BBC klimatfilm med David Attenborough

Om du vill ha en bra sammanfattning av klimatläget (och det vill du) så kan du titta på BBC:s film Climate change – The Facts. Det är lika snyggt och lagom mycket fakta som det brukar vara när BBC och David Attenborough producerar film.

Ögonvittnesskildringar från extrema situationer blandas med samtal med kunniga och kommunikativa forskare. Allt omfamnas av Attenboroughs omisskännligt trygga röst.

Det är tongivande att man inte viker sig för att resonera om skuld. Naomi Oreskes resonerar om de särintressen som fossilindustrin hade/har och hur de i decennier aktivt har motarbetat spridning av vetenskapliga insikter. Och att de har lyckats med sina uppsåt. Det vi vill göra idag hade varit så mycket enklare att genomföra på 80-talet. Ambitionerna fanns, även på högsta politiska nivå, men det blev inte mer än vackra uttalanden.

Lite kritik, eller tillägg till innehållet… Underförstått betraktar man naturen som en resurs som vi kan kontrollera, bara vi väljer rätt väg! Man förminskar de extrema predikament vi befinner oss i till svåra problem. Och problem har vi en lång tradition av att ”lösa”. Oftast med teknologi.

Missförstå mig inte, vi måste göra allt det man föreslår i dokumentären. Och mer. Men filmen hinner inte riktigt komma fram till att det handlar om värderingar och moral snarare än att tillämpa andra tekniska lösningar än de vi har idag. Det handlar inte bara om att använda mindre energi, köpa färre saker (men gärna med bättre kvalitet), att äta bättre osv.

Man avslutar med Greta Thunbergs skolstrejk och hur den har inspirerat upprop över hela världen. Var och en har vi möjlighet att bidra på våra egna sätt med att skapa den förändring som krävs för att undvika tipping points och andra katastrofer i klimatet.

Det här är en bra start på samtal kring klimat, energi, ekosystem och livsstil. Gå nu inte bananas på eventuella brister i filmen (som jag själv snuddar vid här ovan), utan ta istället dokumentären som en startpunkt för att vidareutveckla samtalet, fördjupa relationer med människor omkring dig och bidra till att skapa förändring.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

6 CommentsLeave a comment

  • Tack för en bra recension. Jag har alltid uppskattat Attenborough, och att han fortfarande orkar kämpa för naturen är värt all respekt. Även om han inte berättar om hela vidden av problemet.
    Det är inte heller bara fossilindustrin som ska stå till svars, all konsumtion har ökat hysteriskt. De som tjänat allra mest är nog bankerna. Det borde finnas gott om orättmätiga vinster att betala omställningen med, om bara våra beslutsfattare hade mod och förstånd att göra det.

  • XR pågår även i Australien, även om det inte är något som når vår gammelmedia så ofta.
    https://ausrebellion.earth/rebel-news/
    Mest slående är historien om tjejen som åkte på 10000 dollar i skadestånd för att ha stoppat koltåg till Adani:

    The imbalance of justice is however strikingly clear when you consider the recent fines Adani has been dealt for their continued pollution breaches from their Port is less than $2000 more than what I have received.” Earlier this year Adani was fined $13,000 for releasing polluted water into the Cally Valley wetlands. in 2017 Adani was fined $12,000 for releasing polluted water into the ocean adjacent to Abbot Point.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *