Archive - september 2011

Bra eller bättre prognos?

Prognoser, inte som att kasta tärning

Av Martin Hedberg

Under sommaren har såväl meteorologer som datormodeller för att göra väderprognoser kritiserats en del. Bland annat konstaterade DN att SMHI, DMI, Yr.no och Foreca (som vi på Klart.se köper data från) bara hade omkring 40% rätt i sina prognoser.

DN får det att låta som om man skulle få mer rätt om man singlade slant. Men så är det inte. När man singlar slant så blir resultatet som bekant antingen krona eller klave. Sannolikheten är 50% för vardera. Sannolikheten att man får rätt prognos genom att singla slant är betydligt mindre.

Så här skriver DN om hur de bedömt prognoserna:
”Kvaliteten på prognosen har bedömts utifrån temperatur, nederbörd och molnighet. För temperatur har vi godkänt fel på två grader, upp och ner. För nederbörd har vi inte tagit hänsyn till antalet millimeter utan endast om det förekommit nederbörd eller inte. Gällande molnigheten har vi hellre gett rätt än fel. Om prognosen säger ”Lätt molnighet” och vädret blir ”Klart väder” har vi bedömt det som korrekt. Däremot blir prognosen ”Lätt molnighet” fel om det är mulet.”

De har undersökt tre parametrar, inte en (som när man singlar slant). Dessutom har dessa parametrar fler möjliga slutresultat än två. För att man skall få rätt enligt DN:s undersökning så krävs att alla dessa tre parametrar är rätt.

Låt oss anta att vi gjorde prognoserna genom att singla slant. För det första så är det inte en slant, utan tre, som vi skall singla. Alla skall vara rätt.

Dessutom har inte slantarna bara två sidor utan fler, det är mer att jämföra med en tärning där sannolikheten är 1/6-del för att en given sida skall komma upp.

Temperaturen kan som bekant variera rätt stort. Men låt oss i detta fall tala om en tärning med tre sidor: Antingen gissar man för kallt, eller rätt (+/- 2 grader), eller för varmt. Sannolikheten att gissa rätt är 33%.
Nederbörd: Här är det ja eller nej, sannolikheten är 50%
Molnighet: Här framgår det inte riktigt hur många positioner svaret har. Rimligtvis är det tre (klart, växlande molnighet och mulet), men låt oss tolka det till DN:s fördel och ge det två positioner (inte moln eller moln), dvs 50% sannolikhet.

Sannolikheten för att man skall få rätt svar på alla tre parametrarna genom att singla slant får man genom att multiplicera sannolikheterna för var och en av dem, dvs 33% x 50% x 50%, (eller 1/3 x 1/2 x 1/2). Detta blir 8,3%.

Sett i det perspektivet så är en träffsäkerhet på 40% avsevärt mycket bättre än att singla slant där man bara får rätt i 8,3% av fallen.

Det finns ytterligare skäl att ifrågasätta DN:s metod för att bedöma prognoskvalitén. Tex har man inte med vare sig vindhastighet, vindriktning, åska eller luftfuktighet. Inte heller har man med hur mycket nederbörd som beräknas eller om den är stratiform (från frontmoln) eller cumuliform (konvektiv nederbörd). Detta är parametrar som man får svar på genom att göra väderprognoser. Tog man med dem skulle sannolikheten för att få rätt genom ”singla slant/kasta tärning” bli ännu mindre än 8,3%.

DN:s utredning ger jag inte mycket för. Jag ställer mig även lite frågande till att deras facit har utgjorts av ”Nästa dygn har uppgifterna jämförts med beräknad observationsdata som SMHI tillhandahåller”. Det kan givetvis bli korrekt, men varför jämföra med ”beräknade observationsdata” istället för att jämföra med riktiga observationer? Det skulle kunna finnas en bias till SMHI:s fördel om man använder en modell (samma som man gör prognosen med?) för att beräkna observationen.

Jag tycker vidare att det är dåligt att DN inte redovisat vare sig vad sannolikheten för att få rätt med slumpens hjälp (ungefär som jag visat ovan), eller hur SMHI och andra seriösa väderinstitut gör sina kvalitetsberäkningar (där de får korrekta prognoser i 80-90% av fallen).

Att Foreca var sämst i väderinstitutens inbördes ranking tycker jag är genant. Jag har krävt att de skall utreda varför det var så samt vidta åtgärder för att förbättra situationen om det visar sig föreligga sakliga fel. Det skulle vara värdefullt att se hur de ligger till vid en lite mer grundlig jämförelse.

Så vill jag säga något om nyttan av prognoser och hur svårt det är att göra prognoser genom att singla slant: För fem dagar sedan, den 8 september, återgav jag i en blogg hur amerikanska kollegor och Europeiska centret (ECMWF) beräknade, dvs gjorde en prognos, hur den tropiska orkanen/stormen Katia skulle dra in över Europa i dagarna.

Den prognosen stämde mycket bra. Inte bara den storskaliga bilden av tryckfördelning var korrekt, även detaljer som tex vindhastigheterna i Götaland/Svealand idag är var jag skrev att de skulle vara för fem dagar sedan.

Samma sak gällde i samband med tropiska orkanen Irene där vi skrev om vad som skulle ske en hel vecka i förväg. På liknande sätt är det med våra egna låg- och högtryck. Vädermodellerna fångar de storskaliga förändringarna i atmosfären och utifrån det tecknar man en bild med allt mer detaljer. Det är mer än vad man kan säga om tärningar och mynt.

Men även om man fångar det storskaliga så kan man ha ”fel” i detaljerna. Vi vet att det skall bli kallare, men inte om det blir tolv eller tio grader på fredag, vi vet att det blir blåsigt, men inte exakt när varje vindby kommer.

Var det någon som provade att kasta tärning eller singlat slant för fem dagar sedan och fick fram rätt prognos för idag?

/Martin

Håll i hatten, Katia kommer

Av Martin Hedberg

Så var den då här, den tropiska stormen Katia. Ovädret har medfört att det varit förhållandevis ljummet i dag och i helgen. Men nu är det istället stormvindar som drar in. Efter det, när Katia befinner sig öster om oss, så är det istället sjunkande temperaturer som gäller.

Men först blir det alltså blåsigt. Det handlar om västliga vindar och det är främst Götaland och Svealand som får ta del av dem. Och eftersom Västkusten ligger närmast i väster och dessutom friktionen uppströms (västerut när det råder västliga vindar) är liten så blir det ordentligt blåsigt.

Det varnas för vindar som temporärt (byvindar) når upp i stormstyrka.

/Martin

Katia drar varmluft och tappar styrka framför oss

Av Martin Hedberg

Den tropiska orkanen Katia går något längre norrut, men annars på i stort sett planenlig tidtabell.

Norra Storbritannien får orkanvindar på måndag (12 september). För vår del så blir det visserligen blåsigt, men Katia tappar en hel del av styrkan över Nordsjön. Det, relativt sett, kalla vattnet frigör inte lika mycket energi som varmt havsvatten.

Det kan dock blir rätt stökigt väder här hemma trots det, både med regn och blåst.

Götaland, Svealand och sydöstra Norrland får vindar på omkring 20 m/s under tisdagen.

Framför Katia pressas en portion varm/mild luft. Den kommer upp till södra Skandinavien i morgon söndag.

/Martin

Tropisk storm till Europa?

Av Martin Hedberg

Just nu håller en tropisk orkan (kategori 1 på den 5-gradiga skalan) att ladda upp utanför Västindien. Den gör ungefär samma resa som orkanen Irene för ett par dagar sedan, men med två undantag:

1. Katia håller sig ordentligt ute till havs och kommer inte in mot vare sig Västindien eller USA.
2. Katia svänger österut och kommer över till Europa relativt ograverad.

Det senare kan ju bli lite intressant. Nu är det mest Storbritannien som ser ut att komma att beröras av stadigvarande orkanvindar. Men lite känningar av en försvagad tropisk storm kanske vi kan få även här i Sverige. Det blir i så fall den 13 eller 14:e, dvs tisdag eller onsdag nästa vecka.

Det blir mest Götaland och möjligen lite av Svealand. Vindstyrkorna ser ut att hamna på 20-25 m/s vilket nätt och jämt är storm. Möjligen att det i byvindarna skulle kunna nå orkanstyrka (33 m/s).

Jag väljer att i rubriken kalla ovädret för ”storm”, även om det kanske blir orkanvindar över Skottland och i synnerhet över havet kring Storbritannien.

/Martin

Många och stora lågtryck

Av Martin Hedberg

Norra Europa är nu skådeplatsen för många och omfattande lågtryck. De lämnar en del avtryck efter sig i form av regn och vindar.

Regn på fönster

Ett mer sammanhängande regnområde rör sig under onsdagen åt nordost över landet. Bakom det lättar molnigheten något, men det kommer fortfarande att kunna bli lokala regnskurar.

I morgon torsdag ligger ett lågtryck still över Sverige. Det ger underlag för regn mer i form av spridda skurar.

På fredag kan det fortfarande regna i Norrland, men samtidigt så växer en svag högtrycksrygg in i söder över Götaland och Svealand vilket ger en viss stabilisering av vädret.

Den stabiliseringen ser ut att stå sig till lördag och då ge upphåll, svaga vindar och en del sol även i Norrland.

Men först regn. Framför allt blir det rikliga mängder i östra Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och östra Svealand.

/Martin

PS. Vädret har varit sisådär, men med en del solglimtar. Vi har hittills fått fyra älgar. DS.

Sensommarregn eller höst?

Av Martin Hedberg

Man vill nog kalla det lite olika beroenden på var i landet man bor/vistas.

Här i Jämtland där jag är så vill jag kalla det en gråmulen dag. Det har börjat regna av och till, men det är trots allt 15 grader… Det får bli sensommarregn.

Men dessutom är det blåsigt. Vi är verkligen i en brytningstid. Det känns.

En front sträcker sig i nord-sydlig riktning längs med Norge/Sverige. Det ger regn i väster och, till en början, uppehåll i öster. Men till tisdagen så har både fronten röst sig österut och det har även hunnit bildas ett dellågtryck som aktiverar mer nederbörd. Detta rör sig istället från söder till norr.

Hur som helst: Det blir regn på många platser, dock inte hela tiden. Säg välkommen till höstmånaderna.

/Martin

På måndag startar jakten

Under älgjakten

Av Martin Hedberg

På måndag startar älgjakten i norra Sverige. Män och kvinnor samlas i gryningen, går igenom vem som skall sitta på vilket pass, kollar att kommunikationerna fungerar mm. Det råder en spänd förväntan i luften. Har jag med mig allt, har jag rätt kläder, vem kommer att få syn på första älgen, vem fäller den? Dimmorna skingras successivt.

Det det där med vädret. Det börjar redan nu. Det är viktigt av flera aspekter. Vilka kläder man skall ha på sig, hur beter sig viltet i olika vädersituationer, hur man lägger upp jakten och hur man hanterar köttet med hänsyn till vädret. Det blir lite olika om det är +18 och solsken eller om det är +10 och mulet. Eller om det regnar eller blåser, och från vilket håll det blåser.

Just nu ligger en svag högtrycksrygg över Sverige. Det gör att helgen ger klart väder, en del morgondimma, svaga vindar, på dagen stigande temperaturen och termiskt drivna vindar (konvektion, stackmoln, sjöbris mm). Vi får även upp lite varmare luft från Medelhavet i samband med den allmänna luftströmningen.

Men i väster, strax utanför Norska kusten, lurar fronter. De skiljer vår luftmassa från lite svalare Atlantluft. Skiljelinjen, dvs dessa fronter, innebär såväl moln som regn. Och de rör sig in mot Norge/Sverige.

Under måndagen, dvs första jaktdagen, kommer det troligen att under eftermiddagen dra in en del regn i de västra delarna av Norrland och Svealand. Huvudsaklig vindriktning kommer att vara syd. Temperaturen på eftermiddagen hamnar mellan 15 och 19 grader, de lite högre värdena i de östra landskapen där det även blir lite mer sol än i väster.

/Martin

Annorlunda bild av Jorden

Bild av Jorden från Juno

Av Martin Hedberg

Medan vi funderar på om det skall bli lokala regnskurar även i morgon och hur långt ifrån 20 grader det blir i början på nästa vecka, så vill jag presentera en lite annorlunda bild av vår planet.

Bilden nedan togs av NASA:s rymdskepp Juno den 26 augusti. Det visar Jorden samt Månen. Avståndet mellan rymdskeppet och Jorden/Månen var omkring 10 miljoner kilometer.

”Långt hemifrån” får en ny innebörd om man föreställer sig att man satt i en rymdfarkost och var på väg till en annan planet. ”Hemlängtan” skulle nog ta sig nya proportioner.

Juno skickade upp med en Atlas V raket den 5 augusti 2011 från Cape Canaveral Air Force Station i Florida. Efter separationen från moderraketen drivs Juno med solenergi.

Avståndet mellan Jorden och månen är 402.000 kilometer. Det tog Juno mindre än en dag att färdas den sträckan.

Nu befinner sig Juno långt utanför månens omloppsbana. Juno är på väg mot planeten Jupiter. Det tar ungefär 1800 dagar, knappt fem år (!), att nå Jupiter och Juno kommer då att ha färdats omkring 2800 miljoner kilometer.

Man kan följa Juno på NASA respektive projektets egen sajt Mission Juno. På den senare sajten får man sig dessutom en illustrativ genomgång av hur mycket större allt är på Jupiter. Givetvis finn Juno även på Twitter.

/Martin