The Verge om stora problem

The Verge: The Big Question

The Verge lanserar denna månad en serie där man tar sig an stora problem, ”The Big Questions”.
Varje onsdag lanseras ett nytt problem. I dag den första oktober har man lagt ut problematiken och lösningar med ett översvämmat New York -som av en händelse samma tema som jag just skrev om här.
Henk Ovink, tidigare generaldirektör i vattenfrågor i Holland säger: ”We have to prepare for the next storm and not simply respond to the past storm.”, ”When it comes to water, there is no silver bullet… Instead embrace water as part of your life:”

Man letar efter lösningar som följer med istället för att försöka hindra. ”Build a design that is inclusive.”
Källa: The Verge.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

1 CommentLeave a comment

  • Martin :

    Ok, så NYC tar det som kommer med havets stormar och nivå in i sin planering.

    Vad gör vi i Sverige som motsvarar detta ? Stockholm / Göteborg och Malmö?