Archive - oktober 2010

TV-vädret, historik del 8

Av John Pohlman

Under perioden 1975 till 1982 sändes vädret från Norrköping. Förutom de dagliga kvällssändningarna till nyhetsprogrammen Aktuellt och Rapport, producerade också Norrköpings TV andra väderprogram, bland annat månadskrönikor.

I samband med flyttningen från Stockholm fick SMHI en ny ledning som ogillade att meteorologerna på sin fritid medverkade i TV. Man menade att denna verksamhet skulle läggas in i tjänstgöringen på SMHI. Det väckte också en viss förtret hos ledningen att TV-meteorologerna dessutom utnyttjades i andra produktioner, framförallt när regionalprogrammet Östnytt startade sina sändningar i januari 1980. Det ledde till att nyhetsprogrammen Aktuellt och Rapport flyttade tillbaka vädersändningarna till Stockholm.

Rapport profilerade sig genom att anställa en meteorolog på heltid och i oktober 1982 började jag tjänstgöra på redaktionen. Aktuellt engagerade fortfarande SMHI-meteorologer men var periodvis helt utan.

I mitten på 1980-talet började Rapport använda en helt ny form av väderpresentation. De handritade kartorna försvann efterhand och ersattes av datorproducerade. Väderkartorna fördes direkt in i TV-bilden med meteorologen i bild framför en tom skärm i studion och med en teknik som heter ”chroma-key”. I samband med detta gick också pekpinnen i graven, tydligen saknad av en del. Så småningom införde också Aktuellt den nya tekniken.

När TV4 startade med sina sändningar ville man ta nya grepp och anlitade kvinnliga väderpresentatörer utan meteorologisk utbildning. Man vände sig till ett engelskt privatföretag för material med kartor och text. Även om framträdandet var trevligt, lyste den meteorologiska okunnigheten igenom och efter några år blev de utbytta mot yrkeskunniga.

/John

Rekordstorm över USA

Martin Hedberg

I veckan registrerades det hittills kraftigaste lågtrycket som uppmätts över USA. Det skedde i samband med ett mycket omfattande lågtrycksområde svepte fram över mellersta/östra USA.

Storm över USA 26 oktober, 2010

Storm över USA 26 oktober, 2010

Stormen hade ett lågtryck som annars bara återfinns i Kategori-3 orkaner ute till havs, 955,2 hPa (27 okt). Vindarna var så kraftiga att många, som inte hade överblicken, trodde det handlade om tornados, dvs lokala mycket kraftiga vindfenomen. Det förekom visserligen 61 tornados i samband med lågtrycket, men de vindar som de flesta upplevde skapade direkt av tryckgradienterna kring det ovanligt stora lågtrycket.

Lågtrycket bildades på samma sätt som våra egna lågtryck här hemma i Skandinavien. Det sker genom kontraster mellan kall luft i norr och varmare luft i söder. Det var alltså inte fråga om en tropisk orkan. (Tropisk orkaner bildas till havs genom frigörande av latent värme från det varma havet).

Den kalla luften har högre densitet än den varma. Det uppstår tryckskillnader. Det gör att kalluften kilar in sig under den varma som lägger sig över den kalla. Eftersom Jorden roterar så böjs rörelserna av. Det är en effekt av den så kallade Coriolikraften. Det gör att låg- och högtryck inte utjämnar sig direkt utan att luften roterar moturs kring lågtryck och medurs kring högtryck. (På södra halvklotet är rörelseriktningarna de omvända.)

Lågtrycket, sett från rymden, är mycket vackert. Men från marken var det nog en betydligt mer skrämmande än vacker upplevelse.

/Martin

Tropiska orkanen Chaba mot Japan

Av Martin Hedberg

En tropiska orkan som fått namnet Chaba har nu nått kategori 3 (vindar på 96-113 knop, ca 49,5-58 m/s). Den finns för närvarande till havs utanför Filippinerna och Taiwan och rör sig norrut mot Japan.

Tropiska orkanen Chaba 27 oktober 2010

Tropiska orkanen Chaba 27 oktober 2010. Från Earthobservatory.nasa.gov

På sin resa norrut kommer den successivt att komma in över lite svalare vatten vilket gör att den tappar något i styrka. När den når fram till södra Japan omkring den 30 oktober så beräknas det vara som en tropisk orkan kategori-1.

När Chaba når upp till Tokyo är det troligen i form av en tropisk storm med vindar på 34-63 knop (18-33 m/s), ungefär som Gudrun.

/Martin

TV-vädret, historik del 7

Av John Pohlman

Vid kanalklyvningen 1969 försvann nyhetsprogrammet Aktuellt och ersattes av ”TV-nytt och väder”. När Aktuellt sedan återinfördes i oktober 1972 valde man att slopa de handritade väderkartorna och i stället använda en typ av backprojektion. Kartskisserna av kvällens TV-meteorolog avritades på TV:s tecknarstuga för vidare behandling till diabilder. Vid sändningen var meteorologen först i bild med en kort inledning men sedan pratade han till enbart kartor och visade med en pekpinne. Det nya systemet blev inte särskilt lyckat. Meteorologen kunde inte själv styra kartbytena och projektorerna krånglade oftast. Ibland fick man av säkerhetsskäl förbanda vädret. Så gjorde man till exempel vid min allra första sändning den 9 oktober 1972. I TV2 presenterades vädret direkt i Rapportstudion med meteorologen i bild och handritade stora kartor.

År 1975 kom en stor förändring när SMHI flyttade till Norrköping. Vädret sändes då från TV-huset i Norrköping på direktlänk till de båda nyhetsprogrammen. Meteorologen var helt ensam i en studio med en kamera som styrdes från ett kontrollrum. I studion fanns en uppsättning med stora väderkartor för Rapport och en med små för Aktuellt. För att ytterligare skilja programmen åt fick meteorologen stå upp i Rapport och sitta ner i Aktuellt. Man använde också olika pekpinnar och i Rapport var meteorologen i bild under hela väderinslaget medan Aktuellt behöll den tidigare presentationen enligt ovan men hade återgått till handritade kartor. Vi TV-meteorologer var tacksamma att inte behöva byta kläder mellan de båda sändningarna!!!

Fortsättning följer.

/John

Blir det varmare eller kallare?

Av Martin Hedberg

Idag blir det varmare. Klockan är nu 8 på morgonen och kommande timmar så ökar solinstrålningen. Det gör att temperaturen (just nu men inte i eftermiddag) stiger på de flesta platser i Sverige.

Under hösten blir det kallare. Dagarna blir kortare, solen når allt lägre på himlen. Hösten övergår snart i vinter på norra halvklotet.

Kommande decennium blir det varmare, globalt. Halten växthusgaser i atmosfären har ökat och atmosfären har ännu inte hunnit bli så pass varm att utstrålningen av värmeenergi motsvarar instrålningen från solen. Planeten Jorden ackumulerar energi. Det märks bland annat genom att medeltemperaturerna i hav, luft och på marken stiger, glaciärerna smälter och det hydrologiska kretsloppet (avdunstning och nederbörd) blir intensivare.

/Martin

Nu blir det ishalka igen

Av Martin Hedberg

Regn drar förbi Götaland och Svelaland. Efter det kommer molntäcket att spricka upp. Då faller temperaturen som redan från början inte var mer än någon plusgrad.

Det gör att regnvåta vägar fryser på under natten. Var? På många platser i Götaland och Svealand.

Det är med andra ord upplagt för problem. I synnerhet som många trafikanter inte har vinterdäcken på.

Trafikverket varnar för ishalka. Under kvällen i ett band från Bohuslän till Södermanland/Uppland. Under natten vidgar sig området till att täcka större delen av landet söder om en linje Uddevalla-Örebro-Uppsala.

Kör och gå med försiktighet.

/Martin

TV-vädret, historik del 6

Av John Pohlman

På 1960-talet fick vädret i TV ett alltmer ökat intresse mycket tack vare sändningarna i Aktuellt som hade höga tittarsiffror och var det utan motstycke mest populära TV-programmet. Förutom väderrapporterna i Aktuellt alla veckans dagar från december 1961 och två gånger dagligen måndag-lördag från 1963 gjordes också särskilda återkommande månadsöversikter.

Man använde också TV-meteorologerna i andra program av underhållningskaraktär och även i Aktuellt fanns tillfällen då man ville ”krydda” väderpresentationen med annorlunda inslag. Men i övrigt visades vädret för det mesta på av meteorologerna handritade kartor. Nästa stora händelse var kanalklyvningen 1969 när TV2 började med sina sändningar. Startdatum var den 5 december och sändningen inleddes med väder och meddelande och följdes av TV-nytt och Rapport.

I avsaknad av TV-hallåor var meteorologen först i kvällens sändning och han skulle börja med att säga ”God afton”, helst med lätt bugning för att på så sätt hälsa tittarna välkomna till programmet. Gjordes inte detta strömmade klagomålen in!

Efter några år flyttades dock vädret in i Rapport som sista inslag i nyhetssändningen. Det var samme meteorolog som under kvällen visade vädret i båda kanalerna och eftersom regeringen hade beslutat att nyhetsprogrammen skulle sträva till ”stimulerande konkurrens” innebar det också att vädret helst presenterades lite olika. Man gjorde då ett försök i TV1 att gå ifrån de handritade kartorna för en presentation av vädret med hjälp av diabilder.

Hur detta utföll kommer i nästa blogg i serien.

/John

Snö i Stockholm

Av Martin Hedberg

Nu under fredagen finns det en varning utfärdad för Stockholm och Roslagskusten.

Det handlar om snö. Blötsnö som kan frysa på.

Ta det nu försiktigt. Åk hellre kollektivt om du inte fått på vintersulorna.

Och till alla barn: Passa på att leka i snön så fort ni får chansen, snart har den frusit till is eller töat bort.

/Martin

PS. Är det rätt att göra en stor sak av årets första snö när den kommer till storstäder, men inte när den kommer till glest befolkade områden?

Traditionellt så har vi meteorologer som policy att prata väder kopplat till geografi, inte befolkning. Men det är klart att det finns en viss relevans att betona om man kan misstänka att många människor drabbas eller på annat sätt berörs av vädret. DS.

Halka på torsdagsmorgonen

Av Martin Hedberg

Nu under morgontimmarna varnar SMHI och Trafikverket för halka i Götaland och Svealand. I de östra landskapen, östra Småland, Östergötland, Svealand och Uppland, kan det förekomma ishalka.

Lokalt kan det förekomma frosthalka i södra Bohuslän, Västergötland och Halland samt i Norrbotten.

Prognosen är att problemen skall minska under dagen. Detta dels till följd av halkbekämpning, dels hjälper vädret till att töa.

Men det kommer mer väderrelaterade problem: Snöblandat regn kommer att beröra Götaland under natten mot fredagen. Räknar med 1-5 cm.

/Martin

Svag och kort högtrycksrygg

Av Martin Hedberg

Nu under torsdagen får vi, tillfälligtvis, en högtryckssituation. Det är en svag rygg som sveper förbi innan nästa lågtryck åter gör entre.

Därefter blir det lite av varannandagsväder som vi skrivit om tidigare.

Temperaturmässigt ligger vi kvar som tidigare: ett par minusgrader i Norrland, ett par plusgrader i Götaland och Svealand.

/M