Hur blåser vindarna i Japan?

Av Martin Hedberg

Just nu cirkulerar, kanske inte helt överraskande, en karta som visar hur vindar skulle kunna transportera radioaktivt nedfall från kärnkraftverket i Fukushima Dai-ichi till andra nationer, USA och Kanada i detta fall.

Först lite fakta kring vädret just nu och kommande dagar i Japan. Just nu ligger ett lågtryck nordväst och ett högtryck i sydost om Japan. Kommande dagar försvagas högtrycket och lågtrycket rör sig vidare österut. Efterhand utvecklas ett nytt lågtryck söder om Japan, det fördjupas och rör sig åt nordost (fortfarande ute till havs).

Verkar det rörigt? De har, just nu, ungefär samma sorts växlande vädersystem med vandrande lågtryck och blockerande högtryck som vi är vana vid här hemma i Sverige, men det är lite varmare.

Lokalvädret omkring kärnkraftverket i Fukushima:
Det blåser för närvarande (söndag 13 mars kl 18 lokal Japansk tid) svaga till måttliga (1-5 m/s) vindar omkring väst (från sydväst till nordväst) på tio meters höjd över marken. Temperaturen är omkring +5, det blir kallare under natten som kommer.
-Måndag (lokal tid) blir det svaga vindar, klart väder och efterhand temperaturer upp till +15 grader om eftermiddagen.
-Tisdag och onsdag: Vindarna blir till en början svaga över Fukushima, men under onsdagen kraftiga västliga i samband med att lågtrycket fördjupas. Temperaturen faller, nattetid väntas ett par minusgrader och om dagen mellan +5 och +10. Det blir mulet och kan komma lite snö eller snöblandat regn.

Det mest intressanta i detta sammanhang är förstås hur det kommer att blåsa. Men även förekomsten av nederbörd är viktig, om det regnar eller snöar så faller partiklar ner till marken med nederbörden.

Eftersom vindarna, såväl nära marken som högre upp i atmosfären, är överlag västliga så medför det att partiklar driver österut, till havs. Risken för nedfall över Japanska fastlandet är alltså liten. (Det betyder inte att det inte är ett problem, men det är i alla fall inte lika stort problem som om partiklar hade drivit in över land.)

Nästa fråga är hur långt partiklarna kan färdas innan de faller ner till marken/havet. Först och främst måste man fråga sig hur stort ett eventuellt utsläpp är från kärnkraftverket (explosion och rök betyder inte automatiskt att det är radioaktivt material som sprids). Därefter spelar det mycket stor roll hur högt upp partiklarna slungas i atmosfären, ju högre upp desto längre kan de transporteras. Därtill spelar luftens stabilitet stor roll. Vid lågtryck sker en hävning av luften, vid högtryck subsiderar, sjunker, luften sakta. Sedan spelar givetvis vindriktning och -hastighet roll för själva spridningen. För att partiklarna skall utgöra ett problem måste de därtill falla ner till marken av någon orsak (se ovan), om de bara driver förbi högt upp i atmosfären så är de inte ett direkt hot.

Så till den karta, ”Nuclear Fallout Map” som som alltså indikerar att radioaktivt nedfall skulle drabba USA och Kanada. Den har en logga som anger att den kommer från ”Australian Radiation Services”, men på deras sajt finner jag ingen information som tyder på att de skulle ha utfärdat vare sig den aktuella kartan eller någon annan varning relaterad till katastrofen i Japan. (Nej, jag tänker inte visa karta och på så sätt sprida icke bekräftad information vidare).

Men vi människor har ett enormt behov av information och om det uppstår en vak av relevant information så frodas allehanda spekulativ information. Det är viktigt att omvärlden får ta del av saklig och korrekt information. Man bör vara orolig, även en bit ifrån Japan, men man skall vara det på goda grunder, inte på grund av spekulation eller osaklig information.

Den explosion som inträffade i kärnkraftverket igår var inte tillräckligt kraftig för att slunga upp partiklar tillräckligt högt i atmosfären för att det skulle utgöra ett direkt problem för USA eller Kanada. Men man kommer säkert att kunna detektera förhöjda halter strålning kommande vecka på platser långt utanför Japans gränser (utan att det för den skull måste utgöra en hälsorisk).

Samtidigt måste jag tyvärr konstatera att problemen fortfarande växer i Japanska samhället. Det blir fortfarande värre.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

2 CommentsLeave a comment

  • Radioaktiva partiklar från kärnkraftverken i Japan beräknas nå Sverige inom två veckor, skriver TT.

    Martin: Det tar tre till fem veckor för atmosfären att färdas runt jorden på våra breddgrader. Det är rimligt att vi om två veckor får hit en del av den atmosfären, inklusive några partiklar, som nyss var i Japan. Men det är alltså inte farligt för oss.

  • Näää… I praktiken kommer det inte att ha någon påverkan annat än att vi kan se det mättekniskt och möjligtvis att det fyller på det vi redan har?

    Martin: Precis.
    Och om det skulle bli ett så stort utsläpp att vi får problem här: Gissa vilka problem det Japanska folket och deras närmaste grannar skulle ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *