Vindarna vänder i Japan

Av Martin Hedberg

Enligt TT så uppmanade under fredagen den japanska regeringen människor som bor inom tre mils radie från kärnkraftverket Fukushima att lämna sina hem. Tidigare har uppmaning har varit att de ska hålla sig inomhus.

Media resonerar nu i om detta kan ha att göra med ett försämrat läge i reaktor tre. Hur som helst så undra man givetvis hur eventuella utsläpp kan komma att spridas. Därvid är det givetvis intressant att veta hur vindarna blåser.

Jag har gjort en beräkning med amerikanska väderdata i form av GFS och en spridningsmodell från NOAA. Den visar att vindarna från midnatt (svensk tid) har varit syd till sydost. Eventuella utsläpp till luften har drivit in över fastlandet i riktning åt NNV.

Beräkningarna är gjorda utifrån ett teoretiskt utsläpp på 300 meters höjd och trajektorierna visar intervaller om en timme från kl 00 utc till 24 idag.

Klockan 15 svensk tid vänder vinden rätt så tvärt. Luften norr om kärnkraftverket driver då österut, eventuella nya utsläpp driver åt sydost. I bägge fallen ut till havs relativt snabbt.

/Martin

Mer vindar över fastlandet

Av Martin Hedberg

Japan: Utsläpp från kärnkraftverken i Fukushima fram till kl 12 på måndag (svensk tid) kommer att röra sig åt sydväst och möjligen passera Tokyo.

Från ett utsläpp tar det ungefär 6 timmar för vindarna att föra partiklar från Fukushima till Tokyo.

Men från måndag eftermiddag så blåser vindarna åter ut ev utsläpp till havs i Japan.

Sverige: Här hemma blir det blåsigt om måndagen. För de allra flesta platser gäller att det är rätt så tydliga västliga vindar.

Snöfall och regn drar in över fjällkedjan. Ett sammanhänga moln område med blötsnö passerar också södra och mellersta Norrland österut under måndagen.

/Martin

Nu driver vindarna in över Japan

Av Martin Hedberg

Utsläpp från kärnkraftverken i Fukushima som skett under natten och fram till kl 14 (svensk tid) blåser inte längre ut till havs.

Det är nu sydostliga vindar vilket medför att eventuella utsläpp i eftermiddag har drivit/driver in över det japanska fastlandet väster och norr om kärnkraftverket.

Det väntas lätt nederbörd i form av regn och snö. Temperaturen i Fukushima är mellan 5 och 10 grader, medan den i bergen i väster är ett par minusgrader.

Jag har gjort modellberäkningar över hur vindarna driver luften under söndagen och 24 timmar framåt i en-timmas steg. Utsläppet har jag lagt på tre olika nivåer, 100, 500 och 1500 meter över kärnkraftverket i Fukushima.

Trajektorier över vindar för utsläpp över Fukushima på 100 (röd), 500 (blå) och 1500 (grön) meters höjd. De fyllda punkterna visar positionen för eventuella utsläpp som skett idag fram till klockan 14 (svensk tid).

Sedan vrider vindarna.

Utsläpp från och med klockan 19 i kväll fram till klockan 01 i morgon bitti (måndag svensk tid) kommer att driva åt sydväst. Det medför att de kan komma in över Tokyo. En del av denna luften har då varit ute över havet en sväng innan den åter kommer in över fastlandet.

Det tar mellan 7 och 15 timmar för luften att nå fram till Tokyo efter ett utsläpp.

Trajektorier för utsläpp under söndagen. De fyllda punkterna visar var eventuella utsläpp som skett under söndagen och natten till måndagen befinner sig klockan 06 måndag morgon (svensk tid).

Nu vill jag åter påpeka att det krävs nederbörd och ett par faktorer till för att det skall bli något nedfall av jonisernade strålning från något ”radioaktivt moln”.

För att det skall komma fram partiklar med jonisernande strålning med ursprung i Fukushima till tex Tokyo (det finns många miljonstäder i Japan…) så måste det dels
-ske ett utsläpp i Fukushima
-blåsa på ett sätt som för utsläppet mot Tokyo
-inte regna eller snöa längs med vägen
-regna eller snöa när utsläppet nått fram till Tokyo.

Man måste även fråga sig hur utsläppet sker. Om det är utsläpp av ånga, en explosion eller en brand.

Riskerna med utsläppet är beroende på vad som släpps ut, om det är uran, plutonium (tunga partiklar) eller jod, cesium (lättflyktiga ämnen).

Olika källor har olika halveringstid och det är olika former av strålning, partikelstrålning eller gammastrålning.

Riskerna är dels relaterade till direkt strålning, tex om man får partiklar på kroppen, dels till intag genom livsmedel, tex om nedfallet sker i naturen och man får i sig det genom livsmedel.

Det är alltså rätt så många om-och-men. Det är inte enkelt att avgöra om det föreligger någon risk (eller om man behöver känna oro) bara för att vindarna blåser från kärnkraftverket. Man kanske skall vara orolig även om vindarna inte blåser från kärnkraftverket?

Men något som alla verkar vara överens om är att de som verkligen utsätter sig för risker är de som vistas i kärnkraftverkens omedelbara närhet, i synnerhet de som försöker få kontroll situationen rent praktiskt inom några hundra meters avstånd. Även jordbrukare inom ett par mils radie från kärnkraftverket har anledning att oroa sig.

/Martin

PS. Jag hörde en av journalisterna på SR Dagens Eko i veckan ställa en oavsiktligt (?) retorisk fråga: ”Kan man säga att kärnkraften blir säkrare för varje olycka som sker?” DS.

Liknande väder, annan situation

Av Martin Hedberg

Jag skickar ännu en tanke till Japan. Det är ungefär samma väder där som här. Omkring noll grader och snöfall/regn av och till. Men där har hundratusentals människor har förlorat hem och familjer.

På några minuter svepte tsunamin med sig allt i sin framfart. Bilar flöt omkring på ett sätt som påminner om när man rör om i en tallrik cornflakes med mjölk. Kvar av städer är förvriden infrastruktur och rester av hem och liv utrörd i lera.

Katastrofen är för stor för att vi skall kunna hantera den. Kanske är det därför vi fokuserar på tekniska saker som vattenbombning av kärnreaktorer med helikopter mm.

Folk behöver livsmedel, tak över huvudet och energi. Och mycket mer.

Det vore intressant att få en ökad förståelse för hur det japanska folket hanterar situationen. Vad kan vi lära oss av det? Både som människor och hur man hanterar katastrofer.

/Martin

Japan: När vänder vindarna?

Av Martin Hedberg

Just nu blåser vindarna ut eventuella utsläpp från kärnkraftverken i Fukushima till havs. Det är nordvästliga vindar och de ser fortfarande ut att stå sig till i morgon fredag.

Då, i morgon omkring kl 12 (svensk tid), vrider vinden till sydväst och utsläppen rör sig på en nordligare bana. Men det är fortfarande ut till havs.

Nästa kantring av vinden ser ut att komma natten mellan lördag och söndag. Det blir då sydostliga vindar och eventuella utsläpp rör sig då in över fastlandet öster och norr om kärnkraftverken.

På måndag den 21 mars vrider vinden på ett sätt som hotar Tokyo. Vinden blir nordostlig vilket medför att eventuella utsläpp kan driva in mot det tätbefolkade Tokyo.

Bilden visar trajektorierna för utsläpp 250 meter över kärnkraftverken i Fukushima var sjätte timme från och med i natt fram till och med tisdag eftermiddag. Beräkningsmodell: NOAA, Karta: Google. De olika färgerna är för att skilja olika trajektorier åt.

För att det skall bli nedfall av radioaktivt material som hotar folks hälsa så krävs det givetvis att det även har skett ett utsläpp och det måste vara ganska stort för att det skall klara sig hela vägen utanför riskområdet utanför kärnkraftverket.

Vidare så krävs det någon form av nederbörd, regn eller snö, som tar med sig de små partiklarna från luften ner till marken. (De tyngre partiklarna faller ner i kärnkraftverkets omedelbara närhet)

Med reservation för att vi resonerar om väderprognoser som blir mer osäkra ju längre in i framtiden man skådar. Vindar, atmosfärens stabilitet, utsläppens storlek… Det är många saker som påverkar eventuella nedfall. Vädret kan förändra sig från modellen, både till det bättre och till det sämre. Men modellen ger i alla fall en indikation om risker och när man inte behöver oroa sig.

De mesta akuta problemen relaterade till vädret torde vara den kalla vår som överlevande och räddningsarbetare upplever. Temperaturen är omkring 0 grader. Det snöar, dock främst i väster. Det underlättar inte för de redan hårt drabbade.

/Martin

Japan: Nu blåser vindarna ut över havet

Av Martin Hedberg

Det storskaliga vädret över Japan präglas av vandrande lågtryck växlat med högtryck, ungefär på samma sätt som vi är vana  vid här hemma i Skandinavien. Det ger vindarna en övervägande västlig komponent, men i vissa fall blir det ostliga vindar. Temperaturen kan, precis som i Sverige, variera en hel del. Överlag håller den sig mellan 0 och +10, men det har varit såväl -5 som +15 i området från Tokyo till Sendai den senaste veckan.

Under gårdagen så drev partiklar från de havererade kärnkraftverken i Fukushima in över det japanska fastlandet. Detta samtidigt som det snöade/regnade. Temperaturen var omkring noll grader.

Det är mycket troligt att radioaktiva utsläpp i samband med det föll ner till marken över det japanska fastlandet, även utanför den 20 kilometers skyddszon som upprättats runt kärnkraftverken. Stråldoserna borde vara låga, men fullt mätbara. Något förhöjda halter strålning har rapporterats från Tokyo, men nivån är jämförbar med den strålning vi har omkring oss i vårt dagliga liv från berggrund, radon, vid flygresor, röntgen mm.

Jag har gjort nya beräkningar av hur vindarna för eventuella utsläpp från Fukushima kommande tre dygn.

Beräkning av hur vindarna för luft med urprung 100 meter över kärnkraftverket i Fukushima kommande tre dygn. Fram till fredag förmiddag driver luften åt sydost, därefter driver den åt nordost. Beräkningsmodell: NOAA, Karta: Google. De olika färgerna är för att skilja olika trajektorier åt.

Det har nu börjat blåsa lite kraftigare och vinden kommer från nordväst. Det betyder att eventuella utsläpp snabbt driver ut över öppet hav.

På fredag förmiddag (svensk tid) kommer vinden att vrida på sydväst. Eventuella utsläpp fortsätter att driva ut till havs, men på en nordligare bana.

Beräkningen är gjord fram till och med lördag. Under dessa dagar beräknas vinden inte driva in luft från kärnkraftverken över bebyggda områden.

Samtidigt med de intensiva arbetet med att kyla kärnreaktorerna så pågår en humanitär katastrof i kölvattnet av tsunamin. Människor sörjer sina anhöriga. Människor är hemlösa och det råder brist på grundläggande resurser som mat, vatten, medicin, energi och skydd för väder och vind.

/Martin

Radioaktiv nedfall över land

Av Martin Hedberg

Man har nu noterat förhöjda halter radioaktiv strålning i Tokyo.

Luften sprids i många olika riktningar, även inom några timmar. Jag har gjort om trajektorieberäkningarna med uppdaterade modelldata jämfört med förra bloggen.

Nedan visar jag två bilder, den första visar var det regnade/snöade kl 18 utc (19 svensk tid, 03 Japansk tid). Som synes kom det nederbörd över de havererade kärnkraftverket i Fukushima och på andra platser över Japan (men inte i Tokyo just vid det tillfället).

Radarbild 2011-03-15 18 utc (03 den 16 mars lokal japansk tid). (Japan Meteorological Agency)

Bilden nedan visar var ett utsläpp från kärnkraftverken (på 50 meters höjd) kl 12 ut skulle befinna sig upp till 24 timmar senare. De runda punkterna visar läget kl 18 utc. Att de olika trajektorierna spretar åt olika håll orsakas av att det är mycket varierande vindriktning och hastighet på olika höjder.

Trajektorier 2011-03-15 12 utc +24h. Punkterna markerar +6h. NOAA och Google maps.

Modellen (från NOAA) räknar på hur små avvikelser i initialtillstånd (primärt genom variationer av utsläppshöjden 50 meter) ger olika resultat i hur luften sprids.

Till att börja med drar luften in över land, därefter vänder den ut över havet. Man har rimligen fått nedfall av radioaktivt material inom ett par mils radie från kärnkraftverket.

Det har sannolikt även kommit radioaktiv nedfall i området mellan Fukushima och Tokyo, möjligen även över Tokyo. (utsläppen skedde ju inte bara kl 12 utc).

Det som händer härnäst är att vindarna blir mer västliga vilket för ut utsläppen till havs. Men det som har kommit ner med regn och snö, det ligger kvar på marken. Frågan man ställer sig är om koncentrationerna utgör något hot för människor och livsmedelsproduktion. Det får man ta reda på genom fysiska mätningar av strålningen på marken.

/Martin

Radioaktivt nedfall hotar i närheten av Tokyo

Av Martin Hedberg

Vindarna har under ett par timmar under eftermiddagen och kvällen (svensk tid) vridit på nord och detta har medfört att luft från kärnkraftverket i Fukushima har kunnat strömma söderut. Därtill har det regnat, dvs partiklar faller ner till marken.

Trajektorier som beskriver hur luften från 50 meters höjd över kärnkraftverket i Fukushima transporteras kommande 24 timmar.

Potentiellt hotar detta Tokyo. Men det skall även sägas dels att trajektorierna ser ut att hålla sig några tiotals kilometer öster om huvudstaden, dels att man kan vänta sig att merparten av nedfallet sker i kärnkraftverkets närhet.

Under natten kommer vinden att vrida mer på väst, det medför att stoft från de havererade kärnkraftverken åter kommer att strömma ut till havs.

Men det som faller ner idag kan/kommer att kontaminera marken.

/Martin