Tag - Telge Energi Vind

Att tillsammans fasa ut det fossila

Strategimöte i Telge Energi Vind Ekonomisk förening igår. Jag sitter i styrelsen sedan starten 2011 och föreningens syfte är att producera el från förnybara källor till sina medlemmar och sälja överskottet på elmarknaden. Detta för att utan vinstintresse förse medlemmar/delägare med el samt öka andelen förnybar energi i energimixen på marknaden.

Arbetar nu med vision, mål och aktiviteter som kan ge föreningen ytterligare mening. Det är klart att det ger effekt om vi blir fler medlemmar, finansierar och bygger en solcellspark och ett vindkraftverk till.

Men det är inte mängden förnybar energi som är problemet, utan mängden fossilt kol som grävs ur marken och förbränns (och ett par puckar till…).

Därför är målsättning att ”Tillsammans fasa ut fossilt kol” mer relevant än ”100% förnybar” för en förening som arbetar med energifrågor. Det skapar större möjligheter att åstadkomma nytta, ökat branschsamarbete, inkludera andra aktörer och omställning av samhället utöver leverans av el.

Eftermiddagen inleddes med tanken om att ha visioner och målsättningar kring årtalen 2025 (lagom horisont för normala strategiska beslut) och 2035 (när arrendet för marken där våra vindkraftverk står går ut).

Men vi landade tanken på att se föreningens verksamhet i ett perspektiv som inte var bundet till tid, utan till händelse: Vi är klara när samhället inte längre använder fossilt kol. Det gjorde att vi fick en längre och bredare horisont. Det gjorde det också möjligt att lägga mer kraft på saker som behöver ske Nu.

Vi skapade en mängd konkreta förslag och graderade dem efter hur stor impact de har respektive hur komplexa de var att genomföra.

Men det finns givetvis fortfarande öppna frågor. T.ex. hur långt utanför energifrågorna vi skall gå och hur vi ska hantera/vår roll under potentiella kollapser av samhällsfunktioner och ekosystem. Omställningen har bara börjat.

De kreativa processerna fortsätter och föreningens medlemmar och ägare får under årsstämman i september ta ställning till och besluta om strategier, visioner, mål, aktiviteter och förändringar som ligger utanför föreningens befintlig inriktning.

#klimat #energi #vadärlagom

/Martin

PS. Det finns många föreningar (andelsföreningar, vinkraftkooperativ…) som drivs utan vinstintresse och producerar el till sina medlemmar. De bygger på att man blir delägare och då får rätten att köpa el som föreningen producerar i relation till hur stor andel man äger av föreningen.

Jag råkar (well…) sitta med i Telge Energi Vinds styrelse, men blir lika glad om du går med i en någon annan vindkraftförening, startar egen förening (hör av dig så slussar jag vidare till folk som tipsar om fallgropar att undvika, service, underhåll, försäkringar, avtal mm), bygger eget vindkraftverk, monterar egna solceller och drar ner på energiförbrukningen så mycket du kan.

En andel i Telge Energi Vind kostar 440 kronor och ger rätten att köpa 100 kWh el per år. För närvarande (fortfarande) till priset 19 öre/kWh exkl elcertifikat, energiskatt och moms. Du kan läsa mer om TEV på https://telgeenergi.se/privat/bestall-el/om-ren-el/vindkraft/om-telge-energi-vind/.

Om ni läsare har tips om andra föreningar så publicerar jag dem gärna i kommentarerna nedan. DS.

Styrelsemöte och stämma i Telge Energi Vind

Patrik Foberg Telge Energi

Idag är det både styrelsemöte och föreningsstämma i Telge Energi Vind, en ekonomisk förening som producerar vindkraftsel till sina medlemmar. Jag sitter med i styrelsen sedan starten av föreningen för ett par år sedan.Styrelsen TEV

Telgen Energi Vinds styrelse. Från vänster: Johan Öhnell, Harriet Smith, Titti Schultz, Daniel Eriksson, Palle Berlin (avgående ledamot) och Stefan Sundelius. (Jag fotograferar.)

Priset på el är för närvarande historiskt lågt och vi resonerar kring detta, elcertifikat, inköp av nya vindkraftverk, försäljning av andelar mm samt strategier för driften av föreningen.

Att vara medlem i en vindkraftförening är för många ett ställningstagande att bidra till såväl ökad produktion av förnybar energi som att sprida ägandet av viktig infrastruktur (energiproduktion) till vanliga medborgare.

Föreningen ger dessutom dess medlemmar, genom att tillsammans bygga och förvalta vindkraftverk, skall kunna köpa el till lågt och förutsägbart pris.

Efter styrelsemötet går vi direkt till lokalen för föreningsstämman.

Föreningsstämma Telge Energi Vind 17 sept 2015Kl 19 inleder vi stämman som hålls i Telge Energis lokaler med att medlemmarna hälsas välkomna av Johan Öhnell.

Patrik Foberg Telge EnergiVi inleder stämman med att låta Patrik Foberg från Telge Energi beskriva hur den nordiska elhandeln fungerar, olika former av energiproduktion och vad som påverkar elpriserna. Här om utbud- och efterfrågekurvor, senare med fokus på kärnkraftens framtid.

En del svensk kärnkraft kommer att falla bort vilket höjer elpriset. Men å andra sidan kommer ny finsk kärnkraft in på marknaden vilket kompenserar bortfallet. Det som verkligen kommer att påverka priset kommande år är installation av överföringskapacitet (läs kablar) till kontinenten och Storbritannien samt vädret.

Patrik FobergPatrik visar en graf över hur volativt (stora svängningar) elpriset förväntas vara till följd av vädrets variationer som tex värmeböljor, kyla, långvarigt regn mm.

På en knapp halvtimme får medlemmarna en bra genomgång och ökad förståelse för hur elmarknaden fungerar, vad som påverkar elpriset samt vad man kan förvänta sig av framtiden.

/Martin