Stora översvämningar i Europa

Den senaste veckan har det regnat kraftigt i Centraleuropa. Det har skapat stora översvämningar. Framför allt har Polen blivit drabbat. Många har tvingats överge sina hem och människor har avlidit till följd av vattenmassorna. Floden Wisla, som går från söder till norr, har på en del platser brutit genom sina fördämningar.

Kostnaderna beräknas hittills uppgå till mer än 2 miljarder Euro. Polen består till stora delar av jordbruksmark och konsekvenserna för jordbrukarna beräknas bli stora.

Vattnet börjar nu sjunka undan i södra Polen, men problemen kvarstår för norra Polen när vattnet letar sig ut i Östersjön.

Översvämningar hotar även andra länder i Centraleuropa, bland annat Tyskland.

/Martin Hedberg

PS. Personligen finner jag det märkligt att svensk media inte bevakat översvämningarna mer än vad som skett. DS.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

5 CommentsLeave a comment

 • Ja det här bevisar att den globala uppvärmningen börjar göra sig påmind.
  Det här är nog bara början på en rad naturkatastrofer vi har att vänta pga den rusande klimatförändringen.

  Martin säger: Nja, bevisen för global uppvärmning ligger inte i enstaka väderextremer, precis som Europas kalla och snörika vinter inte var bevis för något uppehåll i uppvärmningen. (Globalt sett var dessutom december-mars varmare än normalt).

  Bevisen för global uppvärmning ligger i långa mätserier av såväl luft som hav, glaciärer och förändringar av ekosystem. Och de är tydliga. Vi förändrar, parallellt med naturen, naturen. Och naturen förstärker många av dessa förändringar. Tex genererar avsmältning av glaciärer en förändring av jordens ”albedo” (förmåga att reflektera solstrålning) vilket gör att mer solljus absorberas, vilket gör att mer is smälter, vilket…

  Väderextremer som översvämningar är något som ligger i linje med vad klimatmodeller förutspått skall inträffa. Och ja, det är troligt att vi får se mer av dem. (Men återigen, det är inte klimatmodellerna som är bevis för förändringen, de utgör tänkbara scenarier över klimatets utveckling i framtiden.)

  Det blir dessutom inte bättre av att vi människor ofta ”tämjt” naturen genom invallningar, fördämningar och reglering tex av vattendrag. Det hindrar naturliga översvämningar och gör oss omedvetna om fullt naturliga variationer i naturen. När våra fördämningar inte är konstruerade för 1000-årsflöden och sådana blir vanligare, då blir vi väldigt överraskade, och drabbade, av naturens krafter.

 • Hej!

  Det är ännu konstigare, att dom säger ingenting om Ungern. Där är nästan lika alvarligt med översvämningar!
  Mvh

 • Ingen vill åka och bevaka eländet i Polen. Grått och tråkigt skulle det vara i ett varmare och ett mer exotiskt land står dom i kö för att åka.