Rekordstorm över USA

Martin Hedberg

I veckan registrerades det hittills kraftigaste lågtrycket som uppmätts över USA. Det skedde i samband med ett mycket omfattande lågtrycksområde svepte fram över mellersta/östra USA.

Storm över USA 26 oktober, 2010

Storm över USA 26 oktober, 2010

Stormen hade ett lågtryck som annars bara återfinns i Kategori-3 orkaner ute till havs, 955,2 hPa (27 okt). Vindarna var så kraftiga att många, som inte hade överblicken, trodde det handlade om tornados, dvs lokala mycket kraftiga vindfenomen. Det förekom visserligen 61 tornados i samband med lågtrycket, men de vindar som de flesta upplevde skapade direkt av tryckgradienterna kring det ovanligt stora lågtrycket.

Lågtrycket bildades på samma sätt som våra egna lågtryck här hemma i Skandinavien. Det sker genom kontraster mellan kall luft i norr och varmare luft i söder. Det var alltså inte fråga om en tropisk orkan. (Tropisk orkaner bildas till havs genom frigörande av latent värme från det varma havet).

Den kalla luften har högre densitet än den varma. Det uppstår tryckskillnader. Det gör att kalluften kilar in sig under den varma som lägger sig över den kalla. Eftersom Jorden roterar så böjs rörelserna av. Det är en effekt av den så kallade Coriolikraften. Det gör att låg- och högtryck inte utjämnar sig direkt utan att luften roterar moturs kring lågtryck och medurs kring högtryck. (På södra halvklotet är rörelseriktningarna de omvända.)

Lågtrycket, sett från rymden, är mycket vackert. Men från marken var det nog en betydligt mer skrämmande än vacker upplevelse.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

7 CommentsLeave a comment

 • Hej Martin,

  En liten kommentar på texten. Jag förstår att du har sluntit på tangentbordet men för övriga läsare är det kanske bra att korrigera (alt. förtydliga) passagen om temperaturens påvekran på densiteten.

  Tack för en annars intressant blogg!

  /Karl

  Martin svarar: Oops. Jag har korrigerat. Kall luft har högre densitet.

 • Hej Martin

  Visst har väl kall luft högre densitet än varm?

  Hälsningar

  Dag Nilsson, Vallvik

  Martin svarar: Skulle bara testa om ni var med. Nej, som sagt var: Ursäkta, jag slant. Nu är det korrigerat.

 • Js det blåser även på min garageuppfart idag.
  Om inte riktigt av den kalibern…
  Under hur lång tid har man noterat vindars
  styrka i USA, eller hela klotet för den delen?

  Martin svarar: Det finns många noteringar genom historien, men de är oftast nedtecknade just när vädret varit extremt, eller så har själva mätmetoden varit diskutabel. Man brukar räkna 1880 som den tidpunkt från vilken man kan samla tillräckligt många tillförlitliga väderobservationer för att göra statistik och trender baserade på observationer/mätningar.

 • Motsvaras ett lägre lufttryck på en plats alltid av ett högre på en annan? Globalt sett.

  För den som gillar historiska väder från förstahandskällor, kan jag rekommendera Kun. Bibl. digitala dagstidningar. Post- och Inrikes Tidningar tror jag är mest intressant, med Stockholms-observationer fr o m 1789 eller så. – Men leta och hitta får ni göra själva!

  Martin svarar: Ja på sätt och vis. Lufttrycket är den tyngd som massan av luften utövar på oss. Helt enkelt tyngden av alla gasmolekyler ovanför oss per ytenhet. Om det är lågt tryck någonstans så betyder det att det är få gasmolekyler ovanför den platsen. Då återfinns de molekylerna någon annanstans där det är lite högre tryck.

  Sedan brukar låg- och högtryck ha lite olika form. Lågtrycken är fler och oftare små till ytan och djupa (jämfört med normalt lufttryck på 1013 hPa), medan högtrycken är större till ytan och har flackare ”kanter”. Man kan jämföra det med topografi, terrängkartor.

 • Mycket vackert sett från vår horisont.
  USA och tornados,det här är ingen sådan,men jag vill vinkla över på det fenomenet.
  Hur försäkrar sig folk i tornadodrabbade områden?
  Har någon ett svar?
  Mvh

 • Prova att gooogla:
  http://www.associatedcontent.com/article/142489/does_your_homeowners_insurance_cover.html
  http://www.ehow.com/how_2155727_get-tornado-insurance.html
  http://www.walletpop.com/specials/most-expensive-insurance/
  För den som inte är så van vid engelska:
  Sammanfattningsvis får du vad du betalar för.
  Tornados är inte något särfall – går under försäkran mot vindskada. Fråga ditt bolag så att det är inkluderat. Kolla att du inte betalar för en tornadoförsäkring om du ingen behöver. Dokumentera dina tillhörigheter. Skynda dig att rapportera ev. skador. I Oklahoma, som ofta är drabbat finns, mot högre premie förstås, utökade försäkringar, och staten är den tredje dyraste i USA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *