Första vädertjänsten

I min föregående blogg berättade jag om det miserabla vädret vid kröningen av Oscar II år 1873. Som av en händelse var detta samtidigt som man just upprättat vår första vädertjänst, Statens Meteorologiska Centralanstalt.

I folkmun ställde man säkert Centralanstalten till ansvar för det regniga vädret och undrade säkert vad man skulle ha en vädertjänst till. Det var alltså en olycklig start. Men även idag får SMHI, förhoppningsvis skämtsamt, klä skott för opassande väder.

Men år 1873 blev adjunkt Robert Rubensson från Uppsala Universitet den förste föreståndaren för Centralanstalten. Riksdagen hade året innan beviljat en årsbudget på 6 000 riksdaler. Man inrättade sig i tre rum och kök på Drottninggatan i Stockholm.

Det var på nedre botten i Vetenskapsakademins hus i hörnet av Adolf Fredriks kyrkogata. Det var nämligen meningen att Vetenskapsakademin skulle ”hålla ett öga” på Centralanstaltens verksamhet eftersom det var en alldeles ny myndighet som man egentligen inte kände till så mycket.

Till sin hjälp hade Rubensson med sin ringa budget en assistent, amanuensen Arvid Forsman, en vaktmästare och kvinnlig kontorspersonal samt så kallade räknarinnor som i hemmet utförde en del räknearbeten.

Föreståndaren var ålagd att, förutom skötseln av anstalten, ägna sig åt ”viktiga och genomgripande tjänster” och även verka för saker ”av allmän vikt och betydelse”. Han skulle också ”komma lagarna för hela jordatmosfärens rörelse på spåren”.

Det var således inga småsaker man krävde av Robert Rubensson men tydligen skötte han sina åligganden till full belåtenhet. Han utnämndes till professor 1876 och blev kvar som föreståndare för Centralanstalten till sin död 1902.

/John

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

1 CommentLeave a comment

  • Tack för det! Gillar verkligen de historiska återblickarna. Sluta inte!