Styrelsemöte och stämma i Telge Energi Vind

Patrik Foberg Telge Energi

Idag är det både styrelsemöte och föreningsstämma i Telge Energi Vind, en ekonomisk förening som producerar vindkraftsel till sina medlemmar. Jag sitter med i styrelsen sedan starten av föreningen för ett par år sedan.Styrelsen TEV

Telgen Energi Vinds styrelse. Från vänster: Johan Öhnell, Harriet Smith, Titti Schultz, Daniel Eriksson, Palle Berlin (avgående ledamot) och Stefan Sundelius. (Jag fotograferar.)

Priset på el är för närvarande historiskt lågt och vi resonerar kring detta, elcertifikat, inköp av nya vindkraftverk, försäljning av andelar mm samt strategier för driften av föreningen.

Att vara medlem i en vindkraftförening är för många ett ställningstagande att bidra till såväl ökad produktion av förnybar energi som att sprida ägandet av viktig infrastruktur (energiproduktion) till vanliga medborgare.

Föreningen ger dessutom dess medlemmar, genom att tillsammans bygga och förvalta vindkraftverk, skall kunna köpa el till lågt och förutsägbart pris.

Efter styrelsemötet går vi direkt till lokalen för föreningsstämman.

Föreningsstämma Telge Energi Vind 17 sept 2015Kl 19 inleder vi stämman som hålls i Telge Energis lokaler med att medlemmarna hälsas välkomna av Johan Öhnell.

Patrik Foberg Telge EnergiVi inleder stämman med att låta Patrik Foberg från Telge Energi beskriva hur den nordiska elhandeln fungerar, olika former av energiproduktion och vad som påverkar elpriserna. Här om utbud- och efterfrågekurvor, senare med fokus på kärnkraftens framtid.

En del svensk kärnkraft kommer att falla bort vilket höjer elpriset. Men å andra sidan kommer ny finsk kärnkraft in på marknaden vilket kompenserar bortfallet. Det som verkligen kommer att påverka priset kommande år är installation av överföringskapacitet (läs kablar) till kontinenten och Storbritannien samt vädret.

Patrik FobergPatrik visar en graf över hur volativt (stora svängningar) elpriset förväntas vara till följd av vädrets variationer som tex värmeböljor, kyla, långvarigt regn mm.

På en knapp halvtimme får medlemmarna en bra genomgång och ökad förståelse för hur elmarknaden fungerar, vad som påverkar elpriset samt vad man kan förvänta sig av framtiden.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

12 CommentsLeave a comment

 • Klart.se visar att det blir väldigt kallt på månaden med 13 grader som varmast under hela dagen. Vad tror du Martin?

    • Alltså, det borde vara runt tio grader i medeltemperatur (eller lägre) i större delen av landet så här års. Om vädret skulle vara hyfsat ”normalt” alltså. Men det är det ju sällan nuförtiden.

 • Godkväll Martin. Kan vi få en sammanfattning av vädret imorgon, i stockholm där jag befinner mig framförallt? det blev ingen video på vädercentralen idag, men du sysslor nog med annat under tiden, hehe.

 • Hej! Inga frågor runt hur den nya skatten på förnybart drabbar framtiden för vindkraft?

 • Martin, hur ser du på en fortsatt utbyggnad av vindkraften i Norden. Går det att jämna ut utbudet av vindkraftsel genom att sprida verken någorlunda jämnt geografiskt i Norden? Det borde ju gå att köra simuleringar på detta på basen av vindhistorik? Det är ju synd om alla vindkraftverk producerar samtidigt och står stilla samtidigt, priset har nu en tendens att sjunka då det blåser mycket och värre blir det om verken placeras inom områden med tidsmässigt liknande vindförhållanden.

  • I samband med att man ökar överföringskapaciteten av el till andra länder så minskar de lokala svängningarna. Vi kommer dels att kunna exportera el till kontinenten, dels kommer vi få generellt sett högre elpriser.

   ”Usch”, tänker någon som konsument, ”högre elpriser vill jag inte ha”. Men se det då istället så här:
   – Genom att vi kopplar samman Europas elnät, både i stort och i smått (grid) så kan vi med vår rena elproduktion konkurrera ut smutsig kolproducerad el.

   – Genom att själv vara en elproducent så kan du
   a) använda din egen el
   b) sälja överskottet till andra och på så sätt tjäna pengar.

   Men är det här inte samma sak men på ett annat sätt? Ja och nej. Vi behöver fortfarande producera lika mycket el som förbrukas i Europa. Men skillnaden är
   – dels att vi gör det på ett renare sätt,
   – dels att vi gör det på fler ställen och därmed minskar sårbarheten,
   – dels att vi flyttar makten, och intäkterna, från stora bolag till enskilda individer och små företag.

 • Elpriserna kommer att stiga, skriver du. Varför måste det nödvändigtvis bli så? Är det inte tillgång och efterfrågan som styr. Dagen rekordlåga elpris, ca 23 öre/kWh är väl också betingat av aktuellt väder plus att kärnkraften levererar. Är det kärnkraftens framtida bortfall som kommer att ge högre elpriser, menar du?

  • Det är givetvis tillgång och efterfrågan i grunden.
   Man har högre priser i övriga Europa och när vi kopplas samman med dem (får högre överföringskapacitet) så kommer priset att bli ett resultat av den sammanlagda tillgången och efterfrågan. Vi kommer att sänka deras priser och de kommer att höja våra.
   På samma sätt kommer finska kärnkraft (ökad tillgång) att sänka våra priser, men troligen kommer resultatet av Europa att vara större.

   • OK, och varför går politikerna i Sverige med på detta?Låter ju som en ren förlustaffär för Sverige. Eller är det något jag inte förstår?