Tag - Naturkatastrofer

Jordbävningar, vulkanutbrott, tsunamis, epidemier, pandemier.
(Det som skiljer denna kategori från ”extremväder” är att denna handlar mer om geologi och samhälle.
Extremväder är mer av atmosfär och vatten.)

Jag och Norman efterfrågar en kreativare kapitalmarknad

Idag publicerade DN Debatt en artikel skriven av mig och Peter Norman, tidigare Finansmarknadsminister, nu egenföretagare och styrelsearbetare. I den påtalar vi hur den enormt stora kapitalmarknaden (mer än två gånger Sveriges BNP) bör kunna ta ett större ansvar och vara mer kreativ i omställningsarbetet till ett mer hållbart samhälle.

Vi ger olika exempel och utvecklar cat bonds (catastrophe bonds), dvs katastrofobligationer mer i detalj. Det skall sägas först som sist att anledningen till att jag har lite mer koll på just cat bonds är att jag är med som grundare av ett företag, Entropics, som investerar i cat bonds genom en fond.

Nåväl, jag skall erkänna att det första jag själv tänkte på när jag för ett par år sedan hörde ordet ”katastrofobligation”, var att det lät cyniskt. Ett sätt att tjäna pengar på folks olycka? Men det är tvärtom, ingen i processen med cat bonds tjänar på att det blir naturkatastrofer. Det leder till att investeraren förlorar sina pengar. Eller förlorar och förlorar, pengarna övergår till förmånstagaren för återuppbyggnad av samhället som förstörts av naturkatastrofen. De används alltså till något nyttigt. (Fundera på vad dina pengar tar vägen om du förlorar pengar på börsen.)

Så länge som katastrofen inte inträffar så får investeraren avkastning på sitt kapital. Det är en kostnad som förmånstagaren få lägga ut så länge som de har skyddet av att det finns en obligation som betalas ut i händelse av naturkatastrof.

Cat bonds används främst vid lågfrekventa (osannolika/sällsynta) men väldigt kostsamma naturkatastrofer. Det handlar om stora jordbävningar, orkaner, dammbrott, stora skogsbränder osv. Sannolikheten är låg att de skall inträffa, men om de händer så kostar det mycket. Ofta mer än vad försäkringsbolag och återförsäkringsbolag har resurser till. Och det räcker inte med en stor orkan, det är först när den blir tillräckligt stor eller medför tillräckligt stora skador som obligationen ”triggas”. Det kan vara  att det blåser mer än x m/s, att luftrycket i cyklonen centrum är under y hPa eller att kostnaderna/skadorna överstiger z $. Mer om triggers och andra detaljer kan man läsa om på Artemis.

Räntan, ”kupongen”, som betalas ut är satt i relation till sannolikheten för att obligationen skall triggas skall inträffa plus en riskfri ränta. Och till skillnad från vanliga företagsobligationer eller investeringar i tex aktier så kan man faktiskt beräkna fysikaliska sannolikheter för att stormar, översvämningar och jordbävningar skall inträffa. ”Risk” blir därmed inte lika godtyckligt eller bara baserat på historiska händelser när det gäller cat bonds. En annan skillnad mot övriga kapitalmarknader är att cat bonds i princip är helt okorrelerad vanliga investeringar. -Förekomsten av naturkatastrofer påverkas inte av om börser, fastigheter, konst, guld… går upp eller ner.

Det är inte bara så att man kan skapa skydd för extrema händelser, man får också en värdering av vad det kostar att ha skydd. Det stimulerar företag och organisationer att öka säkerheten och minska sina risker. Det är inte minst viktigt i anpassningen till klimatförändringar.

Och ytterligare en fin sak i kråksången med att introducera extremväder och klimatrelaterade risker på kapitalmarknaden (förutom att tillgängliggöra deras pengar för de som är i behov av resurser) är att finansfolket direkt eller indirekt tvingas att fundera på naturkatastrofer och hur vi påverkar och påverkas av dem. Hur är det med sannolikheter för extremväder och hur de varierar med årstider, havsströmmar och klimatförändringar? Hur är det med El Niño/La Niña, ökar eller minska risken för tropiska cykloner i Mexikanska Gulfen? Påverkas förekomsten av vinterstormar i Europa av avsmältningen av isen i Arktis eller är det något annat? Påverkas sannolikheten för stormar och översvämningar i New York av temperaturen i Atlanten? Påverkar vi människor detta?

Nu kanske många av investerarna nöjer sig med de finanstekniska nyckeltalen och jargongen, men jag finner det ytterst intressant och värdefullt att belysa och analysera de bakomliggande fenomenen som ligger till grund för värdepappret och verksamheten.

Nåväl, det var det om cat bonds. Vi måste kunna skapa och frigöra mer, fler och andra innovationer och instrument som utnyttjar kraften i de ekonomiska systemen och reservoarerna för att göra världen lite bättre. Resurser som annars i alltför stor utsträckning rullar vidare i BAU-spåret. Och det har vi sett inte alltid leder rätt.

Att ytterligare engagera kapitalmarknaden kommer inte att vara tillräckligt för att lösa de problem vi står inför. Ärligt talat, många problem kommer inte att lösas alls. Men vi kommer inte heller att vara i närheten av att mildra eller hantera problemen om inte kapitalmarknaden växlar upp kreativiteten och innovationskraften med det uttalade syftet att göra världen lite bättre.

/Martin

Fasar för skogsbränder

Skogsbrand (wikipedia)

Som jag skrivit i tidigare artiklar så är skogsbränder ett av de stora problemen med den typen av sommarväder som så många längtar till under sommaren: Sol och värme. Ingen skuld på de som gillar sol och värme, men alla kan vi väl vara överens om att det därtill vore bra med regn, gärna under nätterna.

Och medan man kämpar mot bränder som härjar i trakterna kring Sala så blir det mer regn än man önskar på andra platser i landet.

Skogsbrand (wikipedia)Skogsbrand (bild från Wikipedia)

Vindarna är viktiga ur flera aspekter när det brinner i skog och mark. Dels för själva spridningen av branden, dels för att vinden för in ny syrerik luft till brandhärden.

Ovanför bränder kan det bildas konvektiva moln, som stackmoln. Det är samma princip som råder: Varm luft stiger. Men detta gör även att ny (syrerik) luft strömmar in till branden längs med marken. Det är alltså inte ovanligt att det blåser in mot eldhärden runt hela brandområdet, detta så länge inte den överlagrade vinden är för kraftig. Man kan jämföra med sjöbrisen såväl som med vanliga konvektiva moln.

Det vi kan hoppas på är att den frontzon som böljar fram och tillbaka över landet tar en ordentlig sväng och dumpar sin last över östra Svealand kommande dygn. Enligt prognoserna skulle det kunna bli någon regnskur unde tisdag eftermiddag, men annars får vi hoppas på onsdag kväll då fronten kurvar förbi.

Hur som helst, onödigt mycket regn kommer på andra platser och alldeles för lite där det verkligen skulle göra nytta.

Nu får vi hoppas att boende och markägare i området inte drabbas alltför hårt, samt att de som arbetar med brandbekämpningen kan göra det på ett säkert sätt.

/Martin

PS. Japp, sannolikheten för skogsbränder ökar i takt med att klimatet förändras i den riktningen som sker just nu. DS.

Marsväder och inversioner

Av Martin Hedberg

Högtrycket blir kvar över Sverige. Det gör att vårt väder får en speciell karaktär kommande dagar. De flesta kanske tänker på sol när de hör högtryck. Andra tänker att det inte blir så blåsigt. En tredje noterar att det blir kallt, i synnerhet i om nätterna. Allt detta stämmer.

Det som hjälper till att skapa ovanstående är något som kallar för ”inversion”. En inversion är ett omvänt temperaturavtagande. Eller för att uttrycka det mer konkret: Det samlas en massa kall luft närmast marken.

När vi har högtryck så är luften ofta klar, det är inte mycket moln. Om vintern, när solen inte visar sig så många timmar, så innebär detta att värmestrålning från marken fritt strålar ut i rymden. Det gör att temperaturen sjunker såväl på marken som i luften. När luftens temperatur sjunker så blir den tyngre. Det gör att den samlas i läglänt terräng och i det närmaste ”rinner” ner i dalgångar och svackor. I alpin miljö kan det bildas kraftiga fallvindar till följd av detta.

I vanliga fall så blir det kallare ju högre upp i atmosfären man kommer. Men när det bildas inversioner så stiger temperaturen upp till toppen av inversionen. Inversionen kan vara allt från tio till ett par hundra meter tjock.

Eftersom luften ofta är mer eller mindre stilla i en inversion så samlas det, om den får vara kvar ett par dagar, en massa luftföroreningar och partiklar i inversionen, dvs i luften närmast marken. Detta är för övrigt anledningen till många luftkvalitetsproblem världen över.

Det är även inte ovanligt att det förekommer underkylt regn i inversioner: Det faller regn över området, men regnet hinner inte frysa till snö nå det färdas genom inversionen. Dess temperatur hinner dock sänkas och när dropparna träffar en kall yta så fryser de omedelbart till is.

Vädret kommande veckor präglas dock av soliga dagar och kalla nätter.

/Martin

Har vulkansäsongen startat?

Av Martin Hedberg

Så var det då dags igen, eller? En liten Déjà vu-känsla infinner sig. Var det inte ungefär ett år sedan Island presenterade Eyjafjallajökull som med sin aska lamslog europeiskt flyg.

Nu heter vulkanen Grimsvötn. Nåja, det går i alla fall fortare att både säga och lära sig uttala.

Prognos från Met Offce över spridning av aska från Grimsvötn.

Alla som har planerat att resa bort, eller för den delen har tänkt resa hem, kommande dagar tar sig nog just nu en extra funderare på vad det finstilta på flygbiljetten betyder.

Och kan det verkligen blir lika illa med inställda flyg som i fjol? Vad är sannolikheten att två så kraftiga vulkanutbrott skall ske så nära inpå varandra, när det nästa aldrig drabbar oss annars?

Och vad var nu erfarenheterna från i fjol, var det verkligen omöjligt att flyga i askan, eller var det på grund av osäkerheten i sig som man lät flygen stå på marken?

Hur länge kommer Grimsvötn att spy ut sin aska? Hur högt upp kommer askan, vad består den av och hur kommer vindarna att transportera den. Kort och gott: Kan jag drabbas och i så fall Hur? (Är det inte fascinerande hur väsentligt något blir ju närmare dess konsekvenser kommer oss själva?)

Grimsvötn har utbrott i snitt vart sjätte år, sedan 1996 så har haft tre utbrott. Det är alltså ingen unik händelse. Detta är dock det kraftigaste av dessa utbrott. Och vad som är lite mer oroväckande är att askplymen når ungefär 20 kilometer upp i luften. Eyjafjallajökull nådde ”bara” 10 kilometer upp.

Det som gör den stora skillnaden i hur mycket flygtrafiken kommer att påverkas kommande dagar/veckor… är hur länge Grimsvötn ”orkar” bevara ett relativt kraftigt flöde av aska. Samt hur vindarna blåser.

På prognoskartor från Met Office kan man se beräkngar av hur askan sprids. Det kommande dygnet är askan koncentrerad kring Island och dess närmråde (kanske inte så förvånande). Prognoserna sträcker sig dock bara ett dygn fram i tiden.

Om jag kollar hur höjdvindarna blåser till veckan så skulle vi kunna drabbas av aska i Sverige omkring tisdag-onsdag. Obs, detta är inga trajektorieberäkningar, bara studier av hur höjdvindarna blåser.

De storskaliga vindarna kommande vecka kommer att vara skiftande i samband med att lågtryck driver in från Atlanten.

Det gör dels att askan kommer att spridas över ett stort område. Men det gör också koncentrationerna blir lägre samt att en stor del kommer att falla ner till marken/havet med nederbörd.

/Martin

Är elpriset högt på goda grunder?

Av Martin Hedberg

Priset på el här i Sverige sätts som resultat av balansen mellan utbud och efterfrågan. De påverkas i sin tur av flera faktorer så som temperatur, nederbörd, avsmältning och magasinfyllnadsgrad.

Jag fick en fråga tidigare av Christophe om det verkligen var så att vattenmagasinen var snudd på tomma vilket kraftbolagen påstår är anledningen till att elpriset är högt.

Nu visar det sig att det inte bara är väder och efterfrågan i Sverige som påverkar elpriset, även händelser i omvärlden har en rätt så konkret inverkan, tex kärnkraftolyckan i Japan.

Men, säger någon, hur skall brist på energi i Japan påverka oss, vi sitter ju inte på samma elmarknad? Men händelserna i Fukushima fick en omedelbar inverkan på tysk energipolitik. I Tyskland stängde man i stort sett omedelbart ner de äldsta kärnkraftverken och minskningen på tillgångssidan i Europa fick genomslag på nordiska elpriser som steg, både på spot- och terminsmarknaden.

Dessutom ökade efterfrågan på gas och kol (för att täcka energibortfallet). För att få elda de fossila bränslena behövde man även köpa in utsläppsrätter vilket gjorde att även de steg i pris.

Och enligt Energimarknadsinspektionen (tillsynsmyndighet för el, naturgas och fjärrvärme) så är därtill nivåerna i vattenmagasinen rekordlåga. För drygt en vecka sedan skrev man i ett pressmeddelande:

”Just nu ligger nivåerna 49 procent under det normala, vilket motsvarar ett underskott på omkring 29 TWh.
– Vi riskerar att hamna i ett ansträngt läge. De låga nivåerna innebär att oförutsedda produktionsbortfall eller tillfälligt kallare väder kan få negativa konsekvenser för konsumenterna i form av höjda elpriser, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen.
För att minska risken för stigande priser krävs nu ett varmare och blötare väder än normalt fram till att vårfloden kommer igång, vilket brukar ske runt vecka 17.
Den nuvarande situationen i vattenmagasinen bidrar just nu till att hålla upp priset, trots att vädret blivit varmare och att den svenska kärnkraften producerar med nästintill full kapacitet. Tillgängligheten i kärnkraftverken är i dagsläget kring 98 procent.”

Så, hur ser det då ut framöver? Man kan spekulera i politiska beslut och kärnkraftens förmåga såväl i Sverige som i Tyskland eller Japan. Men jag börjar med att sia om vädret…

Kommande dagar, över helgen och lite till, så består det lite kyliga och torra vädret (undantaget västra sidan av Skandinaviska fjällkedjan som får rikligt med nederbörd). Men samtidigt som vi skiftar till april månad så ökar såväl temperaturerna som sannolikheten för nederbörd.

Men det är inte så att pendeln svänger över hårt på andra sidan. Det blir lite mer normala förhållanden. Nederbörden kommer inte att räcka för att signifikant höja nivåerna i vattenmagasinen, men ökningen av temperaturen kommer i alla fall att minska behovet av el.

Renovering och lite driftstörningar i den svenska kärnkraften kan ytterligare spä på priset, tex tar man en av Forsmarks reaktorer ur drift en vecka i slutet av april och Oskarshamn 3 fick ett turbinventilfel i förra veckan vilket gjorde att man fick dra ner dess produktion.

Min bedömning av priset på el blir det att det kommer att vara högt även i april. Och ja, det är historiskt låga nivåer i vattenmagasinen. Men det är mer än det som påverkar priset.

/Martin

Vindarna vänder i Japan

Av Martin Hedberg

Enligt TT så uppmanade under fredagen den japanska regeringen människor som bor inom tre mils radie från kärnkraftverket Fukushima att lämna sina hem. Tidigare har uppmaning har varit att de ska hålla sig inomhus.

Media resonerar nu i om detta kan ha att göra med ett försämrat läge i reaktor tre. Hur som helst så undra man givetvis hur eventuella utsläpp kan komma att spridas. Därvid är det givetvis intressant att veta hur vindarna blåser.

Jag har gjort en beräkning med amerikanska väderdata i form av GFS och en spridningsmodell från NOAA. Den visar att vindarna från midnatt (svensk tid) har varit syd till sydost. Eventuella utsläpp till luften har drivit in över fastlandet i riktning åt NNV.

Beräkningarna är gjorda utifrån ett teoretiskt utsläpp på 300 meters höjd och trajektorierna visar intervaller om en timme från kl 00 utc till 24 idag.

Klockan 15 svensk tid vänder vinden rätt så tvärt. Luften norr om kärnkraftverket driver då österut, eventuella nya utsläpp driver åt sydost. I bägge fallen ut till havs relativt snabbt.

/Martin

Mer vindar över fastlandet

Av Martin Hedberg

Japan: Utsläpp från kärnkraftverken i Fukushima fram till kl 12 på måndag (svensk tid) kommer att röra sig åt sydväst och möjligen passera Tokyo.

Från ett utsläpp tar det ungefär 6 timmar för vindarna att föra partiklar från Fukushima till Tokyo.

Men från måndag eftermiddag så blåser vindarna åter ut ev utsläpp till havs i Japan.

Sverige: Här hemma blir det blåsigt om måndagen. För de allra flesta platser gäller att det är rätt så tydliga västliga vindar.

Snöfall och regn drar in över fjällkedjan. Ett sammanhänga moln område med blötsnö passerar också södra och mellersta Norrland österut under måndagen.

/Martin

Nu driver vindarna in över Japan

Av Martin Hedberg

Utsläpp från kärnkraftverken i Fukushima som skett under natten och fram till kl 14 (svensk tid) blåser inte längre ut till havs.

Det är nu sydostliga vindar vilket medför att eventuella utsläpp i eftermiddag har drivit/driver in över det japanska fastlandet väster och norr om kärnkraftverket.

Det väntas lätt nederbörd i form av regn och snö. Temperaturen i Fukushima är mellan 5 och 10 grader, medan den i bergen i väster är ett par minusgrader.

Jag har gjort modellberäkningar över hur vindarna driver luften under söndagen och 24 timmar framåt i en-timmas steg. Utsläppet har jag lagt på tre olika nivåer, 100, 500 och 1500 meter över kärnkraftverket i Fukushima.

Trajektorier över vindar för utsläpp över Fukushima på 100 (röd), 500 (blå) och 1500 (grön) meters höjd. De fyllda punkterna visar positionen för eventuella utsläpp som skett idag fram till klockan 14 (svensk tid).

Sedan vrider vindarna.

Utsläpp från och med klockan 19 i kväll fram till klockan 01 i morgon bitti (måndag svensk tid) kommer att driva åt sydväst. Det medför att de kan komma in över Tokyo. En del av denna luften har då varit ute över havet en sväng innan den åter kommer in över fastlandet.

Det tar mellan 7 och 15 timmar för luften att nå fram till Tokyo efter ett utsläpp.

Trajektorier för utsläpp under söndagen. De fyllda punkterna visar var eventuella utsläpp som skett under söndagen och natten till måndagen befinner sig klockan 06 måndag morgon (svensk tid).

Nu vill jag åter påpeka att det krävs nederbörd och ett par faktorer till för att det skall bli något nedfall av jonisernade strålning från något ”radioaktivt moln”.

För att det skall komma fram partiklar med jonisernande strålning med ursprung i Fukushima till tex Tokyo (det finns många miljonstäder i Japan…) så måste det dels
-ske ett utsläpp i Fukushima
-blåsa på ett sätt som för utsläppet mot Tokyo
-inte regna eller snöa längs med vägen
-regna eller snöa när utsläppet nått fram till Tokyo.

Man måste även fråga sig hur utsläppet sker. Om det är utsläpp av ånga, en explosion eller en brand.

Riskerna med utsläppet är beroende på vad som släpps ut, om det är uran, plutonium (tunga partiklar) eller jod, cesium (lättflyktiga ämnen).

Olika källor har olika halveringstid och det är olika former av strålning, partikelstrålning eller gammastrålning.

Riskerna är dels relaterade till direkt strålning, tex om man får partiklar på kroppen, dels till intag genom livsmedel, tex om nedfallet sker i naturen och man får i sig det genom livsmedel.

Det är alltså rätt så många om-och-men. Det är inte enkelt att avgöra om det föreligger någon risk (eller om man behöver känna oro) bara för att vindarna blåser från kärnkraftverket. Man kanske skall vara orolig även om vindarna inte blåser från kärnkraftverket?

Men något som alla verkar vara överens om är att de som verkligen utsätter sig för risker är de som vistas i kärnkraftverkens omedelbara närhet, i synnerhet de som försöker få kontroll situationen rent praktiskt inom några hundra meters avstånd. Även jordbrukare inom ett par mils radie från kärnkraftverket har anledning att oroa sig.

/Martin

PS. Jag hörde en av journalisterna på SR Dagens Eko i veckan ställa en oavsiktligt (?) retorisk fråga: ”Kan man säga att kärnkraften blir säkrare för varje olycka som sker?” DS.

Liknande väder, annan situation

Av Martin Hedberg

Jag skickar ännu en tanke till Japan. Det är ungefär samma väder där som här. Omkring noll grader och snöfall/regn av och till. Men där har hundratusentals människor har förlorat hem och familjer.

På några minuter svepte tsunamin med sig allt i sin framfart. Bilar flöt omkring på ett sätt som påminner om när man rör om i en tallrik cornflakes med mjölk. Kvar av städer är förvriden infrastruktur och rester av hem och liv utrörd i lera.

Katastrofen är för stor för att vi skall kunna hantera den. Kanske är det därför vi fokuserar på tekniska saker som vattenbombning av kärnreaktorer med helikopter mm.

Folk behöver livsmedel, tak över huvudet och energi. Och mycket mer.

Det vore intressant att få en ökad förståelse för hur det japanska folket hanterar situationen. Vad kan vi lära oss av det? Både som människor och hur man hanterar katastrofer.

/Martin

Japan: När vänder vindarna?

Av Martin Hedberg

Just nu blåser vindarna ut eventuella utsläpp från kärnkraftverken i Fukushima till havs. Det är nordvästliga vindar och de ser fortfarande ut att stå sig till i morgon fredag.

Då, i morgon omkring kl 12 (svensk tid), vrider vinden till sydväst och utsläppen rör sig på en nordligare bana. Men det är fortfarande ut till havs.

Nästa kantring av vinden ser ut att komma natten mellan lördag och söndag. Det blir då sydostliga vindar och eventuella utsläpp rör sig då in över fastlandet öster och norr om kärnkraftverken.

På måndag den 21 mars vrider vinden på ett sätt som hotar Tokyo. Vinden blir nordostlig vilket medför att eventuella utsläpp kan driva in mot det tätbefolkade Tokyo.

Bilden visar trajektorierna för utsläpp 250 meter över kärnkraftverken i Fukushima var sjätte timme från och med i natt fram till och med tisdag eftermiddag. Beräkningsmodell: NOAA, Karta: Google. De olika färgerna är för att skilja olika trajektorier åt.

För att det skall bli nedfall av radioaktivt material som hotar folks hälsa så krävs det givetvis att det även har skett ett utsläpp och det måste vara ganska stort för att det skall klara sig hela vägen utanför riskområdet utanför kärnkraftverket.

Vidare så krävs det någon form av nederbörd, regn eller snö, som tar med sig de små partiklarna från luften ner till marken. (De tyngre partiklarna faller ner i kärnkraftverkets omedelbara närhet)

Med reservation för att vi resonerar om väderprognoser som blir mer osäkra ju längre in i framtiden man skådar. Vindar, atmosfärens stabilitet, utsläppens storlek… Det är många saker som påverkar eventuella nedfall. Vädret kan förändra sig från modellen, både till det bättre och till det sämre. Men modellen ger i alla fall en indikation om risker och när man inte behöver oroa sig.

De mesta akuta problemen relaterade till vädret torde vara den kalla vår som överlevande och räddningsarbetare upplever. Temperaturen är omkring 0 grader. Det snöar, dock främst i väster. Det underlättar inte för de redan hårt drabbade.

/Martin