Blir det varmare eller kallare?

Av Martin Hedberg

Idag blir det varmare. Klockan är nu 8 på morgonen och kommande timmar så ökar solinstrålningen. Det gör att temperaturen (just nu men inte i eftermiddag) stiger på de flesta platser i Sverige.

Under hösten blir det kallare. Dagarna blir kortare, solen når allt lägre på himlen. Hösten övergår snart i vinter på norra halvklotet.

Kommande decennium blir det varmare, globalt. Halten växthusgaser i atmosfären har ökat och atmosfären har ännu inte hunnit bli så pass varm att utstrålningen av värmeenergi motsvarar instrålningen från solen. Planeten Jorden ackumulerar energi. Det märks bland annat genom att medeltemperaturerna i hav, luft och på marken stiger, glaciärerna smälter och det hydrologiska kretsloppet (avdunstning och nederbörd) blir intensivare.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

16 CommentsLeave a comment

 • Du skriver: ”Kommande decennium blir det varmare, globalt” Med all respekt för dig som meteorolog, men det kan du inte veta!

  /Johan Nilsson

  Martin svarar
  : Strikt filosofiskt resonerat så är det inte mycket vi vet om framtiden. Det vi vet är saker som är eller har varit (och kanske inte ens då). I bemärkelsen av att veta så är jag lika säker/osäker på de två andra prognoserna jag gjorde i bloggen. Dvs att temperaturen skulle stiga nu under förmiddagen (vilket vi nu vet var korrekt) samt att temperaturen skall sjunka kommande månader eftersom det är på väg att bli vinter (jag känner mig till 99% säker på att januari 2011 blir kallare än oktober 2010).

  Varför känner jag mig då relativt säker på att det kommer att globalt sett kommer att bli varmare kommande tioårsperiod?

  Jo, därför att det råder strålningsobalans mellan inkommande och utgående energimängd per tidsenhet (effekt) till och från planeten Jorden. Det leder till att energi ackumuleras på planeten. Energi kan finnas i lite olika former: Kinetisk (rörelse), lägesenergi, kemisk energi, atomär energi eller termisk energi. Merparten av energiobalansen maifesteras i form av termisk energi, dvs temperaturen stiger. (Var? Det mesta, ca 90%, av energi ackumuleras i haven i form av stigande havstemperatur.)

  Energiobalansen existerar eftersom vi nu har mer växthusgaser i atmosfären än tidigare (såväl 1, som 10 som 100 som 100.000 som 1 miljon år sedan.) En högre koncentration växthusgaser gör att atmosfärens optiska djup minskar, den har blivit lite mer ”grumlig” för infraröd (värme-) strålning. Detta medför i sin tur att utgående energi lämnar planeten Jorden från en högre höjd i atmosfären än tidigare. Där är det kallare (än lägre ner i atmosfären som tidigare strålade ut energin). Det medför i sin tur att mindre energi lämnar planeten än vad som skedde tidigare.

  Det som kan hindra detta från att fortsätta ske kommande tio år (dvs min prognos) är att:
  1. solen börjar strålar svagare,
  2. jordens albedo, dvs reflektionsförmåga, ökar (dvs jorden blir ”vitare”),
  3. halten växthusgaser i atmosfären minskar.
  4. avståndet mellan Jorden och solen ökar eller att jordaxelns lutning förändras.

  Inget av dessa förefaller troliga. Tvärtom.
  – Kommande 5-6 år kommer solen att stråla starkare (vi är nu i ett minima av dess 11-års cykel),
  – Glaciärer smälter vilket gör att planeten Jorden netto blir mörkare, dvs absorberar mer energi,
  – Halten växthusgaser kommer att öka, dels pga fortsatt förbränning av fosilt kol, dels pga skogsskövling, dels pga naturliga/mänskliga skogsbränder (i alla fall de natuliga ökar), dels pga töande permasfrost vilket frigör metan, dels pga en allt högre havstemperatur vilket frigör koldioxid från haven.
  – Astronomiska förändringar, tex avståndet mellan Jorden och solen (Milankovichcykler) förändras mycket långsamt. Det sker på skalan tiotusentals till hundratusental år. Förändringar under perioder av tio eller hundra år är i sammanhanget marginella. (De är dock inte betydelselösa på skalan tusentals år, de ligger bakom en väsentlig del av förhistoriska klimatförändringar)

  Visst är det vanskligt att göra prognoser, men det finns inte mycket som tyder på att det skall bli kallare eller vara samma medeltemperatur på planeten om tio år som idag.

  Men jag bör reservera mig för oförutsedda och/eller förutsedda händelser som tex kraftiga vulkanutbrott eller geoengineering (att man avsiktligt påverkar Jordens klimat, tex sprider ut partiklar som reflekterar inkommande solstrålning för att kyla planeten). I sammanhanget bör jag kanske poängtera att geoengineering inte är ett bra sätt att försöka lösa problemen på. Det löser vissa, men långt ifrån alla problem relaterade till ökad halt växthusgaser (tex havens försurning). Det skapar dessutom nya problem, både kända (tex påverkar det ozonskiktet) och rimligtvis även ännu okända (tex?). DS

  /Martin

 • Johan, vakna upp och sluta gömma huvudet i sanden!

  Den klimatbild som Martin målar upp är en teori
  som dom flesta klimatforskare ställer sig bakom
  (utom några strutsar).

  /Kent Karlsson

 • Men när kommer nästa istid?

  Martin svarar: Det blir en svårare prognos att ställa. Men nästa istid lär i alla fall bli försenad.

  Det finns till och med de som menar att vi, i och med de förändringar vi skapar nu, förhindrar de återkopplingar som krävs för att nästa istid skall bildas (och som i så fall hade inträffat om storleksordningen tio-femtio tusen år).

  Men jag har också följt en del trådar på nätet som resonerar i termer av att vi nu är på väg in i en ny istid. Den skulle tex orsakas av att Golfströmmen håller på att kollapsa. Jag har dock inte funnit några vetenskapligt granskade dokument som stödjer tesen om att det skulle orsaka en istid. Men om Golfströmmen avtar så blir troligen vintrarna lite kallare här hos oss i Norden. Men det är inte det enda, det skulle även påverka havsströmmar över hela jorden, tex på så sätt att utbytet av yt- och djuphavsvatten minskade. Det skulle i sin tur få stora konsekvenser på såväl näringsinnehåll som koldioxidhalter i haven (och därmed även luften). Och givetvis påverka såväl temperaturer som ekosystem i haven på fler platser än bara här hos oss.

  Obs att det varken är bra med istid eller värmebölja. I stort sett alla förändringar utgör hot på ett eller annat sätt mot rådande ekosystem, kultur och civilisation.

 • Tror du att stigande havstemperatur, och/eller stigande havsnivå kan leda till att golfströmmen inte når nordeuropa? Leder i så fall kallare vintrar till att jordens reflektionsförmåga ökar t.ex. p.g.a. växande glaciärer?

  Martin svarar: Golfströmmen kan komma att påverkas. Det skulle rimligen göra att våra vintertemperaturer sjönk något från den nivå som då råder (men/och det blir från en högre nivå än nu, temperaturen stiger ju just nu).

  Men det avgörande för om glaciärerna skall växa till är faktiskt sommartemperaturerna. Vintertid kan det ju vara frusen mark och snö även i Skåne. Knepet är, om man vill ha en glaciär, att undvika att den frusna marken och snön töar på våren/sommaren.

  Men sommartid får vi inte så mycket värme från Golfströmmen ens idag. Det blir varmt här i alla fall. Så ett bortfall av Golfströmmen skulle inte skapa några stora glaciärer (i synnerhet inte i Skåne). Men det kanske skulle göra att avsmältningen gick långsammare i den arktiska miljön, i synnerhet rörande havsbaserade glaciärer.

  Det senare i kombination med att en ökad avsmältning av Grönladsisen leder till att ett större flöde av sötvatten rinner ut till havs. Sötvatten som lägger sig över det salta Atlantvattnet och lättare fryser till is snabbare än det salta havsattnet. Detta är en del i den process som skulle påverka Golfströmmen (och man kan fråga sig vad som är hönan och vad som är ägget). Än så länge blandas vattnet om ungefär som det gjort de senaste 12.000 åren. En fråga forskare ställer sig är om det verkligen kan smälta mycket vatten fort som det skulle krävas för att just detta skulle stoppa Golfströmmen.

  Men tillbaka till frågan: Nej, jag tror inte att vi netto kommer få större yta glaciärer eller netto ökad reflektion av solstrålning (det beror lite på vilka glaciärer som förändras). Mer solljus kommer att absorberas pga minskade glaciärer (det är f.ö. en av de återkopplingar som medverkat i vid förhistoriska klimatförändringar).

  Däremot kanske vi kan få lite mer reflektion om mer skog övergår till öken. Det vore ju bra för albedots skull, men det är ju lite synd på de skogar, ekosystem och mänskliga kulturer som stryker med.

 • Tack Martin för redogörelsen för din prognos. Jag menar också att det är troligt att temperaturen stiger det närmsta decenniet, men det är viktigt att poängtera att det är en prognos. Och du Kent, strutsar gömmer inte huvudet i sanden, de springer!

  /Johan Nilsson

 • ”Kommande 5-6 år kommer solen att stråla starkare (vi är nu i ett minima av dess 11-års cykel)”

  Det är heller ingen som vet med säkerhet. Följer solen sitt normala mönster så blir det så, men denna cykels minimum har ju varit ovanligt länge. Finns forskare som tror att vi är på väg in i ett nytt Maunder/Dalton minimum.
  Den som lever får se…. 🙂

 • Om vi nu gå mot ett varmare klimat, hur kunde det komma sig att förra vintern var OVANLIGT kall här i södra sverige och denna hösten som är har även den varit betydligt kallare än de som varit de senaste 10-15 åren, sen få era datorer säga vad de vill, men här i karlshamn är det svinkallt denna hösten!!

  Ni säga att somrarna är så varma, men somrarna de senaste åren har varit skit kalla och bara en massa regn, så egentligen är allt bara skitsnack, vi gå mot en kallare tid det se man på temp.

  Martin svarar: Förra vintern var VARM -om man ser till Jordens medeltemperatur och inte bara tittar på Europa.
  (Jag hade själv en massa snö på min garageuppfart. Problemet är att min garageuppfart inte är en bra mätare på globala frågor.)

 • Ock jag vill hålla för sannolikt att världens medeltemperatur kommer att stiga både detta ocn närmast följande decennier. Eftersom de flesta och de som ”räknas” har framförhållning som …/sätt in det som passar/…är väl det bästa vi kan hoppas på ett lagom stort vulkanutbrott, eller hur.

  Martin svarar: Njae. Om det skall vara lite mer långvariga lösningar så krävs det lite andra saker (om vi inte skall hoppas på omfattande vulkanutbrott vart tredje år).

  Vad gäller oss människor så kan man hoppas att tillräckligt många tillräckligt dominerande (tex USA, Kina och Ryssland tillsammans) beslutar sig för att på ett kontrollerat sätt kraftigt reducera brytningen av fossilt kol. Det är främst brun- och stenkol som är problemet, olja och gas sinar snart av sig självt. (Brytning av kol skapar dessutom många andra problem som spridning av arsenik, tungmetaller mm.)
  Bryter man inget kol så blir det inte heller några utsläpp från det kolet (som ju ligger kvar i marken). Men problemet är (bland annat) att världen redan har gjort sig beroende av billig energi både för välfärd (här hos oss) och för överlevnad (hos en miljard fattiga). Det finns också ganska stora ekonomiska intressen i fossilindustrin.

  När det gäller Naturen så kanske man kan hoppas på att havsströmmarna ökar i styrka. Det skulle medföra att varmt ytvatten ersattes av kallt djuphavsvatten. Det skulle medföra att det koldioxidmättade ytvattent blandades om snabbare på djupen och på så sätt gjorde att haven kunde absorbera en del av det överskott av växthusgaser vi har i luften.
  Men det finns givetvis problem även här. Tex så finns det metangas infrusen i bottensediment. Dessa så kallade metanhydrater hotar att frigöras om det blir för varmt på på just dessa ställen i havet. Dessutom måste man fråga sig hur ändrade havsströmmar påverkar ekosystem, glaciärer, vädermönster mm.

  Men man kan ju hoppas att det skall ordna sig i alla fall. Det har ju gått bra hittills. (?)

  Människan påverkar klimatet, men vi kan inte styra det dit vi vill. Det första var en insikt som tagit lång tid att inse, det andra är nästan lika viktigt att inse.

 • Hej jag undrar när det blir riktig vinter har ju snöat lite nu men inget mycket.Tror du att den kommer i November riktiga snön för det vill man ju ha till jul. Jag som tycker om snö.

  mvh karin

  Martin svarar: Hej Karin. Det beror givetvis en hel del på var du bor. Men i november så finns det goda chanser att snön ligger varaktig i Norrland och nordvästra Svealand.
  I övriga Svealand och i Götaland däremot så får vi hoppas att det blir snö i alla fall i december. En vit jul hoppas även jag på.

  Jag tror inte (obs tror, det är ingen prognos) att det blir lika mycket snö och kyla som i fjol.

  /Martin

 • Hej Martin!
  Du räknar upp fyra faktorer som skulle kunna motverka den globala uppvärmningen och avfärdar samtliga som osannolika.Solstrålningen, jordaxellutningen och avståndet till solen samt ökningen av växthusgaser är väl odiskutabla, men hur är det med albedo? I och med att temperaturen ökar, ökar även vindarna över världshaven vilket i sin tur ökar halten svavelhaltiga plankton i atmosfären, som ger upphov till fler kondensationskärnor med ökande molnmassor och ökande vithet som föjd, vilket motverkar uppvärmningen. (Se tex Glenn E Shaw, University of Alaska,”Planetary Homeostasis Through the Sulfur Cycle MIT 1991″.Det råder ingen som helst konsensus beträffande albedot bland forskare världen över.Dessutom inverkar även stoftbidraget från människans verksamhet i samma riktning. Glaciärernas storlek spelar nog i det här sammanhanget mindre roll. Dessutom undrar jag om ditt resonemang där är helt korrekt. Utstrålningen under natten från den mörka frilagda landmassan verkar ju i motsatt riktning så hur blir det med nettoeffekten?

  MVH Gillis

  Martin svarar: Du har rätt i att jag borde resonerat mer kring albedot (planetens reflektion av inkommande strålning). Men i sammanhanget så är albedoförändringar orsakade av aerosoler (partiklar, stoft, luftföroreningar, moln mm) kortlivade (räknas i dagar-månader). Om de har effekten att pressa tillbaka temperaturen så är fortfarande halten växthusgaser (vars förändringnar räknas i tiotals till tusentals år) kvar på en hög nivå. Om de fick tillbaka temperaturen på en förindustriell nivå skulle de tillintetgöra den miljö som möjliggjorde dem (tex att ett varmare klimat skapar mer moln).

  Skillnaden skulle väl kunna utgöras av att vi människor tillför partiklar, antigen luftföroreningar som idag, eller genom annan geoengineering. Det går, men är nog inget bra vägval.

 • Min kompis som är en väder galning har gjort ett special program som ingen annan har och det är nog på gränsen till bättre än er data och han har tagit hänsyn till allt och enligt honom så kommer Norra Sverige få en vinter som är 2 till 3 grader varmare än snittet men det kommer bli rikligt med snö, mellan Sverige kommer även de få en vit jul och där kommer det bli runt 2 grader varmare än normalt och även här mer snö än normalt och sen södra sverige är han osäker på fram till jul och nyår men det se ljust ut för en vit jul han ger det runt 60% chans till VIT jul i hela sverige och resten av vintern kommer det vara runt normal temperatur eller strax under i södra sverige med andra ord kallt och hans data säger att det kommer bli gott om snö kanske till och med mer än förra vintern och alla vet hur det var i södra sverige då, vi kommer dessutom få 2 KRAFTIGA snöovädern i söder med enorma trafikproblem med blåst och mkt snö, även mellan och norra sverige kommer få ett par ordentliga ovädern.

  Som sagt jag tror mer på hans special program än era prognoser, men ni som längtar efter snö i söder redan nu få väntar minst 3 veckor innan ni få se att det är vitt ute!!

  Martin svarar: Skall bli intressant att se.
  PS. Du borde använda punkt lite oftare. DS.

 • Här i Norden är det väl inte alls säkert att vi får det varmare. När polarisarna smälter och vattennivåerna stiger, då är det väl risk att Golfströmmen påverkas. Om den avtar eller minskar i styrka, får vi väl kallare klimat här.

  Martin svarar: Skrev om det i en kommentar tidigare. Det är främst om vintrarna som Golfströmmen ger oss värme. Om golfströmmen skulle avta så skulle det kunna bli kallare vintrar. Sommartid är det varmt även untan Golfströmmen.

 • Oj, såg att ni redan skrivit om Golfströmmen. Ursäkta mig! Ni kan radera mitt inlägg, tack!

  Martin svarar
  : Det är ok. Golfströmmen kan behöra presenteras i kortare form.

 • Hej, jag har hört att denna vinter kommer bli den kallaste på mycket länge. Förra vintern var också kall (i Sverige då), finns det någon förklaring till detta?

  Martin svarar: Bra fråga. Jag sitter och samlar material till en blogg om det 🙂

 • Ta av skygglapparna! Se perspektiven! Vänd upp och ner på kartan! Sverige är inte så stort. Södra Sverige kanske är 1/3-del av denna lilla fläck. Svalbard hade någonstans kring 8 grader varmare än normalt. Världen hade överlag varmare.
  Sveriges snömängd motsvarade den 1987. Medeltemperaturen sett över året var inte lägre än genomsnittet de senaste 30 åren, vilka är de varmaste någonsin uppmätta.