Första vädertjänsten del 2

Föreståndaren för den nyupprättade Statens Meteorologiska Centralanstalt, Robert Rubensson, fick igång verksamheten förbluffande snabbt.

Det första var att organisera insamling och utökning av det svenska stationsnätet, som 1873 bara bestod av ett tjugotal observationsplatser. Samtidigt fick han kontakta övriga vädertjänster i Europa för samarbete och utbyte av observationsdata.

Redan under startåret började man rita synoptiska väderkartor över Europa och året efter startade man att regelbundet ge ut dagliga väderbulletiner. De innehöll en karta med en översikt över vädret och uppgifter från en del svenska och utländska platser.

Problemet var hur man skulle få ut bulletinen till allmänheten. Ett genombrott kom 1878 när Aftonbladet som första tidning publicerade den dagliga bulletinen. På kartorna analyserade man fram tryckfältet med isobarer och fick fram lågtrycks- och högtrycksområden. Man kunde också analysera fram ett temperaturfält genom att dra isotermer.

Kartorna innehöll också pilar med vindriktning och vindhastighet. Ibland gjorde man också försiktiga förutsägelser men officiella och regelbundna prognoser började man inte utföra förrän 1881. Mer om detta i min nästa blogg.

/John

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

1 CommentLeave a comment

  • En tanke slog mig och det är att om man skulle kunna lägga in dom gamla gubbarnas väder visdom i dagens dator beräkningar om vädret…så hur skulle ett väder program komma ett se ut då?