Tag - jordbävning

Maria 311 km/h!

Orkanen Maria utvecklades mycket snabbt. Det tog bara 18 timmar för den att gå från en kategori 1 till en kategori 5 orkan (den 18 september). Det var betydligt kraftigare och snabbare än vad modellerna förutspått.

Det inträffade precis innan Maria drog in över Dominica (72 000 invånare). Då rapporterades om ihållande vindar på 260 km/h, 72 m/s. Lufttrycket i orkanens centrum, vilket i många sammanhang korrelerar till vindstyrkorna, var 924 hPa.

Det var femte gången som Dominica fick en direktträff ar en tropisk cyklon. Förödelsen blev omfattande och öns premiärminister Roosevelt Skerrit meddelade via social media att ”My roof is gone. I am at the complete mercy of the hurricane. House is flooding”.

Och nu har orkanen klockats för vindhastigheter på 193 mph, dvs 86 m/s eller 311 km/h! (Tack Trötter för länken)

Det är för övrigt kraftigare än Irene’s vindar. Låt vara att Irene fortfarande har en massa rekord som Maria inte kommer att kunna slå.

Maria rör sig i nordvästlig riktning, söder om Jungfruöarna och på väg in över St Croix och Puerto Rico.

Samtidigt som detta sker så drabbades Mexiko i går kväll av en kraftig jordbävning. Det är mycket naturkatastrofer just nu.

/Martin

Ny jordbävning i Nepal

Bild från USGS

Ännu en jordbävning har drabbat Nepal. Det var idag kl 12.50 lokla tid (09.05 svensk tid) som en jordbävning med magnitud 7,3 inträffade 18 km sydost om Kodari, i närheten av Mount Everest eller ca 76 km från Katmandu, nära gränsen mot Kina.

Bild från USGS

 

Grafik från USGS.

Den 25 april inträffade den senaste kraftiga jordbävningen, magnitud 7,8, i Nepal. Den har hittills skördat mer än 8000 människoliv.

De första rapporterna talar om människor som i panik rusar ut från byggnader och en allmän oro för efterskalv.

/Martin

Triggar tropiska orkanen Odile en Cat bond?

Hurricane Odile

Den tropiska orkanen Odile drar in över land, så kallad ”landfall”, över Mexico’s Baja Peninsula, Kaliforniahalvön. Odile, en kategori 3-orkan, blir den kraftigaste eller näst kraftigaste orkanen som dragit in över området i modern tid. Orkanen Kiko som drog in 1989 är den hittills kraftigaste orkanen som drabbat halvön.

Hurricane OdileOdile har ett tydligt öga, kraftiga vindar, intensivt regn och ett lufttryck som i dess centrum är under 930 hPa. Detta låga lufttryck sätter Odile i en speciell kategori då det är få orkaner som når så lågt lågtryck.

Vindarna är drygt 50 m/s, omkring 190 km/h.

Odile har utvecklats mycket snabbt, från att ha varit en kategori 1-orkan i lördags till en kategori 3 sent på söndagen.

Att lufttrycket är lågt kommer möjligen att få ekonomiska konsekvenser som gagnar de drabbade. Det finns nämligen en så kallad ”Cat Bond” utfärdad för området (MultiCat Mexico 2012). Det är en katastrofobligation som utfärdades 2012 och som faller ut till betalning i händelse av katastrofalt väder. En Cat bond är som en försäkring: I händelse av ett i förväg definierat event så betalas en förutbestämd summa pengar ut.

Det som triggar utbetalning av obligationen är dels jordbävning, dels lågt lufttryck. Eftersom det är en så kallad ”parametrisk trigger” så skiljer den sig från många andra Cat bonds som är relaterade till faktiska skador (indemnity). Utredningen om huruvida villkoren för trigger är uppfyllda är betydligt enklare vid parametriska Cat bonds.

MultiCat MexicoOm lufttrycket i centrum över ett visst område (se grafik från Artemis) är under 932 hPa så faller 50% av obligationen ut. Om det är under 920 så faller 100% ut. Den totala obligationen är på 315 miljoner dollar, ca 2,2 miljarder kronor, men den delen som berörs av orkaner, typ Odile, är på 100 miljoner dollar, drygt 700 miljoner kronor. Enligt NOAA så var lufttrycket 925 hPa vid en tidpunkt som motsvarar kl 02 svensk tid tidigt idag den 15 september. Då var dock orkanen fortfarande till havs, 145 km från kusten.

Organisationen som har skydd genom obligationen är ”The Fund for Natural Disasters of Mexico”. För att åtnjuta detta skydd har de betalat ut en årlig ränta, kupong, på omkring 8% till de som investerat i obligationen. Ett lågt pris i relation till det ekonomiska skydd man nu ser ut att erhålla när orkanen är ett faktum.

Anledningen till att man utfäster en Cat bond är att man man vill skydda sig mot katastrofer. Eller snarare ha möjlighet att bära kostnaderna för katastrofens effekter.

Anledningen till att man investerar i Cat bonds är att man får en bra riskjusterad avkastning. Men säger någon, i detta fall försvinner ju en del av kapitalet! Det ser i dagsläget ut att bli 50 miljoner av de 315 som omfattas. Jo, men dels används pengarna till något vettigt: Återuppbyggnad efter orkanen. Dels investerar man inte i bara en Cat bond: Man investerar i ett större antal, eller i en fond som investerar i ett större antal, cat bonds. På så sätt minimerar man kostnaden av att någon av dem triggar, samtidigt som man får avkastning från genomsnittet av kupongerna, räntan, som betalas ut.

/Martin

Vulkanutbrott på Island

Bardarbunga

Under natten har det varit ett vulkanutbrott vid Bardarbunga (Bárðarbunga) på Island.
Utbrottet skall ha skett längs en 100-300 meter lång spricka norr om Dyngjujökull kl 00:02. Kl 02:40 skall aktiviteten ha avtagit markant.

BardarbungaDet har föregåtts av mindre skalv, jordbävningar, men inte så kraftiga som det förekommit tidigare dagar.

Man har inte detekterat någon markant förhöjning av aska i luften. Anledningen till att det inte bildats så mycket aska är främst för att utbrottet skett i det fria, inte under någon glaciär. Om/när utbrott sker under glaciärer så bildas det dels mycket aska, dels byggs det upp stort tryck vilket gör att aska kastas högt upp i luften när den väl slipper ut.

En del av luftrummet ovanför Island är avstängt vilket nedanstående karta visar.

Det påverkar med andra ord inte trafiken till/från Reykjavik.

BardarbungaÄven vägar är avstängda för trafik enligt denna karta från Icelandic Road and Coastal Administration.

20140829.003Det finns en rätt så illustrativ 3D-grafik (fortfarande 2D, men man kan rotera på den) över den seismiska aktiviteten på denna länk.

Alla minns säkert hur lamsklaget samhället blev förra gången Isländska vulkaner var på tapeten. Året var 2010 då vulkanen Eyjafjallajökull ställde till det för många resenärer i Europa.

Men som noterats tidigare så har dagens aktivitet avtagit, utbrott har inte genererat aska och dessutom blåser det ostliga vindar över Island just nu. Ditt flyg kommer med andra ord inte att bli inställt. Men vem vet, om några dagar när du skall hem så kanske vulkanen har ett utbrott under isen och vindarna vänt…

/Martin Hedberg

PS. Den seismiska aktiviteten på Island har även diskuterats flitigt på tidigare artiklar denna vecka. Men nu i och med denna artikel finns en naturligare plats att ventilera frågorna. DS

På väg mot en ny istid?

1 april skämt

IPCC presenterade sin senaste rapport AR5 från WG2 (arbetsgrupp 2) under gårdagen. Bläcket har knappt torkat när det visar sig att en av medförfattarna Paul-Åke Hitt, har funnit bevis för att det blir varmare innan det blir kallare. Han menar att vi är på väg mot en ny istid.

”Koldioxiden har ingen som helst inverkan på klimatet. Allt handlar om hur mycket snö vi har i närheten av mobilmaster och annan utrustning som sänder ut mikrovågor.” De rön som Hitt presenterar är inte helt nya, men den senaste tidens forskning om kvantfysik i kombination med superdatorer gör att man nu kan presentera dessa banbrytande nyheter.

Hitt och hans forskarteam har nu funnit de slutgiltiga bevisen för att klimatet egentligen handlar om interferens mellan mikrovågor och miljarder snökristaller. ”Det är som en Gausklocka” förklarar Hitt. ”Effekten blir synnerligen stark i bägge ändar av spektrumet, antingen om det finns många mikrovågssändare och lite snö, eller när det finns få sändare men extremt mycket snö”.

Det är uppenbarligen så att det är vi människor som ligger bakom klimatförändringarna, men inte som man tidigare trott genom utsläpp av växthusgaser och aerosoler.

Det är människor i städer, där det finns mycket mobiltelefoner men inte så mycket snö, som står för en stor del av klimatpåverkan. Men störst inverkan på klimatet tycks forskare själva ha. ”Troligtvis står forskarteam i Arktis bakom 99% av klimatpåverkan.” Det leder till en viktig slutsats från teamet: Om vi inte hade rotat så mycket i det här med klimatet så hade det inte hänt. Alla mobiltelefoner och uppkopplingar på helt onaturliga platser har skapat en klimatkris!

De omedelbara åtgärderna som kommer att drivas igenom av FN blir nu att ta bort all snö från städer och andra platser där det finn mycket människor. Samt att förbjuda människor, i synnerhet forskare, att vistas där det finns mycket snö.

Problem kan dock uppstå om man inte agerar snart nog: Risken är att pendeln slår över och vi hamnar i en ny istid. Men som Hitt påpekar: ”Jag har en idé om hur vi med gaser och speglar skall kunna reglera klimatet”. För det är som Paul-Åke Hitt säger: Det är bara genom att tänka riktigt långt utanför boxen som man kan få kreativitet nog att inse att tusentals seriösa forskare haft fel i decennier.

När P.Å. Hitt och hans team nu är klara med sin klimatforskning så skall de ge sig i kast med att bevisa att det är en animerad ekorre i jordens inre som orsakar jordbävningar samt att pi är ett heltal.

/Martin

Haiti hotas av ny katastrof

Port-au-Prince

 (TT-AFP)

När den tropiska stormen Isaac svepte in över Haiti hade de flesta ingenstans att ta skydd. Hundratusentals människor lever fortfarande i tält efter jordbävningen som skördade en kvarts miljon liv.

Isaac var nära orkanstyrka när den tidigt på lördagen nådde Haitis stränder. Haitisk radio rapporterade om stora jordskred och översvämningar när regnet slog mot marken.

Delar av huvudstaden Port-au-Prince svämmade över och en tioårig flicka blev det första kända dödsfallet när vattenmassorna raserade delar av de tältläger där över 400 000 människor fortfarande lever två år efter jordbävningen.

”Är inte redo”

Gatorna var nästan helt tomma i huvudstaden. Under natten hade långa köer ringlat utanför matbutikerna när invånare fyllde på sina förråd. Men de allra flesta av Haitis invånare, som i genomsnitt lever på mindre än en dollar om dagen, hade inga möjligheter att förbereda sig för stormen.

Vi är inte redo, konstaterade Martine, ansvarig för ett av landets många tältläger.

När det regnar står vi under tält med hål. Det finns många barn och vi vet inte vad vi ska ta oss till om vi måste evakuera.

Svag stat

Röda korset försökte rädda 8 000 av de ”mest sårbara” i Port-au-Prince och skolor och kyrkor öppnade sina dörrar för nödställda. Men landets premiärminister medgav att myndigheternas förmåga att hjälpa nödställda var ”starkt begränsad”.

Många valde att stanna i sina bräckliga hem av rädsla för att bli rånade, berättade Bradley Mellicker, chef för landets katastrofmyndighet.

Det är många människor som motsätter sig evakuering av rädsla att förlora det lilla de har.

Hjälporganisationer har varnat för att vattenburna sjukdomar som kolera ska sprida sig i landet där många saknar rent dricksvatten.

Stormen väntades röra sig över Kuba under lördagskvällen och natten, och nå Floridas kust under söndagen.

Stormen Isaac över Haiti

(TT)

Stormen Isaac har tidigt på lördagen lokal tid nått Haitis södra kust. Tungt regn och hårda vindar piskar stränderna, enligt amerikanska observatörer.

Den har just nått land väster om Port-au-Prince, säger Jessica Schauer, taleskvinna för USA:s nationella orkancenter till AFP.

Starka vindar på nästan 30 sekundmeter slår mot Haiti. När stormen har närmat sig städerna har gator tömts och bara ett fåtal bilar har gett sig ut efter mörkrets inbrott. Under fredagen uttryckte många i de primitiva läger som upprättats efter jordbävningen 2010 stor oro.

Vi är inte redo, sade Martine vid ett läger där tusen familjer bor, till AFP.

När de regnar står vi under tält med hål. Det finns många barn och vi vet inte vad vi ska ta oss till om vi måste evakuera.

Det råder brist på både dricksvatten och offentliga toaletter, vilket lett till kritik mot att regeringen inte gjort tillräckligt. President Michael Martelly har dock ställt in en resa till Japan och rest runt bland tältlägren och delat ut mat och filtar, säger en regeringstalesperson, enligt AFP.

Hjälporganisationer varnar för att stormen kan leda till att sjukdomar sprids och dricksvatten förstörs.

Vi måste försöka undvika ett utbrott av kolera, säger Leo Guido som representerar Världshälsoorganisationen på Haiti.

Tropiska stormen Isaac nära Haiti

Port-au-Prince

 (TT-AFP)

Den tropiska stormen Isaac tilltog i styrkan på fredagen när den drog vidare mot Haiti, dit den väntas nå inom kort.

Regn har redan börjat piska södra Haiti. Enligt meteorologerna väntas stormen nå orkanstyrka när den når Haiti där omkring 400 000 människor fortfarande lever i tältläger efter jordbävningen 2010 som krävde 250 000 liv.
Grafik från Amerikanska NOAA (http://www.nhc.noaa.gov/). Områden där varningar är utfärdade. 

I huvudstaden ringlade långa köer utanför butikerna när människor försökte fylla på sina matförråd inför ovädret.

Olje- och gasoperatörer i Mexikanska golfen hukar inför det annalkande ovädret.

BP uppger att flaggskeppet Thunder Horse, världens största oljeplattform, evakueras. Anläggningen har kapacitet att pumpa 250 000 fat olja per dag.

Mexikanska golfen är navet i amerikanska energiproduktionen till havs och svarar för 23 procent av USA:s råoljeproduktion och 7 procent av naturgasproduktionen.

Vid anläggningarna längs kusten finns 40 procent av USA:s totala kapacitet för oljeraffinering och 30 procent av anläggningarna som bearbetar naturgas.

Tyfon drar över Honshu

Tokyo (TT-AFP)

En kraftfull tyfon förde med sig stora mängder regn och kraftiga vindar då den på tisdagen svepte in över den japanska ön Honshu. Tyfonen, vid namn Guchol, nådde land strax söder om staden Osaka vid 10-tiden svensk tid, och väntades passera Tokyo vid 17-tiden, enligt Japans meteorologiska myndighet.

Regn och vindar väntades öka ytterligare, enligt myndigheten.

Över 10 000 människor i staden Ishinomaki, som förra året drabbades av jordbävningen och den efterföljande tsunamin, har uppmanats att söka sig till högre platser. I staden Nachikatsuura, 40 mil sydväst om Tokyo, har de 1 600 invånarna uppmanats att lämna sina hem på grund av jordskredsrisk.

Drygt 400 in- och utrikesflyg ställdes in på grund av de starka vindarna.

Kraftfull tyfon mot Japan

Tokyo (TT-AFP)

En kraftfull tyfon med stora mängder regn och kraftiga vindar väntas nå västra Japan i dag.

Runt 200 inrikesflyg har ställts in på grund av de starka vindarna, och i staden Nachikatsuura, 40 mil sydväst om Tokyo, har de 1 600 invånarna uppmanats att lämna sina hem på grund av jordskredsrisk.

Tyfonen har fått namnet Guchol, vilket betyder gurkmeja på ett mikronesiskt språk. Med vindar på upp till 180 kilometer i timmen väntas tyfonen röra sig över den japanska huvudön Honshu på onsdag morgon.

Tyfonen har nu nått kusten, enligt AFP som citerar vädertjänsten i Japan. Över 10 000 människor i Ishinomaki har uppmanats att söka sig till högre platser. Staden ligger i det område som drabbades av jordbävningen och tsunamin i fjol.