Vindarna vänder i Japan

Av Martin Hedberg

Enligt TT så uppmanade under fredagen den japanska regeringen människor som bor inom tre mils radie från kärnkraftverket Fukushima att lämna sina hem. Tidigare har uppmaning har varit att de ska hålla sig inomhus.

Media resonerar nu i om detta kan ha att göra med ett försämrat läge i reaktor tre. Hur som helst så undra man givetvis hur eventuella utsläpp kan komma att spridas. Därvid är det givetvis intressant att veta hur vindarna blåser.

Jag har gjort en beräkning med amerikanska väderdata i form av GFS och en spridningsmodell från NOAA. Den visar att vindarna från midnatt (svensk tid) har varit syd till sydost. Eventuella utsläpp till luften har drivit in över fastlandet i riktning åt NNV.

Beräkningarna är gjorda utifrån ett teoretiskt utsläpp på 300 meters höjd och trajektorierna visar intervaller om en timme från kl 00 utc till 24 idag.

Klockan 15 svensk tid vänder vinden rätt så tvärt. Luften norr om kärnkraftverket driver då österut, eventuella nya utsläpp driver åt sydost. I bägge fallen ut till havs relativt snabbt.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg