När tar det gråmulna vädret slut?

Nu har det varit dimma eller moln i flera dagar på många platser i Sverige. Inte överallt och hela tiden, men tillräckligt mycket för att många av Klart.se’s läsare skall börja undra: När kommer solen? Eller något annat än dimma i alla fall?

Dimman hänger samman med ett högtryck som präglat vädret över oss den senaste veckan. Högtrycket börjar nu ge vika och det sker med början i södra Sverige. Under lördagen ersätts dimma och duggregn med regn i västra och efterhand även mellersta Götaland.

På söndag kan även ni i Svealand få ta del av något regn. I Norrland är det fortfarande högtrycket som präglar vädret. Det ger inte dimma hela tiden, men av och till. Dimma och låga moln gör också att nattemperaturen inte sjunker så kraftigt som den hade gjort annars.

Svaret på frågan blir att vi får fortsatt fuktigt väder med temperaturer som i Norrland blir kring eller strax under noll grader och i Götaland och Svealand håller sig kring ett par plusgrader.

      

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

1 CommentLeave a comment

  • Hör du John!

    Kan du inte dansa någon anti-regndans eller något så att jag kan köra iväg med min motorcykel utan regn här i Skåne?

    Jag känner en viss mc-abstinens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *