Klimatförändringar och havsnivån

Det har kommit nya oroande fakta om den pågående klimatförändringens inverkan på havsnivån. Man har konstaterat att avsmältningen av de stora landisarna på nord- och sydpolen har gått snabbare än vad man tidigare räknat med. Det innebär att man måste göra nya beräkningar om hur mycket havsnivån kommer att stiga under 2000-talet.

Tidigare hade FN:s klimatpanel IPCC redovisat en sannolik höjning på upp till en halv meter. Men med de nya resultaten av den snabbare avsmältningen anser klimatforskarna att den globala havsnivån kan öka till drygt en meter fram till år 2100. I Holland räknar man med att det kan bli en höjning på upp till 120 cm. Höjningen sker dock inte i samma takt över hela jorden. Men de nya rönen är självklart mycket oroväckande för alla låga kustområden runt om i världen.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

2 CommentsLeave a comment

 • Hej, tack för en bra sajt!

  En fråga, hur mycket är landhöjningen i Sverige på hundra år?

  Jag funderade på om landhöjningen till viss del kan kompensera (i höjd räknat) för höjningen av havsnivån.

  mvh Lennart

  • Hej Lennart.
   Ja, Norrlandskusten reser sig kraftigare än vad havsnivån stiger. Men det är en klen tröst dels för södra Sverige dels för alla andra platser på jorden vars mark inte reser sig. (Något som sker hos oss efter att Skandinavien var nertryckt av den senaste inlandsisen.)