Tropiska orkanen Chaba mot Japan

Av Martin Hedberg

En tropiska orkan som fått namnet Chaba har nu nått kategori 3 (vindar på 96-113 knop, ca 49,5-58 m/s). Den finns för närvarande till havs utanför Filippinerna och Taiwan och rör sig norrut mot Japan.

Tropiska orkanen Chaba 27 oktober 2010

Tropiska orkanen Chaba 27 oktober 2010. Från Earthobservatory.nasa.gov

På sin resa norrut kommer den successivt att komma in över lite svalare vatten vilket gör att den tappar något i styrka. När den når fram till södra Japan omkring den 30 oktober så beräknas det vara som en tropisk orkan kategori-1.

När Chaba når upp till Tokyo är det troligen i form av en tropisk storm med vindar på 34-63 knop (18-33 m/s), ungefär som Gudrun.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg