Tag - Michael Mann

Positiv eller realist?

Hur positiv skall man vara? Michael Mann har stor koll på vad som sker, scenarier och vad som krävs för att undvika respektive uppfylla olika framtida situationer.

Intervju på ABC Morning

Mellan raderna formligen skriker han konflikter, katastrofer och misär.

Men han håller fanan högt och inger en bild av att ”jag tror fortfarande vi kan klara det” som om det stod 1-1 vid halvlek i en fotbollsmatch.

Till och med när de diskuterar utsläppen av koldioxid så fastnar de i bilden av att utsläppen av koldioxid planat ut. Han bara missar att säga att det fortfarande leder till att halterna fortfarande stiger i atmosfären.

Förvisso poängterar han att vi måste få ner utsläppen allt brantare ju senare vi agerar, men bilden är missvisande.

Vi har tidigare accelererat i fel riktning. Nu minskar vi på accelerationen, men rör oss fortfarande i fel riktning. Visst, vektorn som illustrerar förändring har rätt riktning, men i absoluta mått rör vi oss fortfarande i fel riktning.

/Martin

Michael Mann: The irreversible impacts from Climate Change

Michael Mann från Penn State University om att vi är mycket nära katastrofala gränser i klimatsystemet. För att uppnå 2-graders målet så måste vi snarast minska utsläppen av koldioxid.

Men det är inte som att falla över en klippkant, det är snarare ett allt mer sluttande plan. Men vi närmar oss många problem, tex kan vi snart komma att se accelererade utsläpp av metan från naturen själv. Detta som en konsekvens av den uppvärmning som skett till följd av våra utsläpp.

Osäkerheter i kunskaper har hittills resulterat i att vi hållit fast vid ”business as usual”. Det borde istället vara tvärtom: Osäkerheter borde göra oss mer försiktiga.

Man beskriver en del av sakerna han tar upp i sin bok ”The hockey stick and the climate wars”. Vi kommer, med nuvarande hastighet på utsläpp, att passera kritiska gränsvärden innan år 2036. Det är 22 år från och med idag.

/Martin Hedberg