Att begränsa klimatpåverkan

Det här med miljö- och klimatfrågor är inte enkelt. Och ändå är det väldigt enkelt. Vi människor påverkar, enskilt och gemensamt, vår omgivning på ett sätt som förändrar förutsättningarna dels för våra egna liv, dels för andra organismers liv.

Vi gör saker som på kort sikt ofta gör livet lite lättare och roligare att leva. Men samtidigt har en del av dessa saker en del besvärande bieffekter som försämrar förutsättningarna för kommande liv. En insikt som dessutom börjar sjunka in är att försämringarna är något som sker redan nu, de är inte bara något diffust hot i en avlägsen framtid.

Många saker påverkar klimatet, såväl naturliga som antropogena. Av de antropogena så är koldioxiden den mest inflytelserika, dock inte den enda. Vi har utsläpp av andra växthusgaser, tex metan, lustgas och freoner och vi förändrar jordens albedo, tex genom aerosoler och förändrad markanvändning. Vi har även även saker som vi människor inte kan påverka, tex förändringar av jordens rotation kring solen, solfläckar mm. Människans påverkan på klimatet är nu stort i relation till de faktorer som vi inte kan påverka.

Man måste ta ett systemperspektiv. Om vi skall minska utsläppen av koldioxid med X% så måste vi minska förbränningen av fossilt kol med X%. Det måste i sin tur leda till att vi minskar brytningen av fossilt kol med X%. Det måste faktiskt leda till att vi låter kol vara kvar i marken, trots att det kanske är tekniskt och ekonomiskt möjligt att utvinna det. Detta eftersom uppehållstiden för växthusgaserna i luften är så lång (tiotals till tusentals år) att det spelar marginell roll om utsläppet sker i år eller om tio eller femtio år.

Man har räknat på hur mycket mer koldioxid vi människor kan släppa ut och fortfarande klara av det så kallade ”2 graders-målet” (vilket inte låter mycket, men som i alla fall resulterar i en havsnivåhöjning gott och väl över fem meter).

Carbon-total.001Historiska utsläpp av kol från olika fossila källor samt framtida projektioner för 75% sannolikhet att inte överskrida 2-gradersmålet.

Det visar sig då att vi måste minska utsläppen av koldioxid med storleksordningen 3-10% per år (för att landa i ett nära samhälle som i princip inte använder fossilt kol alls omkring 2040-2060). Det här visar sig vara ungefär samma struktur på minskning som Peak Oil tvingar oss till avseende bristen på olja.

Man kan roa sig med att fundera på sannolikheten för att detta skall ske. Och då menar jag inte peak oil, utan sannolikheten att människan frivilligt skulle avstå från att bryta fossilt kol och skövla skogar. Personligen tror jag sannolikheten är mycket liten. Detta både eftersom det finns stora ekonomiska och maktstrukturer som lever av att utvinna fossilt kol, dels eftersom vi människor, på kort sikt, får mycket välfärd genom att använda fossilt kol. Det är som att kissa i byxorna men i väldigt mycket större skala.

Det här är världens största dilemma. Det skulle (troligen) bli en ekonomisk och social katastrof om man slutade använda fossilt kol i den takt som vetenskapen säger att vi borde för att slippa problem som havsnivåhöjning, försurning av haven, utslagning av ekosystem, omfattande skogsbränder, vattenbrist, översvämningar mm.
Och det skulle (minst lika troligt) bli nämnda miljöproblem om vi fortsätter använda fossilt kol och skogsskövling i den takt som vi gör idag (och därtill ökar vi takten!).

Det är en stor skillnad mellan att JAG får fördelarna NU och NÅGON ANNAN/JAG får ta de negativa konsekvenserna SENARE. Bland annat därför rullar vi på i samma hjulspår som tidigare.

Jag är inte naiv. Ingen ”räddar klimatet” på egen hand. Men jag kan göra det lättare för andra att dra sina strån till stacken och jag kan undvika att försätta mig i en situation som blir obekväm i framtiden.

Uttrycket ”rädda klimatet” är förlegat. Hade vi velat bibehålla ett någorlunda stabilt klimat så skulle man beslutat sig på 1960 eller 70-talet. (Det fanns om inte annat bra incitament i form av oljekris, men det ”gick över”.) Klimatet förändras nu snabbt. Det minsta man kan begära av mänskligheten är att vi undviker att öka farten.

En väsentlig del av vår samhällsstruktur bygger på att väldigt många skall att kissa i våra gemensamma byxor även i morgon. Men det finns andra sätt att få välfärd, även om det tar lite tid och kan vara såväl roligt som jobbigt att ställa om. Det lönar sig i längden.

Synsättet borde vara: Hur skall vi människor använda den mängden fossilt kol (olja/kol/naturgas) som finns kvar att nyttja? Vare sig den tillgängliga mängden begränsas av hänsyn till vår gemensamma miljö eller för att undvika konsekvenser av resursbrist som till slut uppstår. De allra flesta har ingen aning. Jag tror de resonerar i termer av: ”Det här har man pratat om länge och hittills har det ju gått bra, så det går nog bra i framtiden också.”

Men den sortens prognoser, ”persistens” (”samma i morgon som idag”), har svårt att förutsäga det som verkligen spelar någon roll: Förändringar.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

17 CommentsLeave a comment

 • Martin, vad gör du själv för att påverka klimatet så lite som möjligt? Alla som jag träffat på som bekymrar sig över människans klimatpåverkan är inte dom som är mest miljö-klimatsmarta. Dom bara talar om problemen och att andra skall ändra sitt leverne. Gör du utlandsresor, kör du bil, hurdan uppvärmning av boendet har du? Det gäller även politiker tex Maria Wetterstrand som pendlade mellan Sverige och Finland hej vildt . Det finns många skäl att vara rädd om jorden resurser att de skall räcka för kommande generationers behov, men att politiker, företagsledare ,idrottare och kändisar talar om för vanligt folk hur dom skall leva och själva lever på ett helt annat sätt än dom lär ut. Det kallar jag dubbelmoral. Sen så betalar dom till ett trädplanteringsprojekt nånstans långt bort där inget kontrolleras hur det blir utfört utan hamnar i någon korrupt person eller politikers fickor. De människor som jag har förtroende för är dom som lär som dom lever! Matts

  Martin: Så om jag gör rätt saker (eller i alla fall inte fel saker) så har du förtroende för mig och då…?

  Nåväl, jag gör ett par fel, men jag gör nog rätt mycket som rätt också.

  Jag åker kollektivt, tåg och cyklar när jag kan. det händer att jag kör bil, men inte så mycket. Dessutom kan jag få den att dra bara halvlitern.

  Nej, jag köper inte trädplanteringar i andra länder. Däremot äger jag skogsmark och ser till att den växer många gånger mer än mina (familjens) samlade utsläpp.

  Vi har ett välisolerat hus med solvärme. På vintern eldar vi med en svanmärkt vedpanna. Veden är spill från skogsgallsingar.

  Jag investerar på olika sätt i vindkraft (mycket mer än den elen som vi använder i hushållet).

  Det händer att jag köper kött i butik, men annars jagar jag hellre själv på på egna och svågerns mark.

  Jag har avsatt medel som jag investerar i entreprenörer och unga företag som arbetar med cleantech.

  Jag och en kollega arbetar med systemutveckling där vi med väderprognoser skapar bättre förutsättnignar att producera rätt mängd energi i rätt tid (tex för fjärrvärmeproduktion).

  Jag konsultar i energi- system och klimatfrågor för företag, myndigheter och allmänhet där jag försöker få folk att ta till sig forskningsresultat.

  Jag tror nog jag ligger rätt bra till i något form av ”walk-the-talk”-index, men jag tar gärna tips om förbättringar och ytterligare steg. 🙂

 • Det är helt olika ämnen som tas upp i inlägget och de bör inte blandas ihop. Frågan om koldixidens effekt håller på att sansas nu när datormodellerna och verkligheten spretar åt helt skiljda håll. Förstärkningseffekterna med vattenånga har hittills visat sig felaktiga. Ämnet om de fossila bränslenas begränsade mängd har jag ingen större åsikt om mer än att den inte har med varken klimat eller väder att göra, snarare politisk åsikt.

 • CO2 visar sig steg för steg vaa en av de största politiska bluffar som genomförts. Dessutom, vi kan bara använda de av makteliten tillhandahållna verktygen. DE vill att vi använder fossila bränslen för de kan kontrolleras ekonomiskt. de vill INTE att det utvecklas energikällor de inte har kontroll på. Förutsättningar finns för en planet i fred och harmoni med naturen, men makteliten stretar emot. Det är denna grundorsak som först behöver åtgärdas. Allt annat är i sammanhanget oväsentligt.

  Martin: Nej och ja. Koldioxidens inverkan på klimatsystemet är sedan lång tid tillbaka beskrivet av vetenskapen. Politikerna har haft skygglappar på sig, förnekat eller förringat konsekvenserna och betydelsen under ungefär lika lång tid. Några, men långt ifrån alla politiker inser vidden av problemen som vi riskerar att hamna i när klimatet förändras.
  Jag resenserar inte vilka strategier politikerna har haft, men forskarna, dvs vetenskapen har ingen anledning att agera politiskt. I synnerhet inte när man inser att forskare från nationer med helt olika styrelseskick och under lång tid (decennier) säger samma sak: Förändringar av halten koldioxid i atmosfären påverkar såväl klimatsystemet som biologiska system (tex via havens surhetsgrad, pH-värde). Förändringarna är stora och konsekvenserna svåra att överblicka.

 • Det borde inte vara ett svårt beslut att bestämma sig för att sluta använda fossila ämnen eftersom vi i alla fall kommer bli tvungna till det när dom är slut. Skillnaden är bara att om vi slutar i dag kan vi rädda jorden. Väntar vi tills dom är slut kommer det att leda till en katastrof som aldrig tidigare skådats om som kanske kan innebära slutet för mänskligheten. Beträffande vad man själv kan göra som privatperson så är det inte så enkelt. Om du t.ex. slutar köra bil och många gör samma sak så kommer efterfrågan på bensin att minska och detta i sin tur leda till sjunkande priser vilket i sin tur leder till ökad konsumtion. Nej, detta måste styras av regeringar genom internationella överenskommelser.

  Martin: Klarsynt. Kruxet är att få till de ”internationella överenskommelserna”. Det har visat sig vara lite knepigt. Det kommer med all säkerhet dessutom att riskera skapa nya geopolitiska problem.

 • Det är lätt att säga att man är klimatsmart när man har egen skog, egna jaktmarker, kort sagt är rik. Men vad ska de som inte är rika göra? Jag menar även ”vanliga människor” i Kina och Indien som gärna vill få det lite bättre? Jaga på dina jaktmarker? Hyckleri kallas sånt – en vanlig åkomma bland miljövänner tyvärr. Och vindkraft är inte klimatsmart – vet du med vilka maffiametoder man driver igenom etableringen – nej och du vill nog inte veta heller.

  Martin: Så, vad tycker du att jag skall göra? Strunta i ”klimatsmarta” saker? Köpa dyr el som produceras av ett företag som bryter kol i främmande länder? Sälja skogen? Köpa en SUV? Åka på semester utomlands? Kanskle flytta till Indien?
  Vad är hyckleri i sammanhanget? Finns det överhuvud taget någon som gör rätt?

  Jag klandrar för övrigt inte ”vanliga människor” eller den som inte har råd att leva ”klimatsmart”. Jag ställer mig frågan ”Hur skall vi leva med begränsad tillgång på fossilt kol?” (Det är för övrigt inte säkert att de som är rika har lättast att klara sig med begränsade fossila resurser.)

  Notera att jag bara svarade på en rak fråga: Vad gör jag själv som ligger i linje med ”miljövänligt”.

  Jag gör det jag gör för att jag är intresserad av ny teknik, systemförståelse och naturvetenskap. Att jag sedan kan svara kritiker (inte minst journalister har frågat ”Vad gör du själv”) kan ses som en bonus, men framför allt lugnar de personer som anser att det är viktigt att man lever som man lär.

  Jag har aldrig påstått, och det var tom min huvudsakliga linje i artikeln, att individer på egen hand kan ”rädda klimatet”. Skall mänskigheten göra något åt kommande klimatproblem så står man inför ett (förmodligen många) enorma dilemman: Hur skall man skapa välfärd utan att nyttja fossilt kol och skogsskövling i den utsträckning som vi gjort hittills?

 • Egentligen finns det en fasligt enkel väg att vända den olyckliga trenden:
  Sälj bilen/bilarna; köp ingen ny.
  Resten kommer av sig själv, tänk efter.

  Läste f. ö. i Världens Vetenskap att kolet, det som hotar bli den återstående fossila energikällan, av producenterna beräknas räcka ca 130 år om förbrukningen är konstant. Känns det som en lång tid? Hur länge tog det för kolet att bli till? Do you feel lucky, punk!?

  Martin: Vem skall den olycklige köparen av bilen vara? Fast vad är det för fel på en bil som redan finns, är inte det viktiga att inte nyttja den? Låt bilen stå. Eller skrota/återvinn den.
  Men som en tidigare kommentatör konstaterat: Om inte VI slutar köpa oljan så sjunker priset och till slut så har någon annan råd att köpa den (och de kommer de att göra). Det fossila kolet är en väg till välfärd och det kan/vill ma inte missunna folk. Fast vi kan ju inte säga att det kvittar, så därför köper vi oljan.
  Slutsatsen blir att människan, om man vill göra något åt koldioxidutsläppen, måste låta kol vara kvar i marken, även om det är tekniskt/ekonomiskt möjligt och lönsamt att gräva upp den.
  Eller se till att vettiga förnybara energikällor är så billiga att marknaden avstår från att gräva upp det fossila kolet. Och när sker det? Vad krävs?

 • ”Eller se till att vettiga förnybara energikällor är så billiga att marknaden avstår från att gräva upp det fossila kolet. Och när sker det? Vad krävs?”

  Någon form av internationell överenskommelse måste till, med tvingande inslag som kan verka på global nivå. Ruta ett igen då…

  ”Marknaden”, som alla verkar vänta på skall ordna övergången, klarar inte det som krävs för att övergången till förnybara energikällor skall ske inom rimlig tid, nämligen avstå kortsiktiga vinster och investera i något som inte ger snabb avkastning.

  På nationell nivå går det att göra det enklare, samt uppmuntra till produktion av egen el. Lite har hänt, men det märkliga är att man som privatperson ofta får miljö, vatten o byggnadsregler emot sig. Av miljöhänsyn… :s

 • Om man inte nyttjar bilen säljer man den förstås.
  Om vi SLUTAR köpa oljan så försvinner dess värde, men vilka är ”vi”?
  Ditt i o f s tacksamt mottagna svar bör du nog redigera en smula. Sol och barn och semester är en jobbig kombination. 😉

 • Hej!
  När jag läser allt ovan måste jag oundvikligen ställa frågan om det tidsmässiga i all denna kommande omställning.
  Skulle vi(jordens befolkning)redan ställt om? Eller kan vi i påbörja omställningen eller rent av vänta?

  Att vi aldrig skulle komma så långt som vi gjort i dag är för mig rätt självklart men jag, som lekman, kan inte se några allvarligare tecken på att en omställning är på gång.

  Lyssnar man på någon debatt där politikerna oralt brer ut sig, kan inte jag hitta några spår att reducera vare sig CO2 eller annat som påverkar vår miljö på ett starkt negativt sätt.

  En som heter Juholt sade i förra veckan: ”Vi ska bygga nya vägar, järnvägar (med mer) ”vilket ger tiotusentals nya arbetstillfällen”…..

  I verkligheten, bäste Martin: Var är vi i dag, egentligen?
  Jag vill ha den översynen, tidsmässigt, på min väg att fatta alla dessa beslut hur min framtid kan tänkas se ut.

 • Martin, jag anser att användningen av fossila bränslen ska fasas ut snarast – skulle det vara möjligt för sverige att köpa kol-brytnings anläggningar/gruvor och stänga dessa – det känns som om det fattas insikt om hur denna omställning till nya drivmedel ska gå till – lika bra att skrota tanken på att en CO2 skatt globalt sätt ska vara möjlig – dags att använda börsen som metod – bojkotta stater/länder som inte tar ansvar….

 • ”Människans påverkan på klimatet är nu stort i relation till de faktorer som vi inte kan påverka.”
  Källa efterfrågas, eller vill du bara skrämmas som vanligt!

  Martin: Ett citat från IPCC AR4, WG1 (dvs Physical basis, inget om framtida scenarier, bara mätdata och vetenskapliga förklaringar av situationen förr och nu):

  ”…Since the start of the industrial era (about 1750), the overall effect of human activities on climate has been a warming influence. The human impact on climate during this era greatly exceeds that due to known changes in natural processes, such as solar changes and volcanic eruptions. ”

  Läs mer på: Frequently Asked Question 2.1.

 • Hej Martin.
  Snälla, kan du inte lämna CO2-frågan bakom dig och försöka få en mera trovärdig snits på ditt skrivande om klimat och närliggande områden?

  Människans ev påverkan på klimatet är sannerligen ännu ett mycket outforskat område. CO2-frågan är mycket, mycket politiserad och har blivit (ännu)ett medel att lägga nya skatter på oss medborgare.
  (Och några, t ex ex-vicepresidenten Al Gore, har gjort sig ansenlig förmögenhet på att skrämma ”folk och fä” med sina undergångsvisioner).
  Att människan däremot högst påtagligt påverkar miljön, i många fall tyvärr negativt, är däremot oomtvistat. Låt oss koncentrera oss på att arbeta för att skydda växt- och djurliv och vår gemensamma miljö och lägga krafterna på sådant som har verklig effekt: Minska, helst till ”noll-nivå” ,utsläpp av kemikalier, allehanda gifter och läkemedelsrester, skydda haven och de återstående skogarna, återvinna allt tänkbart material (metaller, t ex), hejda den miljöförstörande, kostsamma och ineffektiva vindkraftsutbygnaden (kräver livslånga subventioner från oss medborgare) och satsa på utveckling av pålitlig energi(el)-produktion.
  Kommer du, och ni andra läsare, ihåg etanolhysterien för några år sedan? Etanol som drivmedel skulle ”frälsa världen”. Idag, när verkligheten har slagit oss, och vi inser att etanolproduktionen tar maten ur munnen på världens fattiga, finns inte längre etanolen på politikernas läppar.
  För ytterligare några år tillbaka lanserades rapsolja som drivmedel för dieselmotorer. Miljörörelsen hurrade. Därefter kom resutaten fram: Förbränningen av rapsolja gav upphov till cancerogena rester i avgaserna. Då blev det väldigt tyst från miljöhåll.
  Just nu talas om att tillvarata grenar, stubbar och annan rest från skogsaavverkningar och använda som biobränsle. Det låter ju bra, resterna ligger ju ändå bara där till ”ingen nytta”, kan man tycka. Men resterna är faktiskt nödvändigt material för naturen att bryta ned till näringsämnen till nästa generation skog. Tar vi bort resterna måste vi istället gödsla skogsmarken eller acceptera en sämre nytillväxt.
  M a o: Det finns inga enkla lösningar. Det gäller att tänka både en och två (eller helst ännu fler) gånger innan man ropar hej.
  Själv gör jag inte anspråk på att sitta inne med universella lösningar och är väldigt skeptisk mot alla dem som påstår sig besitta sådana.
  Fortsatt trevlig sommar!

  Martin: Hej Anders. Jag håller med dig i nästan allt det du skriver. Den enda större invändningen jag har rör din tes angående att koldioxidens inverkan på klimatet skulle vara ett outforskat område. Faktum är att man började forska på detta område långt innan (på 1800-talet) man började förstå sig på tex kvantfysik.
  Relationen mellan kolets kretslopp och klimatsystemet är mycket utforskat. Det är inte ”färdigutforskat” (finns det något sådant område?), men man vet tillräckligt för att ha ett bra underlag för att fatta viktiga strategiska beslut.
  Resultaten däremot, att antropogena utsläpp av växthusgaser riskerar att påverka klimatet med allvarliga konsekvenser för ekosystem och människa, leder givetvis till en mängd politiska och ekonomiska särintressen gynnas eller missgynnas. På så sätt har koldioxiden politiska effekter. Men det är inte så att politiker eller näringsidkare har ”hittat på” växthuseffekten för att skrämma folk eller göra sig en hacka.

 • Konstigt hur jag än söker på ditt citat så får jag ingen träff på IPCC…ska inte ett citat vara exakt återgivet?

  däremot finns detta:
  ”Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations.”

  ”Very likely” är då en enl.def ca 90% säkerhet.
  Det saknas vetenskapligt underlag för detta utan det är ett tyckande av en ”expert panel” som består av de som skrivit artikeln. Detta låter väl svagt. Är IPCC:s viktigaste mening uppbyggd av ett tyckande och inte vetenskap?

  Du får gärna redovisa om du hittat någon sann vetenskaplig förklaring till de 90%, jag hittar ingen

  Martin: Du behöver inte söka på måfå, jag angav en länk. (http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-2-1.html) följ den. Läs sedan rad 5-7 i ingressen. Där hittar du citatet. Svårare än så var det inte.

  IPCC WG1 är en sammanställning av resultat från VETENSKAPLIGA ARTIKLAR. Det är inga gissningar, politik eller tyckanden.
  De felaktigheter som man fått kritik för (tex hastigheten på avsmältningen av Himalayas glaciärer) återfanns i WG2. Vidare, de politiska avvägningar man fått kritik för återfinns i ”Summary for policymakers”. Men det är alltså inte dessa jag refererar till.

 • När jag bedömer världsläget ser jag på kort sikt ekonomisk kollaps p g a så många överskuldsatta länder och på lång sikt ekologisk kollaps p g a klimat- och andra miljöeffekter som de allt överskuggande hoten. Av de flesta inläggen i kommentarfält på svenska tidningar, bloggar mm att döma är dock ”massinvandringen” och invandrarna det allt överskuggande hotet. Ganska skönt att för det mesta vara off line i stugan på semestern och slippa se detta kommentarselände ett tag…

 • Det största överskuggande hotet, är att innehållet i den egna plånboken är det viktigaste av allt…

 • Martin, vad löjlig du låter med dina tvärsäkra påståenden och domedagsprofetior. Om 50 år kommer du känna dig stendum över vad du siade om nu.

  mvh
  Peter

  Martin: Snacka om att göra en långtidsprognos! Har du något vetenskapligt underlag för ditt påstående? 😉