Archive - oktober 2010

Regn och blåst, men inte så länge

Av Martin Hedberg

Ett område med regn, som just i skrivande stund finns över Biscayabukten, rör sig norrut mot Sverige. Det nästan skavs fram mellan lågtrycket i väster och högtrycket i öster som skapar kraftiga sydliga vindar både vid marken och på höjd.

Sydliga vindar

Ett djupt lågtryck i väster och ett mäktigt högtryck i öster skapar sydliga vindar

Under natten mellan onsdag och torsdag når det upp till Danmark-Sydnorge-Västkusten.

Därefter ger det, för svensk del, regn i främst västra Götaland och västra Svealand under torsdagen. Det berör även de östra landskapen, men blir inte så långvarigt som jag skrev om igår.

Äve Norrland, såväl södra som norra, får en släng av skopan, men det regnet passerar än mer splittrat, nästan utspätt (med luft, inte vatten ;).

De som får ta emot mest väder och vind är boende i Sydnorge. Den kuperade terrängen som reser sig direkt ur havet ger både stor exponering mot vindar och tvingar upp luften på höjd och riktrigt med nederbörd. Hävningen av luften ger avkylning (genom att lufttrycket sänks) vilket i sin tur skapar kondensation av vattenånga, vilket i sin tur genererar regn.

Den Skandinaviska bergskedjan bildar en sköld mot de förhärskande västliga vindarna, men även sydliga vindar.

Nåväl, till helgen ser högtrycket ut att åter stabilisera vädret. Svaga vindar, uppehåll, klart dagtid, men säkert såväl dimma som frost om nätter och morgontimmar.

Det är höst och tvära kast i vädret.

/Martin

Ordentlig tryckgradient idag

Av Martin Hedberg

Noterar ni att det är blåsigt?

Det är friska till hårda sydliga vindar som sveper upp över landet i dagarna. De skapas av tryckgradienten (skillnaden mellan lufttrycken över ett visst avstånd) mellan ett djupt lågtryck över Atlanten och ett mäktigt högtryck över Ryssland.

Nåväl, det blåser inte lika mycket hos oss som på de Brittiska öarna och det regnar inte lika mycket som i Norge.

Men hösten är här.

/Martin

TV-vädret, historik del 2

Av John Pohlman

Under slutet av 1940-talet och början av 1950-talet pågick det statliga arbetet för att starta televisionssändningar. Men det gick långsamt och på Tekniska Högskolan i Stockholm var man ivrig att pröva det här nya mediet.

Man byggde en sändare och skaffade sig nödvändig teknisk utrustning och den 13 december 1949 visade man ett luciatåg på Teknis i ett första eterburet direktsänt svenskt tv-program. Det gav mersmak och under de följande fem åren gjordes många produktioner som till exempel nobelfesten 1950. Man gjorde också återkommande underhållningsprogram med bland annat Lennart Hyland.

De första tv-meteorologerna. När fortfarande ingenting hände från statens sida en bit in på 50-talet, tog Sandrews filmbolag ett initiativ. Man ansökte hos Telestyrelsen om tillstånd att under en vecka få sända två timmars television dagligen. Det beviljades och mellan den 17 och 22 maj 1954 kunde man i Stockholmstrakten se programmen. Man hade byggt en tv-studie på Sandrews och sände ut via Teknis.

Programmen kunde ses på massor av tv-mottagare som man ställt ut i skyltfönster, på varuhus  och biografer runt om i Stockholm. Bland många inslag, även kommersiella, hade man också för första gången väderrapporter i svensk tv.

Eftersom SAS sponsrade sändningarna ville man att deras anställde meteorolog skulle visa vädret. Men då SMHI skulle leverera materialet krävde man att även en meteorolog från verket skulle medverka. Så blev det också. De två pionjärerna blev då Sven-Göran Olhede från SAS och Lars Oredsson från SMHI.

Fortsättning följer.

/John