Varma och kalla fakta

Årsskiftet var också övergång till ett nytt decennium. Här är några fakta från de gångna tio åren.

Den högsta temperaturen har varje år under decenniet varit över 30 grader. Götaland toppar med sex av åren medan Svealand och Norrland haft två vardera. Den allra högsta var 34,2 grader som småländska Målilla noterade den 7 juli 2006. Svealands högsta värden är båda från Eklången i Sörmland från åren 2001 och 2007 på 32,7 respektive 32,9. I Norrland hade Forse i Ångermanland högst med 32,6 år 2003.

De lägsta temperaturerna har sju av åren varit lägre än 40 minusgrader. De flesta är från orterna Vajmat, Nikkaluokta och Gielas, alla i Lappland. Det allra lägsta uppmätta värdet under decenniet är dock från Svealand, där Idre-Storbro i Dalarna hade 44,0 minusgrader den 4 februari 2001.

Decenniets stora händelser var självklart ovädren Gudrun och Per som jag ska skriva om i en kommande blogg.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

3 CommentsLeave a comment

  • Jag gillar inte vintern, det finns inget fint med snö och kyla tacka vet jag sommaren med vajande sädesfält fåglar som sjunger gräsmattor som måste klippas osv. Nu ska jag åka till Thailand, kan få en kopp kaffe tack. Göran

  • ”övergång till ett nytt decennium” står det. Nej det är det inte. 2010 är det sista året i det första deceniet i det 3:dje millemiumet.

    År 1 var det första deceniet i det första centuriet i det första millemiumet i vår tideräkning.

    År 0 fanns inte!

  • Inge > Det är möjligt att det är teoretiskt fel att säga att skiftet 2009/2010 är övergång till ett nytt decennium. Men hos de flesta är det logiskt att vid ändring av tiotalet också säga att vi övergår i ett nytt decennium. Det har även liten praktisk betydelse om man använder 00-09 eller 01-10.

    Ett decennium är väl dessutom strikt ”en följd av 10 år”. Så i den meningen är båda sätten korrekta (liksom 02-11 o.s.v).