Finns det några kopplingar till klimatförändringar och global uppvärmning?

Ja allt väder är påverkat av den globala uppvärmningen och bidrar därmed till klimatförändringar, inte bara det extrema. Men för att vara lite mer specifik så var det bland annat extra varmt i havet utanför amerikanska ostkusten, ca 3 grader över normalt.

Wkikpedia: After Hurricane Sandy New Jersey coast, Oct. 30, 2012Därtill så låg ett högtryck och blockerade norra Atlanten, detta i samverkan med att jetvinden gjorde en lite annorlunda knix och därmed bidrog till att orkanen svängde åt nordväst, in över New York, istället för österut. Två forskare, Mark Fischetti och Kevin E. Trenberth menar att avsmältningen av isen i Arktis bidrog till den ovanliga situationen med högtryck och jetvind.

Vidare så var/är havsnivån förhöjd till följd av uppvärmningen av havet och avsmältning av glaciärer.

Snow after Hurricane SandyNär väl Sandy hade dragit in över land smälte den samman med kalluft varvid det bildades ett ”vanligt” kraftigt lågtryck med fortsatt kraftiga vindar regn och snö.

Bara kostnaderna för översvämningen av delar av tunnelbanan uppgick till ca 5 miljarder dollar, ungefär lika mycket som hela Sveriges försvarsbudget.

Framtiden?

Blir det fler orkaner i stil med Sandy eller har sannolikheten minskat nu när den ovanliga händelsen väl har ägt rum?

Jo om inte annat så har såväl Sandy som Katrina visat att vi inte kan utesluta omfattande förödelse till följd av kraftfullt väder. Människans enorma resurser till trots så står vi oss rätt så maktlösa när naturen visar upp sin destruktiva sida.

Men förutom att vi människor är med och skapar dessa destruktiva krafter så kan vi genom förberedelser minska konsekvenserna av extremerna.

Global uppvärmning är som att dopa idrottsatleter. Vi skapar potential och förutsättningar för förändringar av såväl medelvärden som extrempunkter.

After Hurricane SandyFörekomsten av orkaner i framtiden har diskuterats flitigt. De drivs av varmt havsvatten så det är ingen vild gissning att de skulle kunna bli såväl kraftigare som vanligare i framtiden. Men det krävs mer än så: De skall vara en bit ifrån ekvatorn, det får inte vara för stor vindskjuvning (blåsa i olika riktningar på olika höjd) och det som verkligen spelar roll är hur ofta de drar in över land. En resonabel gissning är att det i framtiden blir ungefär lika frekventa, men att de blir kraftigare.

Men med en stigande havsnivå och varmare hav så utsätter vi oss för allt större risker. Dels för att orkanerna överlever allt längre norr och söderut, dels för att själva översvämningarna blir fler och mer omfattande.

Vi behöver prata mer om andra saker än temperatur när det gäller klimatförändringar. Såväl när det gäller konsekvenser, hur vi skall minska påverkan som vad vi skall förbereda oss för.

/Martin Hedberg

(grafi: Wikipedia)

119 Comments

 • Mitt inlägg handlade INTE om Hartlandinstitutet och vad dom står för. Det har inte det minsta betydelse i sammanhanget.
  Om jag var så otydlig i mitt inlägg beklagar jag detta.
  .
  Det som är viktigt är vad föredragshållarna säger och visar.
  Ingen av föredragshållarna har anknytning eller är styrd eller beroende av institutet.

  • Visst har de anknytning och i vissa fall tom bevisbart beroende av bolag som t ex Exxon.
   http://heartland.org/about/staff/4943

   Nog såg jag Idso bland föredragshållarna bland det du länkade tidigare så jag kan lugnt gissa att det finns fler. Pappa Idso och hans söner har haft mycket samarbete med just Exxon.

 • Musik kan förbättra minnet genom fler kopplingar. Med tanke på familjen Idso så kom jag att tänka på Paradise, som inte finns längre tack vare Peabody Energy. En av sönerna, Craig Idso, har varit anställd där som miljövårdschef.

  Nåja, följande är bra iaf. Paradise av John Prine.

 • Göran , det är ett gammalt trick att ge sig på budbäraren när ååsikter och studier inte passar. Nils Axel Mörner är en ”kul gubbe med slagruta” jag själv en ”tokstolle” och alla seriösa på Heartlandkonferensen är avlönade av oljebolag. Det är såå dåligt och såå avslöjande. En fråga till dig Martin, vad har du för åsikt om Lennart Bengtsson?

  • Vad sägs om att studera fakta istället för att ventilera åsikter?
   PS. Inom vetenskapen finns det mest fakta och inte så mycket än åsikter/övertygelse. Inom lobbybranschen är det tvärtom. 😉 DS.

 • Varför skjuter du dig själv i Foten Martin?
  På mitt inlägg om ICCC konferensen och de föredrag som gjordes där svarade du enbart med åsikter om Hartlandinstitutet. Inte ett enda svar i övrigt på alla framståend forskare som deltog och gav sin syn på klimatforskningen.
  Det enda du orkade att kommentera var ett diagram från SMHI om havsnivån där det på intet sätt framgår eller går att koppla till global uppvärmning.
  IPCC är världens största och värsta lobbygruppen så om dom har du helt rätt.

  • Göran, jag ställde frågan till SMHI, när jag såg de stora variationerna från år till år o fick bl a följande svar: ”Orsaker som gör att man kan få stora årsvariationer är att under ett år kan vi ha vädersystem som gör att vi under stora delar av året har relativt höga eller låga vattenstånd.” Man kompenserar alltså inte för lufttrycksvariationer utan bara för landhöjning.

 • Masco
  Den som ägnar sig åt den typ av argumentering som Trötter gör ligger oerhört långt från det Martin eftersöker nämligen fakta.
  Martin som lite kuriosa så har vattenståndet i Östersjön (Ostkusten) det under 2014 varierat mellan 20 – 50 cm under normalvattenståndet. Vilken är din förklaring till detta. Din hypotes är att haven blivit varmare och vattennivån borde då vara högre men så är inte fallet.

  • Utifrån ditt påstående:
   – Drar du några slutsatser om havsvattenivån på andra platser på jorden?
   – Drar du några slutsatser om vattenivån kring Sveriges kuster i framtiden?

  • Goran, du är ju utbildad inom meteorologi, fysik och kemi, då tycker jag verkligen att du ska kontakta Göteborgs stad och upplysa dem om dina fakta, eftersom de då kommer att spara många, många miljarder.

 • Visst är det lustigt att den Amerikaska marinen bryr sig havsnivåhöjningen? Visst är det lustigt att Pentagon planerar för en framtida havsnivåhöjning?

  Tal av Chuck Hagel, försvarsminister i USA.
  http://www.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1893
  Tittade i det dokument som ligger bifogat där.
  http://www.acq.osd.mil/ie/download/CCARprint.pdf
  Man förbereder sig för en havsnivåhöjning på 1,5 fot över kommande 20-50 år.
  Räknar man så hamnar man mellan 9,16 mm/år till 22.9 mm/år. Vi ligger nu på ca 3,2 mm/år.
  Slutsatsen måste bli att de har läst det som publicerats under året, bl a om glaciärerna i västra Antarktis.

  Eller så har de väl blivit alarmister allihop då? 😉

 • Trötter
  Vad har min utbildning att göra med vattenståndet i Göteborgs hamn att göra?
  Jag tycker att du är oförskämd i dina inlägg och kommer ej längre att bry mig om vad du skriver.
  En sak skall du veta Trötter jag har lärt mig under min livstid. Formell utbildning har inget att göra med sunt förnuft, intresse och kunskap att göra.

  Martin
  Varför ställer du motfrågor i stället för att svara på frågor som jag ställer.
  Mitt svar på din fråga: Jag drar inga slutsatser av detta men eftersom det är en trend att vattennivån i Göteborgs hamn sjunkit sedan 2007 bör det ha en orsak. Detta liksom även att vattennivån under det senaste året i Östersjön varit långt under medelvattennivån.

  • Därför att man inte kan dra för långtgående globala frågor från enskilda lokala mätningar. Du hänvisar till att vattennivån i Göteborgs hamn skulle ha sjunkit med 1,6 mm/år sedan 2007. När det gäller framtiden så är det en för kort mätserie för att säga något kvalitativt om vattennivån ens i Göteborg nästa år. Din ”trend” är inte kvalitativ. Det är som att säga ”i förrgår var det 14 grader, igår var det 12 och idag är det 10. Så i morgon är det 8 och nästa vecka kommer det att vara -4 grader”. Man måste lyfta blicken lite mer än så, både för att dra slutsatser om andra platser och om den lokala punkten i sig.
   Dessutom har du inte angivit några referenser till dina uppgifter.

   PS. Angående att man behöver muddra i Göteborgs hamn så kan det bero på att det transporteras en massa slam med Göta älv som sedimenteras i utloppet. Även om det påverkar seglingsdjupet, så har det inget med havsnivån att göra. Det är bottenslam, inget annat. DS.

   • Martin
    Jag håller helt med dig att man inte kan dra några slutsatser av hur vattennivån i Göteborg är om 20 eller 50 år på grundval av mätningar gjorda 2007 till 2013, vilket jag också skrivit.
    Det märkliga är att i de prognoser som IPCC har gjort om temperaturutvecklingen har man just gjort den typen av approximationer.
    Med ökad CO2 halt kommer temperaturen att följa i ett närmast slaviskt förhållande.
    Jag är glad att vi kan döda den myten som IPCC prognoser har gett oss.

    • Om du säger att vi inte kan följa vad IPCC (vilket för övrigt är en sammanställning av vad forskare skriver inom respektive område) säger, vad skall vi då göra för antaganden? Och varför?
     ”Vi vet inte säkert, därför antar vi att inget händer” är en rätt så usel approximation.

  • Väldigt mycket, Goran, eftersom du skrivit det själv.
   Om det nu vore som du påstår, så skulle Göteborgs stad utan vidare spara in 20 miljarder eftersom de slipper bry sig om planerna på att bygga vallar. De slipper dessutom tänka på det när det gäller att skydda västlänken. Havsnivån sjunker ju enligt dig?
   http://sealevel.colorado.edu/
   Havsnivåhöjningen är inte uniform över hela klotet, det är inget badkar. Smälter Grönlands glaciärer i morgon så ser vi inte effekterna här.

   Är uppvuxen i Götet så jag har sett vad vatten, både ovanifrån och från havet, kan ställa till med. Jag kommer ihåg hösten -69 (som herr Pohlman skrev en artikel om här på bloggen 2009 förresten), Gudruns effekter läste jag bara om men det var väl närmare två meter högre vattenstånd i älven då. Med alla fakta på bordet så lär det komma fler stormar, mer vatten uppifrån, och havsnivån kommer att öka.
   De vore direkt oansvariga om de inte planerade för det.

   För min del leder utbildning (formell eller inte) till ökad kunskap, som ger utökade intressen och (förhoppningsvis) ett bättre förnuft. Dina kommentarer på den här bloggen har, med ett par undantag, varit likadana hela tiden.

   Köra med ryggdunkande, ’döende svanen’ och låtsas bli förnärmad, duger ’änna’ inte som anonym kommentatör.

   • Du skriver :”Smälter Grönlands glaciärer i morgon så ser vi inte effekterna här.” Jag antar att du menar att vi inte ser effekterna direkt. Om Grönlands landbaserade glaciärer smälter blir det nog rejält märkbara havsnivåhöjningar även här.

    • Nej, jorden är inget badkar utan ett klot med vattnet utanpå. Om alla glaciärer på Grönland smälter kommer de som har strandtomt på Island att få mycket mer tomt medans de som har strandtomt på Hawaii blir av med sin och vi här kommer inte märka något nämnvärt.

     Det är därför jag rekommenderat att titta på videon av Jerry Mitrovica.

     När den gravitationella effekten från den massa som glaciärerna utgör försvinner, så försvinner även dragningskraften på vattnet. Vi här i norden kommer istället att bli påverkade av att glaciärerna i Antarktis börjat förlora massa.

     Mitrovicas papper är bakom paywall, men du kan även titta här på sidan 63 och bilderna i mitten som gäller för GIS (Greenland Ice Sheet).
     https://marine.rutgers.edu/pubs/private/Hay2014.pdf

      • Jovisst kan det vara jobbigt att smälta. 🙂

       Men betänk då hur människor måste uppfattat Principia i slutet av 1600-talet. Gravitationsteorin gäller alla kroppar med massa och är universell.
       Om man förkastar dagens vetenskap, måste man motbevisa rubbet ända tillbaka till Newton och den klassiska fysiken. Det inkluderar även termodynamik, elektromagnetism och relativitetsteorierna. Det är även därför jag raljerat lite med vissa på bloggen om att de borde kasta ut sina värmepumpar, kylskåp och datorer, eftersom de helt förkastar modern fysik och vetenskap när det gäller klimatforskning.

       Allting hänger ihop, och vi själva står ju faktiskt kvar på klotet med huvudet rakt ut i universum. Trots en rotationshastighet på nästan 1700km/h, som samtidigt håller en hastighet på över 100000km/h runt solen, som i sin tur håller en hastighet på 800000km/h runt Vintergatan.

       Häller i mig sista slurken kaffe, gäspar lite och tycker det är skönt med den fiktiva stillheten, så här på morgonen. 😉

  • Vilken tur. Då kan vi lugnt luta oss mot deras förkunnelse. Låt oss också hoppas att de på något sätt kan ställa saker till rätta om det skulle visa sig att han hade fel.

   PS.

   Själv litar jag på vetenskap.

   • Martin

    Det är inte tur det är vetenskap!

    Däremot verkar det som IPCC och deras s.k. vetenskap har otur i sina prognoser.
    IPCC prognoser och uppmätta värden på den globala uppvärmningen divergerar mer och mer ju längre tiden löper.

    • Eeh, ja och?
     Uppmätta värden är uppmätta. De kan ha en osäkerhetsmarkering, men det gäller vanligen främst paleoklimatologiska.
     När det gäller framtiden, dvs scenarierna, så är det väl fullt rimligt att de divergerar. Vad som sker i framtiden är ju relaterat till saker som har osäkerheter och det är väl rimligt att man är mer osäker på vad som kommer att ske om hundra år än och 20 år.-

  • Skojar du, masco? Den där bloggen är fullständigt inkonsekvent och dessutom helt befriad från moral och vetenskaplig praxis.

   Först berömmer du Martin för att han släpper fram motsatta åsikter, vilket jag höll med dig om ovan, sen länkar du till en blogg som inte alls följer den filosofin. Har du funderat över begreppet moral?

   Blogg/forumägare som editerar/raderar kommentarer och styr vilka och vad som skrivs finns även i Sverige, men man måste hänga med lite för att se vad som pågår. Att Tony Heller tillverkar egna grafer som passar hans egna åsikter är lättare att plocka isär. Det finns fakta och AGW i sig, handlar inte om åsikter.

   John Coleman, påstod för länge sedan att han hade underskrifter från tusentals forskare och att han skulle stämma Al Gore. Vart tog det vägen tror du? I samma soptunna som resten av hans gedigna track record.

   Vad det gäller William Happer, så finns videon ovan. Vi kommer att klara oss fint oavsett hur varmt det blir, säger han. Tycker du som honom? Eller påstår du fortfarande att det inte blir varmare?
   Hur ska du ha det?

 • Det känns som den här ”nyheten” passar bäst i denna tråd där det finns några kommentatörer i den som sväljer det lobbyister säljer med hull och hår.
  http://www.nytimes.com/2014/10/31/us/politics/pr-executives-western-energy-alliance-speech-taped.html?_r=3

  Några citat.
  ”Richard Berman, a political consultant, said oil and gas industry officials need to exploit emotions like fear and turn them against environmental groups. “Think of this as an endless war,” he told executives in a speech that was secretly recorded.”

  “People always ask me one question all the time: ‘How do I know that I won’t be found out as a supporter of what you’re doing?’ ” Mr. Berman told the crowd. “We run all of this stuff through nonprofit organizations that are insulated from having to disclose donors. There is total anonymity. People don’t know who supports us.”

  “They characterize us in a campaign as being the guys with the black helicopters,” he explained. “And to some degree, that’s true. We’re doing stuff to diminish the other sides’ ability to operate.”

  Förlåt för citaten, men det finns mer fina tips i artikeln, läs den.

  • Egentligen ska man inte länka till sådan här skit, men jag trodde faktiskt det var ett skämt tills jag såg vem som låg bakom eländet, Richard Berman.
   Samtidigt kom jag ihåg att jag redan kommenterat honom så då passar den väl bra här då?
   https://www.youtube.com/watch?v=6A6j1r3Kbuo
   Ett renodlat tvättäkta lågvattenmärke från en man som anser det är helt korrekt att skjuta budbäraren eftersom det går mycket fortare än att bry sig om mätningar och vetenskap.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: