SMHA-SMHI

Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt, förkortat SMHA, bildades 1919. Anstalten tillhörde jordbruksdepartementet och dess förste chef med titeln överdirektör var Axel Wallén, som varit föreståndare på Hydrografiska byrån.

Vädertjänsten hade vid den här tiden fått nya hjälpmedel att sprida sin information, framförallt den trådlösa telegrafen, radion. Man utfärdade väderrapporter två gånger dagligen. Förutom sina regelbundna bulletiner gjorde man också en del specialprognoser. Till exempel fick varje trafikdistrikt en järnvägsobs, ett antal tidningar en pressobs och jordbrukets abonnenter en jordobs.

Ett stort genombrott för väderrapporter till den stora allmänheten kom i början av 1920-talet, nämligen rundradion. Den första väderrapporten sändes i rundradion den 19 februari 1924. Till en början gick det bara ut över Stockholms rundradio men de följande åren utökades sändningsnätet till övriga delar av landet.

Under 1920- och 30 talen skedde en stark expansion av SMHAs verksamhet. Genom rundradion väcktes intresset för vädret hos allmänheten och utvecklingen av luftfarten resulterade i en särskild vädertjänst för flyget med meteorologer på särskilda flygplatser.

Utvecklingen ledde till en översyn  och en ny organisation av verket i början av 1940-talet. Samtidigt ändrades namnet 1945 till Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut och underställdes kommunikationsdepartementet.

Från de första lokalerna i Piperska palatset 1919 flyttade man 1926 till Hantverkargatan på Kungsholmen och vidare år 1938 till Fridhemsgatan 9. Det var i denna fastighets översta våningar som bloggförfattaren stegade in en solig sommardag år 1962.

/John

About author View all posts Author website

Martin Hedberg