Radioaktiv nedfall över land

Av Martin Hedberg

Man har nu noterat förhöjda halter radioaktiv strålning i Tokyo.

Luften sprids i många olika riktningar, även inom några timmar. Jag har gjort om trajektorieberäkningarna med uppdaterade modelldata jämfört med förra bloggen.

Nedan visar jag två bilder, den första visar var det regnade/snöade kl 18 utc (19 svensk tid, 03 Japansk tid). Som synes kom det nederbörd över de havererade kärnkraftverket i Fukushima och på andra platser över Japan (men inte i Tokyo just vid det tillfället).

Radarbild 2011-03-15 18 utc (03 den 16 mars lokal japansk tid). (Japan Meteorological Agency)

Bilden nedan visar var ett utsläpp från kärnkraftverken (på 50 meters höjd) kl 12 ut skulle befinna sig upp till 24 timmar senare. De runda punkterna visar läget kl 18 utc. Att de olika trajektorierna spretar åt olika håll orsakas av att det är mycket varierande vindriktning och hastighet på olika höjder.

Trajektorier 2011-03-15 12 utc +24h. Punkterna markerar +6h. NOAA och Google maps.

Modellen (från NOAA) räknar på hur små avvikelser i initialtillstånd (primärt genom variationer av utsläppshöjden 50 meter) ger olika resultat i hur luften sprids.

Till att börja med drar luften in över land, därefter vänder den ut över havet. Man har rimligen fått nedfall av radioaktivt material inom ett par mils radie från kärnkraftverket.

Det har sannolikt även kommit radioaktiv nedfall i området mellan Fukushima och Tokyo, möjligen även över Tokyo. (utsläppen skedde ju inte bara kl 12 utc).

Det som händer härnäst är att vindarna blir mer västliga vilket för ut utsläppen till havs. Men det som har kommit ner med regn och snö, det ligger kvar på marken. Frågan man ställer sig är om koncentrationerna utgör något hot för människor och livsmedelsproduktion. Det får man ta reda på genom fysiska mätningar av strålningen på marken.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

1 CommentLeave a comment

  • 1986 var jag doktorand i Uppsala och sysslade med atmosfärisk elektricitet. Efter att det hade regnat igenom molnet från Tjernobyl blev den marknära luften p g a den höga radioaktiviteten så elektriskt ledande, att det i praktiken innebar ”kortslutning”, ett kollapsat elektriskt fält. Ingenstans utanför Tjernobyls närområde har det kommit så mycket radioaktivitet som i de områden i Sverige där det regnade genom det ödesdigra molnet!