Tag - Volvo Environment Prize

Volvo Sustainability Forum

Idag deltar jag på Volvo Sustainability Forum. Under förmiddagen är det seminarier och till kvällen en bankett och prisutdelning av Volvo Environment Prize.

Pristagaren i år är min tidigare lärare från MISU (meteorologiska Institutionen Stockholms Universitet) Henning Rodhe. Jo, jag är lite stolt. Mer om Henning och hans arbete senare.

P1130937_fx

Men nu lite från seminariet som pågår. Johan Rockström modererar förmiddagen.

Per Bolund, Finansminister: ”Sustainability is the goal.” The private sector must move forward in Sustainability.

”We need o Co-finance with the private sector, we cant just do it with public money.”

Winnie Byanyima, Oxfam. ”I am optimistic about Paris. Governments are stepping up, both from developed and developing countries.” Emerging economies, like China, are also stepping up.”

Albena Melin, International Finance Institution: ”I definitely see a change.”

Johan: How can we get leverage for the big Finance? There is this old myth the oil and other fossil is the only way forward to elevate poverty…

Melin: ” But this is changing. We are increasing our climate friendly investments. Last year we had a goal of 20%, we achieved 21. This year the goal is 28%. So we are moving forward and increasing the efforts.”

Paneldebatt på Grand Hotell

Paneldebatt på Grand Hotell

Det är fascinerande med alla ord som studsar mellan väggarna här på Grand Hotell i Stockholm. Många kloka saker sägs, men också en del naiva som att ”Alla vet att vi måste förändra oss och hur förödande det är för varumärken och samhällen att inte arbeta för hållbarhet.”

Jag vill hoppas att det skall gå bra, men samtidigt så har vi människor samlats så många gånger och sagt så många kloka saker. Och ändå har det gått åt skogen.

Men visst, det har också kommit ut bra saker och vad mer kan vi göra än att tänka, prata, förhandla och kommunicera med varandra?

/Martin

Australiens skeva syn på klimatförändringar

Australien

Innan prisutdelningen av Volvo Environment Prize hade jag en pratstund med professor Will Steffen, ordförande i kommittén som utser pristagarna.

Will SteffenWill Steffen är kemist och en mycket välrenommerad forskare inom ämnen som rör klimat och ”Earth System Science” (saknar bra översättning till det). Will har bland annat varit ordförande för International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), han har varit vetenskaplig rådgivare till Australienska regeringen, har arbetat med nobelpristagare Paul Crutzen samt deltagit i forskningen kring Planetary Boundaries.

Två saker etsade sig fast. Det ena var hans entusiasm över hur många bra kandidater det fanns till priset, något som gjorde urvalet svårt. Eric har verkligen gjort sig förtjänt av priset, men Steffen upplevde att alla andra kandidater, som även de har gjort storartade insatser, förtjänar samma uppmärksamhet.

Det andra var hans förfäran över att parlamentarikerna i Australien lägger munkavle på sin nationella vädertjänst, dvs motsvarigheten till SMHI. Forskare och medarbetare förhindras att tala om miljöfrågor och klimatförändringar. Will menar att det är en helt absurd situation. Det är okay att bedriva forskning och publicera vetenskapliga artiklar, men anställda får inte berätta om sina upptäckter för media eller allmänhet.

Jag opponerar mig och menar att man inte kan lägga munkavle på folk i en utvecklad demokrati som Australien. Men Will menar att det i princip är så eftersom du förstör dina karriärmöjligheter om du bryter mot politikernas direktiv.

AustralienAustralien införde 2012 skatt på utsläpp av koldioxid. Men två år senare, 17 juli 2014, tog man bort skatten. Inget annat land som har infört en koldioxidskatt har tagit bort den.

Skatter är både ett sätt för staten att ta in pengar för att driva landet och ett sätt att med incitament  förändra samhället. Det är därför man har punktskatter på vissa saker (och mindre skatt på andra). Att ta bort skatt på koldioxid är lika smart som att ta bort skatt på alkohol eller tobak. Det kan vara skoj ett tag för den enskilde, men hen drabbas istället nedströms likväl som samhälle och medmänniskor.

Australiens kovändning är märkligt eftersom man förväntar sig att politiker och myndigheter, ”samhället”, skall vara smart nog att ta ett övergripande och långsiktigt ansvar.

Behöver jag lägga till att en inte oväsentlig del av Australiens (kortsiktiga) välfärd kommer från export av kol. Skulle det kunna påverka besluten ovan?

Samtidigt är det inte på något sätt så att Australien klarat sig undan extremväder och andra konsekvenser av klimatförändringar. Men när skogarna brinner och stormarna drar in, då väljer man att stoppa huvudet i sanden.

Det är ingen brist på sand och mer blir det.

/Martin

Volvos miljöpris för kombination av satellitdata och socioekonomiska fakta

Eric Lambin

Igår tog professor Eric Lambin emot 2014 års Volvo Environment Prize vid en ceremoni på Grand Hotel i Stockholm.

Priset tilldelas årligen till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling. Priset firar 25 år och hittills har 40 personer tagit emot det. Tre av dem har även (några år senare) tilldelats Nobelpris. Prissumman är 1,5 miljoner kronor.

Eric Lambin receives the Volvo Environment PrizeFrån pressmeddelandet:

Eric Lambin, som delar sin tid mellan Stanford University i Kalifornien, och Université Catholique de Louvain i sitt hemland Belgien, har under årtionden utvecklat metoder för att analysera satellitbilderna genom att koppla dem till socioekonomiska data. Han och hans medarbetare kan på så sätt spåra förändringar av markanvändning och vilken inverkan som sker genom på handel och efterfrågan på biobränslen eller matgrödor. Eric Lambins forskning har fokuserat på att försöka överbrygga avståndet mellan två helt skilda forskningsområden: fjärranalys och humanekologi.

Tekniken, som ibland kallas människa-till-pixel-metoden, innebär att man närmast i realtid gör det möjligt för företag, ideella organisationer och myndigheter att på ett bättre sätt övervaka människans påverkan på naturen med hjälp av snabbare datorer och förbättrade analysverktyg.

Jag var med på forumet som föregick prisutdelningen samt på banketten på Grand Hotel där priset delades ut. Överlag så var delegaterna rörande överens om vikten av att agera skyndsamt samt att det krävs ett (ännu) bättre samarbete. Detta dels över olika discipliner (inom olika vetenskaper), dels över de mer eller mindre vattentäta skott som finns mellan vetenskap, näringsliv och politik.

Volvo Forum 2014Ovan: Samtal mellan Johan Rockström, SRC ochTerri Toyota, World Economic Forum. Sittande:Ole Hansen, Global Compact, FN (skymd), Charlotte Petri Gornitzka, SIDA och Mark Brzezinski, USA’s sverigeambassadör.

Länk till pressmeddelandet från Volvo Environment Prize Foundation.

/Martin