Dimma och klart

Idag ligger det dimma över stora delar av Götaland och södra Svealand. Norra Svealand och större delen av Norrland har klart väder.

I det högtryck som ligger över Skandinavien är vindarna svaga och när det är liten solinstrålning så bildas dimma. Det sker när den fuktiga luften närmast marken kyls av så pass mycket att vattendroppar kondenserar. (Dimma är inget annat än moln som nuddar marken.)

På onsdag är vädret liknande.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *