Tag - Harriet Smith

Styrelsemöte och stämma i Telge Energi Vind

Patrik Foberg Telge Energi

Idag är det både styrelsemöte och föreningsstämma i Telge Energi Vind, en ekonomisk förening som producerar vindkraftsel till sina medlemmar. Jag sitter med i styrelsen sedan starten av föreningen för ett par år sedan.Styrelsen TEV

Telgen Energi Vinds styrelse. Från vänster: Johan Öhnell, Harriet Smith, Titti Schultz, Daniel Eriksson, Palle Berlin (avgående ledamot) och Stefan Sundelius. (Jag fotograferar.)

Priset på el är för närvarande historiskt lågt och vi resonerar kring detta, elcertifikat, inköp av nya vindkraftverk, försäljning av andelar mm samt strategier för driften av föreningen.

Att vara medlem i en vindkraftförening är för många ett ställningstagande att bidra till såväl ökad produktion av förnybar energi som att sprida ägandet av viktig infrastruktur (energiproduktion) till vanliga medborgare.

Föreningen ger dessutom dess medlemmar, genom att tillsammans bygga och förvalta vindkraftverk, skall kunna köpa el till lågt och förutsägbart pris.

Efter styrelsemötet går vi direkt till lokalen för föreningsstämman.

Föreningsstämma Telge Energi Vind 17 sept 2015Kl 19 inleder vi stämman som hålls i Telge Energis lokaler med att medlemmarna hälsas välkomna av Johan Öhnell.

Patrik Foberg Telge EnergiVi inleder stämman med att låta Patrik Foberg från Telge Energi beskriva hur den nordiska elhandeln fungerar, olika former av energiproduktion och vad som påverkar elpriserna. Här om utbud- och efterfrågekurvor, senare med fokus på kärnkraftens framtid.

En del svensk kärnkraft kommer att falla bort vilket höjer elpriset. Men å andra sidan kommer ny finsk kärnkraft in på marknaden vilket kompenserar bortfallet. Det som verkligen kommer att påverka priset kommande år är installation av överföringskapacitet (läs kablar) till kontinenten och Storbritannien samt vädret.

Patrik FobergPatrik visar en graf över hur volativt (stora svängningar) elpriset förväntas vara till följd av vädrets variationer som tex värmeböljor, kyla, långvarigt regn mm.

På en knapp halvtimme får medlemmarna en bra genomgång och ökad förståelse för hur elmarknaden fungerar, vad som påverkar elpriset samt vad man kan förvänta sig av framtiden.

/Martin