Vår sårbarhet för katastrofer

Martin säger: Efter orkanen Katrina (augusti 2005) så insåg man samhällets sårbarhet inför naturens krafter i en mycket större omfattning än man tidigare hade drabbats av. Man insåg att man var tvungen att förbereda sig för katastrofer. Och man tittade naturligtvis på ”facit”, dvs konsekvenserna av Katrina. Men många kloka påpekade att man var tvungen … Read more

På tisdag börjar orkansäsongen

Martin säger: På tisdag börjar den officiella orkansäsongen i Mexikanska golfen. Den håller på från första juni till sista november. Det här tillför en ny dimension till arbetet med att stoppa läckan av oljekällan som flödat i en dryg månad. De kraftigaste orkanerna brukar i och för sig inträffa i augusti-september, men redan så här … Read more

Mer regn i Europa

Martin säger: Som vi skrivit om tidigare så har det varit omfattande problem med översvämningar i Centraleuropa de senaste veckorna. Läget har stabiliserats något. Det betyder inte att det är bra nu, det betyder att det inte förvärras. En slags ”steady-state”. Och en steady-state av en dålig situation är… fortfarande en dålig situation. Men man … Read more

Första vädertjänsten del 3

De dagliga ”Väderleks-Bulletiner” som Statens Meteorologiska Centralanstalt publicerat sedan starten år 1873 kompletterades 1881 med en kortfattad prognos. En sådan så kallad prognosticon kunde lyda: Fortfarande västliga vindar med klar himmel i södra och mellersta Skandinavien. Förutom publikation i några dagstidningar sökte man nya vägar att sprida sin väderinformation. Till exempel skickade man via järnvägstelegrafen … Read more

Stora översvämningar i Europa

Den senaste veckan har det regnat kraftigt i Centraleuropa. Det har skapat stora översvämningar. Framför allt har Polen blivit drabbat. Många har tvingats överge sina hem och människor har avlidit till följd av vattenmassorna. Floden Wisla, som går från söder till norr, har på en del platser brutit genom sina fördämningar. Kostnaderna beräknas hittills uppgå … Read more

Första vädertjänsten del 2

Föreståndaren för den nyupprättade Statens Meteorologiska Centralanstalt, Robert Rubensson, fick igång verksamheten förbluffande snabbt. Det första var att organisera insamling och utökning av det svenska stationsnätet, som 1873 bara bestod av ett tjugotal observationsplatser. Samtidigt fick han kontakta övriga vädertjänster i Europa för samarbete och utbyte av observationsdata. Redan under startåret började man rita synoptiska … Read more

Från aprilväder till sommarvärme

Sommartemperatur i Norrland gör att stora mängder snö smälter på kort tid. Som bekant har det skapat vad som närmast kan liknas vid lerlaviner. Dessa har dragit med sig såväl stenar och skog som vägar vid sin framfart. Sommarvärmen består främst i östra delarna av landet och i synnerhet i östra Norrbotten med eftermiddagstemperaturer en … Read more

Bladlöss på radarbilderna

Stora svärmar av bladlöss finns nu över Finland. De driver med vinden och kommer ursprungligen från Ryssland. Piloter som flugit genom svärmarna anmärker på att vindrutorna blivit alldeles gröna samt att stora mängder bladlöss fastnat på framkanten av vingarna. Det senare kan påverka flygegenskaperna på liknande sätt som en variant av lättare isbildning. De ostliga … Read more

%d bloggare gillar detta: