Första vädertjänsten del 4

Bland de viktiga uppgifter Statens Meteorologiska Centralanstalt ålades vid starten 1873 var att utfärda stormvarningar. Men med all annan verksamhet under de första tiotals åren fick den uppgiften skjutas framåt i tiden.

Efter flera påstötningar började man emellertid i slutet av 1890-talet i bulletinerna också varna för hård vind och storm. Man började också bygga upp ett varningssystem genom att upprätta så kallade stormvarningsstationer vid kusterna, som jag skrivit om i en tidigare blogg. Den första allmänna stormvarningen skickades i september 1905.

Med den allt mer ökande verksamheten fick man anställa mer personal och därmed fick man också utöka de ursprungliga lokalerna på Drottninggatan. Man fick också hyra in sig på andra platser i Stockholm. Lokalfrågan löstes inte förrän 1918 då Centralanstalten slogs samman med den år 1908 inrättade Hydrografiska byrån och flyttade in i deras lokaler på Munkbrogatan 2, Piperska palatset. Den sammanslagna myndigheten fick år 1919 namnet Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt, SMHA.

Vår första vädertjänst varade alltså från år 1873 till 1918. Den förste föreståndaren Robert Rubensson efterträddes vid sin död 1902 av Hugo Emanuel Hamberg. Han var huvudsakligen forskare och ägnade mycket arbete åt Sveriges klimat.

Anstaltens sista föreståndare 1913 till 1918 var ännu en forskare Nils Ekholm. Han var specialist på vindar och intresserade sig mycket för stormvarningarna. Han hade tidigare deltagit i Andrés misslyckade ballongförsök att flyga till Nordpolen 1896 och var kritisk till utrustningen. Därför deltog han inte i ballongfärden 1897 som slutade i katastrof med dödsfall för Andre och hans båda medresenärer.

/John

About author View all posts Author website

Martin Hedberg