Archive - juni 2010

Regn och rusk

Martin säger: Under natten till fredagen så utvecklas ett lågtryck över södra Sverige. Det fördjupas under helgen och kommer under helgen att täcka hela Skandinavien, inklusive norra Tyskland och Polen.

Det blir mycket regn och en hel del vindar i helgen. Givetvis kommer det att vara några solglimtar, men det dominerande intrycket kommer för de flesta att vara blåsigt och kompakta moln. Sommaren kan börja!

Vi får många frågor, främst från journalister, om vädret i Stockholm och Ockelbo den 19-20 juni. Arrangörerna av det kungliga bröllopet hoppas på sol, men måste förbereda sig för att parera regn. Den gången blir det i form av skurar, dvs antingen inget eller väldigt mycket på kort tid. Och sol.

/Martin Hedberg

SMHA-SMHI

Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt, förkortat SMHA, bildades 1919. Anstalten tillhörde jordbruksdepartementet och dess förste chef med titeln överdirektör var Axel Wallén, som varit föreståndare på Hydrografiska byrån.

Vädertjänsten hade vid den här tiden fått nya hjälpmedel att sprida sin information, framförallt den trådlösa telegrafen, radion. Man utfärdade väderrapporter två gånger dagligen. Förutom sina regelbundna bulletiner gjorde man också en del specialprognoser. Till exempel fick varje trafikdistrikt en järnvägsobs, ett antal tidningar en pressobs och jordbrukets abonnenter en jordobs.

Ett stort genombrott för väderrapporter till den stora allmänheten kom i början av 1920-talet, nämligen rundradion. Den första väderrapporten sändes i rundradion den 19 februari 1924. Till en början gick det bara ut över Stockholms rundradio men de följande åren utökades sändningsnätet till övriga delar av landet.

Under 1920- och 30 talen skedde en stark expansion av SMHAs verksamhet. Genom rundradion väcktes intresset för vädret hos allmänheten och utvecklingen av luftfarten resulterade i en särskild vädertjänst för flyget med meteorologer på särskilda flygplatser.

Utvecklingen ledde till en översyn  och en ny organisation av verket i början av 1940-talet. Samtidigt ändrades namnet 1945 till Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut och underställdes kommunikationsdepartementet.

Från de första lokalerna i Piperska palatset 1919 flyttade man 1926 till Hantverkargatan på Kungsholmen och vidare år 1938 till Fridhemsgatan 9. Det var i denna fastighets översta våningar som bloggförfattaren stegade in en solig sommardag år 1962.

/John

Tropisk orkan Phet över Arabiska havet

Martin säger: Den tropiska orkanen Phet minskade i omfattning, från en kategori 4 till en kategori 3 på den 5-gradiga orkanskalan då den drog in över kusten till Oman. Men den kommer att växa till igen.

Orkanen Phet 4 juni, 2010. Från NASA’s Terra satelliteOrkanen Phet.

Bilden visar orkanen på förmiddagen lokal tid den 4 juni. Den hade då tappat kraft och blivit nedgraderad till en kategori 1 orkan. Det låter kanske beskedligt, men innebar fortfarande vindar på 35-40 m/s.

35 m/s motsvarar 126 km/h, dvs en bit över tillåten hastighet på motorvägen. För att få en känsla av vilka krafter det handlar som kan man hålla ut armen ur sidorutan på bilen på motorvägen. Föreställ dig sedan att du istället försöker stå upp på motorhuven i samma hastighet. Det är stora krafter det handlar om.

(Jämförelsen haltar dock lite eftersom man då man blåser omkull från en motorhuv troligen avlider. Detta då hastigheten kommer att bromsas ner genom friktion mellan kropp och vägbana samt genom att man tumlar runt och slår i föremål i hög hastighet.

Om/när man däremot ramlar omkull i en orkan så slår man inte ihjäl sig mot marken som ju är stilla. Och även om man skulle börja glida mot marken så kommer man inte upp i orkanhastighet.)

Hur som helst, Phet har skapat översvämningar i Omans huvudstad Muskat. Dock utan att orsaka några dödsfall eller omfattande personskador. Myndigheterna hade vidtagit omfattande åtgärder för att evakuera människor från utsatta platser. Kraftiga regn har fyllt torrlagda flodbäddar.

2007 drog orkanen Gonu in över Oman. Minst 49 människor omkom och de materiella skadorna beräknades till 3,9 miljarder dollar (!).

Prognosen för Phet är att den kommer att återfå kraft som en orkan då den drar ut över Omanska gulfen under lördagen. Den rör sig sedan österut över Arabiska havet.

I sydvästra Pakistan har man till att börja med evakuerat omkring 60.000 människor från kustområden.

Orkanen kan senare komma att dra in över Karachi, Pakistans största stad och finansiella centrum. Karachi ligger vid kusten och har ca 12 miljoner invånare.

/Martin

Priset av gårdagens livsstil?

Martin säger: Oljan som nu väller upp från ”Deepwater Horizon” i Mexikanska golfen har legat i marken i flera miljoner år. Anlednigen till att den inte gör det längre är att vi människor vill åt den.

När man borrar efter olja (och andra mineraler) så ökar riskerna för miljö- och sociala problem (tex är 25% av amerikanskt fiskevatten i Mexikanska golfen avstängt pga oljeläckan.)

Det kanske är det här man avser med när man säger ”Kommande generationer får betala priset av vårt sätt att leva.”?

Med uttrycket ”betala” avses inte bara en utgift eller förlust, utan även en utebliven inkomst (fråga tex fiske- och turistnäringen som drabbas av oljeläckan.)

Men man kanske skall säga: ”Idag betalar vi en del av kostnaden för den livsstil, de risker och de beslut som togs av tidigare generationer.” Med tillägget: ”Resten betalas av kommande generationer.

/Martin

Första vädertjänsten del 4

Bland de viktiga uppgifter Statens Meteorologiska Centralanstalt ålades vid starten 1873 var att utfärda stormvarningar. Men med all annan verksamhet under de första tiotals åren fick den uppgiften skjutas framåt i tiden.

Efter flera påstötningar började man emellertid i slutet av 1890-talet i bulletinerna också varna för hård vind och storm. Man började också bygga upp ett varningssystem genom att upprätta så kallade stormvarningsstationer vid kusterna, som jag skrivit om i en tidigare blogg. Den första allmänna stormvarningen skickades i september 1905.

Med den allt mer ökande verksamheten fick man anställa mer personal och därmed fick man också utöka de ursprungliga lokalerna på Drottninggatan. Man fick också hyra in sig på andra platser i Stockholm. Lokalfrågan löstes inte förrän 1918 då Centralanstalten slogs samman med den år 1908 inrättade Hydrografiska byrån och flyttade in i deras lokaler på Munkbrogatan 2, Piperska palatset. Den sammanslagna myndigheten fick år 1919 namnet Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt, SMHA.

Vår första vädertjänst varade alltså från år 1873 till 1918. Den förste föreståndaren Robert Rubensson efterträddes vid sin död 1902 av Hugo Emanuel Hamberg. Han var huvudsakligen forskare och ägnade mycket arbete åt Sveriges klimat.

Anstaltens sista föreståndare 1913 till 1918 var ännu en forskare Nils Ekholm. Han var specialist på vindar och intresserade sig mycket för stormvarningarna. Han hade tidigare deltagit i Andrés misslyckade ballongförsök att flyga till Nordpolen 1896 och var kritisk till utrustningen. Därför deltog han inte i ballongfärden 1897 som slutade i katastrof med dödsfall för Andre och hans båda medresenärer.

/John