Vår sårbarhet för katastrofer

Martin säger: Efter orkanen Katrina (augusti 2005) så insåg man samhällets sårbarhet inför naturens krafter i en mycket större omfattning än man tidigare hade drabbats av. Man insåg att man var tvungen att förbereda sig för katastrofer. Och man tittade naturligtvis på ”facit”, dvs konsekvenserna av Katrina. Men många kloka påpekade att man var tvungen att vidga vyerna. Kanske nästa stora katastrof inte var en orkan, kanske det var omfattande skogsbränder, en epidemi eller något annat. Kunde man ha förutsett att en av de potentiella katastroferna skulle vara en oljeläcka…

På tisdag börjar orkansäsongen

Martin säger: På tisdag börjar den officiella orkansäsongen i Mexikanska golfen. Den håller på från första juni till sista november. Det här tillför en ny dimension till arbetet med att stoppa läckan av oljekällan som flödat i en dryg månad. De kraftigaste orkanerna brukar i och för sig inträffa i augusti-september, men redan så här års kan det alltså uppstå orkaner. Det hänger samman med att det blir allt varmare i vattnet. Den ökade sannolikheten för orkaner skapar ett nytt orosmoment. I synnerhet som försöken att stoppa läckan drar ut…

Mer regn i Europa

Martin säger: Som vi skrivit om tidigare så har det varit omfattande problem med översvämningar i Centraleuropa de senaste veckorna. Läget har stabiliserats något. Det betyder inte att det är bra nu, det betyder att det inte förvärras. En slags ”steady-state”. Och en steady-state av en dålig situation är… fortfarande en dålig situation. Men man får väl vara glad åt det lilla, att det inte blir värre (?) Men nu ser det ut att komma mer regn. På söndag och måndag drar ett omfattande lågtryck in över Centraleuropa och vi…

Första vädertjänsten del 3

De dagliga ”Väderleks-Bulletiner” som Statens Meteorologiska Centralanstalt publicerat sedan starten år 1873 kompletterades 1881 med en kortfattad prognos. En sådan så kallad prognosticon kunde lyda: Fortfarande västliga vindar med klar himmel i södra och mellersta Skandinavien. Förutom publikation i några dagstidningar sökte man nya vägar att sprida sin väderinformation. Till exempel skickade man via järnvägstelegrafen en daglig väderrapport, som sattes upp på anslagstavlor vid en del stora järnvägsstationer. Man utnyttjade också järnvägen på andra sätt. På en järnvägssträcka i Västergötland från Lidköping via Skara till Stenstorp satte man enligt Centralanstaltens…

Stora översvämningar i Europa

Den senaste veckan har det regnat kraftigt i Centraleuropa. Det har skapat stora översvämningar. Framför allt har Polen blivit drabbat. Många har tvingats överge sina hem och människor har avlidit till följd av vattenmassorna. Floden Wisla, som går från söder till norr, har på en del platser brutit genom sina fördämningar. Kostnaderna beräknas hittills uppgå till mer än 2 miljarder Euro. Polen består till stora delar av jordbruksmark och konsekvenserna för jordbrukarna beräknas bli stora. Vattnet börjar nu sjunka undan i södra Polen, men problemen kvarstår för norra Polen när…

Första vädertjänsten del 2

Föreståndaren för den nyupprättade Statens Meteorologiska Centralanstalt, Robert Rubensson, fick igång verksamheten förbluffande snabbt. Det första var att organisera insamling och utökning av det svenska stationsnätet, som 1873 bara bestod av ett tjugotal observationsplatser. Samtidigt fick han kontakta övriga vädertjänster i Europa för samarbete och utbyte av observationsdata. Redan under startåret började man rita synoptiska väderkartor över Europa och året efter startade man att regelbundet ge ut dagliga väderbulletiner. De innehöll en karta med en översikt över vädret och uppgifter från en del svenska och utländska platser. Problemet var hur…