Archive - mars 2013

Blek vår i skarpt högtryck

Av Martin Hedberg

Mars 2013 kommer att gå till historien som en solig, kall och nederbördsfattig månad.

Många frågar sig var våren är, eller kanske snarare när den kommer. De flesta jag möter önskar att det vore mer ”normalt”, dvs att det skulle vara 3-5 grader varmare än det är.

Vinter eller vår?

Men det finns de som uppskattar situationen. Det gäller såväl privat som yrkesmässigt. Många vill tex njuta av vintersporter som skidåkning och vad är väl då bättre än kombinationen solsken och minusgrader?

De som arbetar i med avverkning i skogen är också tacksamma för att kalluften ligger kvar länge. Det gör att tjälen sitter i och att det går att både avverka och köra ut timmer på mark och vägar som bär. Förutom att man slipper köra fast så ger det dessutom mindre eller inga körskador på markerna. (Det kanske kan kompensera något för de låga priserna på skogsråvaror som råder just nu?)

Högtrycket ligger envist kvar över oss. Det ger lite moln, dvs mycket solsken, och dagsmeja på de flesta platser i landet. Men frånvaron av moln nattetid gör att även utstrålningen av energi blir stor. Det gör att temperaturen faller ner till 5 till 15 minusgrader om nätterna och tidig morgon.

Snöbyar dra in över fjällen och en del av dessa ger även snö öster om fjällkedjan, men annars blir det inte så mycket nederbörd över Sverige kommande dagar.

Och när blir det då varmare? För att det skall bli vår så skall dygnsmedeltemperaturen vara över noll grader sju dygn i sträck. Det har i och för sig redan inträffat på många platser, från Lappland till Skåne (minns att det var molnigt och milt i februari?), men den varaktiga våren dröjer ännu en tid.

Temperaturen stiger sakta, dag för dag. Detta mer till följd av att solen värmer allt mer än att varmare luft strömmar in. Vi får för det mesta jobba med den luftmassa vi råkar ha över oss. Inga gratisluncher från varmare platser. Från den 2:a till den 6:e april blir det tex omkring 5 plusgrader i östra Svealand. Men med lika många minusgrader så blir det ingen vår. I synnerhet som temperaturen ser ut att falla tillbaka något den 7:e april.

Men sedan stiger det igen, både dagstemperaturen och framför allt nattemperaturen. Det gör att våren till slut gör entré. Och det kan då återigen bli parallellt över en stor del av landet samtidigt.

Kung Bore släpper inte greppet så lätt i år. Men å andra sidan så får vi ju massor av solsken. Det är annorlunda mot vad det brukar vara, men/och bara att gilla läget.

/Martin

Sol och kalla nätter

Av Martin Hedberg

Nej, det är inte så att det blir soligt om nätterna. Men det klara vädret ger solsken på dagarna. Om nätterna blir det däremot kallt.

Högtryck fortsätter att prägla vädret här i Skandinavien. Det hindrar dock inte en del snöbyar från att driva in över fjällen, men överlag så väntar jag relativt små nederbördsmängder kommande dagar.

Det som framför allt karaktäriserar vädret är att det blir soligt om dagarna, samt att det blir kallt om nätterna. Högtrycket gör att det inte bildas så mycket moln. Med solens hjälp stiger då temperaturen om dagarna. Instrålningen av energi är stor.

Men samma situation, dvs klart väder, ger även stor utstrålning av energi. Om dagarna märker vi inte så mycket av detta, solinstrålningen är större. Men om nätterna, när solen inte är uppe, så dominerar utstrålningen av energi. Det gör att temperaturen sjunker markant.

Det är därför som vi växlar mellan sol och ett par plusgrader dagtid samt flera minusgrader nattetid och om tidiga mornar.

Den här vädertypen med stora temperurväxlingar över dygnet och liten eller ingen nederbörd står sig kommande vecka.

/Martin

Snöfall i söder, högtryck i norr. Sedan vår?

Av Martin Hedberg

Vinden mattas av, men det fortsätter att snöa i södra Sverige. Samtidigt växer ett högtryck till över Norrland. Det gör att det under onsdagen och torsdagen blir relativt molnigt i Götaland och Svealand. Därtill kommer det ytterligare ett par centimeter snö, även om snöfallet begränsar sig till Götaland och södra Svealand under torsdagen.

För Norrlands del så blir det istället växlande molnighet, en del sol och mest uppehåll.

I och med att det blir klart väder i Norrland så får vi även temperatursvängningarna med någon eller några minusgrader om dagarna och 15 till 25 minusgrader om nätterna.

I Götaland och Svealand pendlar inte temperaturen lika mycket utan stannar på mellan 1 och 8 minusgrader.

Från fredagen har högtrycket vuxit och täcker nästan hela Sverige. Det gör att det även i Götaland och Svealand blir en hel del sol och stora temperatursvängningar mellan dag och natt.

Den här situationen med högtryck står sig ett par dagar.

Från lördagen så blir det någon plusgrad mitt på dagen i Götaland, Svealand och södra Norrland. Men dag för dag så blir det successivt allt varmare.

Som jag sagt tidigare så räknar jag med att våren kommer igång i Götaland och delar av Svealand ungefär i månadsskiftet. Ett par plusgrader om dagen och något färre minusgrader än så om nätterna. Integrerar vi det över tiden så skulle vi hålla oss på plussidan. Om det bara kan stå sig en vecka in i april så är våren här på allvar.

/Martin

Helgvädret och kall global uppvärmning

Av Martin Hedberg

Kan det vara så här kallt i en globalt uppvärmd värld? Eller är det kyliga svenska marsvädret ett tecken på att växthuseffekten bara är en förevändning för staten att höja bensinskatten? Eller är vi på väg mot en ny istid?

Svaren är Ja, Nej och Nej.

Och hur blir vädret i helgen?

Vädret i Sverige präglas fortfarande av högtrycket. Det ger mestadels klart väder, vilket i sin tur ger soliga dagar med stigande temperaturer. Men om nätterna så sjunker temperaturen igen. Det blir relativt svaga vindar och nederbördsfattigt. Ungefär som vi haft det den senaste tiden med andra ord, möjligen lite högre temperaturer.

På tisdag och onsdag nästa vecka så blir det istället blåsigt och nederbördsrikt. Kalluften ligger kvar, men det blir inte så stora skillnader i temperatur mellan dag och natt. Temperaturen stabiliseras istället kring ett medelvärde av de tidigare dag- respektive nattemperaturerna.

Och hur var det nu med den globala uppvärmningen?

Min termometer anger att det, just nu, är -17 grader utanför mitt fönster. Betyder det att det är samma temperatur i en annan stad? -Nej. Betyder det att det kommer att vara samma temperatur här i eftermiddag? -Nej.

Trenden på temperaturen utanför mitt hus fram till lunch kommer att vara att den stiger med 2-3 grader per timme. Betyder det att det kommer att vara +43 grader utanför mitt fönster om ett dygn (-17 + 2,5×24 = 43)? Nej, det troliga är att det återigen är omkring -17 grader.

Vi människor gör ofta för stort nummer av korta trender. Förvisso börjar stora förändringar med små. Men alla små förändringar leder inte till en stor förändring. Eller som jag skrev i en kommentar tidigare: Just nu är jag hungrig. Det betyder dock inte att jag håller på att svälta ihjäl, jag har bara inte ätit frukost ännu. Igen.

Klimatet är statistik av vädret sett över flera års sikt. Att det är kallt i Sverige i mars 2013 betyder inte att det är kallt på alla andra platser på jorden just nu. Det betyder inte heller att det kommer att vara kallt i Sverige i april eller i augusti.

På samma sätt är en enskild orkan eller värmebölja inte ett bevis på vare sig global uppvärmning eller människans påverkan på klimatet.

Allt väder är påverkat av att människan påverkar jordens strålningsbalans. Högtrycket och det kalla vädret vi har just nu, såväl som stormen Gudrun, värmeböljan i USA i fjol och duggregnet i midsomras är alla konsekvenser av detta.

Om människan inte hade påverkat jordens strålningsbalans genom markförändringar och  utsläpp av aerosoler och växthusgaser så hade vädret idag varit annorlunda. Jag kan inte säga vilket väder det hade varit, bara att det hade varit annorlunda. Och inte bara vädret hade varit annorlunda, även klimatet hade varit det. Dvs medelvärdet av vädret hade varit annorlunda.

Den långsiktiga trenden på väderutvecklingen är att det blir varmare, avdunstningen ökar, nederbörden ökar, glaciärer och permafrost smälter, havsnivån stiger osv. Detta sker vi genom många små förändringar. Alla går inte i samma riktning hela tiden, men sammantaget flyttar de medelvärdet i de riktningarna.

Ungefär på samma sätt som att det kommer att vara sommar i Sverige om fyra månader, trots att det är vinter just nu.

Trevlig helg i vårvintersolen.

/Martin

Att förklara väder med ekonomi

Av Martin Hedberg

Högtrycket består. Det gör att vädret fortsätter på den inslagna vägen: Det blir överlag klart väder. Detta gör i sin tur att det blir soligt om dagarna, men också att nätterna blir kalla.

Att temperaturen åker jojo hänger samman med ”strålningsbalansen”. Man kan jämföra det med ens ekonomi: Om man tjänar mer pengar än man spenderar så ökar saldot på bankkontot. Men om man istället handlar för mer än man drar in så minskar saldot.

Det räcker inte med att bara tjäna någonting för att man skall gå plus. Man måste tjäna mer än man spenderar för att få mer på kontot. Det är detta som gör att dygnets lägsta temperatur ofta inträffar omkring en timme efter solens uppgång: Det är först då som solinstrålningen är kraftig nog för att överstiga den energiförlust vi hela tiden har i form av utstrålning av värmeenergi från Jorden.

Det är också här som man märker effekten av moln. Molnen dämpar solinstrålningen, det har nog ingen missat. Men molnen dämpar även utstrålningen av värmeenergi. Moln är därmed lite som en förkylning: Man kan inte jobba och dra in pengar, men man kan inte heller spendera så mycket. Saldot på kontot förblir ungefär detsamma från ena stunden till den andra: När det är mulet så varierar inte temperaturen så mycket över dygnet.

Vill man spinna vidare på metaforen med ekonomi så kan man konstatera att vi just nu har lånat ut pengar: Den varma luften vi hade för någon vecka sedan är ersatt med kall luft. Den situationen ser ut att bestå ett tag. Det fortsätter att vara kallare än genomsnittet i alla fall en vecka till. Därefter blir det lite varmare, men inte riktigt så varmt som det brukar vara så här års.

Metaforer, dvs att likna ett system med ett annat, kan bidra till att förklara saker. Men det kan även förvilla, så man skall inte dra jämförelserna för långt. Lånar man ut pengar så brukar man kunna ta ut ränta, men så fungerar det inte med temperaturen: Vare sig våren eller sommaren behöver bli extra varm, eller kall för en delen, bara för att det är kallt just nu.

Det kommer att driva förbi en del moln och något snöfall kommande dagar, men överlag är det högtrycket, solen och stora temperaturvariationer som dominerar vädret.

/Martin

Marsväder och inversioner

Av Martin Hedberg

Högtrycket blir kvar över Sverige. Det gör att vårt väder får en speciell karaktär kommande dagar. De flesta kanske tänker på sol när de hör högtryck. Andra tänker att det inte blir så blåsigt. En tredje noterar att det blir kallt, i synnerhet i om nätterna. Allt detta stämmer.

Det som hjälper till att skapa ovanstående är något som kallar för ”inversion”. En inversion är ett omvänt temperaturavtagande. Eller för att uttrycka det mer konkret: Det samlas en massa kall luft närmast marken.

När vi har högtryck så är luften ofta klar, det är inte mycket moln. Om vintern, när solen inte visar sig så många timmar, så innebär detta att värmestrålning från marken fritt strålar ut i rymden. Det gör att temperaturen sjunker såväl på marken som i luften. När luftens temperatur sjunker så blir den tyngre. Det gör att den samlas i läglänt terräng och i det närmaste ”rinner” ner i dalgångar och svackor. I alpin miljö kan det bildas kraftiga fallvindar till följd av detta.

I vanliga fall så blir det kallare ju högre upp i atmosfären man kommer. Men när det bildas inversioner så stiger temperaturen upp till toppen av inversionen. Inversionen kan vara allt från tio till ett par hundra meter tjock.

Eftersom luften ofta är mer eller mindre stilla i en inversion så samlas det, om den får vara kvar ett par dagar, en massa luftföroreningar och partiklar i inversionen, dvs i luften närmast marken. Detta är för övrigt anledningen till många luftkvalitetsproblem världen över.

Det är även inte ovanligt att det förekommer underkylt regn i inversioner: Det faller regn över området, men regnet hinner inte frysa till snö nå det färdas genom inversionen. Dess temperatur hinner dock sänkas och när dropparna träffar en kall yta så fryser de omedelbart till is.

Vädret kommande veckor präglas dock av soliga dagar och kalla nätter.

/Martin

Hej då våren, nu kommer kalluften tillbaka

Av Martin Hedberg

Våren gjorde ju en lite annorlunda entré i år. De första landskapen som enligt definitionen fick vår var nämligen Hälsingland, Jämtland och Lappland. Och det skedde redan i slutet av februari. Det var kanske just därför som ingen tog våren riktigt på allvar, inte ens våren själv och i synnerhet inte vintern. Man känner att det liksom inte går att ta en årstid på allvar om den försöker ta sig in köksvägen. Det kan inte vara på riktigt.

Och det var det inte heller. Men medan alla stod häpna över att Norrland fick den första vårkänningen så kom våren även till Götaland. Dock var den kloke skeptisk. Ty nu, knappt två veckor senare, så rasar kalluften ner över Skandinavien igen. Högtryck, javisst. Solsken likaså. Men luften är frusen och det som tidigare var porlande gammal-snö, det blir nu isbark och skare.

Det är mars och det är en vintermånad. Prognoserna säger att temperaturen sjunker och därefter planar de ut. Men det är fortfarande vinter, även i söder. Det är dock ingen ny istid. Bara en meanderande, böljande, jetvind som styr vilka platser som får varmluft respektive kalluft, lågtryck och högtryck.

För vår del blir det högtryck, sol om dagarna och rejält med minusgrader om nätterna.

/Martin

Vårvärme och vårvinter

Av Martin Hedberg

Måndag, tisdag och onsdag. Så länge är det vårvärme i södra halvan av Sverige. Sedan strömmar kallare luft åter ner över landet landets södra halva. I den norra halvan, dvs norr om en linje Östersund-Sundsvall, så består kallgraderna även under de kommande dagarna. I Norrland får man även ytterligare snö, medan det i söder blir uppehåll och tidvis till och med en del sol.

I Götaland och Svealand är det en högtrycksrygg som sätter färg på vädret. I Norrland präglas istället vädret av ett lågtryck de närmsta dagarna. Det blir dock inte i närheten så blåsigt eller snöigt som det var i helgen. När lågtrycket mellan onsdagen och torsdagen har dragit in över Finland så öppnar det vägen för kallare luft att strömma ner även över södra Götaland.

Just nu är det ju vinterlikt i så gott som hela Sverige. Men även om våren definitionsmässigt sett kom först till ett par orter i Jämtland och även om det skall strömma ner kallare luft kommande dagar, så står den riktiga våren knackar på dörren i i Skåne, Blekinge och Halland.

Samtidigt börjar det som många i södra och norra Norrland menar är den bästa av alla fem årtider: Vårvintern. Det är, som namnet antyder, brytningstiden mellan vinter och vår. Det är gott om snö på marken, men inte så kallt. Det är relativt långa dagar och solen visar sig ofta och länge.

Vi har ju tidigare testat begreppet ”vårvinter” här på bloggen. Det visade sig då att begreppet är lika okänt i Götaland och Svealand som det är känt, och uppskattat, i södra och norra Norrland. Jag hoppas och tror att fler får se de positiva sidorna av vårvintern detta år.

/Martin

Oväder, sedan Vasaloppet och därefter högtryck

Av Martin Hedberg

Under lördagsdygnet har ett djupt lågtryck passerat in över fjällkedjan och rört sig åt sydost över landet. Lågtrycket för med sig kraftiga vindar och snöfall. Allra blåsigast blir det i Jämtlands- och Härjedalsfjällen. Här kan det bli vindstyrkor på omkring 25 meter per sekund och komma 15-30 centimeter nysnö fram till söndag morgon.

Även öster om fjällen blir det blåsigt. Så gott som hela Sverige får blåsigt väder under lördagen, men ytterligare snö blir det främst i Norrland och bara tidvis och relativt små mängder i Svealand och Götaland. Det blir på lördag eftermiddag noll eller plusgrader från Östersund och söderut.

För Vasaloppets del innebär lågtryckets framfart både bra och dåliga saker. I spåren kommer det att finnas en del skräp i form av tex grenar som blåst ner från träd. Men å andra sidan så gör blåsten, som håller i sig under natten mot söndagen, att det inte blir så kallt i starten. Temperaturen kommer att vara omkring -5 grader i Berga by i Sälen på söndag morgon. Dessutom blir det medvind, även om den avtar under söndagen. Molntäcket spricker upp och temperaturen stiger ett par grader. Under eftermiddagen kommer det troligen att vara någon plusgrad i Mora.

Även övriga Sverige får under söndagen relativt fint väder med en del sol. Det blir dock lite mer moln i Västerbotten och Norrbotten, men i övriga landet växlande molnighet eller klart väder och avtagande vindar. På eftermiddagen blir det noll eller plusgrader från Siljan och söderut.

/Martin