Superstorm Sandy, del 2 klimatförändringar

Wkikpedia: After Hurricane Sandy New Jersey coast, Oct. 30, 2012

Finns det några kopplingar till klimatförändringar och global uppvärmning?

Ja allt väder är påverkat av den globala uppvärmningen och bidrar därmed till klimatförändringar, inte bara det extrema. Men för att vara lite mer specifik så var det bland annat extra varmt i havet utanför amerikanska ostkusten, ca 3 grader över normalt.

Wkikpedia: After Hurricane Sandy New Jersey coast, Oct. 30, 2012Därtill så låg ett högtryck och blockerade norra Atlanten, detta i samverkan med att jetvinden gjorde en lite annorlunda knix och därmed bidrog till att orkanen svängde åt nordväst, in över New York, istället för österut. Två forskare, Mark Fischetti och Kevin E. Trenberth menar att avsmältningen av isen i Arktis bidrog till den ovanliga situationen med högtryck och jetvind.

Vidare så var/är havsnivån förhöjd till följd av uppvärmningen av havet och avsmältning av glaciärer.

Snow after Hurricane SandyNär väl Sandy hade dragit in över land smälte den samman med kalluft varvid det bildades ett ”vanligt” kraftigt lågtryck med fortsatt kraftiga vindar regn och snö.

Bara kostnaderna för översvämningen av delar av tunnelbanan uppgick till ca 5 miljarder dollar, ungefär lika mycket som hela Sveriges försvarsbudget.

Framtiden?

Blir det fler orkaner i stil med Sandy eller har sannolikheten minskat nu när den ovanliga händelsen väl har ägt rum?

Jo om inte annat så har såväl Sandy som Katrina visat att vi inte kan utesluta omfattande förödelse till följd av kraftfullt väder. Människans enorma resurser till trots så står vi oss rätt så maktlösa när naturen visar upp sin destruktiva sida.

Men förutom att vi människor är med och skapar dessa destruktiva krafter så kan vi genom förberedelser minska konsekvenserna av extremerna.

Global uppvärmning är som att dopa idrottsatleter. Vi skapar potential och förutsättningar för förändringar av såväl medelvärden som extrempunkter.

After Hurricane SandyFörekomsten av orkaner i framtiden har diskuterats flitigt. De drivs av varmt havsvatten så det är ingen vild gissning att de skulle kunna bli såväl kraftigare som vanligare i framtiden. Men det krävs mer än så: De skall vara en bit ifrån ekvatorn, det får inte vara för stor vindskjuvning (blåsa i olika riktningar på olika höjd) och det som verkligen spelar roll är hur ofta de drar in över land. En resonabel gissning är att det i framtiden blir ungefär lika frekventa, men att de blir kraftigare.

Men med en stigande havsnivå och varmare hav så utsätter vi oss för allt större risker. Dels för att orkanerna överlever allt längre norr och söderut, dels för att själva översvämningarna blir fler och mer omfattande.

Vi behöver prata mer om andra saker än temperatur när det gäller klimatförändringar. Såväl när det gäller konsekvenser, hur vi skall minska påverkan som vad vi skall förbereda oss för.

/Martin Hedberg

(grafi: Wikipedia)

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

119 CommentsLeave a comment

  • Rimligtvis ökar frekvensen, men det är inte givet. Det är inte ett 1:1 förhållande utan fler faktorer som krävs för att det skall bildas orkaner. Och för att inte verka för alarmistisk intog jag en ”lägsta nivå” på förutsägelsen. Men jag utesluter inte att det blir både kraftigare och fler orkaner i ett varmare klimat.
   Jag känner mig ytterligt övertygad om att integralen av energin i orkanerna kommer att öka. Detta vare sig om det blir fler av samma kaliber som idag eller färre men betydligt kraftigare: Summan ökar. Det är mer energi som kommer att transporteras och omfördelas.

   • Tack Martin. Jag såg ju vad du skrev ovanför och det är väl just det där jag inte förstår. Vetenskapen använder ofta en lägsta nivå för att inte vara alarmistisk. Samtidigt som isar smälter och förändringar fortgår så förstärks bilden av en tröstnapp istället. Nåja, jag kan bara göra det jag gör och får vara glad åt att det sparar mig pengar idag. Ungarnas framtid och deras barns, ligger inte i mina händer. Resten av världen kan jag inte påverka på annat sätt än att yttra mig.

    • Jag tänkte återkomma med en mer djuplodad analays av villkoren som krävs för att skapa orkaner.

     Men jag håller helt med om att det är problematiskt med att skydda sig genom att ange lägstanivå. Har debatterat detta tex när det gäller höjningen av havsnivån där man konsekvent underskattar riskerna eftersom ”lägsta-nivån” är det som kommuniceras ut, inte hela spektrat av scenarier.

    • Där känner inte jag igen mig alls. Alarmistiska budskap förefaller ha manegen krattad hela tiden, medan skeptiska röster har svårt att få genomslag i media. Exempel nyss är WWF’s budskap. Det Martin skriver har som jag förstår saken inte ens IPCC hävdat. Försåtligt brukar säga att så här kan det komma att bli allt oftare. Utan att direkt säga att händelser som den stora branden eller översvämningarna i somras beror på klimatförändringar.

     • Inte alls. Mer energi ger garanterat mer väder. Varför tror du försäkringsbolag förstått och gör egna undersökningar?

      Men jag ser fram emot, att du (eller andra) framför veteskapliga bevis som talar emot RCP 8,5. Jag hittar inga. De lägre scenarierna kommer inte att inträffa, som vi håller på nu. Tvärtom. Det är väl då alarmistiskt, eller?

      Arktis är bortom räddning och vi ser redan effekterna av det, det kommer inte bli bättre väder här med mindre is i Arktis och varmare hav. Även Grönland fortsätter tappa massa i ökande takt. Det som många framför, här på bloggen bl a, är att det sker en magisk kompensation i Antarktis tack vare havsisen, icke. Enbart Pine Island glaciären, Thwaites glaciär och Getz shelfis förlorar respektive -67 ± 7, -63 ± 12, and -55 ± 9 Gigaton per år i massa. Uppmätt via satellit mellan 2009-2012.

      Avsmältningen ökar, en meters havsnivåhöjning till 2100 är enbart en önskedröm, som det ser ut nu. Vad det gäller våra utsläpp så finns enbart en vikande kurva, CFC.
      http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.html

      Problemet är, att det är allas vår civilisation vi experimenterar med, genom våra utsläpp.

     • Man vill gärna veta glaciärens totalmassa för att kunna bedöma om avsmältningen motsvarar promille el procent av hela glaciären. Annars säger inte avsmältningen så värst mycket. Man skulle kunna räkna om den till havsnivåhöjning. Det vore intressant och ganska lätt.

     • Havens totalmassa är av storleksordn 10^18 ton, dvs 10^9 ggr större än nämnda avsmältningar, så det behövs att miljoner sådana glaciärer smälter för att det skall märkas i havsnivåhöjning, så småningom. Kanske inte så mycket att bry sig om. Att dom försvinner spelar heller ingen roll, eller?

     • Tja, det därför Grace hållit på i tio år, plus Cryosat. Nu har man även använt Goce för att få bättre upplösning.

      Jag struntade i att länka iom att PDFen till studien inte är gratis.
      http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL060637/abstract
      Här ett par artiklar om studien.
      http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/GOCE/GOCE_reveals_gravity_dip_from_ice_loss
      http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140930195428.htm

      Nästa riktigt bra är gratis och handlar om topografin under Jakobshavn och framförallt Byrd på Antarktis.
      ~3,62 km tjock och en lägstapunkt som ligger ~3,05 km under havsnivån.

      Hoppas du lyckas kvantifiera massförlusten på alla glaciärer som tappar massa på planeten. 😉

 • Apropå att yttra sig och prata mer. Vi i Sverige måste vara världsledande på att prata. Nu behöver vi börja göra något. En ny myndighet, med ansvar för vår påverkan, med hjälp av lagstöd, är nog nödvändig för att lyfta och stödja den viktigaste frågan som mänskligheten har, AGW. Lagar (Allmänfarlig vårdslöshet?) bör kunna gälla även för de som förstör villkoren för vår civilisation. Åklagare i USA gjorde så nyligen då de vände på klacken och friade demonstranter mot miljöförstöring.

  Skuttet vi tagit uppåt de sista åren är ett direkt bevis på varför blåögda politiker omöjligt kan fortsätta med löften om ökad tilväxt och konsumtion samtidigt som de påstår att vi klarar miljömål och utsläpp. Det gör vi inte.
  http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/sweden/
  Det där är busenkelt men vi människor sväljer gärna det vi vill tro på. Trots att verkligheten talar ett annat språk. Reklambranschens äldsta trick används även av politiker. The power of willful ignorance.
  http://martinhedberg.se/det-ar-varmt-nu/#comment-30806

  Vår konsumtion ökar och vi ligger nu på tionde plats av världens skitigaste nationer, samtidigt som många påstår att vi är världsledande och inte behöver göra något. Inte alls. Vi är idag snarare världsledande med vår dubbelmoral. Kina passerade oss i utsläpp per capita i slutet av förra decenniet, snart passerar vi väl dem igen, trots att de utvecklas enormt och kräver enormt med energi så satsar de även enormt på alternativ energi och teknik. Det gör inte vi.

  Nu när vår gamla krigsrelik till kärnkraft är för dyr, den nya blir ännu dyrare och vattenkraft motarbetas av miljövänner, hur ska det gå framöver utan satsning på alternativa energikällor, sänkt energiförbrukning samt drar ner på miljöförstörande onödig konsumtion?

  Vi bara pratar och sopsorterar.

  Temperatur kan inte jag sluta prata om. Nu inväntas September månads siffror när det gäller temperaturen på klotet. Temperaturavvikelser enligt NCEP/NCAR mellan 1/9 tom 24/9 ser ut så här.
  http://goo.gl/oqQFXJ
  Samma period för 2013.
  http://goo.gl/p3WvcU
  Det är något strul med uppdateringarna och jag har inte försökt räkna utan skjuter från höften och påstår att September 2014 har god chans att bli etta. Sen påstår jag att vi just nu lever i ett av de två varmaste åren någonsin i modern tid och att 2015 blir varmare än 2014. Vad får jag för odds på det sistnämnda spelet?

 • Jag anser att ni inte ens har ett case.
  Mäter temp från en bestämd tid och hittar då en svag temphöjning pga av som ni påstår människans (giftfria) gas co2. Den fullkomligt naturliga klimatvariationen visar nu tex närmare 20 år av nära nog stillastående temperatur i världen. Arktis is ligger med en yta av 1 miljon kvadratkilometer mer is än lägsta (2012) Antarktis fullkomligt badar i All Time High isrekord. Inga fler/ökande stormar/orkaner. Det politiskt styrda IPCC levererar klimatmodeller som visat sig vara totalt odugliga. Det finns ett flertal andra organisationer som hotar om jordens undergång pga den GRÖNA(livets) gas co2.
  WWF, Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Naturvårdsverket, SMHI och inte minst Miljöpartiet har absolut ingen trovärdighet i denna fråga. Fler och fler börjar bli upplysta och därför spricker snart denna bubbla. Ändock om denna kommentar är av lite kritiskt slag tycker jag att du Martin med denna blogg där motsatta åsikter tas med levererar ett STARKT forum. Tack för det.

  • Du har en del grundläggande faktafel i dina påståenden i ovanstående text. Vill du veta hur det egentligen ligger till?

   Nej vi gör så här: Du verkar ha en mycket bestämd uppfattning av vissa saker, trots att det är relativt enkelt att kolla hur det egentligen ligger till. Du skulle kunna få en saklig genomgång av dina påståenden, med länkar och referenser till vetenskapliga dokument, om du vill.

   Men för att få det så vill jag ha svar på vilka bevekelsegrunder du har för dina påståenden. Vem är du helt enkelt? Representerar du någon organisation, affärsmodell eller skriver du som du gör för att retas (ungefär som när man var liten och petade i en myrstack med en pinne) för att se vad som händer? Eller är det något annat?

  • masco, varför lär du dig inget?

   Jag håller med om att människor ska få uttrycka sina åsikter eftersom det är det enda sättet att förändra just åsikter. Med fakta.
   Allt för många bloggar, stryker helt sonika motsatta åsikter och blir därmed vinklade utan att läsaren förstår det.

   Alla människor har rätt att göra fel, det är så vi lär oss och alla föds obildade. Men om man framför felaktiga påståenden, som du gjort ett flertal gånger nu under lång tid, utan att man börjar suga upp lite fakta längs vägen, så måste man börja fundera över personen bakom signaturen som envist påstår felaktigheter utan att vilja lära sig.

   Håller även med om att IPCCs projektioner är fel. Men inte som du tror. De har envist lagt fram projektioner genom alla år som varit för låga…
   DET är en åsikt jag kan argumentera för.

   Om du klarar av att argumentera för dina åsikter så ska jag gärna läsa dem. Det hade varit underbart, om det du påstår vore sant.

   Men du har tvärfel, om dina skygglappar beror på rädsla, eller om du är i mascopi med andra intressen, vet jag inte. 😉 Men du får gärna svara på frågan jag började med. Det är inte lika intressant att försöka förstå sig på förnekelse som AGW men det är nog så viktigt tycker jag.

 • Jaha, det gick fort, då blev Simon blev den sjätte Kategori 4 i östra Stilla Havet och den åttonde Kat 3 för säsongen. Det måste vara ett tag sedan det var så många?
  http://www.nhc.noaa.gov/text/refresh/MIATCDEP4+shtml/050232.shtml?text

  För varje storm i östra och västra Stilla Havet transporteras värme norröver som i sin tur förbättrar förhållandena för de här killarnas favoritsysselsättning. Arctic Surfing!
  http://www.youtube.com/watch?v=cBJyo0tgLnw

 • Martin skrev: ”Vidare så var/är havsnivån förhöjd till följd av uppvärmningen av havet och avsmältning av glaciärer.”
  Den där förhjningen om 30 cm på 100 år är ju försumbar jämfört med den nivåhöjning som följer av kraftiga lågtryck, som ju Sandy var. Själv har jag på västkusten upplevt ca 1.40 m förhöjd havsnivå pga lågtryck och västlig storm..

   • Men detta gällde ju Sandy och än är vi inte uppe i mer än ca 30 cm de senaste 100 åren. Vet inte hur hög havsnivå det var vid Sandy, men ett par meter var det väl?

 • Vg kopplingen mellan väder och klimatförändringar så är jag lite trött på politiker som tar årets extremväder som ett bevis på klimatförändring. Löfvén i regeringsförklaringen och Romson i en TV-debatt. Romson tog t.o.m storbranden som ett tecken på detta. Antingen är dom okunniga el också tror dom att folk i allmänhet är okunniga. Ställer jag för stora krav på politiker?

  • Kanske förväntar di dig för mycket av politiker.
   Enstaka extremväder är inte bevis för klimatförändringar. Men det är inte heller bevis för att vi inte har klimatförändringar.

   Extremväder kan däremot vara en konsekvens av klimatförändringar.

   Upprepade avvikelser av extremväder är ett bevis för klimatförändringar, det är liksom det som ÄR en del av klimatförändringarna.

 • Enligt Nils-Axel Mörner professor emeritus har vi MAX 5 till 8 cm havsnivåökning att hantera per hundra år .Vem i Sverige vet bättre än han ?

  • 1. Har du någon referens till det?
   2. Om han, den den uppgiften, är det bästa vi har i Sverige så behöver man uppenbarligen söka sig utomlands för att bli upplyst.

  • Mörner igen?
   Väldigt många måste jag påstå.
   Titlar imponerar inte om man hellre tittar på vad den samlade vetenskapen publicerar.

   Här en av mina tidigare kommentarer där han kommer med en bit ner, via en kul länk som faktiskt Lasse H bidrog med. 🙂
   http://martinhedberg.se/kallt-just-nu-och-varmt-klimat/comment-page-2/#comment-28278

   Och länken var.
   http://www.boltzmann.se/page7/page42/page42.html
   Ursäkta om jag citerar ”Detta var den 17 oktober. Några dar senare fick Maldivernas president Mohamed Nasheed ett brev från geologen Nils-Axel Mörner, med budskapet att allt är ett misstag. Maldivernas låga korallöar är ingalunda hotade. Tvärtom föll vattenståndet flera decimeter på sjuttitalet och har varit stabilt sen dess, skrev Mörner. Vad presidenten gjorde av brevet vet jag inte, men det var knappast hans första konfrontation med excentriska svenskar.”
   Han verkar vara en kul gubbe iaf. 😀

   Min tidigare fråga till dig kvarstår, masco.

  • Robert Ferguson? SPPI? Monckton? The Heartland Institute? Wow…

   Följande har jag skrivit tidgare på bloggen, jag kommer ihåg Mörner med slagruta från TV. Att han avböjde en miljon dollar som han blev erbjuden för att blir testad för sina förmågor var förnuftigt.

 • ”Den klimatalarmistiska rörelsen” kallas FN:s organ för klimatövervakning i artikeln. Du ser inga tecken på att artikeln är vinklad, masco?

  Åtminstone tidigare har Science and Public Policy bekostats av oljeföretaget Exxon. Frontiers of Freedom, dvs Fria tider, som artikeln är hämtad från, har åtminstone tidigare bekostats av amerikanska tobaks- och oljeföretag, t ex Exxon.
  Källor: http://www.sourcewatch.org

 • Inte heller djuphaven har värmts upp som du tidigare påstått Martin . Enligt en färsk analys av NASA’s JPL California hittar man ingen mätbar värmeökning i djuphaven 2005 till 2013.

  • Ursäkta, igen…
   Något jag tycker riktigt illa om, är när andra försöker ljuga med befintlig information, det är inte första gången signaturen masco gör så.
   http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4321

   Tack och lov så är det enkelt att leta reda på.
   Ska du fortsätta ljuga masco, får du göra det mycket bättre än alla andra som har betalt för det. 😉

 • Jag fick hjälp med källan av Trötter , tack för det. Där står ” The cold waters of Earth’s deep ocean have not warmed measurably since 2005, according to a new NASA study, leaving unsolved the mystery of why global warming appears to have slowed in recent years. Scientists at NASA’s Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California, analyzed satellite and direct ocean temperature data from 2005 to 2013 and found the ocean abyss below 1.24 miles (1,995 meters) has not warmed measurably.”
  Jag skrev/översatte detta : ”Inte heller djuphaven har värmts upp som du tidigare påstått Martin . Enligt en färsk analys av NASA’s JPL California hittar man ingen mätbar värmeökning i djuphaven 2005 till 2013.”
  http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4321

 • Från din översta länk Trötter. ”Deep-ocean contribution to sea level and energy budget not detectable over the past decade”
  Ingen värme/energi hittad i djuphaven .
  Hur kan man underskatta värme utan ha mätt den..” Summa summarun är att man underskattat havens värmelagring de senaste 35 åren tack vare för lite mätningar på södra halvklotet. ”

  • Jag ska sluta retas, masco. Men du måste läsa dokumenten själv. Det handlar om TVÅ studier. ARGO bojar går ner till 2000 meter och där har man mätdata.

   Jag läste det där den 6:e Oktober och eftersom jag är intresserad så letade jag reda på följande.
   http://www-pcmdi.llnl.gov/about/staff/Durack/dump/oceanwarming/
   Där hittar man länk till en pre-press kopia.
   http://www-pcmdi.llnl.gov/about/staff/Durack/dump/oceanwarming/140926a_Duracketal_UpperOceanWarming.pdf
   Samt en länk till tillägg till denna.
   http://www-pcmdi.llnl.gov/about/staff/Durack/dump/oceanwarming/140926a_Duracketal_UpperOceanWarming.pdf

   Eftersom södra oceanen absorberat mer värme än tidigare förmodat, så pekar det på att ECS är högre än 3°C. Det betyder i sin tur även att min egen lilla åsikt, som jag framfört några gånger på bloggen, runt IPCCs projektioner får ännu en knuff.
   IPCCs projektioner är för låga. Igen.

   Det där är ingen varningsklocka, snarare påminner det om när man stod bredvid en Haubits 77 som drar på med full laddning. 😉
   http://www.youtube.com/watch?v=I5acBLp2jtM
   Synd att upplevelsen och ljudet inte går fram riktigt via video.

  • Kan man ens förvänta sig att oceanernas djupare delar (>2000m) i nämnvärd grad skulle ha hunnit påverkas av den globala uppvärmningen?
   Enligt vad jag minns är omsättningstiden för oceanernas djupvatten i storleksordningen 100-tals till 1000-tals år. Dessutom, om oceanernas ytvatten blir varmare och mer utsötat pga isavsmältning, torde väl den densitetsdrivna transporten ner till djuphaven bli ännu långsammare.
   Jag antar här att värme transporteras ner i djuphaven genom strömning/konvektion och att direkt värmeledning är en betydligt långsammare och i sammanhanget en mindre viktig process.
   Det som styrker mitt resonemang är att ”den försvunna värmen” huvudsakligen tycks finnas på 0-700 m djup.

   Rätta mig gärna om jag har fel, det är 30 år sen jag läste oceanografi…

   • Att en del värme går ner tror jag. Titta på Fig 2 här.
    http://www-pcmdi.llnl.gov/about/staff/Durack/dump/oceanwarming/140926a_Duracketal_UpperOceanWarming.pdf
    Att mäta det korrekt är en helt annan sak tycker jag. Titta man på utdraget från den artikel som förnekare hoppar högt över inser man varför de skriver ”not detectable”, det är då inte samma sak som att det inte går ner värme alls. Ett citat ur sammanfattningen.
    http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2387.html
    ”Accounting for additional possible systematic uncertainties, the deep ocean (below 2,000 m) contributes −0.13 ± 0.72 mm yr−1 to global sea-level rise and −0.08 ± 0.43 W m−2 to Earth’s energy balance. The net warming of the ocean implies an energy imbalance for the Earth of 0.64 ± 0.44 W m−2 from 2005 to 2013.”

    Jag som tekniker har aldrig pluggat vare sig oceanografi, klimat eller väder. Mitt intresse för termodynamik och värmepumpar är det som fått mig att läsa om de bitarna. För mig handlar termen djuphav om det som börjar under epipelagen där solljus och fotosyntes avtar och därmed även djurliv, alltså under 200 meter.

    Det finns prototyper av ARGO bojar på gång som är klassade ner till 6000 meter. Men hur många har man råd att placera ut?
    Sen räcker det lik förbaskat inte för de som hellre förnekar, för det är alltid för få mätpunkter och för mycket uppskattningar. Trots att jag som tekniker helhjärtat anammar devisen ”att mäta är att veta” så har jag uppskattat saker i hela mitt liv för daglig överlevnad och det har fungerat bra. 🙂

    Följande kanske funkar bättre än att läsa fakta för människor överlag, vad vet jag?
    http://www.youtube.com/watch?v=rM6txLtoaoc

 • Det är uppenbart att man på ovetenskapliga/oseriösa grunder har påstått att den försvunna värmeökningen(18 år) i världen. tagit sig ner i djuphaven eller hur Martin. Allt annat är en parodi,

  • Det enda som är uppenbart är att du inte är läskunnig, masco.

   För läskunniga så finns även en länk till en FAQ på samma sida som jag länkade till tidigare.
   http://www-pcmdi.llnl.gov/about/staff/Durack/dump/oceanwarming/140929_Duracketal_UpperOceanWarming-FAQs.pdf
   Citat ”How does this work relate to the Llovel et al. (2014) paper in the same issue of Nature Climate Change which investigated changes to deep-ocean warming? The work of Llovel et al. (2014) investigated changes to ocean heat content over 2005 to 2013, which is a much shorter time period than we assessed (1970 to 2004). Importantly, the Llovel et al. (2014) result provides a confirmation that for the modern period (when Argo data provides near-global upper-ocean temperature coverage), the observed ocean has continued to take up significant amounts of heat. This supports the conclusion of our study, that the inconsistency between upper-ocean warming in models and observations disappears when the more recent and better observed period is compared to models and satellite observations. While Llovel et al. (2014) find no detectable warming of the ocean below 2,000 meters since 2005, the upper-ocean has continued to take up significant amounts of heat consistent with numerous independent studies which examine the effects of human-induced climate change.”

 • Har den försvunna värmen tagit sig ner i djuphaven eller inte! Det finns inget bättre svar än det Nasa JPL alldeles nyligen presenterade. ” The cold waters of Earth’s deep ocean have not warmed measurably since 2005, according to a new NASA study, leaving unsolved the mystery of why global warming appears to have slowed in recent years.

  Scientists at NASA’s Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California, analyzed satellite and direct ocean temperature data from 2005 to 2013 and found the ocean abyss below 1.24 miles (1,995 meters) has not warmed measurably. ”
  http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4321
  Martin , du efterfrågade en länk eller källa och med detta anser jag att den som påstår annat i denna fråga antingen är dåligt informerad eller medvetet far med osanning. Räknar med att du Martin lägger detta på minnet.

  • Så vad är din slutsats?
   Eller vill du som så många andra ”skeptiker” lyfta fram en detalj och samtidigt bortse från all annan forskning. Medvetet eller inte så resulterar den taktiken i ett ”vi vet inte så vi fortsätter som vanligt”. Och det leder i sin tur till ännu mer omfattande konsekvenser.

   Att en grupp forskare inte hittat ett entydigt svar betyder INTE att det inte händer något. Det betyder bara att man fortsatt har en gråzon där man inte har kunskap. Om jag skall tolka dig välvilligt i detta fall så betyder det att JPL inte kan förklara i vilken del av klimatsystemet som energiobalansen finns.

   Det betyder INTE att det inte finns en energiobalans. Det betyder INTE att jorden inte värms. Det betyder INTE att människan inte påverkar klimatet. Det förklarar inte heller att uppvärmningen de senaste 100 åren skulle bero på något annat än det som den samlade forskarkåren redan har kommit fram till: Genom utsläpp av växthusgaser, aerosoler och förändringar av jordens albedo så har människan signifikant påverkat planetens klimat. Och fortsätter att göra så, inte bara med nya utsläpp utan även med de gamla som finns kvar i atmosfären och övriga delar av klimatsystemet.

 • Du kan engelska, va!

  ”Study coauthor Josh Willis of JPL said these findings do not throw suspicion on climate change itself.

  ’The sea level is still rising,’ Willis noted. ’We’re just trying to understand the nitty-gritty details.’ ”
  Källa: mascos länk till NASA

  Gå nu tillbaka till Exxon, masco och Trötter, och be om utsäkt för att ni tillgrep dåliga argument för att driva deras linje!

  • Och sedan när har jag drivit Exxons linje? 😀
   Exxon är en av planetens största sktistövlar iom deras borrning i Arktis.

   masco är en ignorant tokstolle så jämför mig inte med ’det’, tack.

   • Hmm, vårda språket. Alla kanske inte håller med varandra, men inga glåpord om varandra.
    Var går gränsen? -Du kan kalla någon tokstolle eller ignorant, men inte bägge samtidigt, då blir det lite för mycket. 🙂

    • Ok, men jag ser det här som en direkt konversation, det handlar inte om smutskastning av tredje part utan masco kan försvara sig om han behagar. Men jag kan förklara mitt ordval.

     masco inleder med att tilltala alla med följande mening.
     ”Jag anser att ni inte ens har ett case.”
     Min uppfattning är att AGW-kistan har så många spikar i sig att det enbart är träflisor kvar…
     Sedan ignorerar masco både direkt ställda frågor och utförligare information. Då är masco ignorant. Påstår man att vi ser en ackumulation av is på den här planeten (som masco tidigare gjort och därav min första fråga till masco) så är man en tokstolle i mina ögon, då det finns bilder och satelliter som bekräftar vad som pågår. Helt utan krångliga förklaringar.

     Jag har blivit kallad värre saker än ignorant tokstolle på bloggen, men jag böjer mig givetvis för din önskan och jag ska avhålla mig från genmälen. 😉

 • Läste i någon länk att atmosfärens värmehållande förmåga motsvaras av 3.5 m av världshavens vatten. Så de översta 2000 metrarna hav har alltså ca 600 ggr större värmehållande förmåga än atmosfären. En grads uppvärmning av atmosfären borde då motsvaras av 1/600 graders uppvärmning av de översta 2000 metrarna hav. Knappt mätbart!? Tur att vi har världshaven som värmeregulator.

 • Isrekord på Antarktis flera i följd och kraftig återhämtning på Arktis
  Ingen större havsnivåökning.
  Antalet orkaner och stormar har inte ökat.
  Temperaturen står i stort sett still sen 18 år trots galopperande co2 under samma tid.

  Om jag vore (troende) skulle jag vara väldigt orolig för något annat och det är kyla.
  Om det är så att co2 ,som jag kallar livets gas och ni utsläpp, SKULLE påverka jordens temperatur signifikant då hamnar vi ju i ett väldigt otäckt läge. 18 år utan värmeökning trots jättemycket mer co2. .
  Vad hade hänt UTAN denna hjälptillförsel av värme från co2. Ja då borde det ju blivit rejält kallare och vad händer då med världens skördar tex. Världssvält. Om jag trodde på co2’s stora påverkan skulle jag inte försöka få folk att ge ifrån sig MINDRE co2 utan MER. Förstår ni att ni talar emot sunt förnuft. Och Trötter , ett tips, tänk på att när du skriver de där lite onödiga orden kan det oftast avslöja mer om en själv.

  • Jo, du kan ju önska.
   Den samlade massan av glaciärer på jorden smälter.
   Havsnivån stiger.
   Haven blir surare.
   Temperaturen i luften har stått still i 11 år, inte 18. Men nu är det ju, som konstaterats tidigare,
   – bara ca 3% av energiobalansen som hamnar i luften.
   – inte ovanligt att luftens medeltemperatur planar ut eller tom sjunker ett par år för att senare stiga ännu kraftigare. Se grafik på: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/ Temperaturen har sjunkit ungefär vart tionde år, ändå har det blivit varmare de senate hundra åren!
   – det är inte så att temperaturen har sjunkit tillbaka till vad den var före industrialiseringen.

   Att ovanpå allt detta jiddra om att vi skal vara oroliga för avkylning är befängt.

   Du försöker slå blå dunster i ögonen på folk, trots att vettig information ligger dukat på bordet framför dig.

   Ditt argument om ”livets gas” användes för ett par år sedan av i stora kampanjer oljelobbyn i USA, är du medveten om det?

   Tror du på det du skriver, eller har du en politisk eller ekonomisk agenda? Varför tar du inte till dig vetenskaplig information?

  • masco, min första fråga till dig längst upp var; varför lär du dig inget? Du hade kunnat svara.
   Vad menar du att mina ord har avslöjar om mig?

   Dina ord är avslöjande och anledningen till min fråga är här från förra Oktober.
   http://martinhedberg.se/klimatrapport/comment-page-3/#comment-9546

   Nu har vi förbättrade volymuppgifter på vissa glaciärer Antarktis, vi ser även temperaturavvikelser åt fel håll. Vi har siffror på massförluster. Vi har fått studier som visat på en ostoppbar utveckling av glaciärerna i Västra Antarktis. Vi har fått studier över topografin under dessa som stödjer det.

   Det finns mer, så jag frågar igen, varför lär du dig inget?

 • Knappt någon uppvärmning alls på 18 år trots galopperande co2.
  Man kan INTE påvisa att den (försvunna ..) värmen tagit sig ner i djuphaven.
  Antarktis TOTALA isarea har slagit All Time High flera år i rad.
  Ingen ökning av antalet orkaner/stormar.
  Arktis is har kraftigt återhämtat sig mot lägstanotering
  Det finns inget klimathot pga av människans co2 hur mycket ni än önskar det.
  Tidernas största och dyraste. (o)vetenskapliga skandal är vad är.
  Tänk Martin (och även Trötter) på att det är aldrig försent att ändra sig om man anar att man varit lite fel ute utan det tyder oftat på särskild styrka.

 • Något som till viss del kan ursäkta viljan att ta till sig av de fakta jag framfört är naturligtvis att du Martin liksom många andra inom detta gebiet, lever på ”klimathotet”. Jag själv söker bara sanningen
  .

  • Även där har du fel.
   Jag är dock inte förvånad över ditt uttalande, det är ungefär vad man kan vänta sig givet vad du påstått tidigare.

   Du har dock inte berättat vad din drivkraft för att sprida propagandan är. Om det verkligen är en strävan efter att söka sanningen så är det märkligt hur du kunnat komma så långt ifrån den. Man måste tex verkligen anstränga sig för att missa hur det ligger till med saker som du tar upp här på bloggen, i synnerhet när man får dem förklarade, med källhänvisningar, om och om igen.

 • Utveckling av nya energiteknologier måste vara värdefullt om man tror att koldioxiden är den största faran för mänskligheten.
  Vad tror ni om CFR, Compact Fusion Reactor, som Lockheed Martin håller på att utveckla?
  Ska det bli ett misslyckande ungefär som ”kall fusion” för några årsedan?
  Mer information om CFR kan man se på den här länken:
  http://aviationweek.com/technology/skunk-works-reveals-compact-fusion-reactor-details
  Mycket intressant om det kan fungera.
  https://www.youtube.com/watch?v=UlYClniDFkM

  • Det hade varit kanon med fusion!
   Tänkte först inte kommentera eftersom fusion varit uppe tidigare, men här kommer mina åsikter om just detta hos Skunk Works.

   1. Koldioxidens roll har varit fastslagen så länge att man inte bör använda ordet ”tror”. Utöver den finns fler antropogena växthusgaser. T ex i värmepumpar, helt onödiga dessutom.

   2. Skunk Works pratade om det där redan våren 2013 så det är ingen nyhet egentligen, och tidsplanen var tio år, då med… De har redan skjutit upp den ett och ett halvt år.

   3. De har fortfarande inte byggt en prototyp.
   Att de tror sig kunna bygga en produktionsenhet på tio år, ser jag mer som en teknikers förhoppning. Den där typen av människor är ofta idésprutor utan motstycke, men verkligheten har en förmåga att ta tid på sig. Shit happens, typ. Om allt skulle gå väl, tror jag mer på 2035-2040. Skulle de vara klara 2025 så är även det för sent, i den mening att vi inte har tid att sitta och vänta på det.

   4. Klimatförändringarna sker nu, vi borde börjat vår anpassning för tio år sedan. Rönen från i år, säger i princip att vi förlorat tio år till.

   5. Vi har teknik nu, använd den, utveckla den. Sverige ligger efter och är ett u-land. Finnarna likaså eftersom de satsat för mycket på bakåsträvande krigsreliker som fission.

   Tåget har redan lämnat stationen, även om man vill drömma om att någon annan ska lyckas lösa energifrågan med fusion, så finns fler problem som den inte löser. Oljan ett, onödig konsumtion och slit och släng ett annat som ökar, trots att det varit en välkänd fras ända sedan förra århundradet, fast prylarna är givetvis inte desamma. 😉
   http://www.youtube.com/watch?v=8imJiWVvtWY

  • Visst, ren problemfri fusion vore kanon, men en fungerande sådan finns redan på solen. Det är bara att fånga strålarna och ta fram praktiskt användbara sätt att lagra energin från dag till natt, sommar till vinter, eller föra hit från soliga delar av jorden.
   Det här med att ny fantastisk teknik kommer att lösa allt, och att det bara är att köra på med fria tyglar, får mig att tänka på Costanzas framtidsscenarier, särskilt då ”Star trek” vilket om det går åt skogen utmynnar i ”Mad Max”.
   Costanzas artikel har nu femton år på nacken och även tidsplanerna inte riktigt följts, så är diskussionen kring vår samhällsutveckling, framtidstro och riskhantering ständigt aktuell och läsvärd.
   Här är originalet, men jag tror att man kan hitta mer lättsmälta beskrivningar därute också: http://www.ecologyandsociety.org/vol4/iss1/art5/

 • Den som är intresserad av sanningar skall läsa inte bara ena sidan av klimatproblematiken utan även ta information från den här sidan:
  http://climateconferences.heartland.org/
  Ta särskilt en titt på vad Greenpeace grundare Patrick Moore har att säga om Global Warming.
  Mycket samlad klimatkunskap finns här samlat och Martin du har nog svårt att gå i klinch med dessa vetenskapare.
  Ett litet påstående från min sida angående havsnivån är att Göteborg sedan 2007 har en sänkning av nivån på 1.6 mm/år och förbereder sig för att muddra för att behålla seglingsfritt djup.
  Jag har själv studerat ett sjökort från 1812 över mellersta Östersjön och kan konstatera att där låg havsnivån ca 60 cm över dagens medelnivå.

  • Hej Göran.
   Heartland är en amerikansk konservativ lobbyorganisation. De har en politisk agenda som bland annat strävar efter att minska statens inflytande och låta ”marknaden” sköta samhällsutvecklingen.

   De har arbetat mycket nära/varit finansierade av tobaks- och oljebolag bolag för att ifrågasätta kopplingen mellan tobak och cancer, de arbetar aktivt mot införandet av allmänna hälsoreformer och de är en av de få kvarvarande organisationer som dels hävdar att klimatet inte förändras, än mindre att människan påverkar klimatet. Och om vi skulle påverka klimatet så är det i alla fall inte farligt utan bra. Halleluja!

   Heartland erbjuder inte vetenskap utan politiskt vinklad information, presenterad för att nå politiska och ekonomiska egenintressen. Det kan vara bra att veta innan man sväljer deras bete.

   Havsnivån stiger. Att hävda att den inte gör det på basis av att nivån i Göteborg sedan 2007 skulle sjunka med 1,6 mm är osakligt, om det överhuvudtaget är en korrekt uppgift. Dels är det bara en mätpunkt, dels är det bara ett fåtal år. Det går inte att dra några kvalitativa slutsatser av det. Det gäller vare sig om havsnivån i Göteborg eller om någon annan plats heller.

   Som en liten hint kan meddelas att havsnivån runt Sverige, korrigerad för landhöjning, har stigit med ca 20 cm sedan 1880-talet. Se grafik på SMHI: http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsvattenstand/klimatindikator-havsvattenstand-1.2260

   • Martin, SMHI-diagrammet visar väl bara på en rätt konstant ökning av havsnivån per år, ca 2mm, helt oberoende av CO2-ökningen.
    De stora variationerna från år till år fick jag veta at berodde på lufttrycksförhållanden samt ihållande vindar. Det ser ju lite konstigt ut med flera dm variation hos närliggande år.

    • Ökningen av havsnivån runt Sveriges kust är en konsekvens av den globala ökningen av havsnivån.
     Den är i sin tur beroende på uppvärmningen av havsvattnet (som då utvidgar sig) samt avsmältning av landbaserade glaciärer.
     Anledningen till att havsvattnet blir varmare och att glaciärer smälter är att vi har en förändrad strålningsbalans där planeten inte strålar ut lika mycket energi som vi tar emot.
     Den förändrade strålningsbalansen beror i sin tur på att vi har förändrat växthuseffekten samt ändrat jordens albedo.
     Förändringen av växthuseffekten beror till största delen på att vi har gjort saker som medfört att vi har en högre halt koldioxid i luften nu än före industrialiseringen.

     • Jag känner mig inte särskilt oroad av att havsnivåerna har stigit 2 eller 3 mm de senaste 100 åren.
      Om man ser det ur ett lite längre geohistoriskt perspektiv så har havsnivån stigit 6 mm per år jämfört med nivån vid den senate istiden för 20000 år sedan. Under den senaste interglacialperioden för 125 000 år sedan var havsnivån 4-6 meter högre än idag.
      Källa: http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/gornitz_09/
      Är det inte lite intressant att tidigare har havsnivåerna till stor del bestämts av istider, men nu påstås CO2 vara huvudorsaken till förändringar?

     • Skriver du fel avsiktligt eller är det bara ett misstag? Havsnivåerna stiger med 2-3 mm/år.

      Men som du säger så bör man se det hela i ett längre perspektiv. Som du säger så har havsnivån varit avsevärt högre. Det visar att naturen själv, utan människans medverkan, kan vara avsevärt annorlunda än vi är vana att se den.

      Inte nog med att havsnivån har varit såväl lägre som högre, själva förändringen kan gå ganska snabbt. Under händelsen ”1A” för ca 14.000 år sedan så steg havsnivån med 20 meter under ca 400 år. Det är i snitt 1 meter vart 20 år eller 50 mm/år. Detta utan människans inverkan. Just detta behöver inte hända nästa år, men det har hänt och är sålunda är ett exempel på vad som kan ske i naturen.

      Vi kan inte utesluta stora eller snabba förlopp i naturen, i synnerhet inte då vi själva är med och ”rör om i grytan” rätt så rejält.

     • Men Martin, det var 2 mm/år även innan strålningsobalansen tog vid och har varit så sen 1880 enl diagr, alltså helt oberoende av CO2-nivån.
      (2 mm höjning motsvarar ca 0.003 gr höjning av vattentempen.)

  • Patrick Moore?
   De som grundade Greepeace var Phil Cotes, Irving Stowe och Jim Bohlen.
   http://www.greenpeace.org/international/en/about/history/Patrick-Moore-background-information/
   Ett exempel, från ett dokument som fortfarande ligger kvar hos IAEA (???) lýckas han få ihop både den lögnen och följande ”At the time no one noticed Three Mile Island was a success story. The concrete containment structure did as it was designed to do: it prevented radiation from escaping into the environment.”

   Nog läckte det, och Tage Danielsson dör aldrig.
   http://www.youtube.com/watch?v=FjuhW-4tyEI

 • Martin
  I din alarmistiska syn på klimatet glömmer du en mycket viktig sak. Nämligen att de som deltog i konferensen inte var på något sätt betalda till eller har koppling till Hartlandinstitutet. De framförde sina föredrag helt oberoende. Jag tycker att ditt resonemang i detta sammanhang har en felaktig utgångspunkt.
  Vad det gäller Patrick Moore har han vid ett flertal tillfällen just talat om hur Greenpeace försöker att kasta skit och påstå något annat en verkligheten. Men det är otvetydigt att Patrik Moore deltog i Greenpeace aktioner men fann att vänsterradikala krafter i Greenpeace ledning styrde och det gjorde att han lämnade organisationen.
  Att IPCC prognoser har slagit helt fel om CO2 inverkan på klimatet är numera ett känt faktum och förnekas heller inte av IPCC.
  Att en ökad CO2 halt gör att våra grödor växer allt bättre och att skogstillväxten ökar kan inte ens den mest militanta alarmisten förneka.
  En av världens främste miljöforskare Judith Curry kan här ses hålla ett mycket balanserat fördrag om klimatproblematiken.
  http://www.youtube.com/watch?v=XttTYgDhic0
  Filmen är från 17 september 2014
  Vad det gäller havsytan så påstår jag att 1812 var havsytan 50-60 cm högre i Östersjön än vad den är idag. Dessutom visar diagrammet från SMHI något som kan kopplas till globaluppvärmning.
  Att vattenståndet i Göteborg sjunkit med 1.6 mm/år är uppmätta värden ingen hypotes.
  Om det är någon organisation som sprider vinklad information så är det IPCC. Detta har också bekräftats av IPCC:s ordförande. IPCC är inte en vetenskaplig organisation utan en politisk organisation där medlämmarna väljs att respektive staters politiker.

   • Trötter
    Dina hörselproblem föreslår jag du går och undersöker på närmaste hörselcenter.

    Jag ber om ursäkt för min felskrivning angående följande text: ”Dessutom visar diagrammet från SMHI något som kan kopplas till globaluppvärmning.”
    Texten skall naturligtvis vara: ”Dessutom visar diagrammet från SMHI inte något som kan kopplas till globaluppvärmning”.

    • Eftersom du är inne på felskrivningar, Är ’Goran’ samma person som ’Göran’?

     Jag hör henne tyvärr inte, men det kan inte bero på vare sig mina öron eller förstärkare eftersom jag hör åhörare som ställer frågor tydligt. Men du kanske kan förklara vad hon säger?

     Vad det gäller SMHI, så är jag övertygad om att de räknat med både landhöjning och gravitationella effekter.

 • Trötter
  Ett mycket märkligt beteende när du går in på lobbyorganisationen Greenpeace hemsida och hämtar ”fakta” om Patrick Moore.
  Det är som att söka sanningen om Helis Angels i deras egna vittnesmål.
  Greenpeace, WWF, Naturskyddsföringen, är liksom företag och organisationer måna om att få ut sitt budskap. Man får inga sanningar genom att läsa deras hemsidor.
  Ett utmärkt exempel på detta är när WWF gick ut och tiggde pengar och utnyttjade intet ont anade människor med känslorna ”att tycksynd om” isbjörnarna som snart skulle försvinna på grund av den globala uppvärmningen och havsisarnas avsmältning.
  När sedan de vetenskapliga rapporterna om att isbjörnarna aldrig varit så många och aldrig i modern tid haft det så bra tystnade WWF om isbjörnarnas problem.

  • Göran, eller Goran?
   Nej, du bidrog med din åsikt om Moore och de bidrog med faktalänkar som stöd för sina påståenden. Därför exemplet med Patrick Moores uppenbara osanningar i dokumentet som ligger hos IAEA.
   Du skrev ”Ta särskilt en titt på vad Greenpeace grundare Patrick Moore har att säga om Global Warming.”
   Det är ett ogrundat påstående.

   Lite om Heartland Institute vilket var den första åsikten du delgav i din kommentar.
   http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Heartland_Institute

  • Andra meningen är helt riktig, masco. Enbart Exxon har pumpat ut massor med stålar, så det finns massor att tjäna på att bli klimatdinosaurie, som t ex Heartland. De har förvisso insett och anpassat sig vad det gäller redovisningen av sina intäkter, de är givetvis inte helt korkade.

 • Trötter

  Angående felskrivningar så beror den på vilken dator som används för min kommunikation. Men för att inte förvilla använd Goran. Det fungerar även internationellt.
  Jag ledsen för din skull att du har svårt att höra men jag har inte för avsikt att referera Judith Currys föredrag på ca en timme med några få enkla rader.
  Vill du inte lyssna är det faktiskt ditt problem men då väntar jag mig heller inget svar från dig vad hon anser om CO2 påverkan på klimatet.
  Jag är också övertygad att SMHI räknat med både landhöjning och gravitationella effekter. (Vad nu gravitationella effekter betyder i detta sammanhang?
  Texten löd: ”Dessutom visar diagrammet från SMHI inte något som kan kopplas till globaluppvärmning”.

 • Mitt inlägg handlade INTE om Hartlandinstitutet och vad dom står för. Det har inte det minsta betydelse i sammanhanget.
  Om jag var så otydlig i mitt inlägg beklagar jag detta.
  .
  Det som är viktigt är vad föredragshållarna säger och visar.
  Ingen av föredragshållarna har anknytning eller är styrd eller beroende av institutet.

  • Visst har de anknytning och i vissa fall tom bevisbart beroende av bolag som t ex Exxon.
   http://heartland.org/about/staff/4943

   Nog såg jag Idso bland föredragshållarna bland det du länkade tidigare så jag kan lugnt gissa att det finns fler. Pappa Idso och hans söner har haft mycket samarbete med just Exxon.

 • Musik kan förbättra minnet genom fler kopplingar. Med tanke på familjen Idso så kom jag att tänka på Paradise, som inte finns längre tack vare Peabody Energy. En av sönerna, Craig Idso, har varit anställd där som miljövårdschef.

  Nåja, följande är bra iaf. Paradise av John Prine.
  http://www.youtube.com/watch?v=DEy6EuZp9IY

 • Göran , det är ett gammalt trick att ge sig på budbäraren när ååsikter och studier inte passar. Nils Axel Mörner är en ”kul gubbe med slagruta” jag själv en ”tokstolle” och alla seriösa på Heartlandkonferensen är avlönade av oljebolag. Det är såå dåligt och såå avslöjande. En fråga till dig Martin, vad har du för åsikt om Lennart Bengtsson?

  • Vad sägs om att studera fakta istället för att ventilera åsikter?
   PS. Inom vetenskapen finns det mest fakta och inte så mycket än åsikter/övertygelse. Inom lobbybranschen är det tvärtom. 😉 DS.

 • Varför skjuter du dig själv i Foten Martin?
  På mitt inlägg om ICCC konferensen och de föredrag som gjordes där svarade du enbart med åsikter om Hartlandinstitutet. Inte ett enda svar i övrigt på alla framståend forskare som deltog och gav sin syn på klimatforskningen.
  Det enda du orkade att kommentera var ett diagram från SMHI om havsnivån där det på intet sätt framgår eller går att koppla till global uppvärmning.
  IPCC är världens största och värsta lobbygruppen så om dom har du helt rätt.

  • Göran, jag ställde frågan till SMHI, när jag såg de stora variationerna från år till år o fick bl a följande svar: ”Orsaker som gör att man kan få stora årsvariationer är att under ett år kan vi ha vädersystem som gör att vi under stora delar av året har relativt höga eller låga vattenstånd.” Man kompenserar alltså inte för lufttrycksvariationer utan bara för landhöjning.

 • Masco
  Den som ägnar sig åt den typ av argumentering som Trötter gör ligger oerhört långt från det Martin eftersöker nämligen fakta.
  Martin som lite kuriosa så har vattenståndet i Östersjön (Ostkusten) det under 2014 varierat mellan 20 – 50 cm under normalvattenståndet. Vilken är din förklaring till detta. Din hypotes är att haven blivit varmare och vattennivån borde då vara högre men så är inte fallet.

  • Utifrån ditt påstående:
   – Drar du några slutsatser om havsvattenivån på andra platser på jorden?
   – Drar du några slutsatser om vattenivån kring Sveriges kuster i framtiden?

  • Goran, du är ju utbildad inom meteorologi, fysik och kemi, då tycker jag verkligen att du ska kontakta Göteborgs stad och upplysa dem om dina fakta, eftersom de då kommer att spara många, många miljarder.

 • Visst är det lustigt att den Amerikaska marinen bryr sig havsnivåhöjningen? Visst är det lustigt att Pentagon planerar för en framtida havsnivåhöjning?

  Tal av Chuck Hagel, försvarsminister i USA.
  http://www.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1893
  Tittade i det dokument som ligger bifogat där.
  http://www.acq.osd.mil/ie/download/CCARprint.pdf
  Man förbereder sig för en havsnivåhöjning på 1,5 fot över kommande 20-50 år.
  Räknar man så hamnar man mellan 9,16 mm/år till 22.9 mm/år. Vi ligger nu på ca 3,2 mm/år.
  Slutsatsen måste bli att de har läst det som publicerats under året, bl a om glaciärerna i västra Antarktis.

  Eller så har de väl blivit alarmister allihop då? 😉

 • Trötter
  Vad har min utbildning att göra med vattenståndet i Göteborgs hamn att göra?
  Jag tycker att du är oförskämd i dina inlägg och kommer ej längre att bry mig om vad du skriver.
  En sak skall du veta Trötter jag har lärt mig under min livstid. Formell utbildning har inget att göra med sunt förnuft, intresse och kunskap att göra.

  Martin
  Varför ställer du motfrågor i stället för att svara på frågor som jag ställer.
  Mitt svar på din fråga: Jag drar inga slutsatser av detta men eftersom det är en trend att vattennivån i Göteborgs hamn sjunkit sedan 2007 bör det ha en orsak. Detta liksom även att vattennivån under det senaste året i Östersjön varit långt under medelvattennivån.

  • Därför att man inte kan dra för långtgående globala frågor från enskilda lokala mätningar. Du hänvisar till att vattennivån i Göteborgs hamn skulle ha sjunkit med 1,6 mm/år sedan 2007. När det gäller framtiden så är det en för kort mätserie för att säga något kvalitativt om vattennivån ens i Göteborg nästa år. Din ”trend” är inte kvalitativ. Det är som att säga ”i förrgår var det 14 grader, igår var det 12 och idag är det 10. Så i morgon är det 8 och nästa vecka kommer det att vara -4 grader”. Man måste lyfta blicken lite mer än så, både för att dra slutsatser om andra platser och om den lokala punkten i sig.
   Dessutom har du inte angivit några referenser till dina uppgifter.

   PS. Angående att man behöver muddra i Göteborgs hamn så kan det bero på att det transporteras en massa slam med Göta älv som sedimenteras i utloppet. Även om det påverkar seglingsdjupet, så har det inget med havsnivån att göra. Det är bottenslam, inget annat. DS.

   • Martin
    Jag håller helt med dig att man inte kan dra några slutsatser av hur vattennivån i Göteborg är om 20 eller 50 år på grundval av mätningar gjorda 2007 till 2013, vilket jag också skrivit.
    Det märkliga är att i de prognoser som IPCC har gjort om temperaturutvecklingen har man just gjort den typen av approximationer.
    Med ökad CO2 halt kommer temperaturen att följa i ett närmast slaviskt förhållande.
    Jag är glad att vi kan döda den myten som IPCC prognoser har gett oss.

    • Om du säger att vi inte kan följa vad IPCC (vilket för övrigt är en sammanställning av vad forskare skriver inom respektive område) säger, vad skall vi då göra för antaganden? Och varför?
     ”Vi vet inte säkert, därför antar vi att inget händer” är en rätt så usel approximation.

  • Väldigt mycket, Goran, eftersom du skrivit det själv.
   Om det nu vore som du påstår, så skulle Göteborgs stad utan vidare spara in 20 miljarder eftersom de slipper bry sig om planerna på att bygga vallar. De slipper dessutom tänka på det när det gäller att skydda västlänken. Havsnivån sjunker ju enligt dig?
   http://sealevel.colorado.edu/
   Havsnivåhöjningen är inte uniform över hela klotet, det är inget badkar. Smälter Grönlands glaciärer i morgon så ser vi inte effekterna här.

   Är uppvuxen i Götet så jag har sett vad vatten, både ovanifrån och från havet, kan ställa till med. Jag kommer ihåg hösten -69 (som herr Pohlman skrev en artikel om här på bloggen 2009 förresten), Gudruns effekter läste jag bara om men det var väl närmare två meter högre vattenstånd i älven då. Med alla fakta på bordet så lär det komma fler stormar, mer vatten uppifrån, och havsnivån kommer att öka.
   De vore direkt oansvariga om de inte planerade för det.

   För min del leder utbildning (formell eller inte) till ökad kunskap, som ger utökade intressen och (förhoppningsvis) ett bättre förnuft. Dina kommentarer på den här bloggen har, med ett par undantag, varit likadana hela tiden.

   Köra med ryggdunkande, ’döende svanen’ och låtsas bli förnärmad, duger ’änna’ inte som anonym kommentatör.

   • Du skriver :”Smälter Grönlands glaciärer i morgon så ser vi inte effekterna här.” Jag antar att du menar att vi inte ser effekterna direkt. Om Grönlands landbaserade glaciärer smälter blir det nog rejält märkbara havsnivåhöjningar även här.

    • Nej, jorden är inget badkar utan ett klot med vattnet utanpå. Om alla glaciärer på Grönland smälter kommer de som har strandtomt på Island att få mycket mer tomt medans de som har strandtomt på Hawaii blir av med sin och vi här kommer inte märka något nämnvärt.

     Det är därför jag rekommenderat att titta på videon av Jerry Mitrovica.

     När den gravitationella effekten från den massa som glaciärerna utgör försvinner, så försvinner även dragningskraften på vattnet. Vi här i norden kommer istället att bli påverkade av att glaciärerna i Antarktis börjat förlora massa.

     Mitrovicas papper är bakom paywall, men du kan även titta här på sidan 63 och bilderna i mitten som gäller för GIS (Greenland Ice Sheet).
     https://marine.rutgers.edu/pubs/private/Hay2014.pdf

     • Jovisst kan det vara jobbigt att smälta. 🙂

      Men betänk då hur människor måste uppfattat Principia i slutet av 1600-talet. Gravitationsteorin gäller alla kroppar med massa och är universell.
      Om man förkastar dagens vetenskap, måste man motbevisa rubbet ända tillbaka till Newton och den klassiska fysiken. Det inkluderar även termodynamik, elektromagnetism och relativitetsteorierna. Det är även därför jag raljerat lite med vissa på bloggen om att de borde kasta ut sina värmepumpar, kylskåp och datorer, eftersom de helt förkastar modern fysik och vetenskap när det gäller klimatforskning.

      Allting hänger ihop, och vi själva står ju faktiskt kvar på klotet med huvudet rakt ut i universum. Trots en rotationshastighet på nästan 1700km/h, som samtidigt håller en hastighet på över 100000km/h runt solen, som i sin tur håller en hastighet på 800000km/h runt Vintergatan.

      Häller i mig sista slurken kaffe, gäspar lite och tycker det är skönt med den fiktiva stillheten, så här på morgonen. 😉

  • Vilken tur. Då kan vi lugnt luta oss mot deras förkunnelse. Låt oss också hoppas att de på något sätt kan ställa saker till rätta om det skulle visa sig att han hade fel.

   PS.

   Själv litar jag på vetenskap.

   • Martin

    Det är inte tur det är vetenskap!

    Däremot verkar det som IPCC och deras s.k. vetenskap har otur i sina prognoser.
    IPCC prognoser och uppmätta värden på den globala uppvärmningen divergerar mer och mer ju längre tiden löper.

    • Eeh, ja och?
     Uppmätta värden är uppmätta. De kan ha en osäkerhetsmarkering, men det gäller vanligen främst paleoklimatologiska.
     När det gäller framtiden, dvs scenarierna, så är det väl fullt rimligt att de divergerar. Vad som sker i framtiden är ju relaterat till saker som har osäkerheter och det är väl rimligt att man är mer osäker på vad som kommer att ske om hundra år än och 20 år.-

  • Skojar du, masco? Den där bloggen är fullständigt inkonsekvent och dessutom helt befriad från moral och vetenskaplig praxis.

   Först berömmer du Martin för att han släpper fram motsatta åsikter, vilket jag höll med dig om ovan, sen länkar du till en blogg som inte alls följer den filosofin. Har du funderat över begreppet moral?

   Blogg/forumägare som editerar/raderar kommentarer och styr vilka och vad som skrivs finns även i Sverige, men man måste hänga med lite för att se vad som pågår. Att Tony Heller tillverkar egna grafer som passar hans egna åsikter är lättare att plocka isär. Det finns fakta och AGW i sig, handlar inte om åsikter.

   John Coleman, påstod för länge sedan att han hade underskrifter från tusentals forskare och att han skulle stämma Al Gore. Vart tog det vägen tror du? I samma soptunna som resten av hans gedigna track record.

   Vad det gäller William Happer, så finns videon ovan. Vi kommer att klara oss fint oavsett hur varmt det blir, säger han. Tycker du som honom? Eller påstår du fortfarande att det inte blir varmare?
   Hur ska du ha det?

 • Det känns som den här ”nyheten” passar bäst i denna tråd där det finns några kommentatörer i den som sväljer det lobbyister säljer med hull och hår.
  http://www.nytimes.com/2014/10/31/us/politics/pr-executives-western-energy-alliance-speech-taped.html?_r=3

  Några citat.
  ”Richard Berman, a political consultant, said oil and gas industry officials need to exploit emotions like fear and turn them against environmental groups. “Think of this as an endless war,” he told executives in a speech that was secretly recorded.”

  “People always ask me one question all the time: ‘How do I know that I won’t be found out as a supporter of what you’re doing?’ ” Mr. Berman told the crowd. “We run all of this stuff through nonprofit organizations that are insulated from having to disclose donors. There is total anonymity. People don’t know who supports us.”

  “They characterize us in a campaign as being the guys with the black helicopters,” he explained. “And to some degree, that’s true. We’re doing stuff to diminish the other sides’ ability to operate.”

  Förlåt för citaten, men det finns mer fina tips i artikeln, läs den.

  • Egentligen ska man inte länka till sådan här skit, men jag trodde faktiskt det var ett skämt tills jag såg vem som låg bakom eländet, Richard Berman.
   Samtidigt kom jag ihåg att jag redan kommenterat honom så då passar den väl bra här då?
   https://www.youtube.com/watch?v=6A6j1r3Kbuo
   Ett renodlat tvättäkta lågvattenmärke från en man som anser det är helt korrekt att skjuta budbäraren eftersom det går mycket fortare än att bry sig om mätningar och vetenskap.