Radioaktivt nedfall hotar i närheten av Tokyo

Av Martin Hedberg

Vindarna har under ett par timmar under eftermiddagen och kvällen (svensk tid) vridit på nord och detta har medfört att luft från kärnkraftverket i Fukushima har kunnat strömma söderut. Därtill har det regnat, dvs partiklar faller ner till marken.

Trajektorier som beskriver hur luften från 50 meters höjd över kärnkraftverket i Fukushima transporteras kommande 24 timmar.

Potentiellt hotar detta Tokyo. Men det skall även sägas dels att trajektorierna ser ut att hålla sig några tiotals kilometer öster om huvudstaden, dels att man kan vänta sig att merparten av nedfallet sker i kärnkraftverkets närhet.

Under natten kommer vinden att vrida mer på väst, det medför att stoft från de havererade kärnkraftverken åter kommer att strömma ut till havs.

Men det som faller ner idag kan/kommer att kontaminera marken.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg