Första vädertjänsten del 3

De dagliga ”Väderleks-Bulletiner” som Statens Meteorologiska Centralanstalt publicerat sedan starten år 1873 kompletterades 1881 med en kortfattad prognos. En sådan så kallad prognosticon kunde lyda: Fortfarande västliga vindar med klar himmel i södra och mellersta Skandinavien.

Förutom publikation i några dagstidningar sökte man nya vägar att sprida sin väderinformation. Till exempel skickade man via järnvägstelegrafen en daglig väderrapport, som sattes upp på anslagstavlor vid en del stora järnvägsstationer.

Man utnyttjade också järnvägen på andra sätt. På en järnvägssträcka i Västergötland från Lidköping via Skara till Stenstorp satte man enligt Centralanstaltens prognos en vit flagga på en av de tre personvagnarna i tågsättet. Innebar prognosen ”vackert väder” påföljande dag satte man flaggan på första vagnen. Vid ”ostadigt väder” satt den på andra vagnen och vid ”regnigt väder” på den tredje.

På andra lokaltåg, bland annat till Karlskoga och till Nora, satte man på sista vagnen olikfärgade bleckplåtar, där gul, rött och blått markerade det väntade vädret dagen efter.

Efter hand som intresset för vädret ökade började man också få beställningar för specialprognoser. En av de första kunderna var frökontrollanstalterna i Stockholms län som under sommaren fick dagliga utsikter beträffande nederbörd och nattfrost. Man ringde in prognosen till en del platser i länet där man hissade olikfärgade flaggor enligt ett visst system.

Under 1880-talet blev också de allmänna prognoserna mer utarbetade och ett exempel från en bulletin i DN 1890 lydde: Delvis frisk vest eller nord; ostadigt i norra och vestra Sverige, efter hand klarare i den sydvestra.

/John

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

1 CommentLeave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *