Tag - Eric Lambin

Volvos miljöpris för kombination av satellitdata och socioekonomiska fakta

Eric Lambin

Igår tog professor Eric Lambin emot 2014 års Volvo Environment Prize vid en ceremoni på Grand Hotel i Stockholm.

Priset tilldelas årligen till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling. Priset firar 25 år och hittills har 40 personer tagit emot det. Tre av dem har även (några år senare) tilldelats Nobelpris. Prissumman är 1,5 miljoner kronor.

Eric Lambin receives the Volvo Environment PrizeFrån pressmeddelandet:

Eric Lambin, som delar sin tid mellan Stanford University i Kalifornien, och Université Catholique de Louvain i sitt hemland Belgien, har under årtionden utvecklat metoder för att analysera satellitbilderna genom att koppla dem till socioekonomiska data. Han och hans medarbetare kan på så sätt spåra förändringar av markanvändning och vilken inverkan som sker genom på handel och efterfrågan på biobränslen eller matgrödor. Eric Lambins forskning har fokuserat på att försöka överbrygga avståndet mellan två helt skilda forskningsområden: fjärranalys och humanekologi.

Tekniken, som ibland kallas människa-till-pixel-metoden, innebär att man närmast i realtid gör det möjligt för företag, ideella organisationer och myndigheter att på ett bättre sätt övervaka människans påverkan på naturen med hjälp av snabbare datorer och förbättrade analysverktyg.

Jag var med på forumet som föregick prisutdelningen samt på banketten på Grand Hotel där priset delades ut. Överlag så var delegaterna rörande överens om vikten av att agera skyndsamt samt att det krävs ett (ännu) bättre samarbete. Detta dels över olika discipliner (inom olika vetenskaper), dels över de mer eller mindre vattentäta skott som finns mellan vetenskap, näringsliv och politik.

Volvo Forum 2014Ovan: Samtal mellan Johan Rockström, SRC ochTerri Toyota, World Economic Forum. Sittande:Ole Hansen, Global Compact, FN (skymd), Charlotte Petri Gornitzka, SIDA och Mark Brzezinski, USA’s sverigeambassadör.

Länk till pressmeddelandet från Volvo Environment Prize Foundation.

/Martin