Positiv eller realist?

Hur positiv skall man vara? Michael Mann har stor koll på vad som sker, scenarier och vad som krävs för att undvika respektive uppfylla olika framtida situationer.

Intervju på ABC Morning

Mellan raderna formligen skriker han konflikter, katastrofer och misär.

Men han håller fanan högt och inger en bild av att ”jag tror fortfarande vi kan klara det” som om det stod 1-1 vid halvlek i en fotbollsmatch.

Till och med när de diskuterar utsläppen av koldioxid så fastnar de i bilden av att utsläppen av koldioxid planat ut. Han bara missar att säga att det fortfarande leder till att halterna fortfarande stiger i atmosfären.

Förvisso poängterar han att vi måste få ner utsläppen allt brantare ju senare vi agerar, men bilden är missvisande.

Vi har tidigare accelererat i fel riktning. Nu minskar vi på accelerationen, men rör oss fortfarande i fel riktning. Visst, vektorn som illustrerar förändring har rätt riktning, men i absoluta mått rör vi oss fortfarande i fel riktning.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

25 CommentsLeave a comment