Tropisk orkan Phet över Arabiska havet

Martin säger: Den tropiska orkanen Phet minskade i omfattning, från en kategori 4 till en kategori 3 på den 5-gradiga orkanskalan då den drog in över kusten till Oman. Men den kommer att växa till igen.

Orkanen Phet 4 juni, 2010. Från NASA’s Terra satelliteOrkanen Phet.

Bilden visar orkanen på förmiddagen lokal tid den 4 juni. Den hade då tappat kraft och blivit nedgraderad till en kategori 1 orkan. Det låter kanske beskedligt, men innebar fortfarande vindar på 35-40 m/s.

35 m/s motsvarar 126 km/h, dvs en bit över tillåten hastighet på motorvägen. För att få en känsla av vilka krafter det handlar som kan man hålla ut armen ur sidorutan på bilen på motorvägen. Föreställ dig sedan att du istället försöker stå upp på motorhuven i samma hastighet. Det är stora krafter det handlar om.

(Jämförelsen haltar dock lite eftersom man då man blåser omkull från en motorhuv troligen avlider. Detta då hastigheten kommer att bromsas ner genom friktion mellan kropp och vägbana samt genom att man tumlar runt och slår i föremål i hög hastighet.

Om/när man däremot ramlar omkull i en orkan så slår man inte ihjäl sig mot marken som ju är stilla. Och även om man skulle börja glida mot marken så kommer man inte upp i orkanhastighet.)

Hur som helst, Phet har skapat översvämningar i Omans huvudstad Muskat. Dock utan att orsaka några dödsfall eller omfattande personskador. Myndigheterna hade vidtagit omfattande åtgärder för att evakuera människor från utsatta platser. Kraftiga regn har fyllt torrlagda flodbäddar.

2007 drog orkanen Gonu in över Oman. Minst 49 människor omkom och de materiella skadorna beräknades till 3,9 miljarder dollar (!).

Prognosen för Phet är att den kommer att återfå kraft som en orkan då den drar ut över Omanska gulfen under lördagen. Den rör sig sedan österut över Arabiska havet.

I sydvästra Pakistan har man till att börja med evakuerat omkring 60.000 människor från kustområden.

Orkanen kan senare komma att dra in över Karachi, Pakistans största stad och finansiella centrum. Karachi ligger vid kusten och har ca 12 miljoner invånare.

/Martin

            

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

1 CommentLeave a comment

  • Phet drog den 6:e juni vidare österut över Arabiska havet innan den till slut gjorde strandhugg i Pakistan.

    Phet hann orsaka femton personers död i Oman och fyra i Pakistan.

    Phet har nu försvagats och löses upp kommande dagar.

    /Martin