Trajektorier från Japan

Av Martin Hedberg

Många frågar sig hur långt de radioaktiva partiklar från japanska kärnkraftverk färdas och om det utgör någon risk.

Frågan man indirekt ställer sig är hur trajektorierna ser ut, dvs hur rör sig luften från en viss plats kommande timmar och dygn.

Svaret är att utsläppen inte utgör någon risk för oss i Sverige. Däremot kan det, beroende på händelseutvecklingen i kärnkraftverken samt väder och vindar, utgöra stora hot mot befolkningen i Japan.

Jag har med hjälp av modelldata från amerikanska NOAA gjort trajektorieberäkningar av utsläppen från Fukushima. Dels vart luften har färdats hittills, dels vart luften kommer att röra sig kommande dygn.

Resultatet är att utsläppen hittills till största delen har ”tvättas ut” av nederbörd inom ett dygn från utsläppet. Den nederbörden (regn/snö) har till största delen fallit ut i Stilla havet nordost om Fukushima, men även omkring och norr om kärnkraftverket

En mindre del av partiklarna stannar kvar i luften. De stiger till 4-7000 meters höjd och kommer om en vecka att ha drivit in över norra Kina, Alaska och norra Kanada. Det är dock så små doser att det inte utgör något hot för dem.

För utsläppen som sker från och med nu och kommande dygn ser det likartat ut. Jag gjorde en modellkörning som beräknade hur kontinuerliga utsläpp från och med kl 13 idag svensk tid skulle sprida sig fram till torsdag kl 13 (se bilden ovan). Jag lade de 24 trajektorierna på karta från Google Earth.

Bilden visar alltså hur luften rör sig beroende på när utsläppet skedde. Som startpunkt valde jag höjden 500 meter ovanför kärnkraftverket i Fukushima. Punkterna på trajektorierna är tre-timmars intervaller. De olika linjerna motsvarar var och en ett utsläpp var tredje timme från och med idag.

Som synes så har man just nu vädret på sin sida, även om det blir en del nedfall i kärnkraftverkens omedelbara närhet och norrut längs med kusten. Men det mesta av utsläppen driver ut till havs.

Det som är avgörande för själva nedfallet av radioaktiva partiklar är nederbörden. Det finns risk för lite snöblandat regn i närområdet, men det väntar också kraftigare nederbörd ute över Stilla havet.

Det är alltså liten risk att nedfall, just nu och kommande dagar, når de riktigt stora tätbefolkade områden som finns i Asien. (Behöver jag tillägga att det inte föreligger någon risk för oss här i Sverige, även om man kommer att kunna detektera viss strålning om en till två veckor, men den kommer att vara minimal jämfört med all bakgrundsstrålning vi redan har från berggrunden, röntgen mm.)

Vädret i och omkring Japan är av allra högsta intresse för det tätbefolkade Asien. Dels vart vindarna blåser utsläpp från kärnkraftverken, dels hur vädret påverkar räddningsarbetet efter tsunamin (mellan 5 och 10 plusgrader).

Just nu har man vädret på sin sida. Men det är mycket annat med katastroferna som man inte har på sin sida. Det blir fortfarande värre och man har inte kontroll över situationen i kärnkraftverken.

Men vädret förändras och de sydvästliga vindarna kommer inte att råda lika länge som man kommer har problem med utsläpp från kärnkraftverken. Mer om det kommande dagar.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg