Om en intelligent utomjording ville förgöra oss

De utomjordingar vi kan komma att stöta på är antigen bakterier eller riktigt intelligenta varelser. Ekorrar, ormbukar eller något liknande lär inte kunna resa genom rymden till vårt solsystem. Antag därför att utomjordingen Zorg* upptäckt planeten Jorden och dessutom bestämt sig för att förändra livet på planeten och slå ut de väl etablerade arterna som befolkar den. Varelsen gör det inte genom att landstiga, kriga eller sprida smitta. Nej, Zorg är betydligt listigare än så, och än oss.

Djur och växter på planeten Jorden är/var bra rustade mot störningar och hot, dvs resilienta. Detta till stor del eftersom planeten haft ett förhållandevis stabilt klimat de senaste drygt 11.000 åren. Men samtidigt har det gjort att vi alla lever under premissen att klimatet, t ex havsnivån, monsuner, havsströmmar, temperaturer och växtzoner mm inte varierar särskilt mycket.

Zorg’s plan var att få till en förändring av just klimatet och att det i sig skulle slå ut många arter. Av dessa så föreföll människan vara en osedvanligt seg och anpassningsbar art, trots sina klena fysiska förutsättningar. Men kreativiteten hos människan gjorde henne också lämplig som katalysator för Zorg’s grandiosa plan. Därtill tänkte sig Zorg komma åt många arter genom dominoeffekter i systemen.

Det finns (minst) sex sätt att ändra/påverka en planets väder och klimat.

 1. Förändra hur mycket energi som solen strålar ut.
 2. Flytta planeten närmare eller längre bort från solen.
 3. Ändra månens rotation kring planeten.
 4. Ändra planetens rotation, rotationsaxelns lutning eller formen på omloppsbanan kring solen.
 5. Ändra planetens färg, ”albedo”. Detta påverkar hur mycket av solljuset som reflekteras ut i rymden respektive blir kvar som energi på planeten.
 6. Ändra sammansättningen eller mängden växthusgaser i atmosfären.

Av dessa så kräver de fyra första stora externa krafter från t ex andra planeter. Till viss del sker förändringar av dessa, men det är på skalor som antingen är för snabba (solfläckar) eller för långsamma (tex Milanković-cykler) för att tilltala Zorg som vill ha en varaktig förändring, men inte orkar vänta flera tusen år till nästa förväntade istid.

De två sista är lite enklare och kräver mindre energi. Interna processer på planeten kan skapa t ex kraftiga vulkanutbrott eller återkopplingar i klimatsystemet. Men även om stora regionala katastrofer som vulkaner och jordbävningar har orsakat mycket skada på livet på jorden de senaste 11.000 åren, så har ingen av dem förmått förändra klimatet varaktigt.

Att ändra planetens reflektionsförmåga, Albedo, är inte heller trivialt. Sot, svavel och andra partiklar faller ner till marken av gravitation eller nederbörd efter någon vecka. Det gör att man aktivt måste ”fylla på” för att andra återkopplingar i klimatsystemet skall kunna starta. Det är nästan som om systemet inte vill förändras annat än att möjligen ”vibrera” kring ett medelvärde.

Växthusgaserna då, hur kan de nyttjas för att ändra planetens klimat? Växthusgaser är lite mer långsiktiga. De ändrar inte mängden energi som kommer till jorden, men däremot hur mycket som strålar ut i rymden. Mer växthusgaser gör att utstrålningen av värmeenergi sker från en högre höjd. Där är det kallare, dvs mindre energi lämnar planeten. Det blir alltså kvar energi på planeten. Och det blir därmed varmare, blåsigare, mer regn och mer torka. Eftersom växthusgaser är gaser så faller de inte ur atmosfären till följd av gravitationen i alla fall. Gaserna det handlar om är:

 1. Vattenånga
 2. Metan
 3. Lustgas
 4. Koldioxid
 5. Ozon
 6. Helt nya kemiska föreningar, tex freoner

Att ha som strategi att försöka förändra dem har sina baksidor. Vattenångan är effektiv som växthusgas och det finns gott om den, men den är alldeles för temperaturkänslig. Så fort det blir kallt, och det räcker med att det blir natt, så kondenserar den och faller ut som dagg, regn eller snö. Men den kan boosta effekten av andra växthusgaser. Metan och lustgas är effektiva sett per molekyl, men bryts ner av solljus efter något tiotals år. Ozon är inte tillräckligt stabilt det heller, reagerar med andra molekyler. Freoner är i och för sig väldigt stabila och effektiva sett per molekyl, men de kostar dock en massa energi och förutsätter kunskap för att skapa.

Koldioxiden däremot skiljer sig från de andra. Dess beståndsdelar, kol och syre, finns i överflöd på planeten. Och koldioxiden är tillräckligt långvarig i atmosfären, flera hundra år, för att en ökad halt av den skall kunna starta andra processer, tex avsmältning av glaciärer, metangasutsläpp från biologisk aktivitet i mark som varit i permafrost i hundratusentals år och förändra växtzoner.

Dessutom så behöver man inte tillföra någon energi för att producera den. Tvärtom, man får energi när man skapar koldioxid!

Det som talar mot koldioxiden är att växter konsumerar den genom fotosyntesen och att koldioxiden löser sig i vatten, tex haven. Men det oroar inte Zorg. Dels eftersom människan redan transformerat så mycket skogar till andra ytor och därmed tagit bort en väsentlig del av den växtlighet som kan binda koldioxid till såväl fibrer som i marken. Dels för att den koldioxid som löst sig i haven förmodligen kommer att komma upp till atmosfären igen när haven blir allt varmare. Vätskors förmåga att binda gaser är ju trots allt temperaturberoende. Och mer än 90% av värmen från den förstärkta växthuseffekten hamnar i haven.

Koldioxiden är Zorg’s trolldryck! Det fossila kolet kommer att bli människans ödesråvara. Får människan väl smaka på den frukten blir det svårt att låta bli att fortsätta. Zorg bevakar Jorden från en av dess Lagrangepunkter där han smider sina planer. Människan har nu etablerat sina vanor och system. Zorg kan sätta sina idéer till verket. Han skall låta människan förgöra sig själva.

Det gäller bara att göra dem beroende av något som i sin tur får dem att såga av grenen de sitter på. Och komma långt nog innan de fattar vad de håller på med. Som grädde på moset kanske de dessutom börjar bråka med varandra och då kommer det att gå ännu snabbare.

Tiden blev mogen för människan att uppleva att hon kan ställa sig utanför naturen och betrakta den som ett objekt. Människan bearbetar detta objekt, denna resurs som tycks ligga helt outnyttjad framför henne, och skapar på så sätt mer välmående till sig själv. Med hjälp av vetenskap, teknik och förfinade berättelser bygger människan upp samhällen, strukturer och rör sig sakta men säkert in i förväntningarnas landskap. Inget problem är för litet eller stort. Men djärva ambitioner och gott självförtroende tar sig människan an problem efter problem. Det förefaller bara vara en tidsfråga innan alla är lösta. Naturen ligger som på ett dukat bord, färdigt för människan att ta sig an. Ja, och det som inte ligger färdigdukat, det kan människan gräva fram och servera sig själv.

Skogarna höll på att ta slut till följd av de energikrävande processer man skapat. Men så fann människan det fossila kolet som legat lagrat i mark, berg och under havsbottnar i miljontals år. Det är ett mirakel större än Miraculix’s trolldryck som ger övermänsklig styrka. Olja, kol och naturgas tycks finnas i obegränsad mängd. Med dess hjälp får man krafter som inte ens forntida kungar eller generaler förfogade över. Den ger makt och rikedom och ju mer fossilt kol man förfogar över, desto mer makt och förmåga att erövra fossilt kol får man.

Det är inte konstigt att alla människor tävlar om att komma åt trolldrycken.

Zorg’s plan håller på att fulländas. Genom att göra människan beroende av något som hade som bieffekt att den skapade koldioxid så är Zorg på väg att lyckas med ambitionen att  människorna skall transformera klimatsystemet och sina livsbetingelser till sin egen nackdel. Varningsklockor ringer, men sötman och belöningen för de som äger kolets kraft trumfar visheten hos de som inser att grenen vi sitter på, och sågar i, håller på att brista.

Men människan är inte beroende av koldioxiden i sig. Inte heller av energin som sådan, det är bara ett verktyg. Vi är beroende av syre, vatten, livsmedel, värme, kyla, fibrer, transporter, sjukvård, kultur, rekreation, bildning mm. Om vi kan finna något annat sätt att skapa denna välfärd på, eller i alla fall det mest nödvändiga av den, så kan vi låta det fossila kolet ligga kvar i marken och skogarna på marken. Men det rådande systemet är beroende av de återkopplingar som ger makt, rikedom, välfärd mm. Det är inte lätt att transformeras. Men transformation blir det förr eller senare, till det ena eller andra.

Grenen håller på att brista. Naturen vrålar. Människan är tondöv och stoppar huvudet i sanden. Som snart är översvämmad. Gör vi inget så är det ett aktivt val att misslyckas.

/Martin

I verkligheten finns givetvis inte Zorg eller någon motsvarighet vi skulle kunna skylla på. Vi gör det här helt själva.

*Alla eventuella likheter med andra verkliga eller fiktiva Zorg är givetvis oavsiktliga.

                           

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

42 CommentsLeave a comment

  • Funkar finfint om det här stämmer.
   https://www.msn.com/en-us/news/other/why-oil-forecasts-keep-getting-it-wrong/ar-AAADt7d
   ”Demand, in fact, has far exceeded expectations. Buoyed by robust economic growth, markets last month consumed 100 million barrels per day of oil, 400,000 more than were produced.”
   ”The supply side, if anything, has outperformed expectations: In the last year, U.S. shale production growth has been 1.7 million barrels per day – that by itself should be enough to tank oil prices,” says Steven Kopits, managing director of Princeton Energy Advisors. ”Demand is very strong. And we don’t have any real time metrics for global demand.”

   Åtminstone Gazprom kan producera mer, övriga mer tystlåtna.
   https://www.bloombergquint.com/business/2018/09/20/russia-is-said-to-set-new-oil-output-records-ahead-of-opec-talks
   ”Russia’s major oil producers have so far declined to comment on their output targets for next year. Gazprom Neft PJSC, the nation’s third-biggest oil producer, said it has the capacity to increase output next year. “We in principle are aiming to show growth,” Chief Financial Officer Alexey Yankevich said in an interview earlier this month. “But everything will depend on how the OPEC+ agreement will look.” The company hopes there will be some clarity by December when plans for 2019 are set.”

   Kan vi sluta nu, snälla? Vetenskapen är tydlig men vi beter oss som små barn och plockar bara russinen ur kakan. Vi som tillhör topp 10% i världen kan sänka utsläppsnivåerna på väldigt kort tid, om vi bara ville. En social förändring är ett måste. Det finns inte en starke man eller ett bolag som kommer fixa det åt oss vanliga människor. Förnybara energikällor och elbilar kan lösa mycket men det finns inga patentlösningar som får oss att slippa undan helheten och komma ner på hållbara nivåer. Titta i spegeln, ta ett djupt andetag och inse att det är tillväxt och överkonsumtion som driver klimatförändringarna.

   En gång var det coolt med elektriska strumpor och två-fas 400V element, en gång var det coolt med självlysande läppstift (Radium), en gång var det coolt att värma huset med olja, en gång var det coolt med blytillsatser (bensin), en gång var det coolt med freoner (CFC), en gång var det coolt att röka, en gång var det coolt med dieselbil.
   Någon gång blir det coolt att konsumera mindre.

 • Intressanta konspirationsteorier du har, Martin 🙂 Men, en del saker undrar jag över.. Zorg och kompani måste dels ha ett väldigt tålamod och dels vara väldigt långlivade om de skall orka vänta på att alla människor förintat sig själva genom koldioxidutsläpp. Och om nu mänskligheten mot förmodan trots allt skulle förinta sig själv och göra jorden livsoduglig, vad ska då Zorg med jorden till om det inte går att bo här längre och alla resurser är utnyttjade..

  Men det kanske mest märkliga är att du skriver att ”Människan inte är beroende av koldioxid”. Detta är ju felaktigt och det vet både du och jag. Utan koldioxid ingen växthuseffekt och utan växthuseffekt skulle inte jorden vara beboelig. Koldioxid är också en viktig del i fotosyntesen som är grunden till allt liv.

  • Ursäkta min otydlighet. Men vad vet jag vilka bevekelsegrunder eller preferenser Zorg har? Det finns så mycket underliga varelser som agerar så irrationellt.
   Förresten, vad skall människan med jorden till om den är ogästvänlig? Se där en fråga att kontemplera kring. Vi är nämligen på väg dit, för det var inte någon konspiration eller utomjordingar. Det är vi själva som åsamkar oss själva så mycket onödigt elände. Redan idag.
   Och angående koldioxiden skulle jag givetvis varit tydligare (Men jag trodde det framgick av argumentationen): Vi är inte beroende av den extra koldioxid som vi skapar genom förbränning av fossilt kol och skogsskövling.

  • Prenumererar inte på SVD eller någon annan blaska och tänker inte göra det heller. Antar att rubriken är klickfiske? Elbilar är bara en pytteliten del av helheten. Den bästa bilen är ingen alls eftersom vi behöver dra ner utsläppen med 10-15% per år. Nu.

   • Hej Karl!
    Herrarna ingenjörerna anför ett intressant perspektiv! De har rätt i att vi svenskar borde vara mer varsamma i vår elanvändning. Dock gör de en grov tankevurpa med elbilarna.
    1. Sverige har ca 98 % fossilfri elmix.
    2. Sverige ingår i nordiska elmarknaden, som även den är i stort helt fossilfri idag.
    3. Sverige är en nettoexportör av el, ca 12 TWh.
    4. Idag har Sverige ca 60000 laddbara bilar. Om vi skulle ha 1 miljon (!) laddbara bilar kräver dessa bara knappt hälften av Sveriges vindkraftskapacitet, vilken än så länge är relativt blygsam.
    5. I Sverige släpper elbilen ut 85 % mindre CO2e jämfört med en modern dieselbil ur ett livscykelperspektiv (se bif artikel).
    Och slutligen…
    6. Alla metaller i ett elbilsbatteri kan återvinnas, vilket t.ex. Northvolt bygger sin affärsidé på. De farliga avgaserna ur bensin- och dieselbilar kan knappast återvinnas. Väl ute har de skapat elände för natur, klimat och oss människor.

    Detta kanske herrarna ingenjörerna inte tänkte på?

    Artikeln: https://www.transportenvironment.org/news/electric-cars-have-significantly-lower-climate-impact-diesels-over-their-lifetime-%E2%80%93-study

    • Bra Erik, har själv inte läst artikeln. De gånger vi importerar el så är det dessutom främst från Norge som nästan helt kör vattenkraft, 96% tror jag det var så här rakt ur minnet.

    • Erik, du har helt rätt i punkterna du radar upp. Det motsäger dock inte det som fördes fram i artikeln.
     Sverige och Norden har i stort en fossilfri elproduktion, men att det blir fler elbilar leder till att mer energi behövs. Då kommer Nordens export att minska för energin måste användas till elbilar. Andra länder som importerat den gröna energin från Norden kommer då ersätta denna med exempelvis kolkraft.
     Så summan blir att elbilarna kommer att leda till att ej fossilfri el kommer att produceras för att möjliggöra att köra elbilar.

     • Det stämmer under förutsättning att vi verkligen importerar kolkraft. Men sannolikheten för detta är så liten att det är fånigt att ta upp som argument, som de gör. En miljon elbilar skulle kräva 6–7 TWh/år, medan vi nettoexporterar 12–22 TWh grön el i genomsnitt. Och när vi importerar el, som oftast sker inom den nordiska elmarknaden, så sker det från Norge som om möjligt har ännu grönare el än i Sverige. Så deras resonemang faller även där.

      Däremot, vilket de inte nämner, är det för många klimatmässigt bättre att tanka sin relativt moderna diesel med fossilfritt biobränsle Preem Evolution Diesel [50 % fossilfritt] eller ännu bättre 100 % fossilfritt HVO100) tills man MÅSTE byta bil, och först då skaffar en elbil, eller går med i en bilpool.

      Samtidigt installerar vi solceller så det bara ryker om det så min spaning är att många elbilsägare kommer att ladda sin elbilar från egen solel inom en snar framtid, dvs inom 5–10 år 🙂

     • Det räcker med att vi exporterar mindre för att elbilarna ska leda till utsläpp p.g.a. ej grön elproduktion. För den gröna el som exporteras leder ju till mindre produktion av smutsig el utomlands, såsom i Tyskland och Polen.

      Du har helt rätt i att miljövänlig diesel/bensin är bättre än traditionell sådan. Liksom att vi producerar mer grön el. Men inget av detta har ju att göra med hur energiproduktion påverkas att fler elbilar kör på vägarna.

     • Jo, på det sättet att de vill nedvärdera elbilen som lösning, vilket blir fel. I Sverige kommer s.k. ICE-bilar med biobränsle rulla ett tag framöver, som en övergång, tills fordonsflottan sannolikt är helt elektrifierad. Genom att vi redan nu har en överkapaciteti elnätet så kommer elbilen med sin 4-5 ggr högre verkningsgrad vara en enorm energibesparing för Sverige. Artikelförfattarna gör en felaktig analys. Och skickar tvivel i den omställning som behöver öka takten – inte minska. Ytterligare en anledning till varför artikeln är mer skadlig än konstruktiv.

     • Men om vi skall göra som klimatalarmisterna vill, nämligen snabbavveckla all kärnkraft, då kommer vi bli tvungna att importera el från smutsig kolkraft för att kunna försörja dels all industri och även alla elbilar.. Och solel eller vindel fungerar inte i ett land som Sverige. När man behöver som mest el, då det är -25 grader och vindstilla en mörk vinterdag, då ger solel eller vindel ingenting alls! Totalt värdelöst!

     • Solel fungerar fint i Sverige. Och när det är kallt så levererar vindraften mer än när det är varmt. Och när det är kallt och vindstilla har vi vattenkraft.
      -Och ja vi har vattenkraft då eftersom vi tillför så mycket sol och vindkraft när dessa levererar. I Sverige har vi dess unika förutsättningar.

   • Trötter, lite tragiskt med din inställning när du inte ens läst artikeln jag länkade till.

    Dra ner utsläppen 10-15 procent per år säger du. I hur många år hade du tänkt att det skulle pågå?

    • Min tragiska inställning beror på att jag inte ens behövde läsa den vilket bör framgå av min korta kommentar till Erik ovan… Än mer tragiskt är att våra kommuner under lång tid gett samma svar (som din klickfiskeartikels rubrik) till elbilsägare. Gå in på tesla club sweden och leta lite så hittar du andra som skrivit samma sak…

     Den takten av utsläppsminskningar är vad som faktiskt krävs av europeiska länder, inte bara Sverige. Sedan har vi Australien, USA, Kina och Ryssland. Lycka till med att gå över till elbilar och tro att det räcker. Det räcker ingenstans om vi ska nå tvågradersmålet. Planeten behöver en helhetssyn och en inställning som påminner om den USA antog för att komma till månen på 60-talet. Allt annat är tragiskt. Än mer tragiskt för dig Karl, är att det inte är jag som påstår det.

 • Hmm, vad står på spel när det snackas ”lösningar”? Våra barns framtida liv och civilisation.

  En animation av Glen Peters:
  http://folk.uio.no/glen/StylisedPathways/CarbonBudgetAnimation_IMAGE_19.gif
  I princip samma som det Rockström, Rogelj m fl hittade i en separat studie och det gröna området, är än så länge bara önskedrömmar.

  Eller så kan man uttrycka det i ord som Andrew Dessler:
  ”Overall, the idea that we can limit warming to 1.5°C is so ridiculous that it doesn’t seem to even merit thinking about it.”
  Kommer härifrån (runt SR15 som ska komma om några timmar):
  https://www.axios.com/new-ipcc-report-faces-stark-reality-of-emissions-trends-5faa1bd8-5c43-41f0-9569-57bd8986c8f1.html
  Men istället fortsätter vi att öka utsläppen. För tio år sedan snackades det inte om NET’s, idag är det inbakat i projektionerna eftersom vi inte minskat några utsläpp. För tio år sedan kunde man prata om alternativa energikällor och elbilar som en lösning, idag räcker det inte.
  Vi skyfflar medvetet vidare till våra barn. Även önskedrömmarna om negativa utsläpp. Våra önskedrömmar blir ungarnas mardrömmar. Varje dags utsläpp nu, är inte en förlorad dag, det är tusentals förlorade dagar.

  Apropå barn, fick storstryk av ena grabben i ett motionslopp i helgen. Det var riktigt kul de första tre kilometerna (när jag orkade hänga på…). Att se den där lille ekorren sicksacka mellan tungt stampande och flåsande vuxna och se deras blickar när han passerade var obetalbart. 🙂 Hoppas orken räcker länge, det kommer bli många tungt flåsande vuxna att passera framöver.

  • Kanske borde tillägga att antal tittare under själva livesändningen i natt låg normalt runt ~450. Kraftfullt underbetyg med tanke på vad som avhandlades. Blev nästan mörkrädd, får ta det som ett träningspass inför nästa, som lär bli ansträngande.

 • Sol och vindkraft är dyra investeringar och erfarenheten visar att det är svårt att få dessa anläggningar att gå med vinst i ett land som Sverige. Det tar väldigt lång tid att tjäna igen investeringskostnaden, om man ens gör det under anläggningens livstid. Om vi skall byta ut alla bilar mot elbilar så kommer behovet av el att öka rejält, om vi då också skall stänga kärnkraftverken så kan ekvationen omöjligt gå ihop. Vi kommer ofrånkomligen bli tvungna att importera smutsig kolkraftsel.

  • Det där är inte en korrekt beskrivning. Även om det inte är ett go/no-go skäl för att bygga förnybar energi, så går det att räkna hem pengarna efter ca tio år, långt innan anläggningen har nått slutet av sin livstid

  • Helt sant! Det borde inte vara speciellt svårt för alla som är insatta i det här området med energi och koldioxidutsläpp. Ökad energiförbrukning leder till mer användning av kolkraft, än om energiförbrukningen inte ökat.

   • Fantastiskt, då måste den givna slutsatsen bli att vi drar ner på både konsumtion och energiförbrukning omedelbart.

 • Från IPCC’s sammetslena velourkuddar till gosiga duntäcken och Riksbankens fejkade hittepåpris, som enligt avtal inte ska kopplas ihop med de som Alfred Nobel grundade.

  https://www.sciencemag.org/news/2018/10/roles-ideas-and-climate-growth-earn-duo-economics-nobel-prize
  Nordhaus’s model was relatively crude, but the IPCC relies on four newer, far-more-detailed IAMs to make its predictions about how emissions and the global economy will respond to various policy measures. Crucially, Nordhaus’s work suggested that carbon emissions would plummet if governments could place a price on CO2 emissions. The European Union has tried to implement such a scheme in its EU Emissions Trading System.

  However, this is where some economists object to Nordhaus’s work. The debate underscores a rift between environmental economists on one side and ecological economists on the other. As does Nordhaus, environmental economists apply the tools of mainstream economics to the climate problem, so their models focus on economic growth as the measure of a policy’s success. That approach is problematic, ecological economists say, because it leads to trade-offs to increase growth in the short term on the assumption that it will make it easier to deal with the increased environmental damage in the long term.

  But, instead of spurring governments to take action against climate change, Nordhaus’s approach has been used to justify putting it off, Steinberger argues. ”His kind of analysis has been used to delay, delay, delay,” she says. In 1992 Nordhaus published an analysis in which he identified 3 degrees Celsius as the optimum temperature increase for the growth of capital, although he has since modified that position.


  Astrologer behöver inte bry sig nämnvärt om Astronomi. Samma gäller för ekonomer som inte nämnvärt behöver bry sig om vetenskap. Alfred Nobel verkade vara progressiv för sin tid och verkade inte uppskatta ekonomer.
  https://www.svt.se/opinion/gokungen-i-nobelprisens-bo

 • Martin, såg din medverkan på Aktuellt nu, mycket bra. Du såg lite trött ut men väldigt tydlig.

  Kommer däremot inte ihåg ett enda ord av vad Peitz sa, får ta en kopp kaffe och titta igen. Kan ju vara en släng av förnekelse, när man känner det så får man helt enkelt anstränga sig lite mer.

 • Twitter är en virtuell autonom bubbelmaskin, begränsad till 280 tecken. Vi behöver det diametralt motsatta, en gemensam samlad ansträngning i verkligheten med fokus på att sluta släppa ut växthusgaser.

  Någon som är sugen på det här?
  https://www.nbcnews.com/news/us-news/last-ditch-global-warming-fix-man-made-volcanic-eruption-n918826
  ”Researchers have envisioned duplicating the phenomenon by launching jets equipped to fly to 70,000 feet, the lower reaches of the stratosphere, where they would release a sulfur compound. The effort would bleach blue skies a lighter color and make sunsets more vivid, while shielding Earth from some of the sun’s rays.

  The flights would have to be numerous and long-running to create anything like the reflective power of the volcanic eruptions. But Keith and others believe the technical hurdles could be cleared and an aerosol “umbrella” created, at least for a time.

  The National Center for Atmospheric Research, a nonprofit that is a leading climate research center, has run computer simulations that show such a program would cool the Earth’s surface. The cooling could reach 1 degree Celsius if Pinatubo-level sulfur injections could be duplicated continuously, said Simone Tilmes, a research scientist at the Boulder, Colorado-based center.”

  I vulkanernas värld är Pinatubo inte stor, snacka om extremer om man medvetet släpper ut svavel i stratosfären och sedan får ett riktigt utbrott. Då dör vi fort.

  Ovanstående blev nästan 1500 tecken.

  • Bra där Trötter, du verkar läsa extremt mycket och kan du sammanfatta de långa vetenskapliga artiklarna till twitterformat gör du dig förstådd hos en avsevärt större krets av människor.
   Om du inte redan gör det, vore det nog en klok idé med ett twitterkonto där du twittrar om sånt du skriver här m.m. Jag hade garanterat följt dig 🙂

   • Tack Karl, din kommentar var 335 tecken och hade inte fått plats på twitter. 😉
    Läser normalt 3-4h/dag och tycker twitter skapar åsiktsbubblor utan utrymme för vetenskap, försöker undvika att hamna i en bubbla och har inga ambitioner att få några följare.

    • Förstår hur du tänker. Men om du kunde sammanfatta extremt kortfattat och fånga andra människors uppmärksamhet samtidigt som du länkar till originalartikeln, inom 280 tecken, så tror jag du kan förändra folks åsikt/inställning.

     • Har inte storheter som Syukuro Manabe lyckats så gör inte jag det heller. Har länkat till det här guldkornet flera gånger tidigare:
      https://youtu.be/hh4LquFS3rU
      Det där var trettio år sedan, på de trettio åren har mängden värme i de djupare delarna av Arktiska oceanen fördubblats och det är sannolikt en bidragande orsak till den allt långsammare isläggning vi nu ser under höst/vinter, bottenrekord förra året. Än så länge är det kallare och lättare ytvattnet skyddat av den is som är kvar men när det väl blir öppet hav så får vågor fritt spelrum och all den värme som lagrats där nere kommer ge än mer konsekvenser bortom sommarsäsongen. Högre vågor kommer dessutom öka på kusterosion så naturen själv hjälper till (det har säkert zorg redan förutsett) och sedan blir vi än mer påverkade av väderextremer.
      http://advances.sciencemag.org/content/4/8/eaat6773

      1988 blev vi låsta till 1°C som blev verklighet 2016. 2015 blev vi låsta till 1.5°C där exakt tidpunkt för verklighet ännu inte är fastställd, brakar vi fortsatt på som nu och bara vill uppfylla de frivilliga delarna från Paris så har vi snart låst in oss på 2°C med siktet inställt på 3°C vilket blir ett helvete på Jorden före 2100. Om inte det som pågår i Arktis kickar in oss där tidigare…

      Manabe från tidigare i år när han fick sitt pris, börjar tio minuter in i videon:
      https://www.kva.se/en/kalendarium/the-crafoord-symposium-earths-climate-system
      En kortare och lättsammare intervju från förra året:
      https://youtu.be/bKKGH1SbkBk

     • Lägger denna bakom den till Timmermans ovan. Hon är medförfattare här.
      https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2018GL080171
      Artikel:
      http://news.mit.edu/2018/arctic-ice-sets-speed-ocean-current-1017
      ”An increasingly unstable Beaufort Gyre could also disrupt the Arctic’s halocline — the layer of ocean water underlying the gyre’s cold freshwater, that insulates it from much deeper, warmer, and saltier water. If the halocline is somehow weakened by a more instable gyre, this could encourage warmer waters to rise up, further melting the Arctic ice.

      “This is part of what we’re seeing in a warming world,” Marshall says. “We know the global mean temperatures are going up, but the Arctic tempertures are going up even more. So the Arctic is very vulnerable to climate change. And we’re going to live through a period where the governor goes away, essentially.”