Tack för mig, nu slutar jag på Klart

Martin Hedberg

För en tid sedan kunde jag konstatera att jag uppnått många av de mål jag satte upp innan jag började på Klart. Jag har därför sagt upp mig och kommer från och med april att driva eget och frilansa. Jag vill med detta inlägg tacka för min tid inom Schibsted.

Det är lite vemodigt att sluta på Klart.se eftersom jag hängt med sedan starten av sajten sommaren 2009. Då tillsammans med John Pohlman vars arbetsuppgifter som kommunikatör jag successivt övertog. År 2011 såldes Klart.se till Schibsted. Det förändrade dock inte min roll nämnvärt, jag var fortfarande konsult och skötte kommunikationen gentemot media.

Vid årskiftet 2011/12 fick jag frågan om jag var intresserad bli anställd och ta över administrativa sysslor för Klart. Uppgiften var att ”ta hem” arbetsuppgifter som legat på andra konsulter, anpassa systemen till Schibsted-koncernen, öka integrationen och tjänsteutveckling med systerbolagen, skapa produkter samt öka omsättning och vinst.

Jag bestämde mig för att anta erbjudandet. Jag ville lära mig mer om hur medialandskapet förändras genom webb, mobil, appar och streamade tjänster. Jag ville få bättre insikter i hur koncerner styrs. Jag ville se mer av entreprenörer, incitament och drivkrafter som skapar framgångsrika bolag. Jag ville med hjälp av ett litet kreativt bolag påverka en stor koncern till att ta mer ansvar i hållbarhetsfrågor.

Jag har lärt mig massor och träffat många fantastiska människor med stor kreativitet, kunskap och drivkraft. Jag har genomfört de flesta av de mål jag satte upp och några nya på vägen. Jag har blivit än mer övertygad om vikten av att bottna i sina visioner och ha konkreta mål. Nu är det dags för mig att göra nytta i egen regi.

Jag kommer nu att arbeta med framtidsfrågor med visionen om att steg för steg göra världen lite bättre. Jag är en av grundarna och chefsmeteorolog i Entropics Asset Management, ett bolag där vi förvaltar fonder som investerar i Cat Bonds, dvs katastrofobligationer. Dessa skapar försäkringsskydd mot naturkatastrofer och extremväder samt diversifierar investerarportföljer. När det gäller väder- och klimatfrågor så kommer jag att föreläsa för näringsliv och allmänhet som tidigare samt fortsätta blogga och kommunicera dessa allt mer väsentliga frågor.

Vill ni följa mig så går det bra via sajten martinhedberg.se, på Facebook facebook.com/martinhedberg.se och Twitter twitter.com/MartinHedberg.

Mvh,

/Martin Hedberg, meteorolog

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

63 CommentsLeave a comment

 • Tack själv Martin ! Det har varit en spännande resa förstår jag , Hur blir det nu med klart.se tar någon annan över heller försvinner det helt ? Även om jag kanske inte alla gånger delat dina åsikter så har du ett enormt kunnande vilket självklart har varit spännande att följa . Tack o lycka till !!

 • Martin
  Du vill säkert kalla mig för Klimatskeptiker men jag håller med dig om de punkter du radar upp, alla 5.
  Men vad jag inte håller med om är att Koldioxiden har den påverkan på klimatet som AL Gore, IPCC går ut med. Vi vet att Temperaturen på jorden inte ökat nämnvärt under de senaste 18 åren trots att halten CO2 ökat till över 400ppm. Detta är vetenskapliga fakta.
  Se bifogat diagram som jag anser vara vetenskapliga fakta.
  Jag önskar dig också lycka till på nya jobbet.
  http://www.soltek.se/kyocera/temp1975-2020.html

  • Ok, så om jag förklarar för dig varför temperaturen i luften inte stigit lika mycket de senaste åren, kan du då tänka dig att acceptera att människan påverkar klimatet?

   • Jag ifrågasätter inte ett ord av det du säger. Du får däremot gärna förklara varför temperaturen i luften inte stigit. Jag tror inte att jag är den enda som är nyfiken över mekanismerna i klimatet…

    • Som du, om du läst det jag och andra skrivit här tidigare, det så har temperaturen faktiskt stigit de senaste 18 åren. Ta tex en titt på det här diagrammet från NASA. De svarta punkterna är enskilda år och den röda linjen ett fem-års medelvärde. På 18 år har det blivit varmare. Dock inte lika kraftigt som tidigare.

     Nu skall man ju därtill veta att temperaturen i luften inte bara påverkas av halten koldioxid. Det finns andra växthusgaser, en massa aerosoler och andra saker som påverkar såväl reflektionen av solenergi (albedo) som utstrålningen av energi, dvs såväl inkommande som utgående som mängd energi.

     Därtill, som sagts ett par gånger, så är det bara ca 3% av energidifferensen som värmer luften. Den absoluta merparten, ca 90%, absorberas av haven. Det gör att en liten differens i mängden energi som haven absorberar potentiellt kan påverka energidifferensen, och därmed temperaturen, i luften kraftigt.

     Även variationer i energin från solen påverkar som bekant mängden energi som vi tar emot här på jorden (solens 11-års cykler kan utläsas från diagrammet från NASA som jag hänvisade till ovan).

     Och så lite mer om haven, skillnader i El Nino – La Nina år påverkar även temperaturen i luften.

     Detta sammantaget så vore naivt att tro att temperaturen i luften skulle följa en rät linje, utan variationer mellan olika år. Se tex på hur temperaturen (den röda utjämnade linjen) har varierat under hela 1900-talet. Det finns flera perioder (med ca 11 års mellanrum) där det blivit kallare eller ”planat ut”. Men efter dessa har temperaturen stigit. Och den har stigit mer än den (eventuellt) sjönk tidigare.

     Människan styr/kontrollerar inte klimatet. Men kan vi acceptera att vi påverkar det?

     • Du ”glömmer” att nämna det faktum att molnigheten minskat de senaste 30 åren, vilket innebär att mer solinstrålning når ned till ytan.

      En varmare planet borde logiskt avge mer avdunstad vattenånga. Halten vattenånga i atmosfären har också ökat.

      Vattenånga är den gas som styr klimatet på jorden. Den värmer jorden ca 30 grader. Frågan som borde ställas är varför molnbildningen minskat.

     • Du säger att molnigheten har ökat (källa?) Är det dagtid, nattetid? Vilka höjder i atmosfären? Årstider? Vilka platser (över hav, land, isar olika vegetationstyper?) Glömde du att nämna det?

      Det slår dig för övrigt inte att halten vattenånga i luften och molnigheten kanske påverkas av klimatförändringar? Och vad är det som orsakar klimatförändringar? (För nytillkomna läsare kan meddelas att vi haft den här diskussionen ett par gånger tidigare här på bloggen)

      Och som jag antyder ovan: Talar man om ”moln” så måste man vara mer specifik. Beroende på typ/tid på dygnet/plats/höjd/latitud/markyta så kan de kyla, eller värma.

     • http://www.atmos.washington.edu/~rmeast/Eastman&Warren_2013.pdf

      Citat från introduktionen: ”Declining clouds in middle latitudes at high and middle levels appear responsible for this trend.” Dvs mitten till hög höjd och mittemellan pol och ekvator.

      Om dag/natt så står det: ”…we
      have restricted our analysis in this paper to daytime observations (defined as being taken between 0600 and1800
      local time). However, Warren et al. (2007) showed that in most regions nighttime trends in cloud cover usually
      agreed with daytime trends.”.

      Jo, vi har tidigare haft diskussioner om vad som orsakar klimatförändringar. Du vill framhäva att koldioxidutsläppen är huvudorsaken till detta och jag hävdar att dessa inte alls har så stor betydelse som du tror. Koldioxidutsläpp är trots allt bara en enda av alla de klimatpåverkande saker människan gjort.

     • Tack för att du bifogar referensen. Artikeln du hänvisar till skriver i sin abstract:
      ”…Global-average trends of cloud cover suggest a small decline in total cloud cover, on the order of 0.4% per decade. Declining clouds in middle latitudes at high and middle levels appear responsible for this trend.”

      ”An analysis of zonal cloud cover changes suggests poleward shifts of the jet streams in both hemispheres.”

      ”Changes seen in cloud types associated with the Indian monsoon are consistent with previous work suggesting that increased pollution (black carbon) may be affecting monsoonal precipitation, causing drought in northern India. A similar analysis over northern China does not show an obvious aerosol connection.”

      Och i sammanfattningen hittar jag:
      ”Cloud cover will continue to evolve in a changing climate.”

      Så här ligger det till:
      – Vi människor påverkar klimatet och det förändras. Vi gör det på många olika sått, dels genom växthusgaser, dels genom förändring av albedot.
      – Detta påverkar bland annat jetvindar, monsunregn, molnighet, temperaturer i luften och i haven, snötäcket, glaciärer, växtlighet, halten vattenånga i luften mm.

      De olika delsystemen i naturen är återkopplade. Detta innebär bland annat att isarna smälter snabbare när de väl har börjat smälta (till följd av förändrat albedo) och att det blir mer vattenånga i luften när väl luften har blivit varmare till följd av en ökad halt övriga växthusgaser. Sedan blir det ännu lite varmare eftersom vattenångan också är en växthusgas. Ett klassiskt positivt återkopplat system.

      Men det här har vi gått igenom så många gånger du och jag…

     • Det är här du tolkar sakerna som du vill! I texten du citerade gavs en vag gissning att det kanske beror på ”black carbon” åtminstone för Indiens del. För Kina kunde man inte se något sådant samband. Om jag inte missminner mig så är detta ”black carbon” huvudsakligen från trä som folk (på landet) eldar. I alla fall påstod de detta i något program (vetenskapens värld?) som handlade om smogen i Sydostasien.

      Det kan mycket väl vara mänsklig orsak, men du tolkar det direkt som en orsak av eldning av kol, olja och naturgas eller rättare sagt utsläpp av koldioxid. Utsläpp av koldioxid kan göras på många sätt, med sot eller utan. Om det nu är sotet från eldning med trä hemma som är det stora problemet så finns det ingen mening att sätta koldioxidskatt.

      Det är detta jag ständigt återkommer till.
      1. Ta reda på orsaken och gör inga vaga gissningar.
      2. Sedan bestämmer man sig för åtgärder.
      Gör man åtgärder utan att riktigt fatta exakt vad som är orsaken kan det lika gärna bli kontraproduktivt. Fast det här har vi också pratat om tidigare.

     • Hur många gånger skall jag behöva förklara för dig att jag INTE påstår att koldioxid och i synnerhet koldioxid från fossilt kol är den enda källan till problemen?

      Det finns naturliga orsaker till att klimatet förändras, tex:
      – Variationer i solinstrålning,
      – Naturliga utsläpp och upptag av växthusgaser
      – Interna återkopplingar som hade inträffat i alla fall (utan att vi kickat igång dem).
      – kosmisk strålning
      – kontinentalförflyttning,
      – Milankovitch cykler,
      – andra saker som vi inte känner till

      När det gäller Antropogen, dvs människans påverkan på klimatet:
      – Det finns flera antropogena växthusgaser, koldioxid, metan, lustgas och freoner vars koncentrationer i naturen vi ändrar (freoner har för övrigt aldrig funnits förut, de är helt och hållet skapat av oss och har dessutom mycket lång livslängd.)
      – Genom förbränning skapar vi aerosoler sm både kyler och värmer, det är både sot och svavelpartiklar samt partiklar som är hygroskopiska, dvs drar till sig vattenånga och därmed bidrar till att det bildas moln lättare. Moln kan såväl värma som kyla beroende på hur högt på himlen solen står (eller om det är natt).
      – Vi hugger ner skog och förändrar markytor vilket såväl frigör växthusgaser (netto om man inte låter lika mycket biomassa växa upp igen) som förändrar albedot, dvs hur mycket av solljuset som reflekteras.

      Och när det gäller åtgärder så tycks du tro att ”Business as usual” är det normala. Men det är just detta som förändrar systemen.

      Man har inte riktigt koll på hur klimatet kommer att förändras. Det beror dels på att det inte går att beräkna exakt, dels för att man inte vet vad vi människor kommer att göra. Men man vet med SÄKERHET att det inte kommer att vara kvar i samma situation som det har varit de senaste tiotusen åren, dvs under Holocene. Vi håller på att lämna den klimatologiska eran som vi utvecklat våra civilisationer i. Det kan vara jättetrevligt för de organismer som har förmåga att anpassa sig, men för alla andra kommer det att visa sig vara kontraproduktivt.

     • Förlåt Martin. Det låter som om du och jag börjar bli överens om hur det fungerar, förutom ”business as usual”.

      Problemet med att göra åtgärder i blindo är att man lika gärna kan vara kontraproduktiv som produktiv, samt att det inte finns en oändlig summa pengar att göra åtgärder för.

      Jag förstår att flera känner det som att köra emot ett stup och bara sitta och inte göra något alls. Mot en säker död är det förstås bättre att chansa. Nu är det inte riktigt så illa så att vi alla dör om vi inte gör något.

      Något vi borde göra något åt är däremot utsläpp av långlivade ämnen som inte finns naturligt i atmosfären, du nämnde tex freon. De har inte där att göra och det är tyvärr lite för stor sannolikhet att det kan slå tillbaks på ett eller annat otrevligt sätt.

      Tex på vetenskapens värld visade de att kolförbränningen frigör stora mängder kvicksilver i naturen. Det är otrevligt!! Men då är det rökgasreningen som är ett bekymmer, inte koleldningen i sig.

     • Uräkta, det finns inte så många, såpass extrema piiiiip som EJ.
      Det är farligt att använda kunskap är budskapet. Kommentarerna runt DDT’s förträfflighet t ex.
      http://martinhedberg.se/nobelpristagaren-som-raddade-oss-fran-ozonuttunning-har-avlidit/#comment-4632
      Och längre ner blir det värre (som vanligt) när hen tar sig an koldioxid.
      http://martinhedberg.se/nobelpristagaren-som-raddade-oss-fran-ozonuttunning-har-avlidit/#comment-4638

      Har aldrig kallat någon annan för t ex Troll eller försökt tysta andras åsikter (som EJ själv gjort) men summerar man EJ’s alla kommentarer här på bloggen så är de inget mindre än samhällsfarliga.

      Självklart ska man vidta åtgärder när man beviseligen förstör sina egna livsvillkor.

     • Nu visar du din okunskap igen Trötter. Du vet inte hur DDT fungerar! Det är ganska konstigt då du faktiskt är tillräckligt gammal för att minnas tiden då DDT var tillåten.

      Du har kanske även missat att DDT har fått nyrenässans? Det beror på att man lärt sig av misstagen från förra gången och börjat använda DDT på ett klokt sätt.

      Just här bevisar du precis min ståndpunkt! Du fattar lite!!! Du har lärt dig att DDT är ett gift som nästan fick havsörnarna utrotade pga tunna äggskal. DDT gick uppåt i näringskedjorna. För dig är DDT bara av ondo. Det är ett gift och det är livsfarligt att använda det på alla möjliga sätt. Jag tror inte ens du vet att upptäckten fick nobelpris just därför det är oerhört giftigt för just insekter, men inte andra djur.

      När man fattar lite så kommer man till felaktiga slutsatser. De som fattar mer har kommit fram till att DDT är bra att använda … om man använder det på rätt sätt! Du som fattar lite kom fram till att det är vansinne att använda DDT. Under tiden gör de som fattar sig på DDT underverk med medlet utan att havsörnarna kommer få tunna äggskal.

      Det är DU som är samhällsfaran, Trötter. Det är DU som kommer med desinformation, pga att du vet för lite.

     • En sak till. Du försöker tillskriva andra (mig) dina egenskaper och jag tror inte ens du själv inser det. Det finns ett fint namn för det. Sluta upp med det, om du kan! Om du inte kan, var vänlig och boka in ett besök hos en öppen psykmottagning så kanske de möjligtvis kan hjälpa dig. Jag är rätt less på dina ständiga och ogrundade påhopp.

     • EJ, du verkar inte besitta några egenskaper jag uppskattar. Men kan du fylla ut min okunskap genom att svara på dessa frågor jag ställde tidigare?
      http://martinhedberg.se/kan-man-skamta-om-klimatforandringar/#comment-51775

      Och framförallt följande eftersom du påstår dig stå för vad du skriver, så måste du kunna försvara det du skriver, kan du inte det bör du erkänna att du hade fel. Men det har jag ännu inte lyckats läsa i någon av dina kommentarer här under alla år. http://martinhedberg.se/kan-man-skamta-om-klimatforandringar/#comment-51776

      Du bara rymmer tråden eller börjar babbla om annat. Tidigare när bloggen inte var sökbar bland kommentarerna gick det bra, nu går det inte längre.

     • Du behöver inte älska dina egna egenskaper.

      Det där med att börja babbla om annat är ju precis det du gör. Fast det vill du inte/kan du inte ta åt dig.

      Det går aldrig att avsluta länkar med dig!! Du erkänner aldrig dina fel! När du inte har ett svar övergår du till att antingen ställa andra frågor och/eller så kommer du med personliga påhopp tagna rätt ur luften där du ljuger ihop vad som helst som låter bra utan några som helst hämningar. Det är inga bra personliga egenskaper, och på den punkten håller du med mig. Som jag började skriva: Du behöver inte älska dina egna egenskaper.

     • Vetenskapliga studier är trygga att luta sig mot.
      Om vetenskapen har fel så står det helt fritt att motbevisa det.

   • Jag vill gärna att du ger en kommentar till det diagram jag länkade till i mitt förra inlägg.
    Enligt mitt sätt att se visar diagrammet en mycket klar tydlighet att den globala temperaturen inte på något sätt följer den av IPCC utstakade.
    Vi kan klart och tydligt se att den kraftiga ökningen av CO2 i atmosfären inte har påverkat temperaturen på det sätt som IPCC och en del alarmister varnar för.
    Lägger vi sedan till att tack vara ökad CO2 halt har öknarnas utbredning minskat och skog och grödor ökat tillväxten med mera än 10 % ja då är temperaturökningen på 0,3 grader Celsius fullständigt utan betydelse för moder jord.

    • Du kan väl börja med att förklara vad diagrammet beskriver samt ange källan till diagrammet. Var kommer originalet ifrån, vem är det som har modifierat det och hur har detta diskuterats tidigare?

     • Var kommer diagrammet ifrån?
      Det är lite svårt att ge en vettig kommentar när man bara får en länk som leder direkt till ett diagram som du lagt upp på din egen hemsida. Vem har skapat diagrammet? Vad är det för data?

      Jag kan se att någon har lagt till information på någon annans diagram. Jag förstår mellan raderna att du anser att diagrammet visar att någon har fel.

      Men om du inte vill eller kan ge mig mer information än så så blir min tolkning att du inte har torrt på fötterna eftersom du inte vill/kan hänvisa till någon form av källdata.

      Var har du hittat diagrammet du vill att jag skall kommentera?

     • Ursäkta om jag lägger mig i, men jag var faktiskt intresserad av Martins första fråga till verner. Skulle verner kunna svara på den?

      Diagrammet kände jag igen omedelbart och därmed källan, så den biten är inte lika intressant. Men jag kan redogöra för den om någon önskar? 🙂

     • Håller med. Det här är ett av all sätt som allmänheten blir lurad på.

      Någon skriver något på nätet och uttrycker sig skeptiskt till IPCC eller någon annan representant för klimatvetenskap. Dessa påståenden seglar omkring och så länge ingen ”förklarar” dem så kvarstår de som ett ”bevis” för att seriösa forskare ljuger, för att klimatet inte förändras, för att koldioxid inte påverkar klimatet eller liknande.

      Och när nån väl visar att påståendet var falskt så har det redan sått tvivel hos allmänheten och skadat förtroendet för dem som faktiskt har koll. Vem det var som ljög i början och skapade viskleken kommer inte fram till alla de som bidragit till att sprida ryktet.

      ”Uncertainty favors inaction” är ett klassiskt knep för att fördröja beteendeförändringar som användes redan på 70-talet av tobaksindustrin.

      De som på måfå sprider tvivel utan att ifrågasätta, vara skeptiska på riktigt, varifrån informationen kommer och om det verkligen finns någon vetenskaplig substans bakom den, bidrar till detta.

     • Martin
      Den första är ett diagram av en mängd temperaturscenarior för det tropiska bältet, mitt i troposfären enl olika CMIP-modeller. Fig 1 Tunna färgade linjerna – CMIP-scenarior specificerade i den infogade rutan. Den heldragna svarta linjen är dessas medelvärde. De gröna och blå punktmarkeringarna är medelvärden för mätningar från ballong respektive satellit.
      Data och diagram kommer från John Christy och Roy Spencer.

     • Dina författare har gjort sig kända som ”climate missinformers”.

      Från Skeptical Science: ”Dr. Christy believes that the climate system is quite insensitive to humanity’s greenhouse gas emissions and doubts that human activity is to blame for most of the observed recent warming.

      Other professional affiliations: Dr. Christy is listed as a ”Roundtable Speaker” for the George C. Marshall Institute, a right-wing conservative think tank on scientific issues and public policy. He is also listed as an expert for the Heartland Institute, a libertarian American public policy think tank.”

      Skall vi lita på Christy & Roy eller på IPCC? Skall vi lita på att deras editering av någon annans originaldiagram ”bevisar” att IPCC har fel? Du har tagit ställning för att Christy & Roy har rätt. Jag satsar på att IPCC, som samlar tusentals forskare, inklusive Christy & Roy om de har något att tillföra, har mer rätt.

     • Martin nu begår du just de misstag som du själv gått ut och varnat för. Du använder källor från internet där man kastar dynga på personer vars åsikter man inte gillar.
      Ja du kan utan någon som helst tvekan lita på att de diagram som Roy Spencer och John Christy har sammanställt är så korrekta det går att göra. Det är ju oerhört lätt att kontrollera diagramet mot basdata.
      För övrigt var John Christy en gång i tiden medlem av IPCC men hoppade av när han såg hur illa det var ställt med den organisationen.
      Nu när du vet källan kanske du kan ha en åsikt om vad som är fel i diagrammet.
      Finns inga fel är ju saken klar, Prognoserna angående den globala uppvärmingen är felaktig. Det finns inte en enda utav dessa prognoser som haft rätt om jordens uppvärmning. Medelvärdet är skrämmande dåligt.

     • Det jag har fått reda på är två namn som skall ligga bakom diagrammet. Det är därför jag har svarat på vilka dessa personer är. Det är också därför som jag skrev:
      ”Skall vi lita på Christy & Roy eller på IPCC? Skall vi lita på att deras editering av någon annans originaldiagram ”bevisar” att IPCC har fel? Du har tagit ställning för att Christy & Roy har rätt. Jag satsar på att IPCC, som samlar tusentals forskare, inklusive Christy & Roy om de har något att tillföra, har mer rätt.”

      men jag har, trots upprepade frågor, ännu inte fått någon referens till datat som presenteras i diagrammet. Inget om var dessa ballonger sändes upp, hur ånga mätningar de avsåg, vilka höjder man mätte på, eventuella felkällor, något vetenskapligt papper som kollats av andra forskare. INGENTING. Och ju mer ingenting jag får desto löjligare blir det att diskutera varför jag inte kommenterar detta ingenting.

      Vet du, jag börjar faktiskt tvivla på att det finns någon substans bakom diagrammet som presenterades. För OM det hade funnits någon substans, då hade väl författarna, eller deras bejakare, haft alla anledning att presentera det? I synnerhet som man får frågan upprepad om och om igen.

     • Martin
      Naturligtvis har du rätt att vägra att kommentera. men så här skriver John Christy angående digrammet.
      Using datasets of actual temperatures recorded by the NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA GISS), the United Kingdom’s Hadley Centre for Climate Prediction and Research at the University of East Anglia (Hadley-CRU), the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), satellites measuring atmospheric and deep oceanic temperatures, and a remote sensor system in California, Christy found that “all show a lack of warming over the past 17 years.”
      Jag håller med om att detta är otroligt att inte någon har avslöjat om det skulle visa sig att det var fejkade värden som han redovisar.
      Digrammet är från 2013.
      Den intresserade kan läsa mera här:
      http://www.cnsnews.com/news/article/barbara-hollingsworth/climate-scientist-73-un-climate-models-wrong-no-global-warming-17

     • Man har valt att mäta i tropikerna, dvs begränsat sig till ett specifikt område. Det är intressant, men säger inget om hur klimatet utvecklat sig vare sig på mellanbreddgraderna eller i Arktisk miljö, de platser där det verkligen sker förändringar. Inget heller om vad som sker i haven eller på marken (inklusive tropikerna).

      Men vill man tvivla på tex IPCC så kan man ta slutsatser från ett delresultat och tillämpa det på övriga resultat, det har gjorts tidigare. Det är dock inte vetenskap.

     • Men verner, någon har redan avslöjat diagrammet, redan 2013. Sedan har man även avslöjat det andra liknande diagram Spencer presenterade förra året. Där hade han justerat skala samt basperiod. Fiffigt.

     • Martin

      Jag har nu tittat på NASA diagram om temperaturutvecklingen och den stöder det diagram jag tidigare visade. Visserligen hittade jag ingen diagram för den tropiska zonen men väl för Norra och södra halvklotet. Det är helt entydiga svar där . Temperaturstigningen är synonym med digrammet från Roy Spencer och John Christy.
      Klimatsimuleringarna som digrammet visar värden på överstiger verkligheten med råge.
      Jag tycker att detta är ett problem för trovärdigheten för IPCC och de simuleringar som dom står bakom.
      Ser vi till Svensk temperaturutveckling har inte CO2 ökningen inte åstadkommit någon höjning av medeltemperaturen.
      Det torde vara den ökade den globala instrålningen (från solen) som orsakat en liten ökning av temperaturen. I Sverige har vi sedan 1980 haft en ökad global instrålning från 890 Kwh/kvm till att år 2014 hade 990 Kwh/kvm. Det är alldeles självklart att denna ökande instrålningen har påverkan på temperaturutvecklingen. Det är trots allt solen som är den källa som gör att vi kan bebo den här planeten.

     • verner.
      Uppenbart väljer du avsiktligt att inte kommentera mina kommentarer men Martin verkade ledsna nu, så jag gör ett försök till och lägger Spencers hemmapulade grafer åt sidan eftersom du själv nu drar på dig än mer grava trovärdighetsproblem med resten av ditt resonemang.

      Det är inte längre som vid vår tideräknings början, att det springer omkring ett knippe messias med sin egen version av sanningen och tävlar om andras tro. Den som tjatade bäst och mest vann. Du vet vem.

      När det gäller den samlade vetenskapen idag, måste alla kunna replikera det en enskild ’messias’ påstår, kan de inte det så läggs det åt sidan.

      Till det riktigt stora problemet med din egen lilla tes, Sverigen är inte representativt för hela klotet.

      Tittar man på TSI för hela klotet blir bilden lite annorlunda.
      http://spot.colorado.edu/~koppg/TSI/TSI_Composite.jpg
      Det finns mer att läsa här.
      http://spot.colorado.edu/~koppg/TSI/
      Och hos NASA.
      http://glory.giss.nasa.gov/tim/

      Om vi nu tar din tes och omvandlar det till hela klotet, så borde temperaturen sjunkit. Men det gör den inte. Den stiger och mest på norra halvklotet, precis som förutsades redan på 80-talet.
      http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.B.gif

      Havet är den stora ackumulatorn, man fick göra om grafen nyligen eftersom skalan inte räckte till.
      http://martinhedberg.se/vad-hander-med-snostormen-juno/#comment-47093

      Koldioxidens effekter har varit klarlagda längre än du levt, verner.
      Och nej, det är inte solen, det är vi.

     • Inte om man läser länken längst ner i aritikeln från denne ökände David Rose, som leder till hästens mun, som i det här fallet var Ed Hawkins.
      http://www.climate-lab-book.ac.uk/2013/updated-comparison-of-simulations-and-observations/

      Det man ser via alla hans uppdateringar är hur skrämmande fort och långt en historia tar sig, ända upp i Senaten.
      http://www.climate-lab-book.ac.uk/2013/comparing-observations-and-simulations-again/
      Och videon från Senaten.
      http://www.epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Hearings.LiveStream&Hearing_id=cfe32378-96a4-81ed-9d0e-2618e6ddff46

      Vem sitter där och säger att han aldrig sett Ed Hawkins graf tidigare?

      Jo, Roy Spencer.

     • Trötter, om något är fel i diagr så presentera själv något likn diagr som är överensst m verkligheten. Jag tror inte att du kommer att hitta något som avviker väsentligt om simul är gjorda före 2010. Senare sim är givetvis anpassade till verkligheten. Någon (curry) sade att nuvarande temppaus kan fortsätta i ett el flera decennier till på samma sätt som tidigare skett. Djuphavet är ett effektivt kyllager.
      Och vad spelar det för roll vem som presenterar diagram, om dom är korrekta, vare sig det är Spencer, Cristy el andra? Om man inte kan erkänna att en med andra åsikter kan ha rätt, om det visar sig att han har rätt, så är man antingen fanatiker el insnöad, vilket sistnämnda jag inte tror att du är, tvärtom.

     • Då är jag alltså fanatisk för att jag läser, tack. 🙂
      Visst kan en åsikt vara rätt men de kunde inte styrka den. Svaren finns i länkarna till Ed Hawkins. Det är inte korrekt och jag behöver inte tillverka egna grafer, du behöver däremot läsa det du länkar till.

      Inte heller Spencers hempulade grafer är korrekta. De är tillkomna för att stödja en åsikt, i Spencers fall påverkad av hans kreationism och David Rose är enbart en stolle, om du frågar mig. Det omdömet är baserat på alla hans tidigare falska alster.

      Vetenskapen är tillkommen för att komma ifrån åsikter, genom bevisföring.

      Men visst finns det exempel på dålig vetenskap, framförallt dålig hantering av vetenskap för att stödja åsikter, som t ex Curry som för upp David Rose alster till Senaten.

      Det har aldrig funnits någon ”paus”, bara variationer.
      http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/
      http://www.aviso.altimetry.fr/fileadmin/images/data/Products/indic/msl/MSL_Serie_MERGED_Global_IB_RWT_GIA_Adjust.png

      Visst är haven effektiva på att lagra värme, glaciärerna talar sitt tydliga språk.
      http://martinhedberg.se/en-bra-sammanfattning-av-richard-heinberg/#comment-51994

      Men det kommer ge utslag i atmosfären, hur tror du att jag kunde sitta här på bloggen för ett år sedan och spekulera runt att 2014 kunde bli det varmaste året någonsin plus att det kunde följas av ett 2015 som blir än varmare? Det som blev fel där var att jag trodde vi behövde en fullt återkopplad El Nino men det blev ett toppår utan. 2015 är inte klart än, men det finns väldigt lite som talar mot ett nytt rekord.

      Eftersom nu även följande nyliga studie talar för att vattenånga ger en positiv återkoppling så bör du nog fundera över om du vill fortsätta tro på Rose, Curry, Spencer, Christy eller Bengtssons åsikter. Fasullo som medverkar i studien var med i Ringberg nyligen, där även Bengtsson närvarade.
      http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/2014JD022887/abstract
      Bakom paywall men här en artikel om den.
      http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/apr/23/changes-in-water-vapor-and-clouds-are-amplifying-global-warming

      Citerar Kevin Trenberth.
      ”So what we have done here is to look at feedbacks and relationships that relate to climate sensitivity. A number of studies have analyzed the observations, and recent changes in Earth’s temperature, to say something about climate sensitivity. We claim that none of them are really meaningful because there is too much variability in the short record (since 2000 when CERES became active). What we do find is that if one looks at tropospheric average temperature rather than surface temperature, then there is a much stronger relationship with energy flow at the top of the Earth’s atmosphere. We are able to find a water vapor signal that is clearly a positive feedback.”

      Det finns nog fler som kommer tugga igenom det där närmare, jag köper inga studier. Jag tycker inte t ex Bengtssons åsikter, som att han inte håller med om den positiva återkopplingen från moln/vattenånga eftersom Jorden är jättebra på att reglera ut värme i rymden och att allmänheten är hjärntvättad, imponerar i jämförelse.

    • Bäste herr Trötter: Först vill jag säga att jag är imponerad av allt ditt läsande. Men åter till diagrammet: är det verkliga tempkurvan som är felaktig el är datasimuleringarna fejkade el båda. Har du ingen åsikt om detta blir ju allt ditt övriga resonerande tomt. Vad jag kunde utläsa var simuleringarna hämtade från IPCC o verkl temp från MET Office. Är dessa skumma också på ngt sätt. 😉

     • Varför hoppar förnekare mellan olika kommentarer jämt? Jag är inte imponerad av ditt läsande eller resonerande, Lasse H. Har inte påstått det du påstår nu heller.

      Presentationen av David Rose var felaktig, det var den du länkade till. Svaren finns i länkarna hos Ed Hawkins som jag skrev ovan. Läs dem.

      Det är svårt att veta vad du avser med ”stöd för verners påståenden”, verner påstod ganska mycket ovan och David Rose som du länkade till påstod att grafen bevisar att prognoserna är felaktiga och att världen inte blir varmare.
      Det är felaktigt, precis som jag skrev ovan.

    • Jo, verners första påstående var så här:” Vi vet att Temperaturen på jorden inte ökat näm nvärt under de senaste 18 åren trots att halten CO2 ökat till över 400ppm. Detta är vetenskapliga fakta.” Samtidigt länkade han till ett diagram, som även jag länkat till lite tidigare, med Spencer o Cristy som upphovsmän. På grund av upphovsmännen började du och Martin att att komma in på helt ovidkommande sidospår så att hela diskussionen urartade precis som vid min länkning till samma diagram. Och när verner och jag frågar om verkligheten ser annorlunda ut än vad diagrammen visar så har ni inga vettiga svar öht. Så länge du inte kan visa att de verkl temp i diagrammen är felaktiga, håller jag diagrammen för sanna.
     Dina o mina spådomar för de närmaste decennierna skiljer sig förmodl något från varandra. Jag spår att tempnivån kommer att hålla sig på ung samma nivå som senaste decenniet. Du anser förmodl att den börjar stiga mot höjderna täml omedelbart. Låt oss kolla facit om 20 år. 🙂

     • Ser vad vad verner påstod, det står skrivet ovanför. Han påstod även fler felaktigheter så det svåra var att tyda vilken av dem du vill stödja.
      Spencer har justerat skalan på sin graf. Det är inte acceptabelt även om ni båda tycker det. Jag kan hitta dem som plockat isär hans grafer på nätet så varför kan inte du?

      Varför inte kolla facit redan nu, jämföra bakåt och ta in en lite bredare bild som blir mer representativ mot vad som verkligen sker på planeten? Därav mitt längre svar ovan. Du har missat/undvikit samtliga förklaringar du fått under flera år Lasse H. Med all vänlighet, du förnekar Newtons fysik och tror att jorden är jämförbar med ett badkar när det gäller havsnivån och du hade ”svårt att svälja” Jerry Mitrovicas förklaringar. Du fortsätter hänga upp dig på en kort tidsperiod över land som inte är representativ för AGW i sin helhet eller fungerar som projektion framöver. Kolla in Ed Hawkins fortsättning och animation från 2013.
      http://www.met.reading.ac.uk/~ed/bloguploads/hiatus.gif
      Klipper ut den sista delen.
      http://s29.postimg.org/idcm3kd3b/Ed_Hawkins_Jan_2013.png
      Eller läs det han skrev hos skepticalscience.
      http://www.skepticalscience.com/hawkins-hiatus-gif.html
      Jämför din spådom mot den grafen om tjugo år.

      Eftersom du nu ändå sitter och läser vad Ed Hawkins skriver hos Skepticalscience(?) så kan du titta på den gamla klassiker de har i högra kanten.
      The Escalator.
      http://www.skepticalscience.com/graphics/Escalator500.gif

      Att hålla fram ”pausen” som du gör kommer ingenstans, vare sig nu eller i framtiden. Men visst vore det underbart om din spådom vore korrekt. Tyvärr så har tom de som använder abborrfenor för att spå väder lagt ner verksamheten pga AGW.

     • Lasse H, den globala uppvärmningen ökar oavbrutet. Här hittar du drygt 90% av den: http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/heat_content2000m.png

      Att den globala yttemperaturen (troposfärtemperaturen) ökar lite långsammare just, beror troligtvis på 60-åriga oceaniska cykler som påverkar fördelningen el Nino/la Nina och därmed fördelningen av värme mellan hav och luft.
      Visar även en figur med löpande 12-månaders medelvärde för GISTEMP, löpande 20-års medelvärde som framhäver 60-årscyklerna, och slutligen 60-års medelvärde som utplånar cyklerna och visar en jämn och fin acceleration i yttemperaturen:
      http://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/mean:12/plot/gistemp/mean:240/plot/gistemp/mean:720
      Tror du fortfarande att AGW har avstannat?

     • Trötter o Olle R: tack för fina länkar, har kollat några tidigare.
      Olle, med skalindelning i diagram kan man dramatisera sitt budskap ganska rejält. Det var väl så fd presidentkandidaten gjorde när han blev tvungen att kliva på stegar. T ex säger diagrammet om energiokningen i haven inte ett dyft om man inte känner till havens totala energiinnehåll.Jag tror jag räknat ut det tidigare i bloggen i samband med en sådan kurva. På samma sätt ser kurvan över tempökn från 1880 onödigt dramatisk ut. Om man lagt den ovanpå den totala ”växthuseffekten” på 33 gr så blir det knappt 3 % ökn på 135 år.
      Vad gäller nuvarande temppaus så försöker jag dra slutsatser av historien, t ex GISS-diagrammet. Där ser man två tydliga pauser, en i början o en i mitten ca. Den i början har tom negativ lutning medan den i mitten är plan. Om det är samma bakomliggande effekt så skulle de olika lutningarna kunna förklaras av olika påverkan av CO2 konc. Vg nuvarande paus skulle man då kunna förvänta sig/gissa att den kan få en ngt positiv lutning, men att den kan vara en viss tid liksom de föregående. Där har du min abborrfena, trötter. 🙂
      Obs. jag är inte AGW-förnekare, är bara emot överdriven dramatisering o fanatism.

     • Håller med dig för en gångs skull Lasse H, det är din egen lilla abborrfena. Vet att du räknat fel tidigare, både här och på vår svenska klimatskam, eftersom jag påpekade det för dig.

    • Och du Trötter förstod inte varför snö smälter snabbare än is, och att det går åt samma energi för samma massa… Glashus Trötter… 🙂

     • Trötter, jag försökte förklara för dig att det krävs samma värmemängd för att smälta 1 kg snö resp 1 kg is, vilket du hade svårt för att fatta. Eftersom snön smälter snabbare verkade du tro att det gick åt mindre värmemängd för det.
      Kanske bäst att vi lägger av nu, annars kan det bli en långbänk.

     • Mitt svar står precis under i länken.
      ”Har inte motsagt dig när det gäller specifik smältvärme.”

  • Bloggen heter martinhedberg.se masco. 😉
   Om man fortfarande använder http://blogg.klart.se/ för att komma hit så bör man nog uppdatera länken.

   Martin, hur blir det med det där framöver? Kommer Klart starta en ny blogg eller vad hittar de på?
   För min del så har det ALLTID varit just bloggen som varit Klart’s styrka.
   Gör de inget mer eller annorlunda så blir det bara en vädersajt bland alla andra, fast med mer reklam än andra.

 • Gott jobbat Martin , j, forsätt som du gjort !!
  Jag har lärt mig mycket av dig , din kunskap i själva ämnet och sedan tålamodet och den konsekventa stilen är att beundra .. man kan ju häpna på de som ej kan greppa verkligheten coh ser en massa konstiga saker i stället för det som är fakta och tyvärr då mycket skrämmade.
  Antagligen ’svagare’ intellekt eller karaktär?
  Hursom, keep it coming !

 • Ja det är bra jobbat Martin, konsekvent och tålmodigt.

  Nu kan man nog spika följande, årets maxutbredning i Arktis som sattes redan den 15:e Februari (rekord i sig) är den första någonsin att inte komma över 14 miljoner kvadratkilometer.
  https://ads.nipr.ac.jp/vishop/vishop-extent.html?N

  Det som pågår nu är så ohyggligt övertydligt att man häpnar var dag över att det fortfarande finns de som förnekar AGW.

 • Skönt att höra att du fortsätter med bloggen. Jag har faktiskt lärt mig en hel del och jag är tacksam över att det är högt i tak och att du tar dig tid att besvara frågor. Jag håller inte alltid med dig och en del andra här men det är väl det som gör det hela så intressant 🙂

 • Lite som en ny Per Holmgren då?
  Kanske läge att låta håret växa och ta över hans plats?

 • Tittade in på klart, av misstag. Nu raderar jag länken, det har rasat omedelbart när det gäller reklamen.

  Schibsted har gasat och vill öka intäkterna, de har inget större intresse för vare sig väder eller klimat. SMHI funkar givetvis men om man letar alternativ så rekommenderar jag denna http://www.mittvaeder.se/se/home/vaeder/ensembleprognos.html
  eller denna
  http://www.europeanweathernetwork.eu/
  Har man egen väderstation så känner man förmodligen till den senare. Visst har båda reklam, men långt ifrån Schibsted.

  • Hej.
   Vi har påbörjat arbetet på VäderCentralen. Just nu bara med punktprognoser med data från Yr, men inom någon vecka så kommer det mer väderrelaterad info. http://vadercentralen.se/

   Och nej, vi har inga annonser. Jag utesluter inte att det kan bli något i framtiden, men det kommer i så fall att vara mycket diskret. Letar primärt efter en relevant sponsor (som har produkter/tjänster som relateras till väder, tex försäkringsbolag, utekläder, båtar…) som fattar galoppen med en sajt som värnar om content, innehåll, och inser att det är därför som man får besökare.

 • Haha, det är inte så att Schibstedt kastade ut dig? Dina åsikter gick ju knappast att förena med all skitreklam som fanns och finns på klart.se.

  • Jag var ibland lite obekväm när jag ifrågasatte såväl affärsmodeller som integritetsfrågor, hur mycket och hur offensivt annonser som skulle visas på sajten och inte minst vilka varumärken och produkter vi skulle acceptera.
   Nej, de kastade inte ut mig, jag hade rätt så stort stöd. Men sista ordet var så gott som alltid: ”Men vi har ju en budget vi måste nå den här månaden också”.