Torsdagen blir blåsig

Av Martin Hedberg

Under torsdagsdygnet passerar ett lågtryck österut över Svealand/södra Norrland. Det gör att vindarna blir kraftiga, inte bara strax söder om lågtrycket utan även i Skåne.

Vindarna väntas kulminera vid lunch/eftermiddag på torsdagen. Vi kommer säkert att notera 25 m/s på ett flertal ställen. Vinden blir väst- eller nordvästlig.

Håll i hatten eller vad annat som står dig kärt.

/Martin

/Martin

      

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

2 CommentsLeave a comment

  • Stormen blåste ner en provisorisk kontaktledningsbrygga vid Tomteboda med vid det här laget välkända konsekvenser. Om jag är rätt underrättat bör det finnas skrivningar i ansvarsfrågan relaterade till uppmätt vindstyrka vid närmaste mätstation eller så?

  • Man tror inte det är sant – när det blåste till här i Västerås i eftermiddags tänkte jag – håller kontaktledningsbryggan i dag – kl 17 blåstes den omkull igen, den hade byggt upp på samma sätt som förra gången. Vad ska man säga???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *