Volvos miljöpris för kombination av satellitdata och socioekonomiska fakta

Eric Lambin

Igår tog professor Eric Lambin emot 2014 års Volvo Environment Prize vid en ceremoni på Grand Hotel i Stockholm.

Priset tilldelas årligen till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling. Priset firar 25 år och hittills har 40 personer tagit emot det. Tre av dem har även (några år senare) tilldelats Nobelpris. Prissumman är 1,5 miljoner kronor.

Eric Lambin receives the Volvo Environment PrizeFrån pressmeddelandet:

Eric Lambin, som delar sin tid mellan Stanford University i Kalifornien, och Université Catholique de Louvain i sitt hemland Belgien, har under årtionden utvecklat metoder för att analysera satellitbilderna genom att koppla dem till socioekonomiska data. Han och hans medarbetare kan på så sätt spåra förändringar av markanvändning och vilken inverkan som sker genom på handel och efterfrågan på biobränslen eller matgrödor. Eric Lambins forskning har fokuserat på att försöka överbrygga avståndet mellan två helt skilda forskningsområden: fjärranalys och humanekologi.

Tekniken, som ibland kallas människa-till-pixel-metoden, innebär att man närmast i realtid gör det möjligt för företag, ideella organisationer och myndigheter att på ett bättre sätt övervaka människans påverkan på naturen med hjälp av snabbare datorer och förbättrade analysverktyg.

Jag var med på forumet som föregick prisutdelningen samt på banketten på Grand Hotel där priset delades ut. Överlag så var delegaterna rörande överens om vikten av att agera skyndsamt samt att det krävs ett (ännu) bättre samarbete. Detta dels över olika discipliner (inom olika vetenskaper), dels över de mer eller mindre vattentäta skott som finns mellan vetenskap, näringsliv och politik.

Volvo Forum 2014Ovan: Samtal mellan Johan Rockström, SRC ochTerri Toyota, World Economic Forum. Sittande:Ole Hansen, Global Compact, FN (skymd), Charlotte Petri Gornitzka, SIDA och Mark Brzezinski, USA’s sverigeambassadör.

Länk till pressmeddelandet från Volvo Environment Prize Foundation.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

6 CommentsLeave a comment

 • ”Volvo Environment Prize” HA! Redan när man hör namnet förstår man ju att det är greenwashing.

  • Det går inte att komma ifrån tankar i stil med ”greenwash”, alltså att företag gör saker i syfte att färga det smutsiga varumärket grönt.
   Men samtidigt så är det bra att just de som skitar ner miljön börjar tänka mer på dessa frågor i hållbarhetstermer, eller hur? 😉 Sett ur industrins perspektiv så vill man vara den aktör som gör de bästa, minst miljöpåverkande, produkterna. Hellre det än att de står utanför och förnekar problemen.

   Men verkligen: Man får passa sig i hyllningarna så att de inte blir hjältarna som ”räddar” oss.

  • Håller med där också (se tidigare kommentar). Bra metafor och jag kontrar med en annan:
   – Eftersom man inte kan skjuta räven så är det väl bra att den börjar känna empati med hönsen och inser sitt beroende av dem. 😉

 • Men känner räven empati för hönsen ?vill den inte bara hålla dem på vad rävens bolag är en lagom nivå? dvs se till att andra rävar är gladare än hönsen är alltid målet?

 • Två som fått priset tidigare (1997) är Manabe och Ramanthan.
  Manabe och medarbetare var de som första som via en modellkörning i början av 90-talet kom fram till att havsisen runt Antarktis skulle komma att växa med stigande växthusgaser, samt att isen i Arktis skulle tappa volym samt avta i utbredning sommartid.
  Och vad ser vi idag?
  http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0442%281992%29005%3C0105%3ATROACO%3E2.0.CO%3B2

  Ramanthan’s föreläsning i anslutning till priset är en bra introduktion till strålningsdrivning.
  http://www-ramanathan.ucsd.edu/files/pr72.pdf
  Massor har hänt sedan dess men den är fortfarande mycket läsvärd.

  Lik förbaskat sitter vi fortfarande här idag med stigande nivåer av växthusgaser. Vi har passerat gränsen för länge sedan och ligger nu på 450ppm.

  Det är knappast Volvos fel, utan vårt fel, alla vi som lever nu. Jag kan inte ens tänka mig att köpa en nyproducerad fossilbil idag. Om jag inte köper det de säljer så blir de av med en kund, om alla gör likadant kan de inte tillverka dem längre.