Mer vindar över fastlandet

Av Martin Hedberg

Japan: Utsläpp från kärnkraftverken i Fukushima fram till kl 12 på måndag (svensk tid) kommer att röra sig åt sydväst och möjligen passera Tokyo.

Från ett utsläpp tar det ungefär 6 timmar för vindarna att föra partiklar från Fukushima till Tokyo.

Men från måndag eftermiddag så blåser vindarna åter ut ev utsläpp till havs i Japan.

Sverige: Här hemma blir det blåsigt om måndagen. För de allra flesta platser gäller att det är rätt så tydliga västliga vindar.

Snöfall och regn drar in över fjällkedjan. Ett sammanhänga moln område med blötsnö passerar också södra och mellersta Norrland österut under måndagen.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg